Иуды


ΙΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Иуды

ΙΟΥΔΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΟΥΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΔΕ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΙΣ ΕΝ ΘΕΩ ΠΑΤΡΙ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΙΣ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ ΤΕΤΗΡΗΜΕΝΟΙΣ ΚΛΗΤΟΙΣ

1 Иуда, раб Иисуса Помазанника и брат Иакова, — призванным, которые, находясь в единстве с Богом, Отцом, испытывают на себе его любовь и сохраняются для Иисуса Помазанника.

ΕΛΕΟΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΠΛΗΘΥΝΘΕΙΗ

2 Пусть вам будет дано испытать ещё больше милосердия, мира и любви.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΣΑΝ ΣΠΟΥΔΗΝ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΝ ΥΜΙΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΓΚΗΝ ΕΣΧΟΝ ΓΡΑΨΑΙ ΥΜΙΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩΝ ΕΠΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΤΗ ΑΠΑΞ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΗ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΙΣΤΕΙ

3 Дорогие, хотя я очень хотел написать вам о нашем общем спасении, я посчитал нужным в своём письме призвать вас к тому, чтобы вы упорно боролись за веру, раз и навсегда переданную святым.

ΠΑΡΕΙΣΕΔΥΣΑΝ ΓΑΡ ΤΙΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙ ΠΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΑΣΕΒΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΧΑΡΙΤΑ ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΑΣΕΛΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ

4 Ведь к нам проникли некие люди, которые давно определены Писаниями на осуждение, люди нечестивые, обращающие доброту нашего Бога в оправдание распутного поведения и отрекающиеся от нашего единственного Владельца и Господина, Иисуса Помазанника.

ΥΠΟΜΝΗΣΑΙ ΔΕ ΥΜΑΣ ΒΟΥΛΟΜΑΙ ΕΙΔΟΤΑΣ [ΥΜΑΣ] ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ [Ο] ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΑΞ ΛΑΟΝ ΕΚ ΓΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΣΩΣΑΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΑΣ ΑΠΩΛΕΣΕΝ

5 Хочу напомнить вам — между тем как вы уже всё знаете, — что Господь, хотя и спас свой народ из земли Египет, потом погубил тех, кто не проявлял веру.

ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΤΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΑΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΑΥΤΩΝ ΑΡΧΗΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟΛΙΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΕΣΜΟΙΣ ΑΙΔΙΟΙΣ ΥΠΟ ΖΟΦΟΝ ΤΕΤΗΡΗΚΕΝ

6 И вестников, не сохранивших своего первоначального положения, но покинувших подобающее им жилище, он сберегает в вечных оковах под покровом беспросветной тьмы на суд великого дня.

ΩΣ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΚΑΙ ΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΑΣΑΙ ΚΑΙ ΑΠΕΛΘΟΥΣΑΙ ΟΠΙΣΩ ΣΑΡΚΟΣ ΕΤΕΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΥΡΟΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΔΙΚΗΝ ΥΠΕΧΟΥΣΑΙ

7 Точно так же Содо́м, Гомо́рра и окрестные города без меры предались блуду и противоестественным плотским желаниям. Они поставлены нам в пример как предостережение, подвергшись суду и наказанию вечным огнём.

ΟΜΟΙΩΣ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΕΝΥΠΝΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΑΡΚΑ ΜΕΝ ΜΙΑΙΝΟΥΣΙΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ ΑΘΕΤΟΥΣΙΝ ΔΟΞΑΣ ΔΕ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣΙΝ

8 Подобным же образом и эти мечтатели оскверняют плоть, не уважают власть и оскорбительно говорят о прославленных.

Ο ΔΕ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΟΤΕ ΤΩ ΔΙΑΒΟΛΩ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΕΛΕΓΕΤΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚ ΕΤΟΛΜΗΣΕΝ ΚΡΙΣΙΝ ΕΠΕΝΕΓΚΕΙΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΑΛΛΑ ΕΙΠΕΝ ΕΠΙΤΙΜΗΣΑΙ ΣΟΙ ΚΥΡΙΟΣ

9 Но даже Главный вестник Михаил, когда спорил с Клеветником о теле Моисея и не соглашался с ним, не посмел осудить его в оскорбительных выражениях, но сказал: «Пусть Господь осудит тебя».

10 ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΟΣΑ ΜΕΝ ΟΥΚ ΟΙΔΑΣΙΝ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣΙΝ ΟΣΑ ΔΕ ΦΥΣΙΚΩΣ ΩΣ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΖΩΑ ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ

10 Однако эти люди оскорбительно говорят обо всём, чего на самом деле не знают, а во всём, что, как неразумные животные, по природе понимают, в том развращают себя.

11 ΟΥΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΤΗ ΟΔΩ ΤΟΥ ΚΑΙΝ ΕΠΟΡΕΥΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΒΑΛΑΑΜ ΜΙΣΘΟΥ ΕΞΕΧΥΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΕ ΑΠΩΛΟΝΤΟ

11 Горе им, потому что они пошли путём Ка́ина, ради вознаграждения пустились в заблуждение Валаа́ма и погибли в бунтарской речи Коре́я!

12 ΟΥΤΟΙ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΓΑΠΑΙΣ ΥΜΩΝ ΣΠΙΛΑΔΕΣ ΣΥΝΕΥΩΧΟΥΜΕΝΟΙ ΑΦΟΒΩΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΠΟΙΜΑΙΝΟΝΤΕΣ ΝΕΦΕΛΑΙ ΑΝΥΔΡΟΙ ΥΠΟ ΑΝΕΜΩΝ ΠΑΡΑΦΕΡΟΜΕΝΑΙ ΔΕΝΔΡΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΑΚΑΡΠΑ ΔΙΣ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΑ ΕΚΡΙΖΩΘΕΝΤΑ

12 Они — подводные рифы на ваших пирах братской любви, пирующие с вами; пастухи, питающие себя без страха; безводные облака, носимые ветрами; деревья поздней осенью, но бесплодные, дважды умершие, вырванные с корнем;

13 ΚΥΜΑΤΑ ΑΓΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΠΑΦΡΙΖΟΝΤΑ ΤΑΣ ΕΑΥΤΩΝ ΑΙΣΧΥΝΑΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΛΑΝΗΤΑΙ ΟΙΣ Ο ΖΟΦΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΕΙΣ ΑΙΩΝΑ ΤΕΤΗΡΗΤΑΙ

13 бушующие морские волны, пенящиеся своими постыдными делами; блуждающие звёзды, для которых навеки сберегается беспросветная тьма.

14 ΠΡΟΕΦΗΤΕΥΣΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΕΝΩΧ ΛΕΓΩΝ ΙΔΟΥ ΗΛΘΕΝ ΚΥΡΙΟΣ ΕΝ ΑΓΙΑΙΣ ΜΥΡΙΑΣΙΝ ΑΥΤΟΥ

14 О них пророчествовал также Ено́х, седьмой в линии от Адама, говоря: «Вот, Господь пришёл с мириадами святых вестников

15 ΠΟΙΗΣΑΙ ΚΡΙΣΙΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΑΙ ΠΑΣΑΝ ΨΥΧΗΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΕΒΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΩΝ ΗΣΕΒΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΩΝ ΕΛΑΛΗΣΑΝ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΑΣΕΒΕΙΣ

15 совершить над всеми суд и обличить всех нечестивых во всех их нечестивых делах, которые они нечестиво совершили, и во всех возмутительных словах, которые нечестивые грешники говорили против него».

16 ΟΥΤΟΙ ΕΙΣΙΝ ΓΟΓΓΥΣΤΑΙ ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΕΑΥΤΩΝ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΥΤΩΝ ΛΑΛΕΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΘΑΥΜΑΖΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ

16 Эти люди — ропотники, жалующиеся на свою долю в жизни и поступающие по своим собственным желаниям. Их уста говорят напыщенные слова, и ради своей выгоды они восторгаются другими людьми.

17 ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΝΗΣΘΗΤΕ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

17 Вы же, дорогие, вспомните слова, сказанные прежде посланниками нашего Господа Иисуса Помазанника.

18 ΟΤΙ ΕΛΕΓΟΝ ΥΜΙΝ [ΟΤΙ] ΕΠ ΕΣΧΑΤΟΥ [ΤΟΥ] ΧΡΟΝΟΥ ΕΣΟΝΤΑΙ ΕΜΠΑΙΚΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΑΥΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΑΣΕΒΕΙΩΝ

18 Они говорили вам: «В последнее время появятся насмешники, которые будут поступать по своим нечестивым желаниям».

19 ΟΥΤΟΙ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΑΠΟΔΙΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΨΥΧΙΚΟΙ ΠΝΕΥΜΑ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ

19 Это те, кто вызывают разделения, люди плотские, бездуховные.

20 ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΕΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΗ ΑΓΙΩΤΑΤΗ ΥΜΩΝ ΠΙΣΤΕΙ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ

20 Но вы, дорогие, укрепляя себя на основании своей святейшей веры и молясь святым духом,

21 ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΘΕΟΥ ΤΗΡΗΣΑΤΕ ΠΡΟΣΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

21 сохраняйте себя в Божьей любви, пока ожидаете милосердия нашего Господа Иисуса Помазанника, которое ведёт к вечной жизни.

22 ΚΑΙ ΟΥΣ ΜΕΝ ΕΛΕΑΤΕ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣ

22 Также продолжайте проявлять милосердие к тем, у кого есть сомнения.

23 ΟΥΣ ΔΕ ΣΩΖΕΤΕ ΕΚ ΠΥΡΟΣ ΑΡΠΑΖΟΝΤΕΣ ΟΥΣ ΔΕ ΕΛΕΑΤΕ ΕΝ ΦΟΒΩ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΕΣΠΙΛΩΜΕΝΟΝ ΧΙΤΩΝΑ

23 Спасайте их, выхватывая из огня. И к другим продолжайте проявлять милосердие, но делайте это со страхом, ненавидя даже нижнюю одежду, запятнанную плотью.

24 ΤΩ ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΝΩ ΦΥΛΑΞΑΙ ΥΜΑΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΣΑΙ ΚΑΤΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΜΩΜΟΥΣ ΕΝ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙ

24 А тому, кто в силах уберечь вас от падения и поставить непорочными перед лицом своей славы в великой радости,

25 ΜΟΝΩ ΘΕΩ ΣΩΤΗΡΙ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ

25 единственному Богу, нашему Спасителю, через Иисуса Помазанника, нашего Господа, пусть будет слава, величие, могущество и власть во всей минувшей вечности, и теперь, и на всю вечность. Да будет так.

КОММЕНТАРИИ

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: