Римлянам


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1

Римлянам. Глава 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΦΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΘΕΟΥ

1 Павел, раб Иисуса Помазанника, призванный быть посланником, отделённый для благой вести Бога,

Ο ΠΡΟΕΠΗΓΓΕΙΛΑΤΟ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΓΡΑΦΑΙΣ ΑΓΙΑΙΣ

2 которую он прежде обещал через своих пророков в священных Писаниях,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ

3 вести о его Сыне, который по плоти был потомком Давида,

ΤΟΥ ΟΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΥΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΩΣΥΝΗΣ ΕΞ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ

4 но по духу святости был объявлен Сыном Бога с проявлением силы через воскресение из мёртвых, — об Иисусе Помазаннике, нашем Господине,

ΔΙ ΟΥ ΕΛΑΒΟΜΕΝ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

5 через которого мы получили доброту и посланничество, чтобы все народы проявляли веру и были послушны ему ради его имени,

ΕΝ ΟΙΣ ΕΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΚΛΗΤΟΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

6 а среди этих народов и вы, призванные, чтобы принадлежать Иисусу Помазаннику, —

ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΟΥΣΙΝ ΕΝ ΡΩΜΗ ΑΓΑΠΗΤΟΙΣ ΘΕΟΥ ΚΛΗΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

7 всем находящимся в Риме, к кому Бог проявил любовь, призванным быть святыми. Доброта вам и мир от Бога, нашего Отца, и Господина Иисуса Помазанника.

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΟΤΙ Η ΠΙΣΤΙΣ ΥΜΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΚΟΣΜΩ

8 Прежде всего, благодарю моего Бога через Иисуса Помазанника за всех вас, потому что о вашей вере говорят во всём мире.

ΜΑΡΤΥΣ ΓΑΡ ΜΟΥ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ Ω ΛΑΤΡΕΥΩ ΕΝ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΜΝΕΙΑΝ ΥΜΩΝ ΠΟΙΟΥΜΑΙ

9 Бог же, которому я совершаю священное служение своим духом в связи с благой вестью о его Сыне, — мой свидетель в том, что я всегда упоминаю вас в своих молитвах,

10 ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΜΟΥ ΔΕΟΜΕΝΟΣ ΕΙ ΠΩΣ ΗΔΗ ΠΟΤΕ ΕΥΟΔΩΘΗΣΟΜΑΙ ΕΝ ΤΩ ΘΕΛΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

10 умоляя, чтобы, если только возможно, воля Бога благоприятствовала мне наконец прийти к вам,

11 ΕΠΙΠΟΘΩ ΓΑΡ ΙΔΕΙΝ ΥΜΑΣ ΙΝΑ ΤΙ ΜΕΤΑΔΩ ΧΑΡΙΣΜΑ ΥΜΙΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΗΡΙΧΘΗΝΑΙ ΥΜΑΣ

11 потому что я очень хочу увидеть вас, чтобы передать вам один духовный дар и тем укрепить вас

12 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΣΤΙΝ ΣΥΜΠΑΡΑΚΛΗΘΗΝΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΜΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΜΟΥ

12 или, скорее, чтобы иметь среди вас взаимное ободрение верой друг друга, как вашей, так и моей.

13 ΟΥ ΘΕΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΓΝΟΕΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΠΡΟΕΘΕΜΗΝ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚΩΛΥΘΗΝ ΑΧΡΙ ΤΟΥ ΔΕΥΡΟ ΙΝΑ ΤΙΝΑ ΚΑΡΠΟΝ ΣΧΩ ΚΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΛΟΙΠΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ

13 Однако не хочу, чтобы вы, братья, были в неведении о том, что я много раз намеревался прийти к вам (но до сих пор встречал препятствия), для того чтобы получить некоторый плод также среди вас, как и среди остальных народов.

14 ΕΛΛΗΣΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ ΣΟΦΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΙΜΙ

14 У греков и у варваров, у мудрых и у неразумных — я должник,

15 ΟΥΤΩΣ ΤΟ ΚΑΤ ΕΜΕ ΠΡΟΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΥΜΙΝ ΤΟΙΣ ΕΝ ΡΩΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΣΘΑΙ

15 а потому есть у меня стремление возвестить благую весть и вам в Риме.

16 ΟΥ ΓΑΡ ΕΠΑΙΣΧΥΝΟΜΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΔΥΝΑΜΙΣ ΓΑΡ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙΝ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΙ ΙΟΥΔΑΙΩ ΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ

16 Я не стыжусь благой вести, потому что она сила Божья для спасения всякого имеющего веру: сначала иудея, а потом и грека.

17 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΑΡ ΘΕΟΥ ΕΝ ΑΥΤΩ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΣ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ Ο ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΖΗΣΕΤΑΙ

17 В ней благодаря вере и к укреплению веры открывается Божья праведность, как написано: «А праведный будет жить благодаря вере».

18 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΓΑΡ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ ΑΠ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΑΣΕΒΕΙΑΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΩΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΤΕΧΟΝΤΩΝ

18 С неба открывается гнев Бога против всякого нечестия и неправедности людей, которые неправедно подавляют истину,

19 ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΑΝΕΡΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΓΑΡ ΑΥΤΟΙΣ ΕΦΑΝΕΡΩΣΕΝ

19 потому что всё, что можно знать о Боге, открыто для них, поскольку Бог открыл им это.

20 ΤΑ ΓΑΡ ΑΟΡΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΙΣ ΠΟΙΗΜΑΣΙΝ ΝΟΟΥΜΕΝΑ ΚΑΘΟΡΑΤΑΙ Η ΤΕ ΑΙΔΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΥΣ

20 Его невидимые качества: вечная сила и божественная сущность — ясно видны от сотворения мира, потому что они распознаются через то, что создано, так что нет им оправдания,

21 ΔΙΟΤΙ ΓΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΟΥΧ ΩΣ ΘΕΟΝ ΕΔΟΞΑΣΑΝ Η ΗΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΝ ΑΛΛ ΕΜΑΤΑΙΩΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΚΟΤΙΣΘΗ Η ΑΣΥΝΕΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑ

21 потому что, зная Бога, они не прославили его как Бога и не воздали ему благодарность, но сделались безумными в своих рассуждениях, и их невежественное сердце помрачилось.

22 ΦΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΟΙ ΕΜΩΡΑΝΘΗΣΑΝ

22 Утверждая, что мудры, стали глупыми

23 ΚΑΙ ΗΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΦΘΑΡΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΦΘΑΡΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ

23 и славу нетленного Бога превратили в нечто, подобное образу тленного человека, и птиц, и четвероногих животных, и ползающих существ.

24 ΔΙΟ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΤΙΜΑΖΕΣΘΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

24 И потому Бог, по желаниям их сердец, предал их нечистоте, чтобы их тела были в бесчестье среди них,

25 ΟΙΤΙΝΕΣ ΜΕΤΗΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΤΩ ΨΕΥΔΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΒΑΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΡΕΥΣΑΝ ΤΗ ΚΤΙΣΕΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΚΤΙΣΑΝΤΑ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ

25 тех, кто заменил истину Бога ложью и поклонялся и совершал священное служение творению, а не Творцу, благословенному вовеки. Да будет так.

26 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΠΑΘΗ ΑΤΙΜΙΑΣ ΑΙ ΤΕ ΓΑΡ ΘΗΛΕΙΑΙ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΗΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ

26 Потому и предал их Бог постыдным похотям: их женщины заменили естественные сношения на противоестественные,

27 ΟΜΟΙΩΣ ΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΣΕΝΕΣ ΑΦΕΝΤΕΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΗΛΕΙΑΣ ΕΞΕΚΑΥΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΗ ΟΡΕΞΕΙ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΡΣΕΝΕΣ ΕΝ ΑΡΣΕΣΙΝ ΤΗΝ ΑΣΧΗΜΟΣΥΝΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΝ ΗΝ ΕΔΕΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ

27 подобно им и мужчины оставили естественные сношения с женщинами и распалились страстью друг к другу, мужчины к мужчинам, делая непристойное и получая в себе полное возмездие за своё беззаконие.

28 ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΟΥΚ ΕΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΧΕΙΝ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΑΔΟΚΙΜΟΝ ΝΟΥΝ ΠΟΙΕΙΝ ΤΑ ΜΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

28 И поскольку они не посчитали нужным держаться точного знания о Боге, то Бог предал их превратному уму — поступать неподобающе.

29 ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΠΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΝΗΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ ΚΑΚΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣ ΦΘΟΝΟΥ ΦΟΝΟΥ ΕΡΙΔΟΣ ΔΟΛΟΥ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΤΑΣ

29 Они исполнены всякой неправедности, нечестия, жадности, зла, полны зависти, убийств, раздоров, обмана, злобы; они сплетники,

30 ΚΑΤΑΛΑΛΟΥΣ ΘΕΟΣΤΥΓΕΙΣ ΥΒΡΙΣΤΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ ΑΛΑΖΟΝΑΣ ΕΦΕΥΡΕΤΑΣ ΚΑΚΩΝ ΓΟΝΕΥΣΙΝ ΑΠΕΙΘΕΙΣ

30 наговорщики, богоненавистники, наглы, высокомерны, самонадеянны, изобретательны на злое, непослушны родителям,

31 ΑΣΥΝΕΤΟΥΣ ΑΣΥΝΘΕΤΟΥΣ ΑΣΤΟΡΓΟΥΣ ΑΝΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

31 неразумны, нарушают договоры, лишены естественной привязанности, немилосердны.

32 ΟΙΤΙΝΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΓΝΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΣΙΝ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ ΠΟΙΟΥΣΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΔΟΚΟΥΣΙΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΣΣΟΥΣΙΝ

32 Они точно знают праведный закон Бога — что занимающиеся такими делами достойны смерти, — однако не только продолжают их делать, но и одобряют тех, кто занимается такими делами.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2

Римлянам. Глава 2.

ΔΙΟ ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙ Ω ΑΝΘΡΩΠΕ ΠΑΣ Ο ΚΡΙΝΩΝ ΕΝ Ω ΓΑΡ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΣ ΤΑ ΓΑΡ ΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΕΙΣ Ο ΚΡΙΝΩΝ

1 Поэтому, кто бы ты ни был, о человек, нет тебе оправдания, если ты судишь. Ведь в том, в чём ты судишь другого, ты осуждаешь себя, поскольку ты судишь другого, а сам занимаешься такими же делами.

ΟΙΔΑΜΕΝ ΔΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙΝ ΚΑΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΑΣ

2 А мы знаем, что суд Бога, в согласии с истиной, направлен против тех, кто занимается такими делами.

ΛΟΓΙΖΗ ΔΕ ΤΟΥΤΟ Ω ΑΝΘΡΩΠΕ Ο ΚΡΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΩΝ ΑΥΤΑ ΟΤΙ ΣΥ ΕΚΦΕΥΞΗ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

3 Но неужели ты думаешь, о человек, что, судя занимающихся такими делами и при этом поступая так же, ты избежишь суда Бога?

Η ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΣ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΣ ΑΓΝΟΩΝ ΟΤΙ ΤΟ ΧΡΗΣΤΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΣΕ ΑΓΕΙ

4 Или ты презираешь богатство его доброты, терпения и долготерпения, не зная, что доброта Бога ведёт тебя к раскаянию?

ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΘΗΣΑΥΡΙΖΕΙΣ ΣΕΑΥΤΩ ΟΡΓΗΝ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΚΡΙΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

5 Но из-за твоего упорства и нераскаивающегося сердца ты собираешь на себя гнев ко дню гнева, когда откроется праведный суд Бога.

ΟΣ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΕΚΑΣΤΩ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ

6 И он воздаст каждому по его делам:

ΤΟΙΣ ΜΕΝ ΚΑΘ ΥΠΟΜΟΝΗΝ ΕΡΓΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΑΦΘΑΡΣΙΑΝ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

7 тем, кто стойкостью в добром деле ищет славы, чести и нетленности, — вечной жизнью,

ΤΟΙΣ ΔΕ ΕΞ ΕΡΙΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΘΟΥΣΙ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙΣ ΔΕ ΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟΣ

8 а тем, кто любит спорить и не повинуется истине, но повинуется неправедности, — яростью и гневом.

ΘΛΙΨΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΨΥΧΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΙΟΥΔΑΙΟΥ ΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΣ

9 Горе и страдание душе всякого человека, делающего зло, сначала иудея, а потом и грека,

10 ΔΟΞΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΙΟΥΔΑΙΩ ΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ

10 но слава, честь и мир всякому, кто делает добро, сначала иудею, а потом и греку,

11 ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟΣΩΠΟΛΗΜΨΙΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ

11 потому что нет лицеприятия у Бога.

12 ΟΣΟΙ ΓΑΡ ΑΝΟΜΩΣ ΗΜΑΡΤΟΝ ΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΝ ΝΟΜΩ ΗΜΑΡΤΟΝ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΡΙΘΗΣΟΝΤΑΙ

12 Так, все согрешившие без закона и погибнут без закона, а все согрешившие под законом будут судимы по закону.

13 ΟΥ ΓΑΡ ΟΙ ΑΚΡΟΑΤΑΙ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΙ ΠΑΡΑ [ΤΩ] ΘΕΩ ΑΛΛ ΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΣΟΝΤΑΙ

13 Ведь не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона будут объявлены праведными.

14 ΟΤΑΝ ΓΑΡ ΕΘΝΗ ΤΑ ΜΗ ΝΟΜΟΝ ΕΧΟΝΤΑ ΦΥΣΕΙ ΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΙΩΣΙΝ ΟΥΤΟΙ ΝΟΜΟΝ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΑΥΤΟΙΣ ΕΙΣΙΝ ΝΟΜΟΣ

14 Всякий раз, когда люди из других народов, у которых нет закона, по природе делают законное, они, хотя и не имеют закона, сами себе закон.

15 ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΑΠΤΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΟΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΩΝ Η ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

15 Они показывают, что суть закона написана у них в сердцах, между тем как их совесть свидетельствует вместе с ними и в своих мыслях они обвиняют себя или оправдывают.

16 ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΟΤΕ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΚΡΥΠΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΜΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

16 Это произойдёт в тот день, когда Бог через Помазанника Иисуса будет судить тайные дела людей согласно благой вести, которую я возвещаю.

17 ΕΙ ΔΕ ΣΥ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΥΗ ΝΟΜΩ ΚΑΙ ΚΑΥΧΑΣΑΙ ΕΝ ΘΕΩ

17 Если же ты называешься иудеем, и опираешься на закон, и гордишься Богом,

18 ΚΑΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΣ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

18 и знаешь его волю, и одобряешь то, что превосходно, поскольку устно наставлен из Закона,

19 ΠΕΠΟΙΘΑΣ ΤΕ ΣΕΑΥΤΟΝ ΟΔΗΓΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΩΝ ΦΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ

19 и убеждён, что ты — поводырь слепых, свет для тех, кто во тьме,

20 ΠΑΙΔΕΥΤΗΝ ΑΦΡΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ ΝΗΠΙΩΝ ΕΧΟΝΤΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ

20 исправляющий неразумных, учащий младенцев и владеющий в Законе основами знания и истины, —

21 Ο ΟΥΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΤΕΡΟΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙΣ Ο ΚΗΡΥΣΣΩΝ ΜΗ ΚΛΕΠΤΕΙΝ ΚΛΕΠΤΕΙΣ

21 то как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя «не кради», крадёшь?

22 Ο ΛΕΓΩΝ ΜΗ ΜΟΙΧΕΥΕΙΝ ΜΟΙΧΕΥΕΙΣ Ο ΒΔΕΛΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΙΕΡΟΣΥΛΕΙΣ

22 Говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь? Выражая отвращение к идолам, обкрадываешь храмы?

23 ΟΣ ΕΝ ΝΟΜΩ ΚΑΥΧΑΣΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΤΙΜΑΖΕΙΣ

23 Гордясь законом, бесчестишь Бога, преступая Закон?

24 ΤΟ ΓΑΡ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙ ΥΜΑΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ

24 И «имя Бога хулится из-за вас среди других народов», как и написано.

25 ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΜΕΝ ΓΑΡ ΩΦΕΛΕΙ ΕΑΝ ΝΟΜΟΝ ΠΡΑΣΣΗΣ ΕΑΝ ΔΕ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΣ Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΣΟΥ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΓΕΓΟΝΕΝ

25 Обрезание приносит пользу, только если ты исполняешь закон, но если ты преступаешь закон, то твоё обрезание стало необрезанием.

26 ΕΑΝ ΟΥΝ Η ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΥΛΑΣΣΗ ΟΥΧ Η ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ ΛΟΓΙΣΘΗΣΕΤΑΙ

26 Поэтому если необрезанный человек соблюдает праведные требования Закона, то разве его необрезание не вменится ему в обрезание?

27 ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ Η ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΕΛΟΥΣΑ ΣΕ ΤΟΝ ΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΝ ΝΟΜΟΥ

27 И необрезанный от рождения, исполняя Закон, будет судить тебя — того, кто, имея записанный свод законов и обрезание, преступает закон.

28 ΟΥ ΓΑΡ Ο ΕΝ ΤΩ ΦΑΝΕΡΩ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥΔΕ Η ΕΝ ΤΩ ΦΑΝΕΡΩ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗ

28 Ведь не тот иудей, кто таков снаружи, и не то обрезание, которое снаружи, на плоти.

29 ΑΛΛ Ο ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙ ΟΥ Ο ΕΠΑΙΝΟΣ ΟΥΚ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

29 Но тот иудей, кто таков внутри, и то обрезание, которое сделано на сердце духом, а не записанным сводом законов. Похвала такому человеку не от людей, а от Бога.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3

Римлянам. Глава 3.

ΤΙ ΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΥ Η ΤΙΣ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

1 Какое же тогда превосходство иудея или какая польза от обрезания?

ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ [ΓΑΡ] ΟΤΙ ΕΠΙΣΤΕΥΘΗΣΑΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

2 Значительные во всех отношениях. Прежде всего потому, что иудеям были доверены священные слова Бога.

ΤΙ ΓΑΡ ΕΙ ΗΠΙΣΤΗΣΑΝ ΤΙΝΕΣ ΜΗ Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ

3 В чём же тогда дело? Если некоторые не проявили веры, то может ли их неверие лишить силы верность Бога?

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΓΙΝΕΣΘΩ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΗΣ ΠΑΣ ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΨΕΥΣΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝ ΔΙΚΑΙΩΘΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΛΟΓΟΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΚΡΙΝΕΣΘΑΙ ΣΕ

4 Ни в коем случае! Но да будет известно, что Бог правдив, даже если всякий человек окажется лжецом, как и написано: «Так что ты праведен в своих словах и победишь, когда тебя будут судить».

ΕΙ ΔΕ Η ΑΔΙΚΙΑ ΗΜΩΝ ΘΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΣΥΝΙΣΤΗΣΙΝ ΤΙ ΕΡΟΥΜΕΝ ΜΗ ΑΔΙΚΟΣ Ο ΘΕΟΣ Ο ΕΠΙΦΕΡΩΝ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΛΕΓΩ

5 Однако если наша неправедность обнаруживает праведность Бога, то что скажем? Неужели Бог несправедлив, когда изливает гнев? —Говорю как человек. —

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΕΠΕΙ ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

6 Ни в коем случае! Иначе как Богу судить мир?

ΕΙ ΔΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΤΩ ΕΜΩ ΨΕΥΣΜΑΤΙ ΕΠΕΡΙΣΣΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΙ ΕΤΙ ΚΑΓΩ ΩΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΡΙΝΟΜΑΙ

7 Но если из-за моей лжи истина Бога стала ещё очевидней к его славе, то почему тогда я должен быть судим как грешник?

ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΜΕΘΑ ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΦΑΣΙΝ ΤΙΝΕΣ ΗΜΑΣ ΛΕΓΕΙΝ ΟΤΙ ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΤΑ ΚΑΚΑ ΙΝΑ ΕΛΘΗ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΩΝ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΕΝΔΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ

8 И почему бы не сказать так, как на нас наговаривают и как некоторые утверждают, что мы якобы говорим: «Давайте делать плохое, чтобы вышло хорошее»? Суд над такими людьми справедлив.

ΤΙ ΟΥΝ ΠΡΟΕΧΟΜΕΘΑ ΟΥ ΠΑΝΤΩΣ ΠΡΟΗΤΙΑΣΑΜΕΘΑ ΓΑΡ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΝΤΑΣ ΥΦ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΕΙΝΑΙ

9 И что же? В лучшем ли мы положении? Ничуть! Мы уже установили, что как иудеи, так и греки — все под грехом,

10 ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΔΙΚΑΙΟΣ ΟΥΔΕ ΕΙΣ

10 как написано: «Нет праведного, ни одного,

11 ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ο ΣΥΝΙΩΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ο ΕΚΖΗΤΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

11 нет ни одного, кто имел бы понимание, ни одного, кто искал бы Бога.

12 ΠΑΝΤΕΣ ΕΞΕΚΛΙΝΑΝ ΑΜΑ ΗΧΡΕΩΘΗΣΑΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ [ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ] ΕΩΣ ΕΝΟΣ

12 Все отклонились от пути, все вместе стали негодны, нет делающего добро, ни одного».

13 ΤΑΦΟΣ ΑΝΕΩΓΜΕΝΟΣ Ο ΛΑΡΥΓΞ ΑΥΤΩΝ ΤΑΙΣ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΔΟΛΙΟΥΣΑΝ ΙΟΣ ΑΣΠΙΔΩΝ ΥΠΟ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΑΥΤΩΝ

13 «Их гортань — открытая могила, свой язык используют для обмана». «У них во рту — яд гадюк».

14 ΩΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΙΑΣ ΓΕΜΕΙ

14 «Их уста полны проклятий и горечи».

15 ΟΞΕΙΣ ΟΙ ΠΟΔΕΣ ΑΥΤΩΝ ΕΚΧΕΑΙ ΑΙΜΑ

15 «Их ноги скоры на пролитие крови».

16 ΣΥΝΤΡΙΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΟΔΟΙΣ ΑΥΤΩΝ

16 «Гибель и несчастья на их путях,

17 ΚΑΙ ΟΔΟΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΟΥΚ ΕΓΝΩΣΑΝ

17 и путь мира они не узнали».

18 ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΥΤΩΝ

18 «Нет страха перед Богом в их глазах».

19 ΟΙΔΑΜΕΝ ΔΕ ΟΤΙ ΟΣΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΓΕΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΛΑΛΕΙ ΙΝΑ ΠΑΝ ΣΤΟΜΑ ΦΡΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΟΣ ΓΕΝΗΤΑΙ ΠΑΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩ ΘΕΩ

19 Мы же знаем, что всё сказанное в Законе обращено к находящимся под Законом, чтобы закрылись всякие уста и весь мир подвергся наказанию от Бога.

20 ΔΙΟΤΙ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΣΕΤΑΙ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΓΑΡ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

20 Поэтому по делам закона никакая плоть не будет объявлена праведной перед ним, потому что через закон — точное знание о грехе.

21 ΝΥΝΙ ΔΕ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΕΟΥ ΠΕΦΑΝΕΡΩΤΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ

21 Но теперь, независимо от закона, стала явной праведность Бога, как о ней свидетельствуют Закон и Пророки, —

22 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗ

22 да, праведность Бога через веру в Иисуса Помазанника для всех имеющих веру, так как нет различия.

23 ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΗΜΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

23 Все согрешили и лишены славы Бога,

24 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗ ΑΥΤΟΥ ΧΑΡΙΤΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

24 но его дар в том, что по его доброте они объявляются праведными через освобождение выкупом, уплаченным Помазанником Иисусом.

25 ΟΝ ΠΡΟΕΘΕΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΙΛΑΣΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ [ΤΗΣ] ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΤΩ ΑΥΤΟΥ ΑΙΜΑΤΙ ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΙΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

25 Его Бог предоставил в жертву для умилостивления через веру в его кровь, чтобы явить свою праведность, поскольку прощал грехи, совершённые в прошлом, когда он, Бог, проявлял терпение,

26 ΕΝ ΤΗ ΑΝΟΧΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΙΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΝΥΝ ΚΑΙΡΩ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΗΣΟΥ

26 желая явить свою праведность в настоящее время, чтобы быть праведным и тогда, когда он будет объявлять праведным того, кто верит в Иисуса.

27 ΠΟΥ ΟΥΝ Η ΚΑΥΧΗΣΙΣ ΕΞΕΚΛΕΙΣΘΗ ΔΙΑ ΠΟΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΥΧΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

27 Где же то, чем хвалиться? Устранено. Каким законом? Законом дел? Нет, законом веры.

28 ΛΟΓΙΖΟΜΕΘΑ ΓΑΡ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΑΙ ΠΙΣΤΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ

28 Мы считаем, что человек объявляется праведным благодаря вере, независимо от дел закона.

29 Η ΙΟΥΔΑΙΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΝΟΝ ΟΥΧΙ ΚΑΙ ΕΘΝΩΝ ΝΑΙ ΚΑΙ ΕΘΝΩΝ

29 Или он Бог только иудеев? Не Бог ли он и людей из других народов? Да, и людей из других народов,

30 ΕΙΠΕΡ ΕΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΟΣ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

30 если на самом деле Бог один, который объявит обрезанных праведными на основании веры и необрезанных — праведными благодаря вере.

31 ΝΟΜΟΝ ΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΛΛΑ ΝΟΜΟΝ ΙΣΤΑΝΟΜΕΝ

31 Не отменяем ли мы тогда нашей верой закон? Ни в коем случае! Напротив, утверждаем закон.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4

Римлянам. Глава 4.

ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ ΕΥΡΗΚΕΝΑΙ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΑ ΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ

1 Если это так, то что скажем об Аврааме, нашем отце по плоти?

ΕΙ ΓΑΡ ΑΒΡΑΑΜ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΕΔΙΚΑΙΩΘΗ ΕΧΕΙ ΚΑΥΧΗΜΑ ΑΛΛ ΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ

2 Если бы Авраам был объявлен праведным за свои дела, то ему было бы чем хвалиться, но не перед Богом.

ΤΙ ΓΑΡ Η ΓΡΑΦΗ ΛΕΓΕΙ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΔΕ ΑΒΡΑΑΜ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

3 А что говорит Писание? «Авраам проявлял веру в Господа и за это был признан праведным».

ΤΩ ΔΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΟΥ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΗΜΑ

4 Тому, кто работает, плата засчитывается не как доброта, а как должное.

ΤΩ ΔΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΙ ΔΕ ΕΠΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΑΣΕΒΗ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

5 Тот же, кто не полагается на дела, а верит в того, кто объявляет нечестивого праведным, признаётся праведным за свою веру.

ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΔΑΥΙΔ ΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ω Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΩΝ

6 Как и Давид называет счастливым человека, которого Бог признаёт праведным независимо от дел:

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΩΝ ΑΦΕΘΗΣΑΝ ΑΙ ΑΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΩΝ ΕΠΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ

7 «Счастливы те, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты,

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ ΟΥ ΟΥ ΜΗ ΛΟΓΙΣΗΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑΝ

8 счастлив человек, которому Господь не вменит греха».

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΣ ΟΥΝ ΟΥΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ Η ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑΝ ΛΕΓΟΜΕΝ ΓΑΡ ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

9 Но распространяется ли это счастье только на обрезанных или на необрезанных тоже? Ведь мы говорим: «За свою веру Авраам был признан праведным».

10 ΠΩΣ ΟΥΝ ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΕΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΟΝΤΙ Η ΕΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΟΥΚ ΕΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΑΛΛ ΕΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ

10 Но при каких обстоятельствах он был признан таковым? Когда был обрезанным или когда был необрезанным? Не тогда, когда был обрезанным, а тогда, когда был необрезанным.

11 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΛΑΒΕΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΩΝ ΔΙ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΘΗΝΑΙ [ΚΑΙ] ΑΥΤΟΙΣ [ΤΗΝ] ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

11 И он получил знак — обрезание — как печать праведности по вере, которую он имел, когда был необрезанным, чтобы ему быть отцом всех необрезанных, имеющих веру, чтобы они были признаны праведными,

12 ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΙΣ ΟΥΚ ΕΚ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΤΟΙΧΟΥΣΙΝ ΤΟΙΣ ΙΧΝΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΒΡΑΑΜ

12 и отцом обрезанного потомства, тех, кто не только придерживаются обрезания, но и точно следуют по стопам веры нашего отца Авраама, которую он имел, когда был необрезанным.

13 ΟΥ ΓΑΡ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ Η ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

13 Не через закон Авраам и его потомки получили обещание, что он станет наследником мира, но через праведность по вере.

14 ΕΙ ΓΑΡ ΟΙ ΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΕΚΕΝΩΤΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΡΓΗΤΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ

14 Ведь если наследники — это те, кто придерживаются закона, то вера становится бесполезной и обещание отменяется.

15 Ο ΓΑΡ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΟΥ ΔΕ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΝΟΜΟΣ ΟΥΔΕ ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ

15 Закон же порождает гнев, а где нет закона — нет и преступления.

16 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΝΑ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΟΥ ΤΩ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΒΡΑΑΜ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ

16 Итак, обещание дано за веру, по доброте, чтобы оно было непреложным для всех его потомков — не только для тех, кто придерживается Закона, но и для тех, кто придерживается веры Авраама. Он отец всех нас,

17 ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΕΘΕΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΟΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΤΑ ΜΗ ΟΝΤΑ ΩΣ ΟΝΤΑ

17 как написано: «Я сделал тебя отцом многих народов». Это было перед лицом Того, в кого он верил, Бога, который оживляет мёртвых и называет несуществующее существующим.

18 ΟΣ ΠΑΡ ΕΛΠΙΔΑ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΣΟΥ

18 Хотя и не было основания для надежды, всё же он благодаря надежде имел веру, чтобы стать отцом многих народов, как и было сказано: «Таким будет твоё потомство».

19 ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΗΣΑΣ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΤΕΝΟΗΣΕΝ ΤΟ ΕΑΥΤΟΥ ΣΩΜΑ [ΗΔΗ] ΝΕΝΕΚΡΩΜΕΝΟΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΚΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΑΡΡΑΣ

19 И хотя он не ослабел в вере, он считал, что его тело уже омертвело — ведь ему было около ста лет — и что утроба Сарры тоже омертвела.

20 ΕΙΣ ΔΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥ ΔΙΕΚΡΙΘΗ ΤΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΛΛ ΕΝΕΔΥΝΑΜΩΘΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΔΟΥΣ ΔΟΞΑΝ ΤΩ ΘΕΩ

20 Но, получив обещание от Бога, он не поколебался в неверии, а укрепился своей верой, воздав Богу славу,

21 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΕΠΗΓΓΕΛΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΑΙ

21 полностью уверенный, что он в состоянии исполнить обещанное.

22 ΔΙΟ [ΚΑΙ] ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

22 И «за это он был признан праведным».

23 ΟΥΚ ΕΓΡΑΦΗ ΔΕ ΔΙ ΑΥΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΟΤΙ ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΑΥΤΩ

23 Однако то, что «он был признан», было написано не только ради него,

24 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙ ΗΜΑΣ ΟΙΣ ΜΕΛΛΕΙ ΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΕΓΕΙΡΑΝΤΑ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

24 но и ради нас, тех, кому предстоит быть признанными, потому что мы верим в того, кто воскресил Иисуса, нашего Господина, из мёртвых.

25 ΟΣ ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΡΘΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΙΝ ΗΜΩΝ

25 Он был отдан за наши проступки и воскрешён, чтобы мы были объявлены праведными.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5

Римлянам. Глава 5.

ΔΙΚΑΙΩΘΕΝΤΕΣ ΟΥΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΧΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

1 Теперь же, когда мы объявлены праведными благодаря вере, будем пребывать в мире с Богом через нашего Господина Иисуса Помазанника,

ΔΙ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΝ ΕΣΧΗΚΑΜΕΝ [ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ] ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΝ Η ΕΣΤΗΚΑΜΕΝ ΚΑΙ ΚΑΥΧΩΜΕΘΑ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

2 через которого верой мы также получили доступ к этой доброте, в которой стоим, и будем ликовать в надежде на славу Бога.

ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΥΧΩΜΕΘΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΛΙΨΕΣΙΝ ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ Η ΘΛΙΨΙΣ ΥΠΟΜΟΝΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

3 И не только в ней, но будем ликовать и в страданиях, зная, что в страданиях рождается стойкость;

Η ΔΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΔΟΚΙΜΗΝ Η ΔΕ ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΠΙΔΑ

4 стойкость, в свою очередь, приносит одобрение; одобрение — надежду,

Η ΔΕ ΕΛΠΙΣ ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΕΙ ΟΤΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΚΕΧΥΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΗΜΙΝ

5 а надежда не ведёт к разочарованию, потому что в наши сердца через данный нам святой дух излилась любовь Бога.

ΕΤΙ ΓΑΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΤΩΝ ΗΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΤΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΝ ΥΠΕΡ ΑΣΕΒΩΝ ΑΠΕΘΑΝΕΝ

6 Помазанник, когда мы были ещё слабы, в назначенное время умер за нечестивых людей.

ΜΟΛΙΣ ΓΑΡ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΙΣ ΑΠΟΘΑΝΕΙΤΑΙ ΥΠΕΡ ΓΑΡ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΤΑΧΑ ΤΙΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΑ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ

7 Едва ли кто умрёт за праведника, а вот за добродетельного человека, может быть, кто-то и отважится умереть.

ΣΥΝΙΣΤΗΣΙΝ ΔΕ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΑΓΑΠΗΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΕΤΙ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΟΝΤΩΝ ΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΑΠΕΘΑΝΕΝ

8 Бог же показывает нам свою любовь тем, что Помазанник умер за нас, когда мы были ещё грешниками.

ΠΟΛΛΩ ΟΥΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΚΑΙΩΘΕΝΤΕΣ ΝΥΝ ΕΝ ΤΩ ΑΙΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΣΩΘΗΣΟΜΕΘΑ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ

9 Поэтому, объявленные теперь праведными благодаря его крови, тем более через него спасёмся от гнева.

10 ΕΙ ΓΑΡ ΕΧΘΡΟΙ ΟΝΤΕΣ ΚΑΤΗΛΛΑΓΗΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΛΛΑΓΕΝΤΕΣ ΣΩΘΗΣΟΜΕΘΑ ΕΝ ΤΗ ΖΩΗ ΑΥΤΟΥ

10 Если, будучи врагами, мы примирились с Богом через смерть его Сына, то тем более теперь, примирившись, спасёмся его жизнью.

11 ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΥΧΩΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙ ΟΥ ΝΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΝ ΕΛΑΒΟΜΕΝ

11 Но это ещё не всё: мы также ликуем в Боге через нашего Господина Иисуса Помазанника, через которого мы теперь получили примирение.

12 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΩΣΠΕΡ ΔΙ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΙΗΛΘΕΝ ΕΦ Ω ΠΑΝΤΕΣ ΗΜΑΡΤΟΝ

12 А потому, как через одного человека грех вошёл в мир, а через грех — смерть, и таким образом смерть перешла на всех людей, потому что все согрешили…

13 ΑΧΡΙ ΓΑΡ ΝΟΜΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑ ΗΝ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΕ ΟΥΚ ΕΛΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΗ ΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

13 Ведь грех был в мире ещё до Закона, но грех не вменяется в вину, когда нет закона.

14 ΑΛΛΑ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΜΩΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΜΗ ΑΜΑΡΤΗΣΑΝΤΑΣ ΕΠΙ ΤΩ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΑΔΑΜ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

14 Тем не менее от Адама до Моисея смерть царствовала даже над теми, кто не совершил греха, подобного преступлению Адама, который был подобен тому, кому предстояло прийти.

15 ΑΛΛ ΟΥΧ ΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΕΙ ΓΑΡ ΤΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΧΑΡΙΤΙ ΤΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΠΕΡΙΣΣΕΥΣΕΝ

15 Впрочем, с даром дело обстоит не так, как было с проступком. Если из-за проступка одного человека многие умерли, доброта Бога и его дар, который был дан вместе с добротой посредством одного человека, Иисуса Помазанника, принесли многим ни с чем не сравнимую пользу.

16 ΚΑΙ ΟΥΧ ΩΣ ΔΙ ΕΝΟΣ ΑΜΑΡΤΗΣΑΝΤΟΣ ΤΟ ΔΩΡΗΜΑ ΤΟ ΜΕΝ ΓΑΡ ΚΡΙΜΑ ΕΞ ΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΜΑ ΤΟ ΔΕ ΧΑΡΙΣΜΑ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

16 И с даром не так, как получилось из-за одного согрешившего, потому что суд за один проступок — осуждение, а дар при многих проступках — объявление праведными.

17 ΕΙ ΓΑΡ ΤΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΝ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΕΝ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣΟΥΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

17 Если из-за проступка одного человека смерть царствовала через него, то тем более те, кто получают изобилие доброты и дара праведности, будут царствовать в жизни благодаря одному, Иисусу Помазаннику.

18 ΑΡΑ ΟΥΝ ΩΣ ΔΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΜΑ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΙΝ ΖΩΗΣ

18 И потому, как из-за одного проступка последовало осуждение людей всякого рода, так и благодаря одному поступку, принёсшему оправдание, следует объявление людей всякого рода праведными для жизни.

19 ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΚΑΤΕΣΤΑΘΗΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΘΗΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ

19 И как непослушание одного человека сделало многих грешниками, так и послушание одного сделает многих праведными.

20 ΝΟΜΟΣ ΔΕ ΠΑΡΕΙΣΗΛΘΕΝ ΙΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΗ ΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΟΥ ΔΕ ΕΠΛΕΟΝΑΣΕΝ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΥΠΕΡΕΠΕΡΙΣΣΕΥΣΕΝ Η ΧΑΡΙΣ

20 Закон же появился позднее — для того, чтобы было изобилие проступков. Но там, где был в изобилии грех, в ещё большем изобилии была доброта.

21 ΙΝΑ ΩΣΠΕΡ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΝ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣΗ ΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ

21 Для чего? Чтобы подобно тому как царствовал грех со смертью, так же царствовала и доброта через праведность к вечной жизни благодаря Иисусу Помазаннику, нашему Господину.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6

Римлянам. Глава 6.

ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ ΕΠΙΜΕΝΩΜΕΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΙΝΑ Η ΧΑΡΙΣ ΠΛΕΟΝΑΣΗ

1 Итак, что скажем? Будем ли оставаться в грехе, чтобы доброта была в изобилии?

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΟΙΤΙΝΕΣ ΑΠΕΘΑΝΟΜΕΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΩΣ ΕΤΙ ΖΗΣΟΜΕΝ ΕΝ ΑΥΤΗ

2 Ни в коем случае! Мы умерли для греха — как же будем жить в нём дальше?

Η ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΜΕΝ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΜΕΝ

3 Или не знаете, что все мы, окунувшиеся в Помазанника Иисуса, окунулись в его смерть?

ΣΥΝΕΤΑΦΗΜΕΝ ΟΥΝ ΑΥΤΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΙΝΑ ΩΣΠΕΡ ΗΓΕΡΘΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΝ ΚΑΙΝΟΤΗΤΙ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΩΜΕΝ

4 И потому мы похоронены с ним через наше окунание в его смерть, чтобы как Помазанник воскрес из мёртвых через славу Отца, так и нам жить новой жизнью.

ΕΙ ΓΑΡ ΣΥΜΦΥΤΟΙ ΓΕΓΟΝΑΜΕΝ ΤΩ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΣΟΜΕΘΑ

5 Если мы объединились с ним подобием его смерти, то, несомненно, объединимся и подобием его воскресения,

ΤΟΥΤΟ ΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΣΤΑΥΡΩΘΗ ΙΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΚΕΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ ΗΜΑΣ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ

6 потому что знаем: наша старая личность была пригвождена с ним к столбу, чтобы наше грешное тело больше не имело над нами власти и мы больше не были рабами греха.

Ο ΓΑΡ ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΔΕΔΙΚΑΙΩΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

7 Ведь умерший освобождён от греха.

ΕΙ ΔΕ ΑΠΕΘΑΝΟΜΕΝ ΣΥΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΥΖΗΣΟΜΕΝ ΑΥΤΩ

8 Если же мы умерли с Помазанником, то верим, что и жить будем с ним.

ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΟΥΚΕΤΙ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΟΥΚΕΤΙ ΚΥΡΙΕΥΕΙ

9 Мы знаем, что Помазанник, уже воскресший из мёртвых, больше не умирает, смерть уже не господствует над ним.

10 Ο ΓΑΡ ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΕΦΑΠΑΞ Ο ΔΕ ΖΗ ΖΗ ΤΩ ΘΕΩ

10 Смертью, которой он умер, он раз и навсегда устранил грех, а жизнью, которой он живёт, живёт для Бога.

11 ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΛΟΓΙΖΕΣΘΕ ΕΑΥΤΟΥΣ [ΕΙΝΑΙ] ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΕΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΖΩΝΤΑΣ ΔΕ ΤΩ ΘΕΩ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

11 Так и вы считайте себя мёртвыми для греха, но живыми для Бога благодаря Помазаннику Иисусу.

12 ΜΗ ΟΥΝ ΒΑΣΙΛΕΥΕΤΩ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΝ ΤΩ ΘΝΗΤΩ ΥΜΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΑΚΟΥΕΙΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΑΥΤΟΥ

12 А потому не позволяйте греху царствовать в ваших смертных телах, чтобы вам не повиноваться их желаниям.

13 ΜΗΔΕ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΟΠΛΑ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΤΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΩ ΘΕΩ ΩΣΕΙ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΟΠΛΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΩ ΘΕΩ

13 И не отдавайте свои члены греху, делая их оружием неправедности, но представьте себя Богу как ожившие из мёртвых и свои члены Богу — как оружие праведности.

14 ΑΜΑΡΤΙΑ ΓΑΡ ΥΜΩΝ ΟΥ ΚΥΡΙΕΥΣΕΙ ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΕ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΑΛΛΑ ΥΠΟ ΧΑΡΙΝ

14 Грех не должен господствовать над вами, потому что вы не во власти закона, а во власти доброты.

15 ΤΙ ΟΥΝ ΑΜΑΡΤΗΣΩΜΕΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΜΕΝ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΑΛΛΑ ΥΠΟ ΧΑΡΙΝ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ

15 И что же? Будем ли грешить, потому что мы не во власти закона, а во власти доброты? Ни в коем случае!

16 ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ Ω ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΤΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΝ ΔΟΥΛΟΙ ΕΣΤΕ Ω ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΗΤΟΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ Η ΥΠΑΚΟΗΣ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

16 Разве не знаете, что кому вы отдаёте себя в рабство для повиновения, тому вы и рабы, потому что повинуетесь ему: либо рабы греха к смерти, либо рабы послушания к праведности?

17 ΧΑΡΙΣ ΔΕ ΤΩ ΘΕΩ ΟΤΙ ΗΤΕ ΔΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΥΠΗΚΟΥΣΑΤΕ ΔΕ ΕΚ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΙΣ ΟΝ ΠΑΡΕΔΟΘΗΤΕ ΤΥΠΟΝ ΔΙΔΑΧΗΣ

17 Но благодарность Богу, что, хотя вы были рабами греха, вы от сердца стали послушны тому учению, которому были отданы.

18 ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΕΔΟΥΛΩΘΗΤΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

18 Да, освободившись от греха, вы стали рабами праведности.

19 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΛΕΓΩ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΥΜΩΝ ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΔΟΥΛΑ ΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΑΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ ΟΥΤΩΣ ΝΥΝ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΔΟΥΛΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΑΓΙΑΣΜΟΝ

19 Из-за слабости вашей плоти говорю словами, понятными людям: как вы отдавали свои члены в рабство нечистоте и беззаконию для беззакония, так же теперь отдайте свои члены в рабство праведности для святости,

20 ΟΤΕ ΓΑΡ ΔΟΥΛΟΙ ΗΤΕ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΗΤΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

20 потому что, когда вы были рабами греха, вы были свободны в отношении праведности.

21 ΤΙΝΑ ΟΥΝ ΚΑΡΠΟΝ ΕΙΧΕΤΕ ΤΟΤΕ ΕΦ ΟΙΣ ΝΥΝ ΕΠΑΙΣΧΥΝΕΣΘΕ ΤΟ ΓΑΡ ΤΕΛΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΘΑΝΑΤΟΣ

21 Каков же был в то время ваш плод? Дела, которых вы теперь стыдитесь. Их конец — смерть.

22 ΝΥΝΙ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΔΟΥΛΩΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΤΩ ΘΕΩ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΑΓΙΑΣΜΟΝ ΤΟ ΔΕ ΤΕΛΟΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

22 Но теперь, когда вы освободились от греха и стали рабами Бога, ваш плод — святость и конец — жизнь вечная,

23 ΤΑ ΓΑΡ ΟΨΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ΔΕ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ

23 потому что плата греха — смерть, а дар Бога — вечная жизнь благодаря Помазаннику Иисусу, нашему Господину.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7

Римлянам. Глава 7.

Η ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΝΩΣΚΟΥΣΙΝ ΓΑΡ ΝΟΜΟΝ ΛΑΛΩ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΙΕΥΕΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΦ ΟΣΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΖΗ

1 Или вы не знаете, братья — я говорю знающим закон, — что Закон господствует над человеком, пока тот жив?

Η ΓΑΡ ΥΠΑΝΔΡΟΣ ΓΥΝΗ ΤΩ ΖΩΝΤΙ ΑΝΔΡΙ ΔΕΔΕΤΑΙ ΝΟΜΩ ΕΑΝ ΔΕ ΑΠΟΘΑΝΗ Ο ΑΝΗΡ ΚΑΤΗΡΓΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ

2 Так, замужняя женщина связана законом с мужем, пока он жив. Но если муж умрёт, она освобождается от закона своего мужа.

ΑΡΑ ΟΥΝ ΖΩΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΜΟΙΧΑΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΕΙ ΕΑΝ ΓΕΝΗΤΑΙ ΑΝΔΡΙ ΕΤΕΡΩ ΕΑΝ ΔΕ ΑΠΟΘΑΝΗ Ο ΑΝΗΡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗΝ ΜΟΙΧΑΛΙΔΑ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΑΝΔΡΙ ΕΤΕΡΩ

3 Поэтому если бы при живом муже она стала женой другого мужчины, то считалась бы прелюбодейкой. Но если муж умрёт, она свободна от его закона и не будет прелюбодейкой, если станет женой другого мужчины.

ΩΣΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΕΘΑΝΑΤΩΘΗΤΕ ΤΩ ΝΟΜΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΥΜΑΣ ΕΤΕΡΩ ΤΩ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΕΓΕΡΘΕΝΤΙ ΙΝΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΩΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ

4 Так и вы, братья мои, стали мёртвыми для Закона через тело Помазанника, чтобы принадлежать другому — тому, кто был воскрешён из мёртвых, чтобы мы приносили плод Богу.

ΟΤΕ ΓΑΡ ΗΜΕΝ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝΗΡΓΕΙΤΟ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΛΕΣΙΝ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΑΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ

5 Когда мы жили по плоти, в наших членах действовали греховные страсти, пробуждаемые Законом, чтобы мы приносили плод к смерти.

ΝΥΝΙ ΔΕ ΚΑΤΗΡΓΗΘΗΜΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΕΣ ΕΝ Ω ΚΑΤΕΙΧΟΜΕΘΑ ΩΣΤΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ ΗΜΑΣ ΕΝ ΚΑΙΝΟΤΗΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

6 Но теперь мы освободились от Закона, умерев для того, что нас крепко держало, чтобы быть рабами в новом смысле — по духу, а не в старом — по записанному своду законов.

ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΥΚ ΕΓΝΩΝ ΕΙ ΜΗ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΗΝ ΤΕ ΓΑΡ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΟΥΚ ΗΔΕΙΝ ΕΙ ΜΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΛΕΓΕΝ ΟΥΚ ΕΠΙΘΥΜΗΣΕΙΣ

7 Что же скажем? Неужели Закон — грех? Ни в коем случае! Но если бы не Закон, я не узнал бы греха. Например, я не знал бы, что значит желать чужого, если бы Закон не говорил: «Не желай чужого».

ΑΦΟΡΜΗΝ ΔΕ ΛΑΒΟΥΣΑ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΕΝ ΕΜΟΙ ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΧΩΡΙΣ ΓΑΡ ΝΟΜΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑ ΝΕΚΡΑ

8 Но грех, получая побуждение через заповедь, вызвал во мне всякого рода желания, потому что без закона грех был мёртв.

ΕΓΩ ΔΕ ΕΖΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΤΕ ΕΛΘΟΥΣΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΝΕΖΗΣΕΝ

9 По сути, без закона я был когда-то живым. Но когда появилась заповедь, грех ожил, а я умер.

10 ΕΓΩ ΔΕ ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΘΗ ΜΟΙ Η ΕΝΤΟΛΗ Η ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΥΤΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ

10 И я увидел, что заповедь, которая была к жизни, ведёт к смерти.

11 Η ΓΑΡ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΦΟΡΜΗΝ ΛΑΒΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΞΗΠΑΤΗΣΕΝ ΜΕ ΚΑΙ ΔΙ ΑΥΤΗΣ ΑΠΕΚΤΕΙΝΕΝ

11 Грех, получая побуждение через заповедь, увлёк меня и погубил через неё.

12 ΩΣΤΕ Ο ΜΕΝ ΝΟΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΗ

12 И потому Закон свят и заповедь свята, праведна и добра.

13 ΤΟ ΟΥΝ ΑΓΑΘΟΝ ΕΜΟΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΛΛΑ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΙΝΑ ΦΑΝΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΜΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΘΑΝΑΤΟΝ ΙΝΑ ΓΕΝΗΤΑΙ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

13 Так неужели хорошее стало для меня смертью? Ни в коем случае! Но смертью стал грех, чтобы было видно, как грех через хорошее несёт мне смерть, и чтобы через заповедь грех стал ещё греховнее.

14 ΟΙΔΑΜΕΝ ΓΑΡ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΓΩ ΔΕ ΣΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΜΙ ΠΕΠΡΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ

14 Мы знаем, что Закон духовен, а я — из плоти, продан греху.

15 Ο ΓΑΡ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΩ ΟΥ ΓΑΡ Ο ΘΕΛΩ ΤΟΥΤΟ ΠΡΑΣΣΩ ΑΛΛ Ο ΜΙΣΩ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΩ

15 Что делаю — не знаю. Чего хочу, того не делаю, а что ненавижу, то делаю.

16 ΕΙ ΔΕ Ο ΟΥ ΘΕΛΩ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΩ ΣΥΜΦΗΜΙ ΤΩ ΝΟΜΩ ΟΤΙ ΚΑΛΟΣ

16 Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь, что Закон хорош.

17 ΝΥΝΙ ΔΕ ΟΥΚΕΤΙ ΕΓΩ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ Η ΟΙΚΟΥΣΑ ΕΝ ΕΜΟΙ ΑΜΑΡΤΙΑ

17 Но теперь уже не я это делаю, а грех, обитающий во мне.

18 ΟΙΔΑ ΓΑΡ ΟΤΙ ΟΥΚ ΟΙΚΕΙ ΕΝ ΕΜΟΙ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝ ΤΟ ΓΑΡ ΘΕΛΕΙΝ ΠΑΡΑΚΕΙΤΑΙ ΜΟΙ ΤΟ ΔΕ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΣΘΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΟΥ

18 Знаю, что во мне, то есть в моей плоти, не обитает доброе, потому что желать — желаю, а вот делать доброе — не делаю.

19 ΟΥ ΓΑΡ Ο ΘΕΛΩ ΠΟΙΩ ΑΓΑΘΟΝ ΑΛΛΑ Ο ΟΥ ΘΕΛΩ ΚΑΚΟΝ ΤΟΥΤΟ ΠΡΑΣΣΩ

19 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю всё снова и снова.

20 ΕΙ ΔΕ Ο ΟΥ ΘΕΛΩ [ΕΓΩ] ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΩ ΟΥΚΕΤΙ ΕΓΩ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ Η ΟΙΚΟΥΣΑ ΕΝ ΕΜΟΙ ΑΜΑΡΤΙΑ

20 Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я это делаю, а грех, живущий во мне.

21 ΕΥΡΙΣΚΩ ΑΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΩ ΘΕΛΟΝΤΙ ΕΜΟΙ ΠΟΙΕΙΝ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΟΤΙ ΕΜΟΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΠΑΡΑΚΕΙΤΑΙ

21 Итак, в моём случае вижу такой закон: когда хочу делать правильное, обнаруживается во мне злое.

22 ΣΥΝΗΔΟΜΑΙ ΓΑΡ ΤΩ ΝΟΜΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

22 По внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Бога,

23 ΒΛΕΠΩ ΔΕ ΕΤΕΡΟΝ ΝΟΜΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΛΕΣΙΝ ΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΝΤΑ ΜΕ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΩ ΟΝΤΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΛΕΣΙΝ ΜΟΥ

23 но в своих членах вижу другой закон, противоборствующий закону моего ума и делающий меня пленником закона греха, который находится в моих членах.

24 ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ ΕΓΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΙΣ ΜΕ ΡΥΣΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

24 Несчастный я человек! Кто избавит меня от тела, претерпевающего эту смерть?

25 ΧΑΡΙΣ ΔΕ ΤΩ ΘΕΩ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΑΡΑ ΟΥΝ ΑΥΤΟΣ ΕΓΩ ΤΩ ΜΕΝ ΝΟΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΝΟΜΩ ΘΕΟΥ ΤΗ ΔΕ ΣΑΡΚΙ ΝΟΜΩ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

25 Благодарность Богу через Иисуса Помазанника, нашего Господина! Да, сам я умом — раб Закона Бога, а плотью — закона греха.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8

Римлянам. Глава 8.

ΟΥΔΕΝ ΑΡΑ ΝΥΝ ΚΑΤΑΚΡΙΜΑ ΤΟΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

1 Поэтому тем, кто в единстве с Помазанником Иисусом, нет осуждения.

Ο ΓΑΡ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΗΛΕΥΘΕΡΩΣΕΝ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

2 Закон духа, дающего жизнь в единстве с Помазанником Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти.

ΤΟ ΓΑΡ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝ Ω ΗΣΘΕΝΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΥΙΟΝ ΠΕΜΨΑΣ ΕΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΣΑΡΚΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΤΕΚΡΙΝΕΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ

3 А так как в Законе была несостоятельность, поскольку из-за плоти он был слаб, то Бог, чтобы покончить с грехом, послал своего Сына в подобии грешной плоти и так осудил грех в плоти,

ΙΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗ ΕΝ ΗΜΙΝ ΤΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ

4 чтобы праведное требование Закона исполнилось в нас, поступающих не по плоти, а по духу.

ΟΙ ΓΑΡ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΟΝΤΕΣ ΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΦΡΟΝΟΥΣΙΝ ΟΙ ΔΕ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

5 Живущие по плоти устремляют свои мысли на плотское, а живущие по духу — на духовное.

ΤΟ ΓΑΡ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ΔΕ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

6 Помышления плотские означают смерть, а помышления духовные — жизнь и мир,

ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΕΧΘΡΑ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΤΩ ΓΑΡ ΝΟΜΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥΧ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΔΥΝΑΤΑΙ

7 потому что помышления плотские означают вражду с Богом, поскольку плоть не подчиняется закону Бога, да и, по сути, не может подчиняться.

ΟΙ ΔΕ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΟΝΤΕΣ ΘΕΩ ΑΡΕΣΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ

8 Стало быть, живущие по плоти не могут угодить Богу.

ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΟΥΚ ΕΣΤΕ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΑΛΛΑ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΙΠΕΡ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΟΥ ΟΙΚΕΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΟΥΤΟΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΥ

9 Но вы живёте не по плоти, а по духу, если дух Бога на самом деле обитает в вас. Но если кто не имеет духа Помазанника, то он и не принадлежит ему.

10 ΕΙ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΤΟ ΜΕΝ ΣΩΜΑ ΝΕΚΡΟΝ ΔΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΗ ΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

10 Если же Помазанник в единстве с вами, то тело мертво из-за греха, а дух есть жизнь благодаря праведности.

11 ΕΙ ΔΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΓΕΙΡΑΝΤΟΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΟΙΚΕΙ ΕΝ ΥΜΙΝ Ο ΕΓΕΙΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΘΝΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΥΜΙΝ

11 Если же дух того, кто воскресил Иисуса из мёртвых, обитает в вас, то воскресивший Помазанника Иисуса из мёртвых оживит и ваши смертные тела своим духом, обитающим в вас.

12 ΑΡΑ ΟΥΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΣΜΕΝ ΟΥ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΖΗΝ

12 А потому, братья, на нас лежит обязанность — но не перед плотью, чтобы жить по плоти,

13 ΕΙ ΓΑΡ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΖΗΤΕ ΜΕΛΛΕΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙΝ ΕΙ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥΤΕ ΖΗΣΕΣΘΕ

13 потому что если вы живёте так, как вам диктует плоть, то непременно умрёте, но если убиваете дела те́ла духом, то будете жить.

14 ΟΣΟΙ ΓΑΡ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΘΕΟΥ ΑΓΟΝΤΑΙ ΟΥΤΟΙ ΥΙΟΙ ΘΕΟΥ ΕΙΣΙΝ

14 Все ведомые Божьим духом — сыновья Бога.

15 ΟΥ ΓΑΡ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΦΟΒΟΝ ΑΛΛΑ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΕΝ Ω ΚΡΑΖΟΜΕΝ ΑΒΒΑ Ο ΠΑΤΗΡ

15 Вы получили не дух рабства, вновь наводящий страх, а получили дух усыновления, и этим духом взываем: «Отец, Отец!»

16 ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΕΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΗΜΩΝ ΟΤΙ ΕΣΜΕΝ ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ

16 И этот самый дух свидетельствует с нашим духом, что мы — дети Бога.

17 ΕΙ ΔΕ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΜΕΝ ΘΕΟΥ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΠΕΡ ΣΥΜΠΑΣΧΟΜΕΝ ΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΟΞΑΣΘΩΜΕΝ

17 А если мы дети, то и наследники — наследники самого Бога, сонаследники же Помазаннику, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться.

18 ΛΟΓΙΖΟΜΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΟΥΚ ΑΞΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΔΟΞΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΝΑΙ ΕΙΣ ΗΜΑΣ

18 Поэтому я полагаю, что страдания, испытываемые в настоящее время, ничего не значат в сравнении с той славой, которая откроется в нас.

19 Η ΓΑΡ ΑΠΟΚΑΡΑΔΟΚΙΑ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΕΚΔΕΧΕΤΑΙ

19 Всё творение с горячей надеждой ожидает, когда сыновья Бога открыто проявят себя.

20 ΤΗ ΓΑΡ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΙ Η ΚΤΙΣΙΣ ΥΠΕΤΑΓΗ ΟΥΧ ΕΚΟΥΣΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΑΞΑΝΤΑ ΕΦ ΕΛΠΙΔΙ

20 Ведь творение было покорено суете не по своей воле, но через покорившего его, в надежде,

21 ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΤΙΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

21 что и само творение освободится от рабства тления и получит славную свободу детей Бога.

22 ΟΙΔΑΜΕΝ ΓΑΡ ΟΤΙ ΠΑΣΑ Η ΚΤΙΣΙΣ ΣΥΣΤΕΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΩΔΙΝΕΙ ΑΧΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ

22 Мы знаем, что всё творение стонет и мучится по сей день.

23 ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΧΗΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΗΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΣΤΕΝΑΖΟΜΕΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΝ ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΗΜΩΝ

23 К тому же и мы сами, имеющие первые плоды, то есть дух, — да, мы сами стонем в себе, с нетерпением ожидая усыновления, освобождения от наших тел выкупом.

24 ΤΗ ΓΑΡ ΕΛΠΙΔΙ ΕΣΩΘΗΜΕΝ ΕΛΠΙΣ ΔΕ ΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΛΠΙΣ Ο ΓΑΡ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΕΛΠΙΖΕΙ

24 Мы были спасены в этой надежде, но надежда видимая — не надежда, ведь если человек что-то видит, разве он на это надеется?

25 ΕΙ ΔΕ Ο ΟΥ ΒΛΕΠΟΜΕΝ ΕΛΠΙΖΟΜΕΝ ΔΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΕΘΑ

25 Но если надеемся на невидимое, то продолжаем ожидать со стойкостью.

26 ΩΣΑΥΤΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΗΜΩΝ ΤΟ ΓΑΡ ΤΙ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΕΘΑ ΚΑΘΟ ΔΕΙ ΟΥΚ ΟΙΔΑΜΕΝ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΥΠΕΡΕΝΤΥΓΧΑΝΕΙ ΣΤΕΝΑΓΜΟΙΣ ΑΛΑΛΗΤΟΙΣ

26 Таким же образом подкрепляет нас в наших слабостях и дух, потому что мы не знаем, о чём молиться, когда необходимо, но дух сам ходатайствует за нас вместе с невысказанными стонами.

27 Ο ΔΕ ΕΡΑΥΝΩΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΙΔΕΝ ΤΙ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΝΤΥΓΧΑΝΕΙ ΥΠΕΡ ΑΓΙΩΝ

27 Однако исследующий сердца знает, что подразумевает дух, потому что дух ходатайствует за святых в согласии с волей Бога.

28 ΟΙΔΑΜΕΝ ΔΕ ΟΤΙ ΤΟΙΣ ΑΓΑΠΩΣΙΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙ ΕΙΣ ΑΓΑΘΟΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΘΕΣΙΝ ΚΛΗΤΟΙΣ ΟΥΣΙΝ

28 Мы же знаем: Бог делает свои дела так, чтобы все они содействовали благу любящих Бога — тех, кто призван согласно его намерению,

29 ΟΤΙ ΟΥΣ ΠΡΟΕΓΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΙΣΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΝ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ

29 потому что тем, кого он признал прежде, он также предопределил быть подобными образу своего Сына, чтобы он был первенцем среди многих братьев.

30 ΟΥΣ ΔΕ ΠΡΟΩΡΙΣΕΝ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΚΑΙ ΟΥΣ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΔΙΚΑΙΩΣΕΝ ΟΥΣ ΔΕ ΕΔΙΚΑΙΩΣΕΝ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΔΟΞΑΣΕΝ

30 А кого он предопределил, тех и призвал, и кого призвал, тех и объявил праведными. И наконец, кого объявил праведными, тех и прославил.

31 ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΑΥΤΑ ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΤΙΣ ΚΑΘ ΗΜΩΝ

31 Что же на это скажем? Если Бог за нас, то кто будет против нас?

32 ΟΣ ΓΕ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΥΙΟΥ ΟΥΚ ΕΦΕΙΣΑΤΟ ΑΛΛΑ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΝ ΠΩΣ ΟΥΧΙ ΚΑΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΗΜΙΝ ΧΑΡΙΣΕΤΑΙ

32 Тот, кто не пожалел собственного Сына, но отдал его за всех нас, неужели с ним не дарует нам и всего остального?

33 ΤΙΣ ΕΓΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΘΕΟΥ ΘΕΟΣ Ο ΔΙΚΑΙΩΝ

33 Кто выдвинет обвинение против Божьих избранных? Сам Бог объявляет их праведными.

34 ΤΙΣ Ο ΚΑΤΑΚΡΙΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ [ΙΗΣΟΥΣ] Ο ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΓΧΑΝΕΙ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ

34 Кто осудит? Помазанник Иисус, умерший, а вернее, воскресший из мёртвых, который сидит по правую руку от Бога, — он ходатайствует за нас.

35 ΤΙΣ ΗΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΛΙΨΙΣ Η ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ Η ΔΙΩΓΜΟΣ Η ΛΙΜΟΣ Η ΓΥΜΝΟΤΗΣ Η ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η ΜΑΧΑΙΡΑ

35 Кто отделит нас от любви Помазанника? Горести, или страдания, или преследования, или голод, или нагота, или опасность, или меч?

36 ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΕΚΕΝ ΣΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥΜΕΘΑ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΛΟΓΙΣΘΗΜΕΝ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΦΑΓΗΣ

36 Как написано: «За тебя нас весь день предают смерти, считают овцами, приготовленными на убой».

37 ΑΛΛ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΠΑΣΙΝ ΥΠΕΡΝΙΚΩΜΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΝΤΟΣ ΗΜΑΣ

37 Но мы во всём одерживаем победу благодаря тому, кто проявил к нам любовь.

38 ΠΕΠΕΙΣΜΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΖΩΗ ΟΥΤΕ ΑΓΓΕΛΟΙ ΟΥΤΕ ΑΡΧΑΙ ΟΥΤΕ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΟΥΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΟΥΤΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

38 Я убеждён, что ни смерть, ни жизнь, ни вестники, ни правительства, ни настоящее, ни предстоящее, ни силы,

39 ΟΥΤΕ ΥΨΩΜΑ ΟΥΤΕ ΒΑΘΟΣ ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΚΤΙΣΙΣ ΕΤΕΡΑ ΔΥΝΗΣΕΤΑΙ ΗΜΑΣ ΧΩΡΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ

39 ни высота, ни глубина, ни какое-либо другое творение не смогут отделить нас от любви Бога, которая в Помазаннике Иисусе, нашем Господине.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9

Римлянам. Глава 9.

ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΛΕΓΩ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΟΥ ΨΕΥΔΟΜΑΙ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΟΥΣΗΣ ΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΜΟΥ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

1 Говорю истину как последователь Помазанника, не лгу, поскольку моя совесть свидетельствует со мной в святом духе,

ΟΤΙ ΛΥΠΗ ΜΟΙ ΕΣΤΙΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ ΟΔΥΝΗ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

2 что в своём сердце я испытываю сильную печаль и непрестанную боль.

ΗΥΧΟΜΗΝ ΓΑΡ ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΓΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ

3 Я желал бы сам быть проклятым и отлучённым от Помазанника ради моих братьев, моих родственников по плоти —

ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΙΣΙΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΩΝ Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΑΙ ΔΙΑΘΗΚΑΙ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΙ

4 израильтян. У них усыновление, и слава, и соглашения; им был дан Закон, и священное служение, и обещания;

ΩΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞ ΩΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ Ο ΩΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΟΣ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ

5 у них и отцы, и от них произошёл по плоти Помазанник. Бог же, который над всем, да будет благословен вовеки. Да будет так.

ΟΥΧ ΟΙΟΝ ΔΕ ΟΤΙ ΕΚΠΕΠΤΩΚΕΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥ ΓΑΡ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΞ ΙΣΡΑΗΛ ΟΥΤΟΙ ΙΣΡΑΗΛ

6 Однако нельзя сказать, что слово Бога не сбылось. Ведь не все, происходящие от Израиля, на самом деле «Израиль».

ΟΥΔ ΟΤΙ ΕΙΣΙΝ ΣΠΕΡΜΑ ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΝΤΕΣ ΤΕΚΝΑ ΑΛΛ ΕΝ ΙΣΑΑΚ ΚΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΣΟΙ ΣΠΕΡΜΑ

7 И то, что они потомки Авраама, не значит, что все они дети, но: «Обещанный тебе „потомок“ произойдёт через Исаака».

ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΟΥ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΤΑΥΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑ

8 То есть дети по плоти не являются на самом деле детьми Бога, но потомством считаются дети по обещанию,

ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΡ Ο ΛΟΓΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΕΛΕΥΣΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΤΗ ΣΑΡΡΑ ΥΙΟΣ

9 а обещание было таким: «В это же время приду, и у Сарры будет сын».

10 ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΕΒΕΚΚΑ ΕΞ ΕΝΟΣ ΚΟΙΤΗΝ ΕΧΟΥΣΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

10 И не только в том случае, но также когда Реве́кка зачала близнецов от одного человека, Исаака, нашего отца.

11 ΜΗΠΩ ΓΑΡ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΜΗΔΕ ΠΡΑΞΑΝΤΩΝ ΤΙ ΑΓΑΘΟΝ Η ΦΑΥΛΟΝ ΙΝΑ Η ΚΑΤ ΕΚΛΟΓΗΝ ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΝΗ

11 Прежде чем они родились и совершили что-либо хорошее или дурное, — чтобы намерение Бога в отношении избрания и дальше зависело не от дел, а от Призывающего, —

12 ΟΥΚ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΑΛΛ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΕΡΡΕΘΗ ΑΥΤΗ ΟΤΙ Ο ΜΕΙΖΩΝ ΔΟΥΛΕΥΣΕΙ ΤΩ ΕΛΑΣΣΟΝΙ

12 ей было сказано: «Старший будет рабом младшего».

13 ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒ ΗΓΑΠΗΣΑ ΤΟΝ ΔΕ ΗΣΑΥ ΕΜΙΣΗΣΑ

13 Как написано: «Я полюбил Иакова, а Иса́ва возненавидел».

14 ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ ΜΗ ΑΔΙΚΙΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ

14 Что же скажем? Неужели у Бога несправедливость? Ни в коем случае!

15 ΤΩ ΜΩΥΣΕΙ ΓΑΡ ΛΕΓΕΙ ΕΛΕΗΣΩ ΟΝ ΑΝ ΕΛΕΩ ΚΑΙ ΟΙΚΤΙΡΗΣΩ ΟΝ ΑΝ ΟΙΚΤΙΡΩ

15 Вот что он говорит Моисею: «Буду милосерден к тому, к кому пожелаю быть милосердным, и буду сострадателен к тому, к кому пожелаю быть сострадательным».

16 ΑΡΑ ΟΥΝ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΛΟΝΤΟΣ ΟΥΔΕ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΩΝΤΟΣ ΘΕΟΥ

16 Стало быть, это зависит не от желающего и не от бегущего, а от Бога милосердного.

17 ΛΕΓΕΙ ΓΑΡ Η ΓΡΑΦΗ ΤΩ ΦΑΡΑΩ ΟΤΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΕΞΗΓΕΙΡΑ ΣΕ ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΞΩΜΑΙ ΕΝ ΣΟΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΓΓΕΛΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΝ ΠΑΣΗ ΤΗ ΓΗ

17 Вот что в Писании говорится о фараоне: «Для того я позволял тебе оставаться, чтобы показать на тебе мою силу и чтобы моё имя было возвещено по всей земле».

18 ΑΡΑ ΟΥΝ ΟΝ ΘΕΛΕΙ ΕΛΕΕΙ ΟΝ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΣΚΛΗΡΥΝΕΙ

18 Итак, к кому хочет, он милосерден, и кому хочет, позволяет стать упрямым.

19 ΕΡΕΙΣ ΜΟΙ ΟΥΝ ΤΙ [ΟΥΝ] ΕΤΙ ΜΕΜΦΕΤΑΙ ΤΩ ΓΑΡ ΒΟΥΛΗΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΤΙΣ ΑΝΘΕΣΤΗΚΕΝ

19 Ты же скажешь мне: «Зачем же он тогда укоряет, ведь кто смог бы противостоять его ясно выраженной воле?»

20 Ω ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΕΝΟΥΝΓΕ ΣΥ ΤΙΣ ΕΙ Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΩ ΘΕΩ ΜΗ ΕΡΕΙ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΩ ΠΛΑΣΑΝΤΙ ΤΙ ΜΕ ΕΠΟΙΗΣΑΣ ΟΥΤΩΣ

20 О человек, кто ты такой, чтобы пререкаться с Богом? Скажет ли изделие сделавшему его: «Почему ты сделал меня таким?»

21 Η ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑΝ Ο ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΙΗΣΑΙ Ο ΜΕΝ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΣΚΕΥΟΣ Ο ΔΕ ΕΙΣ ΑΤΙΜΙΑΝ

21 Разве нет у гончара власти над глиной, чтобы из одного и того же куска сделать один сосуд для почётного употребления, а другой — для малопочётного?

22 ΕΙ ΔΕ ΘΕΛΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΝΔΕΙΞΑΣΘΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΗΝΕΓΚΕΝ ΕΝ ΠΟΛΛΗ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΣΚΕΥΗ ΟΡΓΗΣ ΚΑΤΗΡΤΙΣΜΕΝΑ ΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΝ

22 Если же Бог, хотя и желал проявить гнев и показать свою силу, с больши́м долготерпением сносил сосуды гнева, приготовленные к погибели,

23 ΚΑΙ ΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΣΚΕΥΗ ΕΛΕΟΥΣ Α ΠΡΟΗΤΟΙΜΑΣΕΝ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ

23 чтобы показать богатства своей славы на сосудах милосердия, которые он прежде приготовил к славе,

24 ΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΗΜΑΣ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΞ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΞ ΕΘΝΩΝ

24 то есть на нас, которых он призвал не только из иудеев, но также из других народов, — то что тогда?

25 ΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΩΣΗΕ ΛΕΓΕΙ ΚΑΛΕΣΩ ΤΟΝ ΟΥ ΛΑΟΝ ΜΟΥ ΛΑΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΚ ΗΓΑΠΗΜΕΝΗΝ ΗΓΑΠΗΜΕΝΗΝ

25 Как и в О́сии он говорит: «Не мой народ назову „моим народом“ и нелюбимую — „любимой“,

26 ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΤΟΠΩ ΟΥ ΕΡΡΕΘΗ ΑΥΤΟΙΣ ΟΥ ΛΑΟΣ ΜΟΥ ΥΜΕΙΣ ΕΚΕΙ ΚΛΗΘΗΣΟΝΤΑΙ ΥΙΟΙ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ

26 и там, где им было сказано: „Вы не мой народ“, — они будут названы „сыновьями живого Бога“».

27 ΗΣΑΙΑΣ ΔΕ ΚΡΑΖΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΑΝ Η Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ ΩΣ Η ΑΜΜΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ

27 А Иса́ия восклицает об Израиле: «Даже если число сыновей Израиля будет как морской песок, спасётся только остаток.

28 ΛΟΓΟΝ ΓΑΡ ΣΥΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΜΝΩΝ ΠΟΙΗΣΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

28 Господь призовёт живущих на земле к ответу, окончательно и незамедлительно».

29 ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΕΙΡΗΚΕΝ ΗΣΑΙΑΣ ΕΙ ΜΗ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ ΕΓΚΑΤΕΛΙΠΕΝ ΗΜΙΝ ΣΠΕΡΜΑ ΩΣ ΣΟΔΟΜΑ ΑΝ ΕΓΕΝΗΘΗΜΕΝ ΚΑΙ ΩΣ ΓΟΜΟΡΡΑ ΑΝ ΩΜΟΙΩΘΗΜΕΝ

29 И как Иса́ия сказал прежде: «Если бы Господь воинств не оставил для нас потомства, мы стали бы как Содо́м и сделались бы как Гомо́рра».

30 ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ ΟΤΙ ΕΘΝΗ ΤΑ ΜΗ ΔΙΩΚΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΚΑΤΕΛΑΒΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΔΕ ΤΗΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ

30 Что же скажем? То, что люди из других народов, не стремясь к праведности, достигли праведности — праведности, которая происходит от веры,

31 ΙΣΡΑΗΛ ΔΕ ΔΙΩΚΩΝ ΝΟΜΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣ ΝΟΜΟΝ ΟΥΚ ΕΦΘΑΣΕΝ

31 а Израиль, стремясь к закону праведности, не достиг цели этого закона.

32 ΔΙΑ ΤΙ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΛΛ ΩΣ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΕΚΟΨΑΝ ΤΩ ΛΙΘΩ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΟΣ

32 Почему? Потому что стремился к нему не верой, а делами. Они споткнулись о «камень преткновения»,

33 ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΙΔΟΥ ΤΙΘΗΜΙ ΕΝ ΣΙΩΝ ΛΙΘΟΝ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΠ ΑΥΤΩ ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΘΗΣΕΤΑΙ

33 как написано: «Вот, я кладу на Сио́не камень преткновения и скалу падения, но кто основывает на нём свою веру, не будет разочарован».

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10

Римлянам. Глава 10.

ΑΔΕΛΦΟΙ Η ΜΕΝ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΕΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ

1 Желание моего сердца, братья, и мольба к Богу о них — для их спасения.

ΜΑΡΤΥΡΩ ΓΑΡ ΑΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΖΗΛΟΝ ΘΕΟΥ ΕΧΟΥΣΙΝ ΑΛΛ ΟΥ ΚΑΤ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ

2 Я свидетельствую им, что они имеют рвение к Богу, но не в согласии с точным знанием,

ΑΓΝΟΟΥΝΤΕΣ ΓΑΡ ΤΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ [ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ] ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΣΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥΧ ΥΠΕΤΑΓΗΣΑΝ

3 потому что, не зная Божьей праведности и пытаясь утвердить собственную праведность, они не покорились Божьей праведности.

ΤΕΛΟΣ ΓΑΡ ΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΙ

4 Ведь конец Закона — Помазанник, к праведности всякого проявляющего веру.

ΜΩΥΣΗΣ ΓΑΡ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΤΗΝ ΕΚ [ΤΟΥ] ΝΟΜΟΥ ΟΤΙ Ο ΠΟΙΗΣΑΣ ΑΥΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΖΗΣΕΤΑΙ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

5 Моисей пишет, что человек, исполнивший праведность Закона, будет жить благодаря ей.

Η ΔΕ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΥΤΩΣ ΛΕΓΕΙ ΜΗ ΕΙΠΗΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΤΙΣ ΑΝΑΒΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑΓΑΓΕΙΝ

6 А праведность, которая происходит от веры, говорит так: «Не говори в своём сердце: „Кто поднимется на небо?“ (чтобы привести Помазанника)

Η ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟΝ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΓΑΓΕΙΝ

7 или „Кто спустится в бездну?“ (чтобы поднять Помазанника из мёртвых)».

ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΕΓΓΥΣ ΣΟΥ ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩ ΣΤΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΡΗΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ

8 Но что говорится? «Это слово рядом с тобой: оно в твоих устах и в твоём сердце», то самое «слово» веры, которое мы проповедуем.

ΟΤΙ ΕΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΤΩ ΣΤΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΥΤΟΝ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΘΗΣΗ

9 И если ты всенародно возвещаешь это «слово, которое в твоих устах», что Иисус есть Господин, и в своём сердце проявляешь веру, что Бог воскресил его из мёртвых, то спасёшься.

10 ΚΑΡΔΙΑ ΓΑΡ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙ ΔΕ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ

10 Сердцем проявляют веру к праведности, а устами всенародно возвещают ко спасению.

11 ΛΕΓΕΙ ΓΑΡ Η ΓΡΑΦΗ ΠΑΣ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΠ ΑΥΤΩ ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΘΗΣΕΤΑΙ

11 Писание говорит: «Всякий, кто основывает на нём свою веру, не будет разочарован».

12 ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΣ Ο ΓΑΡ ΑΥΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΝ

12 И нет различия между иудеем и греком, потому что один Господин над всеми, богатый для всех призывающих его.

13 ΠΑΣ ΓΑΡ ΟΣ ΑΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΗΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ

13 «Каждый, кто призывает имя Господа, спасётся».

14 ΠΩΣ ΟΥΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΩΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΝ ΟΥΚ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΠΩΣ ΔΕ ΠΙΣΤΕΥΣΩΣΙΝ ΟΥ ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΑΝ ΠΩΣ ΔΕ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΧΩΡΙΣ ΚΗΡΥΣΣΟΝΤΟΣ

14 Но как призывать того, в кого не поверили? И как поверить в того, о ком не слышали? И как услышать без проповедующего?

15 ΠΩΣ ΔΕ ΚΗΡΥΞΩΣΙΝ ΕΑΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΑΛΩΣΙΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΩΣ ΩΡΑΙΟΙ ΟΙ ΠΟΔΕΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΩΝ [ΤΑ] ΑΓΑΘΑ

15 И как проповедовать, если не будут посланы? Ведь написано: «Как прекрасны ноги возвещающих благую весть о добром!»

16 ΑΛΛ ΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΥΠΗΚΟΥΣΑΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ ΗΣΑΙΑΣ ΓΑΡ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΤΗ ΑΚΟΗ ΗΜΩΝ

16 Однако не все повиновались благой вести. Иса́ия говорит: «Господь, кто поверил услышанному от нас?»

17 ΑΡΑ Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΞ ΑΚΟΗΣ Η ΔΕ ΑΚΟΗ ΔΙΑ ΡΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

17 Итак, вера приходит с услышанным. А услышанное — через слово о Помазаннике.

18 ΑΛΛΑ ΛΕΓΩ ΜΗ ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΑΝ ΜΕΝΟΥΝΓΕ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΞΗΛΘΕΝ Ο ΦΘΟΓΓΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

18 Однако спрашиваю: разве они не слышали? Ведь «по всей земле прошёл их голос, и до краёв обитаемой земли — их речи».

19 ΑΛΛΑ ΛΕΓΩ ΜΗ ΙΣΡΑΗΛ ΟΥΚ ΕΓΝΩ ΠΡΩΤΟΣ ΜΩΥΣΗΣ ΛΕΓΕΙ ΕΓΩ ΠΑΡΑΖΗΛΩΣΩ ΥΜΑΣ ΕΠ ΟΥΚ ΕΘΝΕΙ ΕΠ ΕΘΝΕΙ ΑΣΥΝΕΤΩ ΠΑΡΟΡΓΙΩ ΥΜΑΣ

19 Однако спрашиваю: разве Израиль не знал? Вначале Моисей говорит: «Возбужу в вас ревность через тех, кто не является народом; сильный гнев возбужу в вас через неразумный народ».

20 ΗΣΑΙΑΣ ΔΕ ΑΠΟΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΕΥΡΕΘΗΝ [ΕΝ] ΤΟΙΣ ΕΜΕ ΜΗ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΕΜΦΑΝΗΣ ΕΓΕΝΟΜΗΝ ΤΟΙΣ ΕΜΕ ΜΗ ΕΠΕΡΩΤΩΣΙΝ

20 А Иса́ия, исполнившись смелости, говорит: «Меня нашли те, кто не искал меня, я открылся тем, кто не спрашивал обо мне».

21 ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΛΕΓΕΙ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΞΕΠΕΤΑΣΑ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΑΟΝ ΑΠΕΙΘΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΓΟΝΤΑ

21 А об Израиле говорит: «Весь день я протягивал руки к народу непослушному и дерзкому».

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11

Римлянам. Глава 11.

ΛΕΓΩ ΟΥΝ ΜΗ ΑΠΩΣΑΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΥΤΟΥ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΓΩ ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ ΕΙΜΙ ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

1 Итак, спрашиваю: разве Бог отверг свой народ? Ни в коем случае! Ведь и я израильтянин, из потомков Авраама, из племени Вениамина.

ΟΥΚ ΑΠΩΣΑΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΝ ΠΡΟΕΓΝΩ Η ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΕΝ ΗΛΙΑ ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΕΝΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

2 Бог не отверг свой народ, который он признал ещё прежде. Неужели вы не знаете, что́ Писание говорит об Илье, как он жаловался Богу на Израиль?

ΚΥΡΙΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΣΟΥ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ ΤΑ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΑ ΣΟΥ ΚΑΤΕΣΚΑΨΑΝ ΚΑΓΩ ΥΠΕΛΕΙΦΘΗΝ ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ

3 «Господь, твоих пророков они убили, твои жертвенники разрушили, остался я один, и теперь они пытаются отнять и мою душу».

ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΛΙΠΟΝ ΕΜΑΥΤΩ ΕΠΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΟΥΚ ΕΚΑΜΨΑΝ ΓΟΝΥ ΤΗ ΒΑΑΛ

4 А что гласят слова Бога к нему? «Я оставил для себя семь тысяч человек, которые не вставали на колени перед Ваа́лом».

ΟΥΤΩΣ ΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΝΥΝ ΚΑΙΡΩ ΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤ ΕΚΛΟΓΗΝ ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΓΟΝΕΝ

5 Так и в настоящее время появился остаток, избранный по доброте.

ΕΙ ΔΕ ΧΑΡΙΤΙ ΟΥΚΕΤΙ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙ Η ΧΑΡΙΣ ΟΥΚΕΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΑΡΙΣ

6 Если же по доброте, то уже не по делам, иначе доброта перестаёт быть добротой.

ΤΙ ΟΥΝ Ο ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΙΣΡΑΗΛ ΤΟΥΤΟ ΟΥΚ ΕΠΕΤΥΧΕΝ Η ΔΕ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΕΤΥΧΕΝ ΟΙ ΔΕ ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΩΡΩΘΗΣΑΝ

7 И что же? Именно то, чего Израиль настойчиво ищет, он не получил, а избранные получили. Остальные же очерствели,

ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗ ΒΛΕΠΕΙΝ ΚΑΙ ΩΤΑ ΤΟΥ ΜΗ ΑΚΟΥΕΙΝ ΕΩΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑΣ

8 как написано: «Бог дал им дух глубокого сна, глаза, чтобы не видеть, и уши, чтобы не слышать, даже по сей день».

ΚΑΙ ΔΑΥΙΔ ΛΕΓΕΙ ΓΕΝΗΘΗΤΩ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΘΗΡΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΜΑ ΑΥΤΟΙΣ

9 И Давид говорит: «Пусть их стол станет им ловушкой, и западнёй, и камнем преткновения, и возмездием;

10 ΣΚΟΤΙΣΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗ ΒΛΕΠΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΩΤΟΝ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΣΥΓΚΑΜΨΟΝ

10 пусть их глаза помрачатся, чтобы не видеть, и их спина пусть согнётся навсегда».

11 ΛΕΓΩ ΟΥΝ ΜΗ ΕΠΤΑΙΣΑΝ ΙΝΑ ΠΕΣΩΣΙΝ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΛΛΑ ΤΩ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΖΗΛΩΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

11 Поэтому спрашиваю: преткнулись ли они так, что упали совсем? Ни в коем случае! Но благодаря их неверному шагу стало возможным спасение для людей из других народов, чтобы возбудить в них ревность.

12 ΕΙ ΔΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΑΥΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΗΤΤΗΜΑ ΑΥΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΘΝΩΝ ΠΟΣΩ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΩΝ

12 Если же их неверный шаг означает богатство для мира и уменьшение их числа — богатство для людей из других народов, то насколько больше будет означать их полное число!

13 ΥΜΙΝ ΔΕ ΛΕΓΩ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΕΦ ΟΣΟΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΙΜΙ ΕΓΩ ΕΘΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΜΟΥ ΔΟΞΑΖΩ

13 А теперь обращаюсь к вам, людям из других народов. Поскольку и сам я посланник для других народов, я прославляю моё служение:

14 ΕΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΖΗΛΩΣΩ ΜΟΥ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΩΣΩ ΤΙΝΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ

14 не возбужу ли хоть как-нибудь ревность в своих по плоти и не спасу ли некоторых из них.

15 ΕΙ ΓΑΡ Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ ΚΟΣΜΟΥ ΤΙΣ Η ΠΡΟΣΛΗΜΨΙΣ ΕΙ ΜΗ ΖΩΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

15 Если для мира их отвержение означает примирение, то что будет означать их принятие, как не жизнь для мёртвых?

16 ΕΙ ΔΕ Η ΑΠΑΡΧΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΡΙΖΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

16 Кроме того, если часть теста, взятая как первые плоды, свята, то свято и всё тесто, и если корень свят, то святы и ветви.

17 ΕΙ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΞΕΚΛΑΣΘΗΣΑΝ ΣΥ ΔΕ ΑΓΡΙΕΛΑΙΟΣ ΩΝ ΕΝΕΚΕΝΤΡΙΣΘΗΣ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΕΓΕΝΟΥ

17 Если же некоторые из ветвей были отломлены, а ты, будучи дикой маслиной, был привит среди них и вместе с ними стал питаться от сочного корня маслины,

18 ΜΗ ΚΑΤΑΚΑΥΧΩ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙ ΔΕ ΚΑΤΑΚΑΥΧΑΣΑΙ ΟΥ ΣΥ ΤΗΝ ΡΙΖΑΝ ΒΑΣΤΑΖΕΙΣ ΑΛΛΑ Η ΡΙΖΑ ΣΕ

18 то не превозносись над ветвями. Но если превозносишься, то подумай: не ты поддерживаешь корень, а корень тебя.

19 ΕΡΕΙΣ ΟΥΝ ΕΞΕΚΛΑΣΘΗΣΑΝ ΚΛΑΔΟΙ ΙΝΑ ΕΓΩ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΘΩ

19 Ты скажешь на это: «Ветви отломили, чтобы привить меня».

20 ΚΑΛΩΣ ΤΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΕΞΕΚΛΑΣΘΗΣΑΝ ΣΥ ΔΕ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΕΣΤΗΚΑΣ ΜΗ ΥΨΗΛΑ ΦΡΟΝΕΙ ΑΛΛΑ ΦΟΒΟΥ

20 Хорошо! Их отломили из-за неверия, а ты стоишь верой. Оставь же высокомерные мысли и пребывай в страхе,

21 ΕΙ ΓΑΡ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΥΚ ΕΦΕΙΣΑΤΟ [ΜΗ ΠΩΣ] ΟΥΔΕ ΣΟΥ ΦΕΙΣΕΤΑΙ

21 потому что если Бог не пощадил природных ветвей, то не пощадит и тебя.

22 ΙΔΕ ΟΥΝ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΜΙΑΝ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΜΕΝ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙ ΔΕ ΣΕ ΧΡΗΣΤΟΤΗΣ ΘΕΟΥ ΕΑΝ ΕΠΙΜΕΝΗΣ ΤΗ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΙ ΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΥ ΕΚΚΟΠΗΣΗ

22 Посмотри поэтому на доброту и строгость Бога. К отпавшим — строгость, а к тебе — Божья доброта, если только пребываешь в его доброте, иначе и ты будешь отсечён.

23 ΚΑΚΕΙΝΟΙ ΔΕ ΕΑΝ ΜΗ ΕΠΙΜΕΝΩΣΙΝ ΤΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΘΗΣΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΛΙΝ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

23 Также и они, если не останутся в неверии, будут привиты, потому что Бог в силах привить их опять.

24 ΕΙ ΓΑΡ ΣΥ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΕΞΕΚΟΠΗΣ ΑΓΡΙΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ ΕΝΕΚΕΝΤΡΙΣΘΗΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΛΑΙΟΝ ΠΟΣΩ ΜΑΛΛΟΝ ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΘΗΣΟΝΤΑΙ ΤΗ ΙΔΙΑ ΕΛΑΙΑ

24 Ведь если ты был срезан с маслины, дикой по природе, и вопреки природе привит к маслине садовой, то тем более будут привиты к своей маслине природные ветви!

25 ΟΥ ΓΑΡ ΘΕΛΩ ΥΜΑΣ ΑΓΝΟΕΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΙΝΑ ΜΗ ΗΤΕ [ΠΑΡ] ΕΑΥΤΟΙΣ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΟΤΙ ΠΩΡΩΣΙΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ ΓΕΓΟΝΕΝ ΑΧΡΙΣ ΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΣΕΛΘΗ

25 Не хочу, братья, оставить вас в неведении об этой священной тайне, чтобы вы не были благоразумны в собственных глазах: очерствение, постигшее часть Израиля, будет до тех пор, пока не войдёт полное число людей из других народов,

26 ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΠΑΣ ΙΣΡΑΗΛ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΗΞΕΙ ΕΚ ΣΙΩΝ Ο ΡΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΡΕΨΕΙ ΑΣΕΒΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΚΩΒ

26 и таким образом спасётся весь Израиль. Как написано: «Придёт с Сио́на избавитель и отведёт нечестие от Иакова.

27 ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΑΥΤΟΙΣ Η ΠΑΡ ΕΜΟΥ ΔΙΑΘΗΚΗ ΟΤΑΝ ΑΦΕΛΩΜΑΙ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

27 И таким будет моё соглашение с ними, когда сниму их грехи».

28 ΚΑΤΑ ΜΕΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΧΘΡΟΙ ΔΙ ΥΜΑΣ ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

28 Да, для благой вести они враги ради вас, но по избранию Бога — любимы ради их отцов.

29 ΑΜΕΤΑΜΕΛΗΤΑ ΓΑΡ ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

29 Потому что Бог не будет сожалеть о своих дарах и призвании.

30 ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΥΜΕΙΣ ΠΟΤΕ ΗΠΕΙΘΗΣΑΤΕ ΤΩ ΘΕΩ ΝΥΝ ΔΕ ΗΛΕΗΘΗΤΕ ΤΗ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΕΙΘΕΙΑ

30 Как вы были когда-то непослушны Богу, а теперь из-за их непослушания к вам проявлено милосердие,

31 ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΝΥΝ ΗΠΕΙΘΗΣΑΝ ΤΩ ΥΜΕΤΕΡΩ ΕΛΕΕΙ ΙΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ [ΝΥΝ] ΕΛΕΗΘΩΣΙΝ

31 так и они непослушны теперь, почему и проявляется к вам милосердие, чтобы и к ним было теперь проявлено милосердие.

32 ΣΥΝΕΚΛΕΙΣΕΝ ΓΑΡ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ ΕΙΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΝ ΙΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ ΕΛΕΗΣΗ

32 Бог заключил их всех в непослушание, чтобы ко всем им проявить милосердие.

33 Ω ΒΑΘΟΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΥ ΩΣ ΑΝΕΞΕΡΑΥΝΗΤΑ ΤΑ ΚΡΙΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΟΙ ΑΙ ΟΔΟΙ ΑΥΤΟΥ

33 О бездна богатства, и мудрости, и знания Бога! Как непостижимы суды его и неисследимы пути его!

34 ΤΙΣ ΓΑΡ ΕΓΝΩ ΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΥ Η ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ

34 «Кто познал ум Господа или кто стал ему советчиком?»

35 Η ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΩ

35 Или «кто дал ему первым, что теперь Он должен возвратить?»

36 ΟΤΙ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ

36 Всё от него, и через него, и для него. Ему слава вовеки. Да будет так.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12

Римлянам. Глава 12.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΥΝ ΥΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΤΙΡΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΘΥΣΙΑΝ ΖΩΣΑΝ ΑΓΙΑΝ ΕΥΑΡΕΣΤΟΝ ΤΩ ΘΕΩ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ ΥΜΩΝ

1 И потому умоляю вас, братья, состраданием Бога: отдайте свои тела в жертву живую, святую, угодную Богу, чтобы вам совершать священное служение, задействуя разум.

ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΣΧΗΜΑΤΙΖΕΣΘΕ ΤΩ ΑΙΩΝΙ ΤΟΥΤΩ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΥΣΘΕ ΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙΝ ΥΜΑΣ ΤΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΕΥΑΡΕΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΝ

2 И не сообразуйтесь больше с этой системой вещей, но преобразуйтесь, обновляя свой ум, чтобы вам удостоверяться, в чём состоит добрая, желанная и совершенная воля Бога.

ΛΕΓΩ ΓΑΡ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΘΕΙΣΗΣ ΜΟΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΟΝΤΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΜΗ ΥΠΕΡΦΡΟΝΕΙΝ ΠΑΡ Ο ΔΕΙ ΦΡΟΝΕΙΝ ΑΛΛΑ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΕΙΝ ΕΚΑΣΤΩ ΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΜΕΡΙΣΕΝ ΜΕΤΡΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ

3 По оказанной мне доброте каждому из вас говорю: не думайте о себе больше, чем необходимо думать, но думайте так, чтобы сохранять здравомыслие, каждый в той мере, в какой Бог наделил его верой.

ΚΑΘΑΠΕΡ ΓΑΡ ΕΝ ΕΝΙ ΣΩΜΑΤΙ ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ ΕΧΟΜΕΝ ΤΑ ΔΕ ΜΕΛΗ ΠΑΝΤΑ ΟΥ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΞΙΝ

4 Как в одном теле у нас много членов, но все не выполняют одну и ту же роль,

ΟΥΤΩΣ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΝ ΣΩΜΑ ΕΣΜΕΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΟ ΔΕ ΚΑΘ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΗ

5 так и мы, хотя нас и много, — одно тело в единстве с Помазанником, а по отдельности — члены, принадлежащие друг другу.

ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΕ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΝ ΔΟΘΕΙΣΑΝ ΗΜΙΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

6 И поскольку мы по проявленной к нам доброте имеем различные дары, пророчество ли — будем пророчествовать сообразно вере, которой наделены,

ΕΙΤΕ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΕΙΤΕ Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

7 служение ли — будем пребывать в служении, кто учит — пусть занимается обучением,

ΕΙΤΕ Ο ΠΑΡΑΚΑΛΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙ Ο ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΣ ΕΝ ΑΠΛΟΤΗΤΙ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΝ ΣΠΟΥΔΗ Ο ΕΛΕΩΝ ΕΝ ΙΛΑΡΟΤΗΤΙ

8 кто увещает — пусть продолжает увещать, кто раздаёт — пусть раздаёт с щедростью, кто управляет — пусть управляет со всем усердием, кто проявляет милосердие — пусть проявляет его с радостью.

Η ΑΓΑΠΗ ΑΝΥΠΟΚΡΙΤΟΣ ΑΠΟΣΤΥΓΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟΝ ΚΟΛΛΩΜΕΝΟΙ ΤΩ ΑΓΑΘΩ

9 Любовь ваша да будет нелицемерна. Пусть нечестие вызывает у вас отвращение, держитесь добра.

10 ΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΙ ΤΗ ΤΙΜΗ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ

10 В братской любви будьте нежны друг к другу. Честь оказывайте друг другу первыми.

11 ΤΗ ΣΠΟΥΔΗ ΜΗ ΟΚΝΗΡΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΖΕΟΝΤΕΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΕΣ

11 В деле своём не медлите. Духом пламенейте. Служите Господину как его рабы.

12 ΤΗ ΕΛΠΙΔΙ ΧΑΙΡΟΝΤΕΣ ΤΗ ΘΛΙΨΕΙ ΥΠΟΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΣ

12 Радуйтесь в надежде. Будьте стойкими в бедах. Не прекращайте молиться.

13 ΤΑΙΣ ΧΡΕΙΑΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΝ ΔΙΩΚΟΝΤΕΣ

13 Делитесь со святыми, когда они в чём-либо нуждаются. Будьте гостеприимны.

14 ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΝΤΑΣ [ΥΜΑΣ] ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ

14 Благословляйте преследующих вас, благословляйте, а не проклинайте.

15 ΧΑΙΡΕΙΝ ΜΕΤΑ ΧΑΙΡΟΝΤΩΝ ΚΛΑΙΕΙΝ ΜΕΤΑ ΚΛΑΙΟΝΤΩΝ

15 Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими.

16 ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ ΜΗ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΤΟΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟΙΣ ΣΥΝΑΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡ ΕΑΥΤΟΙΣ

16 О других думайте так же, как о себе, в мыслях не будьте высокомерны, но руководствуйтесь тем, что скромно. Не будьте благоразумными в собственных глазах.

17 ΜΗΔΕΝΙ ΚΑΚΟΝ ΑΝΤΙ ΚΑΚΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΕΣ ΠΡΟΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

17 Никому не воздавайте злом за зло. Заботьтесь о добром перед всеми.

18 ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΕΞ ΥΜΩΝ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΡΗΝΕΥΟΝΤΕΣ

18 Насколько возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.

19 ΜΗ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΚΔΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΛΛΑ ΔΟΤΕ ΤΟΠΟΝ ΤΗ ΟΡΓΗ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΕΜΟΙ ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΕΓΩ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

19 Не мстите за себя, дорогие, но дайте место гневу Божьему, потому что написано: «Мщение за мной, я воздам, говорит Господь».

20 ΑΛΛΑ ΕΑΝ ΠΕΙΝΑ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΣΟΥ ΨΩΜΙΖΕ ΑΥΤΟΝ ΕΑΝ ΔΙΨΑ ΠΟΤΙΖΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΠΟΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣ ΣΩΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΥΤΟΥ

20 Но «если твой враг голоден, накорми его, если хочет пить, напои его, потому что, поступая так, ты соберёшь ему на голову огненные угли».

21 ΜΗ ΝΙΚΩ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΑΛΛΑ ΝΙΚΑ ΕΝ ΤΩ ΑΓΑΘΩ ΤΟ ΚΑΚΟΝ

21 Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13

Римлянам. Глава 13.

ΠΑΣΑ ΨΥΧΗ ΕΞΟΥΣΙΑΙΣ ΥΠΕΡΕΧΟΥΣΑΙΣ ΥΠΟΤΑΣΣΕΣΘΩ ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙ ΜΗ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΑΙ ΔΕ ΟΥΣΑΙ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ ΕΙΣΙΝ

1 Всякая душа пусть подчиняется высшим властям, потому что нет власти не от Бога; существующие власти занимают места, отведённые им Богом.

ΩΣΤΕ Ο ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΘΕΣΤΗΚΕΝ ΟΙ ΔΕ ΑΝΘΕΣΤΗΚΟΤΕΣ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΡΙΜΑ ΛΗΜΨΟΝΤΑΙ

2 Поэтому тот, кто противится власти, выступает против установленного Богом порядка, а те, кто выступают против него, сами будут преданы суду.

ΟΙ ΓΑΡ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΥΚ ΕΙΣΙΝ ΦΟΒΟΣ ΤΩ ΑΓΑΘΩ ΕΡΓΩ ΑΛΛΑ ΤΩ ΚΑΚΩ ΘΕΛΕΙΣ ΔΕ ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΙΣ ΕΠΑΙΝΟΝ ΕΞ ΑΥΤΗΣ

3 Те, кто правят, страшны не для доброго дела, а для злого. Хочешь не бояться власти? Делай добро, и будешь иметь от неё похвалу,

ΘΕΟΥ ΓΑΡ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΕΣΤΙΝ ΣΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΕΑΝ ΔΕ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΠΟΙΗΣ ΦΟΒΟΥ ΟΥ ΓΑΡ ΕΙΚΗ ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΦΟΡΕΙ ΘΕΟΥ ΓΑΡ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΚΔΙΚΟΣ ΕΙΣ ΟΡΓΗΝ ΤΩ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΠΡΑΣΣΟΝΤΙ

4 потому что власть — это Божий служитель тебе во благо. Но если делаешь зло, бойся: он не напрасно носит меч, он — Божий служитель, мститель, изливающий гнев на делающего зло.

ΔΙΟ ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΟΤΑΣΣΕΣΘΑΙ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ

5 Так что у вас есть веская причина подчиняться не только ввиду этого гнева, но и по совести.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΕΙΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΑΡ ΘΕΟΥ ΕΙΣΙΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΣ

6 Потому вы и налоги платите, ведь они — Божьи слуги на благо людям и постоянно служат этой цели.

ΑΠΟΔΟΤΕ ΠΑΣΙΝ ΤΑΣ ΟΦΕΙΛΑΣ ΤΩ ΤΟΝ ΦΟΡΟΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟΝ ΤΩ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩ ΤΟΝ ΦΟΒΟΝ ΤΟΝ ΦΟΒΟΝ ΤΩ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ

7 Отдавайте всем должное: кому налог — налог, кому дань — дань, кому страх — страх, кому честь — честь.

ΜΗΔΕΝΙ ΜΗΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΕΙ ΜΗ ΤΟ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΓΑΠΑΝ Ο ΓΑΡ ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΠΛΗΡΩΚΕΝ

8 Никому ничего не будьте должны, кроме взаимной любви, потому что любящий другого исполнил закон.

ΤΟ ΓΑΡ ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ ΟΥ ΚΛΕΨΕΙΣ ΟΥΚ ΕΠΙΘΥΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙΣ ΕΤΕΡΑ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΟΥΤΩ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΥΤΑΙ [ΕΝ ΤΩ] ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ

9 Ведь свод законов «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не желай чужого», как и любая другая заповедь, сводится к одному: «Люби ближнего, как самого себя».

10 Η ΑΓΑΠΗ ΤΩ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΚΟΝ ΟΥΚ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑ ΟΥΝ ΝΟΜΟΥ Η ΑΓΑΠΗ

10 Любовь не делает ближнему зла, поэтому любовь — это исполнение закона.

11 ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΔΟΤΕΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΟΤΙ ΩΡΑ ΗΔΗ ΥΜΑΣ ΕΞ ΥΠΝΟΥ ΕΓΕΡΘΗΝΑΙ ΝΥΝ ΓΑΡ ΕΓΓΥΤΕΡΟΝ ΗΜΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΟΤΕ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΜΕΝ

11 Поступайте так, зная, в какое время вы живёте, что уже настал для вас час пробудиться ото сна, ведь теперь наше спасение ближе, чем тогда, когда мы стали верующими.

12 Η ΝΥΞ ΠΡΟΕΚΟΨΕΝ Η ΔΕ ΗΜΕΡΑ ΗΓΓΙΚΕΝ ΑΠΟΘΩΜΕΘΑ ΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΕΝΔΥΣΩΜΕΘΑ [ΔΕ] ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

12 Ночь проходит, день приблизился. Снимем же с себя дела тьмы и наденем на себя оружие света.

13 ΩΣ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΕΥΣΧΗΜΟΝΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΩΜΕΝ ΜΗ ΚΩΜΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΑΙΣ ΜΗ ΚΟΙΤΑΙΣ ΚΑΙ ΑΣΕΛΓΕΙΑΙΣ ΜΗ ΕΡΙΔΙ ΚΑΙ ΖΗΛΩ

13 Будем поступать пристойно, как днём, не предаваясь кутежам и пьянству, недозволенным половым связям и распутному поведению, раздорам и ревности.

14 ΑΛΛΑ ΕΝΔΥΣΑΣΘΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΜΗ ΠΟΙΕΙΣΘΕ ΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

14 Но облекитесь в Господина Иисуса Помазанника и не обдумывайте, как исполнять желания плоти.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14

Римлянам. Глава 14.

ΤΟΝ ΔΕ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΑ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΣΘΕ ΜΗ ΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ

1 Будьте радушны к человеку, имеющему слабости в вере, и не принимайте решений по поводу внутренних сомнений.

ΟΣ ΜΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΦΑΓΕΙΝ ΠΑΝΤΑ Ο ΔΕ ΑΣΘΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΑ ΕΣΘΙΕΙ

2 У одного вера такова, что он ест всё, а слабый человек ест растительную пищу.

Ο ΕΣΘΙΩΝ ΤΟΝ ΜΗ ΕΣΘΙΟΝΤΑ ΜΗ ΕΞΟΥΘΕΝΕΙΤΩ Ο ΔΕ ΜΗ ΕΣΘΙΩΝ ΤΟΝ ΕΣΘΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕΤΟ

3 Пусть же тот, кто ест, не смотрит свысока на того, кто не ест, а кто не ест, пусть не судит того, кто ест, потому что Бог радушно принял его.

ΣΥ ΤΙΣ ΕΙ Ο ΚΡΙΝΩΝ ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ ΟΙΚΕΤΗΝ ΤΩ ΙΔΙΩ ΚΥΡΙΩ ΣΤΗΚΕΙ Η ΠΙΠΤΕΙ ΣΤΑΘΗΣΕΤΑΙ ΔΕ ΔΥΝΑΤΕΙ ΓΑΡ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΗΣΑΙ ΑΥΤΟΝ

4 Кто ты, чтобы судить чужого слугу? Перед своим хозяином он стоит или падает. И будет поставлен на ноги, потому что Господин может поставить его.

ΟΣ ΜΕΝ [ΓΑΡ] ΚΡΙΝΕΙ ΗΜΕΡΑΝ ΠΑΡ ΗΜΕΡΑΝ ΟΣ ΔΕ ΚΡΙΝΕΙ ΠΑΣΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΙΔΙΩ ΝΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣΘΩ

5 Кто-то считает, что один день важнее другого, а другой считает, что все дни одинаковы. Пусть же каждый будет полностью уверен в своих мыслях.

Ο ΦΡΟΝΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΚΥΡΙΩ ΦΡΟΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΣΘΙΩΝ ΚΥΡΙΩ ΕΣΘΙΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΓΑΡ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΕΣΘΙΩΝ ΚΥΡΙΩ ΟΥΚ ΕΣΘΙΕΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΩ ΘΕΩ

6 Кто соблюдает какой-то день, соблюдает его для Господина. И кто ест, ест для Господина, потому что благодарит Бога, а кто не ест, не ест для Господина, и всё равно благодарит Бога.

ΟΥΔΕΙΣ ΓΑΡ ΗΜΩΝ ΕΑΥΤΩ ΖΗ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΑΥΤΩ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ

7 Никто из нас не живёт только для себя, и никто не умирает только для себя,

ΕΑΝ ΤΕ ΓΑΡ ΖΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΖΩΜΕΝ ΕΑΝ ΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΜΕΝ ΕΑΝ ΤΕ ΟΥΝ ΖΩΜΕΝ ΕΑΝ ΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΩΜΕΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΣΜΕΝ

8 но если живём — живём для Господина, и если умираем — умираем для Господина. И потому, живём ли мы или умираем, мы принадлежим Господину.

ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ ΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ ΚΥΡΙΕΥΣΗ

9 Ведь Помазанник для того умер и ожил, чтобы господствовать над мёртвыми и живыми.

10 ΣΥ ΔΕ ΤΙ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΣΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥ ΤΙ ΕΞΟΥΘΕΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΣΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΠΑΡΑΣΤΗΣΟΜΕΘΑ ΤΩ ΒΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

10 Почему же ты судишь своего брата? Или почему смотришь свысока на своего брата? Все мы предстанем перед судебным престолом Бога,

11 ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΖΩ ΕΓΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΟΤΙ ΕΜΟΙ ΚΑΜΨΕΙ ΠΑΝ ΓΟΝΥ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΤΑΙ ΤΩ ΘΕΩ

11 как написано: «„Жив я, — говорит Господь. — Передо мной преклонится всякое колено, и всякий язык открыто признает Бога“».

12 ΑΡΑ [ΟΥΝ] ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΠΕΡΙ ΕΑΥΤΟΥ ΛΟΓΟΝ ΔΩΣΕΙ [ΤΩ ΘΕΩ]

12 А потому каждый из нас за себя даст отчёт Богу.

13 ΜΗΚΕΤΙ ΟΥΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΡΙΝΩΜΕΝ ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΟ ΚΡΙΝΑΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΜΗ ΤΙΘΕΝΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ Η ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ

13 Не будем же больше судить друг друга, но лучше решите не класть перед братом камень преткновения и не делать того, из-за чего он может споткнуться.

14 ΟΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΑΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΚΟΙΝΟΝ ΔΙ ΕΑΥΤΟΥ ΕΙ ΜΗ ΤΩ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩ ΤΙ ΚΟΙΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΩ ΚΟΙΝΟΝ

14 Я знаю и убеждён в Господине Иисусе, что нет ничего осквернённого самого по себе; только если человек считает что-либо осквернённым, для него оно и осквернено.

15 ΕΙ ΓΑΡ ΔΙΑ ΒΡΩΜΑ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ ΛΥΠΕΙΤΑΙ ΟΥΚΕΤΙ ΚΑΤΑ ΑΓΑΠΗΝ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΣ ΜΗ ΤΩ ΒΡΩΜΑΤΙ ΣΟΥ ΕΚΕΙΝΟΝ ΑΠΟΛΛΥΕ ΥΠΕΡ ΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕΝ

15 Если же из-за пищи твой брат огорчается, то ты уже поступаешь не по любви. Не губи своей пищей того, за кого умер Помазанник.

16 ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΣΘΩ ΟΥΝ ΥΜΩΝ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ

16 Не позволяйте же порочить всё то доброе, что вы делаете.

17 ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΡΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΙΣ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

17 Царство Бога — это не еда и питьё, а праведность, мир и радость в святом духе.

18 Ο ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΔΟΥΛΕΥΩΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΕΥΑΡΕΣΤΟΣ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΟΣ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

18 Кто так служит Помазаннику, тот угоден Богу и одобряем людьми.

19 ΑΡΑ ΟΥΝ ΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΙΩΚΩΜΕΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

19 Так будем же стремиться к тому, что содействует миру и взаимному укреплению.

20 ΜΗ ΕΝΕΚΕΝ ΒΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΕ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΝΤΑ ΜΕΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΝ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ ΤΩ ΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΣΘΙΟΝΤΙ

20 Перестань ради пищи разрушать сделанное Богом. На самом деле всё чисто, но пагубно для человека, если он ест, когда существует повод для преткновения.

21 ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΜΗ ΦΑΓΕΙΝ ΚΡΕΑ ΜΗΔΕ ΠΙΕΙΝ ΟΙΝΟΝ ΜΗΔΕ ΕΝ Ω Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΤΕΙ

21 Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать того, из-за чего твой брат может преткнуться.

22 ΣΥ ΠΙΣΤΙΝ [ΗΝ] ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΧΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΜΗ ΚΡΙΝΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΕΝ Ω ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ

22 Веру, которую ты имеешь, имей в согласии с собой перед Богом. Счастлив человек, который не осуждает себя в том, что одобряет.

23 Ο ΔΕ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΑΝ ΦΑΓΗ ΚΑΤΑΚΕΚΡΙΤΑΙ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΑΝ ΔΕ Ο ΟΥΚ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΣΤΙΝ

23 Но если сомневается и ест, то уже осуждён, потому что ест не по вере. А всё, что не по вере, — грех.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15

Римлянам. Глава 15.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΔΕ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΤΑ ΑΣΘΕΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΒΑΣΤΑΖΕΙΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΑΥΤΟΙΣ ΑΡΕΣΚΕΙΝ

1 Мы же, сильные, должны носить слабости бессильных и не себе угождать.

ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΤΩ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΕΣΚΕΤΩ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ

2 Каждый из нас пусть угождает ближнему ему во благо, для его укрепления.

ΚΑΙ ΓΑΡ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΧ ΕΑΥΤΩ ΗΡΕΣΕΝ ΑΛΛΑ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΙ ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΔΙΖΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΕΠΕΣΑΝ ΕΠ ΕΜΕ

3 Ведь и Помазанник не себе угождал, но, как написано: «Злословия злословящих тебя пали на меня».

ΟΣΑ ΓΑΡ ΠΡΟΕΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΕΓΡΑΦΗ ΙΝΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΕΧΩΜΕΝ

4 А всё написанное прежде было написано для нашего наставления, чтобы благодаря нашей стойкости и утешению из Писаний мы имели надежду.

Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΔΩΗ ΥΜΙΝ ΤΟ ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΝ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

5 Пусть же благодаря Богу, дающему стойкость и утешение, у вас будет такой же образ мыслей, какой был у Помазанника Иисуса,

ΙΝΑ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΝ ΕΝΙ ΣΤΟΜΑΤΙ ΔΟΞΑΖΗΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

6 чтобы вы единодушно, одними устами, прославляли Бога и Отца нашего Господина Иисуса Помазанника.

ΔΙΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΣΘΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕΤΟ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

7 А потому принимайте друг друга радушно, как и Помазанник радушно принял нас, к славе Бога.

ΛΕΓΩ ΓΑΡ ΧΡΙΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΓΕΓΕΝΗΣΘΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΥΠΕΡ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΒΑΙΩΣΑΙ ΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

8 Говорю же, что Помазанник стал служителем обрезанных, чтобы засвидетельствовать, что Бог правдив, чтобы подтвердить обещания, которые Он дал отцам,

ΤΑ ΔΕ ΕΘΝΗ ΥΠΕΡ ΕΛΕΟΥΣ ΔΟΞΑΣΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ ΣΟΙ ΕΝ ΕΘΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΨΑΛΩ

9 и чтобы другие народы прославили Бога за его милосердие. Как написано: «Поэтому открыто призна́ю тебя среди народов и имя твоё буду воспевать под музыку».

10 ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΛΕΓΕΙ ΕΥΦΡΑΝΘΗΤΕ ΕΘΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΥΤΟΥ

10 И ещё говорит: «Радуйтесь, народы, вместе с его народом».

11 ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙΝΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΕΣΑΤΩΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΛΑΟΙ

11 И снова: «Восхваляйте Господа, все народы, и да восхваляют его все племена».

12 ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΗΣΑΙΑΣ ΛΕΓΕΙ ΕΣΤΑΙ Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΝ ΕΘΝΩΝ ΕΠ ΑΥΤΩ ΕΘΝΗ ΕΛΠΙΟΥΣΙΝ

12 И снова говорит Иса́ия: «Будет корень Иессе́я и будет поднимающийся, чтобы править народами, и на него народы возложат свою надежду».

13 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΛΗΡΩΣΑΙ ΥΜΑΣ ΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝ ΤΩ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙΝ ΥΜΑΣ ΕΝ ΤΗ ΕΛΠΙΔΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ

13 Пусть же Бог, источник надежды, наполнит вас всей радостью и миром через вашу веру, чтобы в надежде вы изобиловали силой святого духа.

14 ΠΕΠΕΙΣΜΑΙ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΓΩ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕΣΤΟΙ ΕΣΤΕ ΑΓΑΘΩΣΥΝΗΣ ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΠΑΣΗΣ [ΤΗΣ] ΓΝΩΣΕΩΣ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΟΥΘΕΤΕΙΝ

14 Я и сам, братья мои, убеждён в отношении вас, что и вы полны добродетельности, так как достигли полного знания, и что можете также увещать друг друга.

15 ΤΟΛΜΗΡΟΤΕΡΟΝ ΔΕ ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΩΣ ΕΠΑΝΑΜΙΜΝΗΣΚΩΝ ΥΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΝ ΔΟΘΕΙΣΑΝ ΜΟΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

15 Однако о некоторых вопросах пишу вам с большей прямотой, как бы снова напоминая вам о них по доброте, которая была оказана мне Богом,

16 ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΝΑ ΓΕΝΗΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ ΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

16 чтобы я был служителем Помазанника Иисуса для других народов, совершающим святое дело Божьей благой вести, чтобы приношение, а именно другие народы, оказалось угодным, как освящённое святым духом.

17 ΕΧΩ ΟΥΝ [ΤΗΝ] ΚΑΥΧΗΣΙΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

17 Поэтому я имею через Помазанника Иисуса похвалу от Бога.

18 ΟΥ ΓΑΡ ΤΟΛΜΗΣΩ ΤΙ ΛΑΛΕΙΝ ΩΝ ΟΥ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙ ΕΜΟΥ ΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΝ ΕΘΝΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΕΡΓΩ

18 Я не осмелюсь говорить что-либо не из того, что сделал через меня Помазанник (для того, чтобы другие народы были послушны), как моими словами, так и делами,

19 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ [ΘΕΟΥ] ΩΣΤΕ ΜΕ ΑΠΟ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΙΛΛΥΡΙΚΟΥ ΠΕΠΛΗΡΩΚΕΝΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

19 силой знамений и предзнаменований, силой святого духа, так что, обходя территорию от Иерусалима до самого Илли́рика, я основательно проповедовал благую весть о Помазаннике.

20 ΟΥΤΩΣ ΔΕ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥΜΕΝΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ ΟΥΧ ΟΠΟΥ ΩΝΟΜΑΣΘΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΝΑ ΜΗ ΕΠ ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩ

20 И притом я поставил себе целью не возвещать благую весть там, где имя Помазанника уже знают, чтобы не строить на чужом основании,

21 ΑΛΛΑ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΙΣ ΟΥΚ ΑΝΗΓΓΕΛΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΟΨΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΚ ΑΚΗΚΟΑΣΙΝ ΣΥΝΗΣΟΥΣΙΝ

21 но, как написано: «Кому не было возвещено о нём — увидит, и кто не слышал — поймёт».

22 ΔΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΚΟΠΤΟΜΗΝ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΟΥ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

22 Вот почему у меня много раз не получалось прийти к вам.

23 ΝΥΝΙ ΔΕ ΜΗΚΕΤΙ ΤΟΠΟΝ ΕΧΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΛΙΜΑΣΙ ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΠΙΠΟΘΙΑΝ ΔΕ ΕΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ

23 Теперь же, когда у меня больше не осталось нетронутых мест в этих областях и поскольку я уже несколько лет очень хочу прийти к вам,

24 ΩΣ ΑΝ ΠΟΡΕΥΩΜΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΠΑΝΙΑΝ ΕΛΠΙΖΩ ΓΑΡ ΔΙΑΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΘΕΑΣΑΣΘΑΙ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΥΦ ΥΜΩΝ ΠΡΟΠΕΜΦΘΗΝΑΙ ΕΚΕΙ ΕΑΝ ΥΜΩΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΛΗΣΘΩ

24 я очень надеюсь, что, когда отправлюсь в Испанию, по пути увижусь с вами и что вы немного проводите меня туда, после того как я прежде хоть сколько-нибудь порадуюсь общению с вами.

25 ΝΥΝΙ ΔΕ ΠΟΡΕΥΟΜΑΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ

25 Но сейчас я отправляюсь в Иерусалим послужить святым,

26 ΕΥΔΟΚΗΣΑΝ ΓΑΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΧΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΤΙΝΑ ΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

26 потому что живущие в Македонии и Аха́йе охотно поделились своим имуществом, собрав пожертвования для бедных из числа святых в Иерусалиме.

27 ΕΥΔΟΚΗΣΑΝ ΓΑΡ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΙΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙ ΓΑΡ ΤΟΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΘΝΗ ΟΦΕΙΛΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΑΡΚΙΚΟΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΙ ΑΥΤΟΙΣ

27 Да, они сделали это охотно, хотя и были их должниками. Ведь если другие народы приобщились к их духовным благам, то должны также служить им благами, необходимыми для тела.

28 ΤΟΥΤΟ ΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΣΟΜΑΙ ΔΙ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΣΠΑΝΙΑΝ

28 Когда я всё сделаю и благополучно доставлю им то, что было для них собрано, отправлюсь через ваши края в Испанию.

29 ΟΙΔΑ ΔΕ ΟΤΙ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΕΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΣΟΜΑΙ

29 К тому же я знаю, что, когда приду к вам, приду с полной мерой благословений Помазанника.

30 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ [ΑΔΕΛΦΟΙ] ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΑΣΘΑΙ ΜΟΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

30 Увещаю же вас, братья, нашим Господином Иисусом Помазанником и любовью духа, усердствовать со мной в молитвах к Богу за меня,

31 ΙΝΑ ΡΥΣΘΩ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΘΟΥΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΜΟΥ Η ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΓΕΝΗΤΑΙ

31 чтобы я мог быть избавлен от неверующих в Иудее и чтобы моё служение для Иерусалима было угодно святым,

32 ΙΝΑ ΕΝ ΧΑΡΑ ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΔΙΑ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ ΣΥΝΑΝΑΠΑΥΣΩΜΑΙ ΥΜΙΝ

32 так что, придя к вам по воле Бога с радостью, я получил бы освежение вместе с вами.

33 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΑΜΗΝ

33 Пусть же Бог, дающий мир, будет со всеми вами. Да будет так.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16

Римлянам. Глава 16.

ΣΥΝΙΣΤΗΜΙ ΔΕ ΥΜΙΝ ΦΟΙΒΗΝ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗΝ ΗΜΩΝ ΟΥΣΑΝ [ΚΑΙ] ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΕΓΧΡΕΑΙΣ

1 Рекомендую вам Фи́ву, нашу сестру, служительницу из собрания в Кенхре́ях,

ΙΝΑ ΑΥΤΗΝ ΠΡΟΣΔΕΞΗΣΘΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΑΞΙΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΗΤΕ ΑΥΤΗ ΕΝ Ω ΑΝ ΥΜΩΝ ΧΡΗΖΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΓΕΝΗΘΗ ΚΑΙ ΕΜΟΥ ΑΥΤΟΥ

2 чтобы вы радушно приняли её в Господине, как подобает принимать святых, и помогли ей во всём, в чём ей потребуется ваша помощь, потому что и сама она была защитницей многих, в том числе меня самого.

ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΠΡΙΣΚΑΝ ΚΑΙ ΑΚΥΛΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΟΥΣ ΜΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

3 Передавайте от меня привет При́ске и Аки́ле, моим сотрудникам в Помазаннике Иисусе,

ΟΙΤΙΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΥΠΕΘΗΚΑΝ ΟΙΣ ΟΥΚ ΕΓΩ ΜΟΝΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

4 которые ради моей души рисковали своей головой и которым благодарен не только я, но и все собрания из других народов;

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΕΠΑΙΝΕΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΜΟΥ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ

5 приветствуйте и собрание в их доме. Приветствуйте моего дорогого Епене́та — первый плод для Помазанника в Азии.

ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΜΑΡΙΑΝ ΗΤΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΚΟΠΙΑΣΕΝ ΕΙΣ ΥΜΑΣ

6 Приветствуйте Марию, которая много потрудилась для вас.

ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΜΟΥ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΙΣΙΝ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ ΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΕΜΟΥ ΓΕΓΟΝΑΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

7 Приветствуйте Андро́ника и Ю́нию, моих родственников, заключённых вместе со мной, известных среди посланников и дольше меня пребывающих в единстве с Помазанником.

ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΜΠΛΙΑΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΜΟΥ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

8 Передавайте от меня привет А́мплию, моему дорогому брату в Господине.

ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΟΥΡΒΑΝΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΟΝ ΗΜΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΤΑΧΥΝ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΜΟΥ

9 Приветствуйте Урба́на, нашего сотрудника в Помазаннике, и моего дорогого Ста́хия.

10 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΠΕΛΛΗΝ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ

10 Приветствуйте Апелле́са, одобренного в Помазаннике. Приветствуйте домашних Аристову́ла.

11 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΗΡΩΔΙΩΝΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΟΥ ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ΤΟΥΣ ΟΝΤΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

11 Приветствуйте Иродио́на, моего родственника. Приветствуйте домашних Нарки́сса, которые в Господине.

12 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΤΡΥΦΑΙΝΑΝ ΚΑΙ ΤΡΥΦΩΣΑΝ ΤΑΣ ΚΟΠΙΩΣΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΠΕΡΣΙΔΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΤΗΝ ΗΤΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΚΟΠΙΑΣΕΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

12 Приветствуйте Трифе́ну и Трифо́су, усердно трудящихся в Господине. Приветствуйте нашу дорогую Перси́ду, которая много потрудилась в Господине.

13 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΡΟΥΦΟΝ ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΟΥ

13 Приветствуйте Ру́фа, избранного в Господине, а также его и мою мать.

14 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΝ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΡΜΗΝ ΠΑΤΡΟΒΑΝ ΕΡΜΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

14 Приветствуйте Асинкри́та, Флего́нта, Герме́са, Патро́ва, Е́рмия и братьев с ними.

15 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑΝ ΝΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥΣ

15 Приветствуйте Филоло́га и Юлию, Нире́я и его сестру, и Олимпа́на, и всех святых с ними.

16 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΝ ΦΙΛΗΜΑΤΙ ΑΓΙΩ ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΥΜΑΣ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΠΑΣΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

16 Приветствуйте друг друга святым поцелуем. Приветствуют вас все собрания Помазанника.

17 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΚΟΠΕΙΝ ΤΟΥΣ ΤΑΣ ΔΙΧΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΗΝ ΥΜΕΙΣ ΕΜΑΘΕΤΕ ΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΙΝΕΤΕ ΑΠ ΑΥΤΩΝ

17 Увещаю же вас, братья: следите за теми, кто, вопреки учению, которое вы узнали, производит разделения и подаёт повод для преткновения, и сторонитесь их.

18 ΟΙ ΓΑΡ ΤΟΙΟΥΤΟΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΩ ΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΣΙΝ ΑΛΛΑ ΤΗ ΕΑΥΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΠΑΤΩΣΙΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΚΩΝ

18 Такие люди — рабы не нашего Господина Помазанника, а своего живота. Вкрадчивыми и льстивыми речами они соблазняют сердца простодушных.

19 Η ΓΑΡ ΥΜΩΝ ΥΠΑΚΟΗ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΦ ΥΜΙΝ ΟΥΝ ΧΑΙΡΩ ΘΕΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΣΟΦΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΔΕ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΚΟΝ

19 А ваше послушание стало заметным для всех. И потому я радуюсь за вас. Однако хочу, чтобы вы были мудры на доброе и бесхитростны на злое.

20 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑΝ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΥΜΩΝ ΕΝ ΤΑΧΕΙ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΜΕΘ ΥΜΩΝ

20 Бог же, дающий мир, вскоре сокрушит Противника под вашими ногами. Да будет с вами доброта нашего Господина Иисуса!

21 ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΥΜΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ο ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΟΣ ΚΑΙ ΙΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΥ

21 Приветствуют вас Тимофей, мой сотрудник, а также Лу́ций, Иасо́н и Сосипа́тр, мои родственники.

22 ΑΣΠΑΖΟΜΑΙ ΥΜΑΣ ΕΓΩ ΤΕΡΤΙΟΣ Ο ΓΡΑΨΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

22 Приветствую вас в Господине я, Те́ртий, записавший это письмо.

23 ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΥΜΑΣ ΓΑΙΟΣ Ο ΞΕΝΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΥΜΑΣ ΕΡΑΣΤΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΥΑΡΤΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

23 Приветствует вас Га́ий, оказывающий гостеприимство мне и всему собранию. Приветствует вас Эра́ст, городской управляющий, а также Кварт, его брат.

24——

24 ——

25 [ΤΩ ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΝΩ ΥΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΙΣ ΑΙΩΝΙΟΙΣ ΣΕΣΙΓΗΜΕΝΟΥ

25 Тому же, кто может укрепить вас в согласии с благой вестью, которую я возвещаю, и в согласии с проповедью об Иисусе Помазаннике, по откровению священной тайны, о которой долгое время умалчивалось,

26 ΦΑΝΕΡΩΘΕΝΤΟΣ ΔΕ ΝΥΝ ΔΙΑ ΤΕ ΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤ ΕΠΙΤΑΓΗΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΟΣ

26 но которая теперь открыта и через пророческие писания стала известна среди всех народов по велению вечного Бога, чтобы распространилось послушание через веру, —

27 ΜΟΝΩ ΣΟΦΩ ΘΕΩ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ω Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ]

27 Богу, единственно мудрому, через Иисуса Помазанника да будет слава вовеки! Да будет так.

КОММЕНТАРИИ

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: