1 Иоанна


ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α 1

1 Иоанна. Глава 1.

Ο ΗΝ ΑΠ ΑΡΧΗΣ Ο ΑΚΗΚΟΑΜΕΝ Ο ΕΩΡΑΚΑΜΕΝ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΗΜΩΝ Ο ΕΘΕΑΣΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΑΙ ΧΕΙΡΕΣ ΗΜΩΝ ΕΨΗΛΑΦΗΣΑΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

1 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что мы рассматривали и что осязали наши руки, — о слове жизни.

ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΚΑΙ ΕΩΡΑΚΑΜΕΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ ΥΜΙΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΗΤΙΣ ΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΗΜΙΝ

2 Да, жизнь была явлена, и мы видели и свидетельствуем, рассказывая вам о вечной жизни, которая была у Отца и явлена нам.

Ο ΕΩΡΑΚΑΜΕΝ ΚΑΙ ΑΚΗΚΟΑΜΕΝ ΑΠΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ ΚΑΙ ΥΜΙΝ ΙΝΑ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΕΧΗΤΕ ΜΕΘ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕ Η ΗΜΕΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

3 О том, что мы видели и слышали, рассказываем вам, чтобы и вы были в единстве с нами. Наше же единство с Отцом и его Сыном Иисусом Помазанником.

ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝ ΗΜΕΙΣ ΙΝΑ Η ΧΑΡΑ ΗΜΩΝ Η ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

4 И мы пишем это, чтобы наша радость была полной.

ΚΑΙ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΗ Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΗΝ ΑΚΗΚΟΑΜΕΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ ΥΜΙΝ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΦΩΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΑ ΕΝ ΑΥΤΩ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΟΥΔΕΜΙΑ

5 Вот весть, которую мы слышали от него и возвещаем вам: Бог — свет и нет в нём никакой тьмы.

ΕΑΝ ΕΙΠΩΜΕΝ ΟΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΕΧΟΜΕΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΣΚΟΤΕΙ ΠΕΡΙΠΑΤΩΜΕΝ ΨΕΥΔΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΟΥ ΠΟΙΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

6 Если мы утверждаем: «Мы в единстве с ним», а сами ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине.

ΕΑΝ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΦΩΤΙ ΠΕΡΙΠΑΤΩΜΕΝ ΩΣ ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩ ΦΩΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΕΧΟΜΕΝ ΜΕΤ ΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

7 Но если мы ходим во свете, как и сам он во свете, то мы в единстве друг с другом, и кровь Иисуса, его Сына, очищает нас от всякого греха.

ΕΑΝ ΕΙΠΩΜΕΝ ΟΤΙ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΥΚ ΕΧΟΜΕΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΠΛΑΝΩΜΕΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΗΜΙΝ

8 Если мы утверждаем: «Мы без греха», то вводим себя в заблуждение и истины нет в нас.

ΕΑΝ ΟΜΟΛΟΓΩΜΕΝ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΗΜΩΝ ΠΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΝΑ ΑΦΗ ΗΜΙΝ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ

9 Если мы признаёмся в своих грехах, он простит нам грехи и очистит нас от всякой неправедности, потому что он верен и праведен.

10 ΕΑΝ ΕΙΠΩΜΕΝ ΟΤΙ ΟΥΧ ΗΜΑΡΤΗΚΑΜΕΝ ΨΕΥΣΤΗΝ ΠΟΙΟΥΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΥ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΗΜΙΝ

10 Если мы утверждаем: «Мы не согрешили», то делаем его лжецом, и его сло́ва нет в нас.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α 2

1 Иоанна. Глава 2.

ΤΕΚΝΙΑ ΜΟΥ ΤΑΥΤΑ ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΙΝΑ ΜΗ ΑΜΑΡΤΗΤΕ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΝ ΕΧΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

1 Дети, я пишу вам об этом, чтобы вы не совершили никакого греха. Если же кто-то совершит грех, мы имеем помощника у Отца — Иисуса Помазанника, праведника.

ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΙΛΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΗΜΩΝ ΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΔΕ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

2 Он — жертва умилостивления за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝ ΟΤΙ ΕΓΝΩΚΑΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΑΝ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΗΡΩΜΕΝ

3 Если мы соблюдаем его заповеди, то знаем, что мы познали его.

Ο ΛΕΓΩΝ ΟΤΙ ΕΓΝΩΚΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΜΗ ΤΗΡΩΝ ΨΕΥΣΤΗΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΩ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ

4 Кто говорит: «Я познал его», а его заповедей не соблюдает, тот лжец, и нет в нём истины.

ΟΣ Δ ΑΝ ΤΗΡΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΛΗΘΩΣ ΕΝ ΤΟΥΤΩ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΕΤΕΛΕΙΩΤΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝ ΟΤΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΣΜΕΝ

5 А кто соблюдает его слово, в том поистине любовь к Богу достигла совершенства. Так мы узнаём, что мы в единстве с ним.

Ο ΛΕΓΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΝΕΙΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΚΑΘΩΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΕΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ [ΟΥΤΩΣ] ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΝ

6 Кто говорит, что он в единстве с ним, тот обязан поступать так, как поступал он.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΥΚ ΕΝΤΟΛΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΑΛΛ ΕΝΤΟΛΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΗΝ ΕΙΧΕΤΕ ΑΠ ΑΡΧΗΣ Η ΕΝΤΟΛΗ Η ΠΑΛΑΙΑ ΕΣΤΙΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΟΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ

7 Дорогие, я пишу вам не новую заповедь, а заповедь старую, которую вы имеете от начала. Эта старая заповедь и есть то слово, которое вы слышали.

ΠΑΛΙΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ Ο ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΣ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΟΤΙ Η ΣΚΟΤΙΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΗΔΗ ΦΑΙΝΕΙ

8 И всё же я пишу вам новую заповедь — заповедь, которую соблюдал он и которую соблюдаете вы, потому что тьма проходит и истинный свет уже сияет.

Ο ΛΕΓΩΝ ΕΝ ΤΩ ΦΩΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΜΙΣΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΚΟΤΙΑ ΕΣΤΙΝ ΕΩΣ ΑΡΤΙ

9 Кто говорит, что он во свете, а своего брата ненавидит, тот до сих пор во тьме.

10 Ο ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΦΩΤΙ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ

10 Кто любит своего брата, тот находится во свете и поэтому не споткнётся.

11 Ο ΔΕ ΜΙΣΩΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΣΚΟΤΙΑ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΣΚΟΤΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΟΙΔΕΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΙ ΟΤΙ Η ΣΚΟΤΙΑ ΕΤΥΦΛΩΣΕΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥ

11 Но кто ненавидит своего брата, тот во тьме, он ходит во тьме и не знает, куда идёт, потому что тьма ослепила ему глаза.

12 ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΤΕΚΝΙΑ ΟΤΙ ΑΦΕΩΝΤΑΙ ΥΜΙΝ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ

12 Я пишу вам, дети, потому что ваши грехи прощены ради его имени.

13 ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΤΙ ΕΓΝΩΚΑΤΕ ΤΟΝ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ ΟΤΙ ΝΕΝΙΚΗΚΑΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟΝ

13 Пишу вам, отцы, потому что вы познали того, кто существует с самого начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили Злого. Пишу вам, дети, потому что вы познали Отца.

14 ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΙ ΕΓΝΩΚΑΤΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΤΙ ΕΓΝΩΚΑΤΕ ΤΟΝ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΥΜΙΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΝΕΝΙΚΗΚΑΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟΝ

14 Пишу вам, отцы, потому что вы познали того, кто существует с самого начала. Пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Бога в вас, и вы победили Злого.

15 ΜΗ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΜΗΔΕ ΤΑ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΕΑΝ ΤΙΣ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝ ΑΥΤΩ

15 Не любите ни мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу,

16 ΟΤΙ ΠΑΝ ΤΟ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΛΛ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΣΤΙΝ

16 потому что всё, что в мире: желание плоти, желание глаз и хвастовство своим достатком, — не от Отца, а от этого мира.

17 ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΥΤΟΥ Ο ΔΕ ΠΟΙΩΝ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

17 И мир проходит, и его желания, а исполняющий волю Бога будет жить вечно.

18 ΠΑΙΔΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙΝ ΟΘΕΝ ΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝ ΟΤΙ ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ ΕΣΤΙΝ

18 Дети, это последний час. Вы слышали, что идёт антихрист[1], и теперь уже появилось много антихристов, поэтому и знаем, что этот час — последний.

19 ΕΞ ΗΜΩΝ ΕΞΗΛΘΑΝ ΑΛΛ ΟΥΚ ΗΣΑΝ ΕΞ ΗΜΩΝ ΕΙ ΓΑΡ ΕΞ ΗΜΩΝ ΗΣΑΝ ΜΕΜΕΝΗΚΕΙΣΑΝ ΑΝ ΜΕΘ ΗΜΩΝ ΑΛΛ ΙΝΑ ΦΑΝΕΡΩΘΩΣΙΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΙΣΙΝ ΠΑΝΤΕΣ ΕΞ ΗΜΩΝ

19 Они вышли от нас, но не были такими, как мы. Ведь если бы они были такими, как мы, то остались бы с нами. Но они вышли, чтобы стало видно, что не все такие, как мы.

20 ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΧΡΙΣΜΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΔΑΤΕ ΠΑΝΤΕΣ

20 Вы имеете помазание от Святого, и все вы имеете знание.

21 ΟΥΚ ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΑΛΛ ΟΤΙ ΟΙΔΑΤΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΑΝ ΨΕΥΔΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ

21 Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а потому, что вы знаете её, и потому, что от истины не происходит никакая ложь.

22 ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΨΕΥΣΤΗΣ ΕΙ ΜΗ Ο ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ

22 Кто лжец, как не тот, кто отвергает то, что Иисус и есть Помазанник? Это антихрист, отвергающий и Отца, и Сына.

23 ΠΑΣ Ο ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΟΥΔΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΧΕΙ Ο ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΧΕΙ

23 У всякого, кто отвергает Сына, нет и Отца. А кто признаёт Сына, у того есть и Отец.

24 ΥΜΕΙΣ Ο ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΜΕΝΕΤΩ ΕΑΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΜΕΙΝΗ Ο ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΥΙΩ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΜΕΝΕΙΤΕ

24 Что же касается вас, пусть то, что вы слышали в самом начале, остаётся в вас. Если слышанное вами в самом начале остаётся в вас, то и вы будете в единстве с Сыном и в единстве с Отцом.

25 ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΗΝ ΑΥΤΟΣ ΕΠΗΓΓΕΙΛΑΤΟ ΗΜΙΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

25 И вот то, что он сам обещал нам, — вечная жизнь.

26 ΤΑΥΤΑ ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝΤΩΝ ΥΜΑΣ

26 Пишу вам это о тех, кто пытается ввести вас в заблуждение.

27 ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ Ο ΕΛΑΒΕΤΕ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΕΤΕ ΙΝΑ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΗ ΥΜΑΣ ΑΛΛ ΩΣ ΤΟ ΑΥΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΥΜΑΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΕΔΙΔΑΞΕΝ ΥΜΑΣ ΜΕΝΕΤΕ ΕΝ ΑΥΤΩ

27 Но что касается вас, помазание, которое вы получили от него, постоянно в вас, и вы не нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь вас учил. Помазание от него истинно и не ложно, и оно само учит вас всему. Поэтому, как оно научило вас, так и оставайтесь в единстве с тем, кто вас помазал.

28 ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΕΚΝΙΑ ΜΕΝΕΤΕ ΕΝ ΑΥΤΩ ΙΝΑ ΕΑΝ ΦΑΝΕΡΩΘΗ ΣΧΩΜΕΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΙΣΧΥΝΘΩΜΕΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΥΤΟΥ

28 Итак, дети, будьте в единстве с ним, чтобы, когда он будет явлен, мы имели свободу речи и не были со стыдом отлучены от него во время его пришествия.

29 ΕΑΝ ΕΙΔΗΤΕ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΠΑΣ Ο ΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΓΕΓΕΝΝΗΤΑΙ

29 Если вы знаете, что он праведен, познаёте и то, что всякий, поступающий праведно, рождён от него.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α 3

1 Иоанна. Глава 3.

ΙΔΕΤΕ ΠΟΤΑΠΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΔΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΙΝΑ ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ ΚΛΗΘΩΜΕΝ ΚΑΙ ΕΣΜΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΗΜΑΣ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΓΝΩ ΑΥΤΟΝ

1 Смотрите, какую любовь проявил к нам Отец, чтобы мы назывались детьми Бога, и мы на самом деле его дети. Мир потому и не знает нас, что не познал его.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΝΥΝ ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ ΕΣΜΕΝ ΚΑΙ ΟΥΠΩ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΤΙ ΕΣΟΜΕΘΑ ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΦΑΝΕΡΩΘΗ ΟΜΟΙΟΙ ΑΥΤΩ ΕΣΟΜΕΘΑ ΟΤΙ ΟΨΟΜΕΘΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙΝ

2 Дорогие, мы теперь дети Бога, но ещё не стало явным, какими мы будем. Мы знаем только, что, когда он явится, станем подобными ему, потому что увидим его таким, какой он есть.

ΚΑΙ ΠΑΣ Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΑΥΤΗΝ ΕΠ ΑΥΤΩ ΑΓΝΙΖΕΙ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΓΝΟΣ ΕΣΤΙΝ

3 И всякий, кто имеет эту надежду на него, очищает себя, чтобы быть чистым, как и он.

ΠΑΣ Ο ΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ ΠΟΙΕΙ ΚΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΣΤΙΝ Η ΑΝΟΜΙΑ

4 Всякий, поступающий греховно, поступает и беззаконно, поэтому грех — это беззаконие.

ΚΑΙ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΙΝΑ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΑΡΗ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΝ ΑΥΤΩ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ

5 Вы знаете также, что он пришёл, чтобы взять наши грехи, а в нём нет греха.

ΠΑΣ Ο ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΝΩΝ ΟΥΧ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ ΠΑΣ Ο ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΟΥΧ ΕΩΡΑΚΕΝ ΑΥΤΟΝ ΟΥΔΕ ΕΓΝΩΚΕΝ ΑΥΤΟΝ

6 Всякий, кто в единстве с ним, не поступает греховно. Кто поступает греховно, тот и не видел его, и не познал его.

ΤΕΚΝΙΑ ΜΗΔΕΙΣ ΠΛΑΝΑΤΩ ΥΜΑΣ Ο ΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΘΩΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ

7 Дети, пусть никто не введёт вас в заблуждение. Кто поступает праведно, тот праведен, как и он праведен.

Ο ΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΝΑ ΛΥΣΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

8 Кто поступает греховно, тот от Клеветника, потому что Клеветник грешит с самого начала. Сын Бога для того и пришёл, чтобы разрушить дела Клеветника.

ΠΑΣ Ο ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΥ ΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΣΠΕΡΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙΝ ΟΤΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΓΕΝΝΗΤΑΙ

9 Всякий, рождённый от Бога, не поступает греховно, потому что в нём есть Божье семя. Он не может поступать греховно, потому что рождён от Бога.

10 ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΦΑΝΕΡΑ ΕΣΤΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΑΣ Ο ΜΗ ΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ

10 Детей Бога и детей Клеветника можно узнать так: всякий, не поступающий праведно, — не от Бога, как и не любящий своего брата.

11 ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΗΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΙΝΑ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

11 Вот весть, которую вы слышали в самом начале: мы должны любить друг друга.

12 ΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΗΝ ΚΑΙ ΕΣΦΑΞΕΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΤΙΝΟΣ ΕΣΦΑΞΕΝ ΑΥΤΟΝ ΟΤΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΝΗΡΑ ΗΝ ΤΑ ΔΕ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΙΚΑΙΑ

12 Мы не должны быть такими, как Ка́ин, который был от Злого и убил своего брата. А почему убил его? Потому что его дела были злы, а дела его брата праведны.

13[ΚΑΙ] ΜΗ ΘΑΥΜΑΖΕΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙ ΜΙΣΕΙ ΥΜΑΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ

13 Не удивляйтесь, братья, что мир вас ненавидит.

14 ΗΜΕΙΣ ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ ΜΕΤΑΒΕΒΗΚΑΜΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΟΤΙ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ Ο ΜΗ ΑΓΑΠΩΝ ΜΕΝΕΙ ΕΝ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ

14 Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Кто не любит братьев, тот находится в смерти.

15 ΠΑΣ Ο ΜΙΣΩΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΠΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΝΟΥΣΑΝ

15 Всякий, ненавидящий своего брата, — убийца, а вы знаете, что ни в каком убийце не остаётся вечной жизни.

16 ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΕΓΝΩΚΑΜΕΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΘΗΚΕΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΘΕΙΝΑΙ

16 Мы узнали, что такое любовь, благодаря тому что он отдал за нас свою душу, поэтому и мы обязаны отдавать свои души за братьев.

17 ΟΣ Δ ΑΝ ΕΧΗ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΗ ΤΑ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΠΩΣ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΝ ΑΥΤΩ

17 А если кто-то живёт в достатке, но, видя своего брата в нужде, отказывается проявить к нему сострадание, то как в нём может быть любовь к Богу?

18 ΤΕΚΝΙΑ ΜΗ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΛΟΓΩ ΜΗΔΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΗ ΑΛΛΑ ΕΝ ΕΡΓΩ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

18 Дети, будем любить друг друга не только словом или языком, но и на деле и по истине.

19[ΚΑΙ] ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΓΝΩΣΟΜΕΘΑ ΟΤΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΣΜΕΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΠΕΙΣΟΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΗΜΩΝ

19 И так мы узна́ем, что мы от истины, и уверим свои сердца в его одобрении,

20 ΟΤΙ ΕΑΝ ΚΑΤΑΓΙΝΩΣΚΗ ΗΜΩΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΟΤΙ ΜΕΙΖΩΝ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΠΑΝΤΑ

20 в чём бы наши сердца ни осуждали нас, потому что Бог больше нашего сердца и знает всё.

21 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΑΝ Η ΚΑΡΔΙΑ [ΗΜΩΝ] ΜΗ ΚΑΤΑΓΙΝΩΣΚΗ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΕΧΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

21 Дорогие, если наши сердца не осуждают нас, мы имеем свободу речи перед Богом.

22 ΚΑΙ Ο ΕΑΝ ΑΙΤΩΜΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΟΤΙ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΗΡΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΕΣΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΠΟΙΟΥΜΕΝ

22 Чего бы мы ни попросили, получаем от него, потому что соблюдаем его заповеди и делаем угодное в его глазах.

23 ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΥΤΟΥ ΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΩΜΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΕΔΩΚΕΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΗΜΙΝ

23 И вот его заповедь: мы должны верить в имя его Сына Иисуса Помазанника и любить друг друга, как он и велел нам.

24 ΚΑΙ Ο ΤΗΡΩΝ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝ ΟΤΙ ΜΕΝΕΙ ΕΝ ΗΜΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΥ ΗΜΙΝ ΕΔΩΚΕΝ

24 Кто соблюдает его заповеди, тот в единстве с ним, и он в единстве с тем. И мы узнаём, что он в единстве с нами благодаря духу, который он дал нам.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α 4

1 Иоанна. Глава 4.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΗ ΠΑΝΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΑΙ ΕΞΕΛΗΛΥΘΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

1 Дорогие, не всякому вдохновлённому высказыванию верьте, но проверяйте вдохновлённые высказывания, от Бога ли они, потому что в мире появилось много лжепророков.

ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΝ ΠΝΕΥΜΑ Ο ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΛΗΛΥΘΟΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙΝ

2 Вдохновлённые высказывания от Бога вы можете узнать так: всякое вдохновлённое высказывание, которое признаёт Иисуса Помазанника как того, кто пришёл в плоти, — от Бога,

ΚΑΙ ΠΑΝ ΠΝΕΥΜΑ Ο ΜΗ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΑΚΗΚΟΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΕΣΤΙΝ ΗΔΗ

3 а всякое вдохновлённое высказывание, которое не признаёт Иисуса, — не от Бога, но это вдохновлённое высказывание антихриста[2], которое, как вы слышали, должно появиться, и оно теперь уже в мире.

ΥΜΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΕ ΤΕΚΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΝΙΚΗΚΑΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΤΙ ΜΕΙΖΩΝ ΕΣΤΙΝ Ο ΕΝ ΥΜΙΝ Η Ο ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ

4 Вы от Бога, дети, и вы победили таких людей, потому что тот, кто в единстве с вами, больше того, кто в единстве с миром.

ΑΥΤΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΛΑΛΟΥΣΙΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙ

5 Они от мира и поэтому говорят то, что принято в мире, и мир слушает их.

ΗΜΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΜΕΝ Ο ΓΙΝΩΣΚΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΚΟΥΕΙ ΗΜΩΝ ΟΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥΚ ΑΚΟΥΕΙ ΗΜΩΝ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ

6 Мы от Бога. Кто познаёт Бога, тот слушает нас, а кто не от Бога, тот не слушает нас. И так мы распознаём вдохновлённые высказывания истины и вдохновлённые высказывания заблуждения.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΤΙ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΠΑΣ Ο ΑΓΑΠΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΓΕΝΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

7 Дорогие, будем любить друг друга, потому что любовь — от Бога, и всякий, кто любит, рождён от Бога и познаёт Бога.

Ο ΜΗ ΑΓΑΠΩΝ ΟΥΚ ΕΓΝΩ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ ΕΣΤΙΝ

8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΗΜΙΝ ΟΤΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΑΠΕΣΤΑΛΚΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΙΝΑ ΖΗΣΩΜΕΝ ΔΙ ΑΥΤΟΥ

9 Любовь Бога была проявлена к нам в том, что Бог послал в мир своего единородного Сына, чтобы через него мы получили жизнь.

10 ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΕΣΤΙΝ Η ΑΓΑΠΗ ΟΥΧ ΟΤΙ ΗΜΕΙΣ ΗΓΑΠΗΚΑΜΕΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΛΛ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΙΛΑΣΜΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΗΜΩΝ

10 Любовь не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что он полюбил нас и послал своего Сына как жертву умилостивления за наши грехи.

11 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΙ ΟΥΤΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΓΑΠΑΝ

11 Дорогие, если Бог нас так полюбил, то и мы обязаны любить друг друга.

12 ΘΕΟΝ ΟΥΔΕΙΣ ΠΩΠΟΤΕ ΤΕΘΕΑΤΑΙ ΕΑΝ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΗΜΙΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΗΜΙΝ ΤΕΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗ ΕΣΤΙΝ

12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог с нами и его любовь достигает в нас совершенства.

13 ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝ ΟΤΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΝΟΜΕΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΝ ΗΜΙΝ ΟΤΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ

13 То, что мы в единстве с ним, а он в единстве с нами, мы узнаём благодаря тому, что он наделил нас своим духом.

14 ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΤΕΘΕΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝ ΟΤΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΑΠΕΣΤΑΛΚΕΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

14 И мы сами видели и свидетельствуем, что Отец послал своего Сына как Спасителя мира.

15 ΟΣ ΕΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΘΕΩ

15 Кто признаёт, что Иисус Помазанник — Сын Бога, с тем Бог в единстве и тот в единстве с Богом.

16 ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΓΝΩΚΑΜΕΝ ΚΑΙ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΑΜΕΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΗΝ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΗΜΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ Ο ΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΝΕΙ

16 И мы сами познали любовь, которую Бог имеет к нам, и поверили в неё. Бог есть любовь, и кто постоянно проявляет любовь, тот в единстве с Богом, и Бог в единстве с ним.

17 ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΤΕΤΕΛΕΙΩΤΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΕΘ ΗΜΩΝ ΙΝΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΕΧΩΜΕΝ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΟΤΙ ΚΑΘΩΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΣΜΕΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΤΟΥΤΩ

17 И так любовь достигает среди нас совершенства, чтобы мы имели свободу речи в день суда, ведь в этом мире мы таковы, каков Помазанник.

18 ΦΟΒΟΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΗ ΑΓΑΠΗ ΑΛΛ Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΓΑΠΗ ΕΞΩ ΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟΝ ΟΤΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΟΛΑΣΙΝ ΕΧΕΙ Ο ΔΕ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΟΥ ΤΕΤΕΛΕΙΩΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΓΑΠΗ

18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Страх же сковывает, поэтому тот, кто испытывает страх, не достиг совершенства в любви.

19 ΗΜΕΙΣ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΗΜΑΣ

19 А мы любим, потому что он первый полюбил нас.

20 ΕΑΝ ΤΙΣ ΕΙΠΗ ΟΤΙ ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΜΙΣΗ ΨΕΥΣΤΗΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΓΑΡ ΜΗ ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΝ ΕΩΡΑΚΕΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΟΝ ΟΥΧ ΕΩΡΑΚΕΝ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΑΓΑΠΑΝ

20 Кто утверждает: «Я люблю Бога», а своего брата ненавидит, тот лжец. Ведь кто не любит своего брата, которого видит, не может любить Бога, которого не видит.

21 ΚΑΙ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΕΧΟΜΕΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΙΝΑ Ο ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ

21 И вот заповедь, которую мы имеем от него: любящий Бога должен любить и своего брата.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α 5

1 Иоанна. Глава 5.

ΠΑΣ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΓΕΝΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΣ Ο ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΓΕΝΝΗΣΑΝΤΑ ΑΓΑΠΑ [ΚΑΙ] ΤΟΝ ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟΝ ΕΞ ΑΥΤΟΥ

1 Всякий, кто верит, что Иисус есть Помазанник, рождён от Бога, и всякий, любящий родившего, любит и рождённого от него.

ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝ ΟΤΙ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΟΙΩΜΕΝ

2 Если мы любим Бога и поступаем по его заповедям, то узнаём, что любим детей Бога.

ΑΥΤΗ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΝΑ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΗΡΩΜΕΝ ΚΑΙ ΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ ΑΥΤΟΥ ΒΑΡΕΙΑΙ ΟΥΚ ΕΙΣΙΝ

3 Ведь любовь к Богу заключается в том, чтобы мы соблюдали его заповеди, и его заповеди не обременительны,

ΟΤΙ ΠΑΝ ΤΟ ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΙΚΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΝΙΚΗ Η ΝΙΚΗΣΑΣΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Η ΠΙΣΤΙΣ ΗΜΩΝ

4 потому что всё рождённое от Бога побеждает мир. И вот победа, победившая мир, — наша вера.

ΤΙΣ [ΔΕ] ΕΣΤΙΝ Ο ΝΙΚΩΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΕΙ ΜΗ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

5 Кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус — Сын Бога?

ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΕΛΘΩΝ ΔΙ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΥΔΑΤΙ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛ ΕΝ ΤΩ ΥΔΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΑΙΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΣΤΙΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

6 Он, Иисус Помазанник, пришёл посредством воды и крови, не только с водой, но и с водой и с кровью. И дух — свидетель этому, потому что дух есть истина.

ΟΤΙ ΤΡΕΙΣ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΕΣ

7 Итак, есть три свидетеля:

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΕΙΣΙΝ

8 дух, вода и кровь, и все три в согласии друг с другом.

ΕΙ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΙΖΩΝ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΙ ΜΕΜΑΡΤΥΡΗΚΕΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ

9 Свидетельство Бога важнее свидетельства людей, которое мы принимаем, потому что это свидетельство исходит от Бога, который сам дал свидетельство о своём Сыне.

10 Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΕΝ ΕΑΥΤΩ Ο ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΤΩ ΘΕΩ ΨΕΥΣΤΗΝ ΠΕΠΟΙΗΚΕΝ ΑΥΤΟΝ ΟΤΙ ΟΥ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΗΝ ΜΕΜΑΡΤΥΡΗΚΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ

10 Кто верит в Сына Бога, тот получил свидетельство для себя самого. Кто не верит Богу, тот делает его лжецом, потому что не поверил свидетельству, которое Бог дал о своём Сыне.

11 ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΤΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΩ ΥΙΩ ΑΥΤΟΥ ΕΣΤΙΝ

11 И вот это свидетельство: Бог дал нам вечную жизнь, и эта жизнь — в его Сыне.

12 Ο ΕΧΩΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗΝ Ο ΜΗ ΕΧΩΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΟΥΚ ΕΧΕΙ

12 Кто имеет Сына, тот имеет эту жизнь, а кто не имеет Сына Бога, тот не имеет этой жизни.

13 ΤΑΥΤΑ ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΙΝΑ ΕΙΔΗΤΕ ΟΤΙ ΖΩΗΝ ΕΧΕΤΕ ΑΙΩΝΙΟΝ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

13 Я пишу вам это, чтобы вы знали, что вы, поверившие в имя Сына Бога, имеете вечную жизнь.

14 ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΗΝ ΕΧΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΤΙ ΑΙΤΩΜΕΘΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙ ΗΜΩΝ

14 И вот какая уверенность есть у нас, когда обращаемся к Богу: чего бы мы ни просили по его воле, он слышит нас.

15 ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ ΑΚΟΥΕΙ ΗΜΩΝ Ο ΕΑΝ ΑΙΤΩΜΕΘΑ ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ ΕΧΟΜΕΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Α ΗΤΗΚΑΜΕΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ

15 А если знаем, что он слышит нас, чего бы мы ни просили, то знаем, что получим просимое, потому что просили у него.

16 ΕΑΝ ΤΙΣ ΙΔΗ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΑΜΑΡΤΑΝΟΝΤΑ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΜΗ ΠΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΙΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΩ ΖΩΗΝ ΤΟΙΣ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΣΙΝ ΜΗ ΠΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΕΙΝΗΣ ΛΕΓΩ ΙΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

16 Если кто-то увидит, что его брат совершает грех, который не ведёт к смерти, то он должен помолиться за него, и Бог даст тому жизнь. Говорю здесь о тех, кто грешит не к смерти. Но есть грех, который ведёт к смерти. Я не говорю молиться о таком грехе.

17 ΠΑΣΑ ΑΔΙΚΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΟΥ ΠΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΝ

17 Всякая неправедность — грех, но есть грех, который не ведёт к смерти.

18 ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥΧ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ ΑΛΛ Ο ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΡΕΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΟΥΧ ΑΠΤΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥ

18 Мы знаем, что всякий, кто рождён от Бога, не поступает греховно, но Тот, кто рождён от Бога, оберегает его, и Злому не схватить его.

19 ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΜΕΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΟΝΗΡΩ ΚΕΙΤΑΙ

19 Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во власти Злого.

20 ΟΙΔΑΜΕΝ ΔΕ ΟΤΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΚΕΙ ΚΑΙ ΔΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ ΔΙΑΝΟΙΑΝ ΙΝΑ ΓΙΝΩΣΚΩΜΕΝ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΣΜΕΝ ΕΝ ΤΩ ΑΛΗΘΙΝΩ ΕΝ ΤΩ ΥΙΩ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ

20 И мы знаем, что Сын Бога пришёл и дал нам разум, чтобы мы познали истинного Бога. И мы в единстве с истинным Богом через его Сына Иисуса Помазанника. Он — истинный Бог и вечная жизнь.

21 ΤΕΚΝΙΑ ΦΥΛΑΞΑΤΕ ΕΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ

21 Дети, храните себя от идолов.

КОММЕНТАРИИ

  1. ἀντίχριστος — тот, кто объявляет себя Помазанником или противится ему; противник христиан.

  2. ἀντίχριστος — тот, кто объявляет себя Помазанником или противится ему; противник христиан.

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: