Галатам


ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1

Галатам. Глава 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΥΚ ΑΠ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΥΔΕ ΔΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΕΙΡΑΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

1 Павел, посланник не от людей и не через человека, а через Иисуса Помазанника и Бога, Отца, воскресившего его из мёртвых,

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΑΣ

2 и все братья со мной — собраниям Гала́тии.

ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

3 Доброта вам и мир от Бога, нашего Отца, и Господина Иисуса Помазанника.

ΤΟΥ ΔΟΝΤΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΗΜΩΝ ΟΠΩΣ ΕΞΕΛΗΤΑΙ ΗΜΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

4 Он отдал себя за наши грехи, чтобы избавить нас от нынешней злой эпохи, по воле нашего Бога и Отца,

Ω Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ

5 которому слава во веки веков. Да будет так.

ΘΑΥΜΑΖΩ ΟΤΙ ΟΥΤΩΣ ΤΑΧΕΩΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΑΛΕΣΑΝΤΟΣ ΥΜΑΣ ΕΝ ΧΑΡΙΤΙ [ΧΡΙΣΤΟΥ] ΕΙΣ ΕΤΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

6 Удивляюсь, что от Того, кто призвал вас добротой Помазанника, вас так быстро относит к благой вести иного рода.

Ο ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΑΛΛΟ ΕΙ ΜΗ ΤΙΝΕΣ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΤΑΡΑΣΣΟΝΤΕΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΣΤΡΕΨΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

7 Впрочем, она не иная — только есть некоторые, кто создаёт вам трудности и желает извратить благую весть о Помазаннике.

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΗΜΕΙΣ Η ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΗΤΑΙ [ΥΜΙΝ] ΠΑΡ Ο ΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΜΕΘΑ ΥΜΙΝ ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ

8 Но даже если бы кто-то, мы или вестник с неба, возвещал вам как благую весть что-то сверх того, что возвещали вам мы, то да будет он проклят.

ΩΣ ΠΡΟΕΙΡΗΚΑΜΕΝ ΚΑΙ ΑΡΤΙ ΠΑΛΙΝ ΛΕΓΩ ΕΙ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡ Ο ΠΑΡΕΛΑΒΕΤΕ ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ

9 Как говорили мы раньше, так и теперь снова говорю: кто возвещает вам как благую весть что-то сверх того, что вы приняли, тот да будет проклят.

10 ΑΡΤΙ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΕΙΘΩ Η ΤΟΝ ΘΕΟΝ Η ΖΗΤΩ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΑΡΕΣΚΕΙΝ ΕΙ ΕΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΗΡΕΣΚΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΟΥΛΟΣ ΟΥΚ ΑΝ ΗΜΗΝ

10 В самом деле, людей я сейчас пытаюсь убедить или Бога? Или я стараюсь угодить людям? Если бы я всё ещё угождал людям, то не был бы рабом Помазанника.

11 ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΘΕΝ ΥΠ ΕΜΟΥ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

11 Знайте, братья, что благая весть, возвещённая мной, не есть нечто человеческое,

12 ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΕΓΩ ΠΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ ΑΥΤΟ ΟΥΤΕ ΕΔΙΔΑΧΘΗΝ ΑΛΛΑ ΔΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

12 потому что я был наставлен в ней не людьми и получил её не от человека, а через откровение Иисуса Помазанника.

13 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΓΑΡ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ ΠΟΤΕ ΕΝ ΤΩ ΙΟΥΔΑΙΣΜΩ ΟΤΙ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΕΔΙΩΚΟΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΡΘΟΥΝ ΑΥΤΗΝ

13 Вы, конечно, слышали, как я прежде поступал в иудаизме, что я неистово преследовал собрание Бога, опустошая его,

14 ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΟΠΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΟΥΔΑΙΣΜΩ ΥΠΕΡ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΗΛΙΚΙΩΤΑΣ ΕΝ ΤΩ ΓΕΝΕΙ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΣ ΖΗΛΩΤΗΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

14 и преуспевал в иудаизме больше многих моих ровесников в моём народе, проявляя гораздо большее рвение к традициям моих отцов.

15 ΟΤΕ ΔΕ ΕΥΔΟΚΗΣΕΝ [Ο ΘΕΟΣ] Ο ΑΦΟΡΙΣΑΣ ΜΕ ΕΚ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

15 Но когда Бог, который дал мне появиться на свет и призвал меня по своей доброте, пожелал

16 ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΕΜΟΙ ΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΩΜΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΕΥΘΕΩΣ ΟΥ ΠΡΟΣΑΝΕΘΕΜΗΝ ΣΑΡΚΙ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΙ

16 открыть через меня своего Сына, чтобы я возвещал благую весть о нём другим народам, я не стал тотчас советоваться с плотью и кровью.

17 ΟΥΔΕ ΑΝΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΕΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΠΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΑΡΑΒΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ

17 И я не пошёл в Иерусалим к тем, кто стали посланниками до меня, а отправился в Аравию и вернулся опять в Дамаск.

18 ΕΠΕΙΤΑ ΜΕΤΑ ΕΤΗ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΙΣΤΟΡΗΣΑΙ ΚΗΦΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΕΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΗΜΕΡΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

18 Потом, спустя три года, я пошёл в Иерусалим навестить Ки́фу и оставался с ним пятнадцать дней.

19 ΕΤΕΡΟΝ ΔΕ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΟΥΚ ΕΙΔΟΝ ΕΙ ΜΗ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

19 Но больше никого из посланников не видел, только Иакова, брата Господина.

20 Α ΔΕ ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΙΔΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΙ ΟΥ ΨΕΥΔΟΜΑΙ

20 А в том, что́ пишу вам, — видит Бог, не лгу.

21 ΕΠΕΙΤΑ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ

21 После того я пошёл в области Сирии и Килики́и.

22 ΗΜΗΝ ΔΕ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΤΩ ΠΡΟΣΩΠΩ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΤΑΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

22 Но в собраниях в Иудее, которые в единстве с Помазанником, не знали меня в лицо;

23 ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΗΣΑΝ ΟΤΙ Ο ΔΙΩΚΩΝ ΗΜΑΣ ΠΟΤΕ ΝΥΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΗΝ ΠΟΤΕ ΕΠΟΡΘΕΙ

23 там только слышали: «Человек, раньше преследовавший нас, теперь возвещает благую весть о вере, которую раньше искоренял».

24 ΚΑΙ ΕΔΟΞΑΖΟΝ ΕΝ ΕΜΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

24 И прославляли за меня Бога.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2

Галатам. Глава 2.

ΕΠΕΙΤΑ ΔΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ ΠΑΛΙΝ ΑΝΕΒΗΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΜΕΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΥΜΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΟΝ

1 Затем, через четырнадцать лет, я снова поднялся в Иерусалим с Варна́вой, взяв с собой также Ти́та.

ΑΝΕΒΗΝ ΔΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΚΑΙ ΑΝΕΘΕΜΗΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ο ΚΗΡΥΣΣΩ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΔΟΚΟΥΣΙΝ ΜΗ ΠΩΣ ΕΙΣ ΚΕΝΟΝ ΤΡΕΧΩ Η ΕΔΡΑΜΟΝ

2 А пошёл я туда, потому что получил откровение. И наедине изложил выдающимся братьям благую весть, которую проповедую среди других народов, чтобы не получилось, что я бегу или бежал напрасно.

ΑΛΛ ΟΥΔΕ ΤΙΤΟΣ Ο ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΕΛΛΗΝ ΩΝ ΗΝΑΓΚΑΣΘΗ ΠΕΡΙΤΜΗΘΗΝΑΙ

3 Однако они даже Ти́та, который был со мной, не принуждали обрезаться, хотя он и грек.

ΔΙΑ ΔΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΥΣ ΨΕΥΔΑΔΕΛΦΟΥΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΑΡΕΙΣΗΛΘΟΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΗΣΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΗΜΩΝ ΗΝ ΕΧΟΜΕΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΙΝΑ ΗΜΑΣ ΚΑΤΑΔΟΥΛΩΣΟΥΣΙΝ

4 Это всё из-за лжебратьев, проникших незаметно; они прокрались, как лазутчики, чтобы следить за нашей свободой, которую мы имеем в Помазаннике Иисусе, и полностью поработить нас.

ΟΙΣ ΟΥΔΕ ΠΡΟΣ ΩΡΑΝ ΕΙΞΑΜΕΝ ΤΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΙΝΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΔΙΑΜΕΙΝΗ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

5 Но мы им не уступили и не подчинились ни на час, чтобы у вас оставалась истина благой вести.

ΑΠΟ ΔΕ ΤΩΝ ΔΟΚΟΥΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΟΤΕ ΗΣΑΝ ΟΥΔΕΝ ΜΟΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ [Ο] ΘΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΜΟΙ ΓΑΡ ΟΙ ΔΟΚΟΥΝΤΕΣ ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΣΑΝΕΘΕΝΤΟ

6 Что же касается тех, кто считался выдающимися людьми, — какими бы они ни были прежде, для меня это не имеет значения: Бог не судит о человеке по внешнему виду, — мне они не сообщили ничего нового.

ΑΛΛΑ ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΙΔΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΠΕΠΙΣΤΕΥΜΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

7 Напротив, увидев, что мне доверена благая весть для необрезанных, как Петру для обрезанных, —

Ο ΓΑΡ ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΠΕΤΡΩ ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΕΝΗΡΓΗΣΕΝ ΚΑΙ ΕΜΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ

8 ведь Тот, кто наделил Петра силой для посланнического служения обрезанным, наделил силой и меня для служения людям из других народов, —

ΚΑΙ ΓΝΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΝ ΔΟΘΕΙΣΑΝ ΜΟΙ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΚΗΦΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΔΟΚΟΥΝΤΕΣ ΣΤΥΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΑΣ ΕΔΩΚΑΝ ΕΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΝΑ ΗΜΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ

9 и узнав о проявленной ко мне доброте, Иаков, Ки́фа и Иоанн, которые считались столпами, протянули мне и Варна́ве правую руку в знак согласия, чтобы нам идти к другим народам, а им к обрезанным.

10 ΜΟΝΟΝ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΙΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΩΜΕΝ Ο ΚΑΙ ΕΣΠΟΥΔΑΣΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΗΣΑΙ

10 Только мы должны помнить о бедных. Именно это я и старался делать.

11 ΟΤΕ ΔΕ ΗΛΘΕΝ ΚΗΦΑΣ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΩ ΑΝΤΕΣΤΗΝ ΟΤΙ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΟΣ ΗΝ

11 Однако, когда Ки́фа пришёл в Антио́хию, я противостал ему, потому что он заслуживал осуждения.

12 ΠΡΟ ΤΟΥ ΓΑΡ ΕΛΘΕΙΝ ΤΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΥΝΗΣΘΙΕΝ ΟΤΕ ΔΕ ΗΛΘΟΝ ΥΠΕΣΤΕΛΛΕΝ ΚΑΙ ΑΦΩΡΙΖΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

12 До прибытия некоторых людей от Иакова он ел с теми, кто был из других народов; когда же они прибыли, стал сторониться и отделяться, опасаясь обрезанных.

13 ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ [ΚΑΙ] ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΣΥΝΑΠΗΧΘΗ ΑΥΤΩΝ ΤΗ ΥΠΟΚΡΙΣΕΙ

13 В этом притворстве к нему присоединились и остальные иудеи, так что даже Варна́ва был вовлечён в их притворство.

14 ΑΛΛ ΟΤΕ ΕΙΔΟΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΟΡΘΟΠΟΔΟΥΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΙΠΟΝ ΤΩ ΚΗΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΙ ΣΥ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΕΘΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΙΟΥΔΑΙΚΩΣ ΖΗΣ ΠΩΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙΣ ΙΟΥΔΑΙΖΕΙΝ

14 Когда же я увидел, что они не идут прямым путём в согласии с истиной благой вести, я сказал Ки́фе при всех: «Если ты, будучи иудеем, живёшь, как принято у других народов, а не как у иудеев, то как ты заставляешь тех, кто из других народов, жить по иудейским обычаям?»

15 ΗΜΕΙΣ ΦΥΣΕΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΞ ΕΘΝΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ

15 Мы, иудеи по рождению, а не грешники из других народов.

16 ΕΙΔΟΤΕΣ [ΔΕ] ΟΤΙ ΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΑΝ ΜΗ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΜΕΝ ΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΩΜΕΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΟΤΙ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΣΕΤΑΙ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ

16 Но, зная, что человек объявляется праведным не по делам закона, а только через веру в Помазанника Иисуса, мы тоже поверили в Помазанника Иисуса, чтобы нас объявили праведными по вере в Помазанника, а не по делам закона, потому что по делам закона не будет объявлена праведной никакая плоть.

17 ΕΙ ΔΕ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΝΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΥΡΕΘΗΜΕΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ

17 Если же мы, стремясь к тому, чтобы нас объявили праведными через Помазанника, обнаруживаем, что и мы грешники, то не получается ли, что Помазанник — служитель греха? Ни в коем случае!

18 ΕΙ ΓΑΡ Α ΚΑΤΕΛΥΣΑ ΤΑΥΤΑ ΠΑΛΙΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΠΑΡΑΒΑΤΗΝ ΕΜΑΥΤΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑΝΩ

18 Если я вновь строю то, что когда-то разрушил, то показываю, что я законопреступник.

19 ΕΓΩ ΓΑΡ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΝΟΜΩ ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΙΝΑ ΘΕΩ ΖΗΣΩ ΧΡΙΣΤΩ ΣΥΝΕΣΤΑΥΡΩΜΑΙ

19 Я же через закон умер для закона, чтобы ожить для Бога.

20 ΖΩ ΔΕ ΟΥΚΕΤΙ ΕΓΩ ΖΗ ΔΕ ΕΝ ΕΜΟΙ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΔΕ ΝΥΝ ΖΩ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΖΩ ΤΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΝΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΝΤΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ

20 Я с Помазанником казнён на столбе. И уже не я живу, но живёт во мне Помазанник. Поистине, живя сейчас в плоти, я живу верой в Сына Бога, который проявил ко мне любовь и отдал себя за меня.

21 ΟΥΚ ΑΘΕΤΩ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙ ΓΑΡ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΕΘΑΝΕΝ

21 Я не отвергаю доброту Бога, ведь если праведность — через закон, то получается, что Помазанник умер напрасно.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3

Галатам. Глава 3.

Ω ΑΝΟΗΤΟΙ ΓΑΛΑΤΑΙ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΕΒΑΣΚΑΝΕΝ ΟΙΣ ΚΑΤ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΕΓΡΑΦΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1 О неразумные гала́ты, кто так плохо повлиял на вас? Ведь вы словно собственными глазами видели казнённого на столбе Иисуса Помазанника.

ΤΟΥΤΟ ΜΟΝΟΝ ΘΕΛΩ ΜΑΘΕΙΝ ΑΦ ΥΜΩΝ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΛΑΒΕΤΕ Η ΕΞ ΑΚΟΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

2 Одно только хочу узнать у вас: вы получили дух благодаря делам закона или благодаря тому, что слушали с верой?

ΟΥΤΩΣ ΑΝΟΗΤΟΙ ΕΣΤΕ ΕΝΑΡΞΑΜΕΝΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΝΥΝ ΣΑΡΚΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΣΘΕ

3 Неужели вы так неразумны? Начав духом, теперь заканчиваете плотью?

ΤΟΣΑΥΤΑ ΕΠΑΘΕΤΕ ΕΙΚΗ ΕΙ ΓΕ ΚΑΙ ΕΙΚΗ

4 Неужели напрасно вы столько страдали? Не может быть, чтобы напрасно!

Ο ΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΩΝ ΥΜΙΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ Η ΕΞ ΑΚΟΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

5 Итак, дающий вам дух и творящий среди вас могущественные дела совершает ли это благодаря делам закона или благодаря слушанию с верой?

ΚΑΘΩΣ ΑΒΡΑΑΜ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

6 Вот Авраам «поверил Господу и за это был признан праведным».

ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΑΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΥΤΟΙ ΥΙΟΙ ΕΙΣΙΝ ΑΒΡΑΑΜ

7 Вы, конечно, знаете, что те, кто держатся веры, — сыновья Авраама.

ΠΡΟΙΔΟΥΣΑ ΔΕ Η ΓΡΑΦΗ ΟΤΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΑ ΕΘΝΗ Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΤΟ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ ΟΤΙ ΕΝΕΥΛΟΓΗΘΗΣΟΝΤΑΙ ΕΝ ΣΟΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ

8 И Писание, предвидя, что Бог объявит праведными людей из других народов благодаря их вере, заранее возвестило благую весть Аврааму: «Через тебя благословятся все народы».

ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝ ΤΩ ΠΙΣΤΩ ΑΒΡΑΑΜ

9 Поэтому те, кто держатся веры, благословляются вместе с верным Авраамом.

10 ΟΣΟΙ ΓΑΡ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΙΣΙΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΑΝ ΕΙΣΙΝ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ΠΑΣ ΟΣ ΟΥΚ ΕΜΜΕΝΕΙ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙΣ ΕΝ ΤΩ ΒΙΒΛΙΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΣΑΙ ΑΥΤΑ

10 Все, кто полагаются на дела закона, находятся под проклятием, как написано: «Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что записано в свитке Закона для исполнения».

11 ΟΤΙ ΔΕ ΕΝ ΝΟΜΩ ΟΥΔΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΔΗΛΟΝ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΖΗΣΕΤΑΙ

11 Кроме того, ясно, что законом никто не объявляется праведным перед Богом, потому что «праведный будет жить благодаря вере».

12 Ο ΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΛΛ Ο ΠΟΙΗΣΑΣ ΑΥΤΑ ΖΗΣΕΤΑΙ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

12 А Закон не связан с верой, но «кто исполняет заповеди, благодаря им будет жить».

13 ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΜΑΣ ΕΞΗΓΟΡΑΣΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΚΑΤΑΡΑ ΟΤΙ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ΠΑΣ Ο ΚΡΕΜΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ

13 Помазанник, выкупив, освободил нас от проклятия Закона, став проклятием вместо нас, потому что написано: «Проклят всякий, повешенный на столбе».

14 ΙΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΙΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΑΒΩΜΕΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

14 Всё это для того, чтобы через Иисуса Помазанника благословение Авраама распространилось на другие народы, чтобы мы получили обещанный дух через свою веру.

15 ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΛΕΓΩ ΟΜΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΟΥΔΕΙΣ ΑΘΕΤΕΙ Η ΕΠΙΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ

15 Приведу, братья, пример из жизни людей: утверждённого соглашения, хотя оно и от человека, никто не отменяет и никто не вносит в него добавлений.

16 ΤΩ ΔΕ ΑΒΡΑΑΜ ΕΡΡΕΘΗΣΑΝ ΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΟΥ ΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΠΕΡΜΑΣΙΝ ΩΣ ΕΠΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛ ΩΣ ΕΦ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΣΟΥ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΧΡΙΣΤΟΣ

16 Аврааму же и его потомку были даны обещания. Не говорится: «И потомкам», как если бы речь шла о многих, но как об одном: «И твоему потомку», который есть Помазанник.

17 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΛΕΓΩ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΠΡΟΚΕΚΥΡΩΜΕΝΗΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΜΕΤΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΗ ΓΕΓΟΝΩΣ ΝΟΜΟΣ ΟΥΚ ΑΚΥΡΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ

17 И ещё скажу: соглашения, утверждённого Богом ранее, Закон, который появился спустя четыреста тридцать лет, не лишает силы, и он не отменяет обещание.

18 ΕΙ ΓΑΡ ΕΚ ΝΟΜΟΥ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΥΚΕΤΙ ΕΞ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩ ΔΕ ΑΒΡΑΑΜ ΔΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΕΧΑΡΙΣΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ

18 Ведь если наследство по закону, то оно уже не по обещанию, тогда как Бог даровал его Аврааму через обещание.

19 ΤΙ ΟΥΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΧΑΡΙΝ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΑΧΡΙΣ ΟΥ ΕΛΘΗ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ Ω ΕΠΗΓΓΕΛΤΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΙΣ ΔΙ ΑΓΓΕΛΩΝ ΕΝ ΧΕΙΡΙ ΜΕΣΙΤΟΥ

19 Для чего же Закон? Он был добавлен, чтобы сделать очевидными преступления, пока не придёт потомок, которому дано обещание; и он был передан через вестников рукой посредника.

20 Ο ΔΕ ΜΕΣΙΤΗΣ ΕΝΟΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΕΣΤΙΝ

20 Но там, где есть только одна сторона, посредник не нужен, Бог же — один.

21 Ο ΟΥΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΩΝ [ΤΟΥ ΘΕΟΥ] ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΕΙ ΓΑΡ ΕΔΟΘΗ ΝΟΜΟΣ Ο ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΖΩΟΠΟΙΗΣΑΙ ΟΝΤΩΣ ΕΚ ΝΟΜΟΥ ΑΝ ΗΝ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

21 Итак, Закон против обещаний Бога? Ни в коем случае! Ведь если бы дан был закон, способный дать жизнь, то праведность на самом деле достигалась бы посредством закона.

22 ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΚΛΕΙΣΕΝ Η ΓΡΑΦΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΙΝΑ Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΟΘΗ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ

22 Но Писание всё заключило под стражу греха, чтобы обещание, основанное на вере в Иисуса Помазанника, было дано проявляющим веру.

23 ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΕ ΕΛΘΕΙΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΕΦΡΟΥΡΟΥΜΕΘΑ ΣΥΓΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΠΙΣΤΙΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΝΑΙ

23 Однако до появления веры мы были заключены под стражу закона, в ожидании веры, которой надлежало открыться.

24 ΩΣΤΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΓΟΝΕΝ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΝΑ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΘΩΜΕΝ

24 Таким образом, Закон стал нашим воспитателем, ведущим к Помазаннику, чтобы мы могли быть объявлены праведными благодаря вере.

25 ΕΛΘΟΥΣΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΥΚΕΤΙ ΥΠΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΝ ΕΣΜΕΝ

25 Но теперь, с появлением веры, мы больше не подчиняемся воспитателю.

26 ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΥΙΟΙ ΘΕΟΥ ΕΣΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

26 Все вы сыновья Бога через веру в Помазанника Иисуса.

27 ΟΣΟΙ ΓΑΡ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΤΕ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΝΕΔΥΣΑΣΘΕ

27 Все вы, окунувшиеся в Помазанника, в Помазанника облеклись.

28 ΟΥΚ ΕΝΙ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΟΥΔΕ ΕΛΛΗΝ ΟΥΚ ΕΝΙ ΔΟΥΛΟΣ ΟΥΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΥΚ ΕΝΙ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΥΜΕΙΣ ΕΙΣ ΕΣΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

28 Нет ни иудея, ни грека, нет ни раба, ни свободного, нет ни мужского пола, ни женского, так как все вы одна личность в единстве с Помазанником Иисусом.

29 ΕΙ ΔΕ ΥΜΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΡΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΣΠΕΡΜΑ ΕΣΤΕ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

29 Если же вы принадлежите Помазаннику, то вы поистине потомство Авраама, наследники по обещанию.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4

Галатам. Глава 4.

ΛΕΓΩ ΔΕ ΕΦ ΟΣΟΝ ΧΡΟΝΟΝ Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΝΗΠΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ

1 Говорю же, что, пока наследник остаётся младенцем, он ничем не отличается от раба, хотя и господин всего.

ΑΛΛΑ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣ ΑΧΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

2 Но он находится под присмотром опекунов и управляющих до дня, назначенного отцом.

ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΤΕ ΗΜΕΝ ΝΗΠΙΟΙ ΥΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΜΕΘΑ ΔΕΔΟΥΛΩΜΕΝΟΙ

3 Так и мы, когда были младенцами, находились в рабстве принципов этого мира.

ΟΤΕ ΔΕ ΗΛΘΕΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ

4 Но когда истекло время, Бог послал своего Сына, который родился от женщины и оказался под законом,

ΙΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣΗ ΙΝΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΝ ΑΠΟΛΑΒΩΜΕΝ

5 чтобы выкупить находящихся под законом и чтобы мы, в свою очередь, получили усыновление.

ΟΤΙ ΔΕ ΕΣΤΕ ΥΙΟΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΗΜΩΝ ΚΡΑΖΟΝ ΑΒΒΑ Ο ΠΑΤΗΡ

6 А поскольку вы сыновья, Бог послал в наши сердца дух своего Сына, взывающий: «Отец, Отец!»

ΩΣΤΕ ΟΥΚΕΤΙ ΕΙ ΔΟΥΛΟΣ ΑΛΛΑ ΥΙΟΣ ΕΙ ΔΕ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΔΙΑ ΘΕΟΥ

7 Так что ты уже не раб, но сын; а если сын, то благодаря Богу и наследник.

ΑΛΛΑ ΤΟΤΕ ΜΕΝ ΟΥΚ ΕΙΔΟΤΕΣ ΘΕΟΝ ΕΔΟΥΛΕΥΣΑΤΕ ΤΟΙΣ ΦΥΣΕΙ ΜΗ ΟΥΣΙΝ ΘΕΟΙΣ

8 Однако, когда вы не знали Бога, тогда вы были рабами тех, кто по своей природе не боги.

ΝΥΝ ΔΕ ΓΝΟΝΤΕΣ ΘΕΟΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΠΩΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΣ ΠΑΛΙΝ ΑΝΩΘΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ ΘΕΛΕΤΕ

9 Но теперь, когда вы узнали Бога, вернее, когда Бог узнал вас, неужели вы снова хотите вернуться к бессильным и ничтожным принципам и снова отдаться им в рабство?

10 ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣΘΕ ΚΑΙ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΥΤΟΥΣ

10 Тщательно соблюдаете дни, месяцы, времена и годы.

11 ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΥΜΑΣ ΜΗ ΠΩΣ ΕΙΚΗ ΚΕΚΟΠΙΑΚΑ ΕΙΣ ΥΜΑΣ

11 Боюсь, как бы не вышло, что я напрасно трудился ради вас.

12 ΓΙΝΕΣΘΕ ΩΣ ΕΓΩ ΟΤΙ ΚΑΓΩ ΩΣ ΥΜΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΕΟΜΑΙ ΥΜΩΝ ΟΥΔΕΝ ΜΕ ΗΔΙΚΗΣΑΤΕ

12 Умоляю вас, братья, станьте как я, ведь и я был таким же, как вы. Вы не сделали мне никакого зла.

13 ΟΙΔΑΤΕ ΔΕ ΟΤΙ ΔΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΜΗΝ ΥΜΙΝ ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΝ

13 Но вы знаете, что в первый раз я возвестил вам благую весть через болезнь моей плоти.

14 ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ ΥΜΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΜΟΥ ΟΥΚ ΕΞΟΥΘΕΝΗΣΑΤΕ ΟΥΔΕ ΕΞΕΠΤΥΣΑΤΕ ΑΛΛΑ ΩΣ ΑΓΓΕΛΟΝ ΘΕΟΥ ΕΔΕΞΑΣΘΕ ΜΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

14 И то, что было для вас в моей плоти испытанием, вы не презирали и не отплёвывались от того с отвращением, но приняли меня, как вестника Бога, как Помазанника Иисуса.

15 ΠΟΥ ΟΥΝ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΣ ΥΜΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΥΜΩΝ ΕΞΟΡΥΞΑΝΤΕΣ ΕΔΩΚΑΤΕ ΜΟΙ

15 Где же то счастье, которое тогда было у вас? Свидетельствую вам, что в то время, будь это возможно, вы бы вырвали свои глаза и отдали их мне.

16 ΩΣΤΕ ΕΧΘΡΟΣ ΥΜΩΝ ΓΕΓΟΝΑ ΑΛΗΘΕΥΩΝ ΥΜΙΝ

16 Так неужели я стал вашим врагом оттого, что говорю вам истину?

17 ΖΗΛΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ ΟΥ ΚΑΛΩΣ ΑΛΛΑ ΕΚΚΛΕΙΣΑΙ ΥΜΑΣ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΙΝΑ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΛΟΥΤΕ

17 Они стремятся привлечь вас не из добрых побуждений, а из желания разлучить вас со мной, чтобы вы стремились к ним.

18 ΚΑΛΟΝ ΔΕ ΖΗΛΟΥΣΘΑΙ ΕΝ ΚΑΛΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

18 Однако лучше для вас, чтобы вас стремились привлечь из добрых побуждений всегда, а не только когда я с вами,

19 ΤΕΚΝΑ ΜΟΥ ΟΥΣ ΠΑΛΙΝ ΩΔΙΝΩ ΜΕΧΡΙΣ ΟΥ ΜΟΡΦΩΘΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΥΜΙΝ

19 дети мои, ради которых я снова терплю родовые боли, ожидая, пока не сформируется в вас Помазанник.

20 ΗΘΕΛΟΝ ΔΕ ΠΑΡΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΑΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΜΟΥ ΟΤΙ ΑΠΟΡΟΥΜΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ

20 Но хотел бы я быть с вами прямо сейчас и говорить по-другому, потому что я в недоумении из-за вас.

21 ΛΕΓΕΤΕ ΜΟΙ ΟΙ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΟΥΚ ΑΚΟΥΕΤΕ

21 Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слышите, что говорит Закон?

22 ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΑΒΡΑΑΜ ΔΥΟ ΥΙΟΥΣ ΕΣΧΕΝ ΕΝΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΣΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

22 Ведь написано, что у Авраама было два сына: один от служанки и один от свободной.

23 ΑΛΛ Ο ΜΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΣΚΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΓΕΝΝΗΤΑΙ Ο ΔΕ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ

23 Но тот, который от служанки, родился по плоти, а тот, который от свободной, — по обещанию.

24 ΑΤΙΝΑ ΕΣΤΙΝ ΑΛΛΗΓΟΡΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΑΙ ΓΑΡ ΕΙΣΙΝ ΔΥΟ ΔΙΑΘΗΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΝ ΑΠΟ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΝ ΓΕΝΝΩΣΑ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΑΓΑΡ

24 Всё это имеет символический смысл, потому что эти женщины означают два соглашения, одно — заключённое на горе Сина́й, которое рождает детей для рабства, и это — Ага́рь.

25 ΤΟ ΔΕ ΑΓΑΡ ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΗ ΑΡΑΒΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΕΙ ΔΕ ΤΗ ΝΥΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΓΑΡ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΗΣ

25 Так что Ага́рь означает Сина́й, гору в Аравии, и соответствует сегодняшнему Иерусалиму, потому что она со своими детьми в рабстве.

26 Η ΔΕ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΣΤΙΝ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΜΗΤΗΡ ΗΜΩΝ

26 Но вышний Иерусалим свободен, и это — наша мать.

27 ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΕΥΦΡΑΝΘΗΤΙ ΣΤΕΙΡΑ Η ΟΥ ΤΙΚΤΟΥΣΑ ΡΗΞΟΝ ΚΑΙ ΒΟΗΣΟΝ Η ΟΥΚ ΩΔΙΝΟΥΣΑ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΜΑΛΛΟΝ Η ΤΗΣ ΕΧΟΥΣΗΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

27 Как написано: «Радуйся, бесплодная, не рождающая; восклицай и громко кричи, не знающая родовых болей, потому что у оставленной больше детей, чем у имеющей мужа».

28 ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΑ ΙΣΑΑΚ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΚΝΑ ΕΣΤΕ

28 А мы, братья, дети того же обещания, что и Исаак.

29 ΑΛΛ ΩΣΠΕΡ ΤΟΤΕ Ο ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΔΙΩΚΕΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΝΥΝ

29 Но как тогда рождённый по плоти стал преследовать рождённого по духу, так и теперь.

30 ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΓΡΑΦΗ ΕΚΒΑΛΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΣΚΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΟΥ ΓΑΡ ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΣΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

30 Но что говорит Писание? «Выгони служанку и её сына, потому что сыну служанки не быть наследником с сыном свободной».

31 ΔΙΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥΚ ΕΣΜΕΝ ΠΑΙΔΙΣΚΗΣ ΤΕΚΝΑ ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

31 Поэтому, братья, мы дети не служанки, а свободной.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5

Галатам. Глава 5.

ΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΕΥΘΕΡΩΣΕΝ ΣΤΗΚΕΤΕ ΟΥΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΛΙΝ ΖΥΓΩ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΝΕΧΕΣΘΕ

1 Ради такой свободы и освободил нас Помазанник. Поэтому стойте твёрдо и не окажитесь снова под ярмом рабства.

ΙΔΕ ΕΓΩ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΠΕΡΙΤΕΜΝΗΣΘΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΜΑΣ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΗΣΕΙ

2 Вот, я, Павел, говорю вам, что, если вы обрежетесь, не будет вам пользы от Помазанника.

ΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΔΕ ΠΑΛΙΝ ΠΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩ ΠΕΡΙΤΕΜΝΟΜΕΝΩ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΣΤΙΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΟΙΗΣΑΙ

3 Кроме того, всякому человеку, который обрезается, я снова свидетельствую, что он обязан исполнять весь Закон.

ΚΑΤΗΡΓΗΘΗΤΕ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΝ ΝΟΜΩ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΞΕΠΕΣΑΤΕ

4 Кем бы ни были вы, стремящиеся к тому, чтобы вас объявили праведными посредством закона, вы отделились от Помазанника, вы отпали от его доброты.

ΗΜΕΙΣ ΓΑΡ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΛΠΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΕΘΑ

5 Мы же духом с нетерпением ожидаем желанной праведности, происходящей от веры.

ΕΝ ΓΑΡ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΥΤΕ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΙΣ ΔΙ ΑΓΑΠΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ

6 В Помазаннике Иисусе не имеет значения ни обрезание, ни необрезание — имеет значение только вера, действующая через любовь.

ΕΤΡΕΧΕΤΕ ΚΑΛΩΣ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΕΝΕΚΟΨΕΝ [ΤΗ] ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΗ ΠΕΙΘΕΣΘΑΙ

7 Вы бежали хорошо. Кто помешал вам и дальше повиноваться истине?

Η ΠΕΙΣΜΟΝΗ ΟΥΚ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΥΜΑΣ

8 Такие убеждения не от Призывающего вас.

ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ ΟΛΟΝ ΤΟ ΦΥΡΑΜΑ ΖΥΜΟΙ

9 Немного закваски заквашивает всё тесто.

10 ΕΓΩ ΠΕΠΟΙΘΑ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΑΛΛΟ ΦΡΟΝΗΣΕΤΕ Ο ΔΕ ΤΑΡΑΣΣΩΝ ΥΜΑΣ ΒΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΟΣΤΙΣ ΕΑΝ Η

10 Я уверен в вас, находящихся в единстве с Господом, что вы не станете думать иначе, но создающий вам трудности, кто бы он ни был, подвергнется суду.

11 ΕΓΩ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ ΕΤΙ ΚΗΡΥΣΣΩ ΤΙ ΕΤΙ ΔΙΩΚΟΜΑΙ ΑΡΑ ΚΑΤΗΡΓΗΤΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

11 Что же до меня, братья, если бы я, как и прежде, проповедовал обрезание, то за что было бы меня преследовать? Ведь тогда столб уже не был бы камнем преткновения.

12 ΟΦΕΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΨΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΤΟΥΝΤΕΣ ΥΜΑΣ

12 И если бы отсекли[1] себе баламутящие вас!

13 ΥΜΕΙΣ ΓΑΡ ΕΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΛΗΘΗΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΝΟΝ ΜΗ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΕΙΣ ΑΦΟΡΜΗΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΑΛΛΗΛΟΙΣ

13 Вы, братья, призваны к свободе; только не употребляйте эту свободу на потворство плоти, но любовью служите друг другу, как рабы.

14 Ο ΓΑΡ ΠΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΝ ΕΝΙ ΛΟΓΩ ΠΕΠΛΗΡΩΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ

14 Весь Закон выражен в одном высказывании, а именно: «Люби своего ближнего, как самого себя».

15 ΕΙ ΔΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΑΚΝΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΘΙΕΤΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΗ ΥΠ ΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΛΩΘΗΤΕ

15 А если вы друг друга грызёте и поедаете, то смотрите, как бы вы не уничтожили друг друга.

16 ΛΕΓΩ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΣΑΡΚΟΣ ΟΥ ΜΗ ΤΕΛΕΣΗΤΕ

16 Говорю вам: поступайте по духу, и вы не будете исполнять никаких плотских желаний.

17 Η ΓΑΡ ΣΑΡΞ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΤΑΥΤΑ ΓΑΡ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΙΝΑ ΜΗ Α ΕΑΝ ΘΕΛΗΤΕ ΤΑΥΤΑ ΠΟΙΗΤΕ

17 Плоть по своим желаниям против духа, а дух против плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делаете того, что хотели бы делать.

18 ΕΙ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΕΣΘΕ ΟΥΚ ΕΣΤΕ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ

18 Если же вы ведомы духом, то вы не под законом.

19 ΦΑΝΕΡΑ ΔΕ ΕΣΤΙΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΑΤΙΝΑ ΕΣΤΙΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ ΑΣΕΛΓΕΙΑ

19 А дела плоти явны, это — блуд, нечистота, распутное поведение,

20 ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΧΘΡΑΙ ΕΡΙΣ ΖΗΛΟΣ ΘΥΜΟΙ ΕΡΙΘΕΙΑΙ ΔΙΧΟΣΤΑΣΙΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

20 идолопоклонство, спиритизм, вражда, раздоры, ревность, вспышки гнева, ссоры, разделения, сектантство,

21 ΦΘΟΝΟΙ ΜΕΘΑΙ ΚΩΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΙΑ ΤΟΥΤΟΙΣ Α ΠΡΟΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΕΙΠΟΝ ΟΤΙ ΟΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΘΕΟΥ ΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΣΙΝ

21 зависть, пьянство, кутежи и тому подобное. О таких делах предостерегаю вас, как и прежде предостерегал, что поступающие так царства Бога не наследуют.

22 Ο ΔΕ ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΓΑΠΗ ΧΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΤΗΣ ΑΓΑΘΩΣΥΝΗ ΠΙΣΤΙΣ

22 Плод же духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, добродетельность, верность,

23 ΠΡΑΥΤΗΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΝΟΜΟΣ

23 кротость, самообладание. Против всего этого нет закона.

24 ΟΙ ΔΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ [ΙΗΣΟΥ] ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΠΑΘΗΜΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ

24 Более того, принадлежащие Помазаннику Иисусу пригвоздили к столбу плоть с её страстями и желаниями.

25 ΕΙ ΖΩΜΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΩΜΕΝ

25 Если мы живём духом, то давайте соответственно и поступать по духу.

26 ΜΗ ΓΙΝΩΜΕΘΑ ΚΕΝΟΔΟΞΟΙ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΦΘΟΝΟΥΝΤΕΣ

26 Не будем становиться тщеславными, не будем подстрекать друг друга к соперничеству и друг другу завидовать.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6

Галатам. Глава 6.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΜΦΘΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΤΙΝΙ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙ ΥΜΕΙΣ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΡΑΥΤΗΤΟΣ ΣΚΟΠΩΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΜΗ ΚΑΙ ΣΥ ΠΕΙΡΑΣΘΗΣ

1 Братья, даже если человек сделает какой-нибудь неверный шаг, прежде чем осозна́ет это, вы, духовные, постарайтесь исправить такого человека в духе кротости, каждый следя за собой, чтобы также не быть искушённым.

ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ ΒΑΣΤΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

2 Носите бремена друг друга и так исполняйте закон Помазанника.

ΕΙ ΓΑΡ ΔΟΚΕΙ ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΜΗΔΕΝ ΩΝ ΦΡΕΝΑΠΑΤΑ ΕΑΥΤΟΝ

3 Если кто-то думает, будто он что-то из себя представляет, тогда как он ничто, то он обманывает самого себя.

ΤΟ ΔΕ ΕΡΓΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΩ ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΕΞΕΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ

4 Но каждый пусть покажет своё собственное дело, и тогда у него будет повод радоваться глядя только на себя, не сравнивая себя с другим.

ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΑΡ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΦΟΡΤΙΟΝ ΒΑΣΤΑΣΕΙ

5 Каждый понесёт свою ношу.

ΚΟΙΝΩΝΕΙΤΩ ΔΕ Ο ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΩ ΚΑΤΗΧΟΥΝΤΙ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΑΓΑΘΟΙΣ

6 Кроме того, пусть всякий, наставляемый устным словом, делится всем хорошим с наставляющим его.

ΜΗ ΠΛΑΝΑΣΘΕ ΘΕΟΣ ΟΥ ΜΥΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΑΡ ΕΑΝ ΣΠΕΙΡΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΕΙ

7 Не заблуждайтесь: Бог не тот, над кем можно насмехаться. Что посеет человек, то и пожнёт:

ΟΤΙ Ο ΣΠΕΙΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΕΑΥΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΘΕΡΙΣΕΙ ΦΘΟΡΑΝ Ο ΔΕ ΣΠΕΙΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΣΕΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

8 сеющий в свою плоть пожнёт от плоти тление, а сеющий в дух пожнёт от духа вечную жизнь.

ΤΟ ΔΕ ΚΑΛΟΝ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΜΗ ΕΓΚΑΚΩΜΕΝ ΚΑΙΡΩ ΓΑΡ ΙΔΙΩ ΘΕΡΙΣΟΜΕΝ ΜΗ ΕΚΛΥΟΜΕΝΟΙ

9 Не будем же опускать руки, делая добро, потому что в своё время пожнём, если не ослабеем.

10 ΑΡΑ ΟΥΝ ΩΣ ΚΑΙΡΟΝ ΕΧΟΜΕΝ ΕΡΓΑΖΩΜΕΘΑ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

10 Итак, пока благоприятствует нам время, будем делать добро всем, но особенно своим по вере.

11 ΙΔΕΤΕ ΠΗΛΙΚΟΙΣ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ΕΓΡΑΨΑ ΤΗ ΕΜΗ ΧΕΙΡΙ

11 Видите, какими большими буквами написал я вам своей рукой.

12 ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΥΠΡΟΣΩΠΗΣΑΙ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΟΥΤΟΙ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΣΘΑΙ ΜΟΝΟΝ ΙΝΑ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΗ ΔΙΩΚΩΝΤΑΙ

12 Все, кто принуждают вас обрезаться, желают произвести хорошее впечатление по плоти, лишь бы только избежать преследований за столб Помазанника, Иисуса.

13 ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΟΙ ΠΕΡΙΤΕΜΝΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΙ ΝΟΜΟΝ ΦΥΛΑΣΣΟΥΣΙΝ ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΣΘΑΙ ΙΝΑ ΕΝ ΤΗ ΥΜΕΤΕΡΑ ΣΑΡΚΙ ΚΑΥΧΗΣΩΝΤΑΙ

13 Те, кто обрезаются, сами не соблюдают Закон, а вас хотят обрезать, чтобы им было чем похвалиться в вашей плоти.

14 ΕΜΟΙ ΔΕ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΚΑΥΧΑΣΘΑΙ ΕΙ ΜΗ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙ ΟΥ ΕΜΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΕΣΤΑΥΡΩΤΑΙ ΚΑΓΩ ΚΟΣΜΩ

14 Да не будет того, чтобы я хвалился чем-либо, кроме столба нашего Господина Иисуса Помазанника, через которого мир для меня был пригвождён к столбу и я для мира.

15 ΟΥΤΕ ΓΑΡ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΟΥΤΕ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ

15 Как обрезание, так и необрезание — ничто, имеет значение только новое творение.

16 ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΤΩ ΚΑΝΟΝΙ ΤΟΥΤΩ ΣΤΟΙΧΗΣΟΥΣΙΝ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

16 А на всех, кто будет поступать по этому правилу, — на Израиле Божьем, — пусть пребывает мир и милосердие.

17 ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΚΟΠΟΥΣ ΜΟΙ ΜΗΔΕΙΣ ΠΑΡΕΧΕΤΩ ΕΓΩ ΓΑΡ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΜΟΥ ΒΑΣΤΑΖΩ

17 Впредь пусть никто не доставляет мне беспокойств, ведь я ношу на своём теле клеймо раба Иисуса.

18 Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΥΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΜΗΝ

18 Доброта нашего Господина Иисуса Помазанника да будет с духом, который вы, братья, проявляете. Да будет так.

КОММЕНТАРИИ

  1. Не просто обре́зали, а отсекли себе всё «там».

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: