Филимону


ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

Филимону

ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΣΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΙ ΤΩ ΑΓΑΠΗΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΩ ΗΜΩΝ

1 Павел, узник ради Помазанника Иисуса, и Тимофей, наш брат, — Филимону, нашему дорогому брату и сотруднику,

ΚΑΙ ΑΠΦΙΑ ΤΗ ΑΔΕΛΦΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΠΠΩ ΤΩ ΣΥΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

2 А́пфии, нашей сестре, Архипу, нашему соратнику, и собранию в твоём доме.

ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

3 Доброта вам и мир от Бога, нашего Отца, и Господина Иисуса Помазанника.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΝΕΙΑΝ ΣΟΥ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΜΟΥ

4 Всегда благодарю моего Бога, когда упоминаю о тебе в своих молитвах, —

ΑΚΟΥΩΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΗΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

5 слыша о твоей вере и любви, которую ты имеешь к Господину Иисусу и ко всем святым, —

ΟΠΩΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΟΥ ΕΝΕΡΓΗΣ ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΠΑΝΤΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΗΜΙΝ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ

6 чтобы вера, которую ты разделяешь с другими, побуждала тебя к добрым делам, поскольку ты осознаёшь, что мы сами получили много доброго в связи с Помазанником.

ΧΑΡΑΝ ΓΑΡ ΠΟΛΛΗΝ ΕΣΧΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΝ ΕΠΙ ΤΗ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΠΕΠΑΥΤΑΙ ΔΙΑ ΣΟΥ ΑΔΕΛΦΕ

7 Твоя любовь принесла мне много радости и утешения, потому что благодаря тебе, брат, обрели свежесть нежные чувства святых.

ΔΙΟ ΠΟΛΛΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΕΧΩΝ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙΝ ΣΟΙ ΤΟ ΑΝΗΚΟΝ

8 По этой самой причине, хотя у меня и есть большая свобода речи в Помазаннике, чтобы повелеть тебе делать то, что подобает,

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΩΝ ΩΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ ΝΥΝΙ ΔΕ ΚΑΙ ΔΕΣΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

9 всё же увещаю тебя из любви, не кто иной, как я, Павел, пожилой человек, а теперь ещё и узник ради Помазанника Иисуса,

10 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΜΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΝ ΕΓΕΝΝΗΣΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΕΣΜΟΙΣ ΟΝΗΣΙΜΟΝ

10 увещаю тебя в отношении моего сына, которому я стал отцом, находясь в тюремных оковах, — Они́сима,

11 ΤΟΝ ΠΟΤΕ ΣΟΙ ΑΧΡΗΣΤΟΝ ΝΥΝΙ ΔΕ [ΚΑΙ] ΣΟΙ ΚΑΙ ΕΜΟΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟΝ

11 который прежде был для тебя бесполезен, а теперь полезен и тебе и мне.

12 ΟΝ ΑΝΕΠΕΜΨΑ ΣΟΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΤΑ ΕΜΑ ΣΠΛΑΓΧΝΑ

12 Его я возвращаю тебе, да, его, к которому я испытываю нежные чувства.

13 ΟΝ ΕΓΩ ΕΒΟΥΛΟΜΗΝ ΠΡΟΣ ΕΜΑΥΤΟΝ ΚΑΤΕΧΕΙΝ ΙΝΑ ΥΠΕΡ ΣΟΥ ΜΟΙ ΔΙΑΚΟΝΗ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΕΣΜΟΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

13 Я хотел бы удержать его для себя, чтобы он вместо тебя и дальше служил мне в тюремных оковах, которые я ношу ради благой вести.

14 ΧΩΡΙΣ ΔΕ ΤΗΣ ΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΟΥΔΕΝ ΗΘΕΛΗΣΑ ΠΟΙΗΣΑΙ ΙΝΑ ΜΗ ΩΣ ΚΑΤΑ ΑΝΑΓΚΗΝ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΣΟΥ Η ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΕΚΟΥΣΙΟΝ

14 Но ничего не хочу делать без твоего согласия, чтобы твой хороший поступок был не по принуждению, а по доброй воле.

15 ΤΑΧΑ ΓΑΡ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΧΩΡΙΣΘΗ ΠΡΟΣ ΩΡΑΝ ΙΝΑ ΑΙΩΝΙΟΝ ΑΥΤΟΝ ΑΠΕΧΗΣ

15 Возможно, для того он и отлучился ненадолго, чтобы тебе получить его обратно навсегда,

16 ΟΥΚΕΤΙ ΩΣ ΔΟΥΛΟΝ ΑΛΛ ΥΠΕΡ ΔΟΥΛΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΜΟΙ ΠΟΣΩ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΣΟΙ ΚΑΙ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΚΑΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

16 уже не как раба, но больше чем раба — как дорогого брата, особенно для меня. И насколько же больше для тебя, и по плоти и в Господине!

17 ΕΙ ΟΥΝ ΜΕ ΕΧΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΟΝ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥ ΑΥΤΟΝ ΩΣ ΕΜΕ

17 Поэтому если ты считаешь меня сотоварищем, то прими его радушно, как принял бы меня.

18 ΕΙ ΔΕ ΤΙ ΗΔΙΚΗΣΕΝ ΣΕ Η ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟΥΤΟ ΕΜΟΙ ΕΛΛΟΓΑ

18 А если он в чём-либо перед тобой провинился или что-либо тебе должен, считай это за мной.

19 ΕΓΩ ΠΑΥΛΟΣ ΕΓΡΑΨΑ ΤΗ ΕΜΗ ΧΕΙΡΙ ΕΓΩ ΑΠΟΤΙΣΩ ΙΝΑ ΜΗ ΛΕΓΩ ΣΟΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΕΑΥΤΟΝ ΜΟΙ ΠΡΟΣΟΦΕΙΛΕΙΣ

19 Я, Павел, пишу своей рукой: я расплачу́сь — не говорю тебе о том, что ты, помимо прочего, обязан мне и самим собой.

20 ΝΑΙ ΑΔΕΛΦΕ ΕΓΩ ΣΟΥ ΟΝΑΙΜΗΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΑΝΑΠΑΥΣΟΝ ΜΟΥ ΤΑ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

20 Да, брат, позволь мне получить от тебя прибыль в Господине: освежи мои нежные чувства в Помазаннике.

21 ΠΕΠΟΙΘΩΣ ΤΗ ΥΠΑΚΟΗ ΣΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΣΟΙ ΕΙΔΩΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ Α ΛΕΓΩ ΠΟΙΗΣΕΙΣ

21 Пишу тебе, надеясь на твоё согласие и зная, что ты сделаешь даже больше того, о чём я говорю.

22 ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕ ΜΟΙ ΞΕΝΙΑΝ ΕΛΠΙΖΩ ΓΑΡ ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΥΜΩΝ ΧΑΡΙΣΘΗΣΟΜΑΙ ΥΜΙΝ

22 А вместе с тем приготовь также для меня жильё, потому что я надеюсь, что благодаря вашим молитвам буду освобождён для вас.

23 ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΡΑΣ Ο ΣΥΝΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΜΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

23 Шлют тебе привет Епафра́с, заключённый со мной в Помазаннике Иисусе,

24 ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΜΟΥ

24 а также Марк, Ариста́рх, Дима́с, Лука, мои сотрудники.

25 Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΥΜΩΝ

25 Доброта Господина Иисуса Помазанника да будет с духом, который вы проявляете.

КОММЕНТАРИИ

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: