1 Тимофею


ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 1

1 Тимофею. Глава 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΤ ΕΠΙΤΑΓΗΝ ΘΕΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΗΜΩΝ

1 Павел, посланник Помазанника Иисуса по велению Бога, нашего Спасителя, и Помазанника Иисуса, нашей надежды, —

ΤΙΜΟΘΕΩ ΓΝΗΣΙΩ ΤΕΚΝΩ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΧΑΡΙΣ ΕΛΕΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ

2 Тимофею, истинному сыну в вере. Доброта, милосердие и мир тебе от Бога, Отца, и Помазанника Иисуса, нашего Господина.

ΚΑΘΩΣ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΜΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΦΕΣΩ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΙΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΗΣ ΤΙΣΙΝ ΜΗ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΝ

3 Как я поощрял тебя оставаться в Эфе́се, когда отправлялся в Македонию, так поощряю и теперь. Это для того, чтобы ты повелел некоторым не учить чему-то иному

ΜΗΔΕ ΠΡΟΣΕΧΕΙΝ ΜΥΘΟΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΙΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟΙΣ ΑΙΤΙΝΕΣ ΕΚΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΥΣΙΝ ΜΑΛΛΟΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ

4 и не обращать внимания на басни и родословные, от которых нет никакой пользы, а которые только порождают вопросы, требующие исследований, вместо того чтобы способствовать распространению Божьего, связанного с верой.

ΤΟ ΔΕ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΣΤΙΝ ΑΓΑΠΗ ΕΚ ΚΑΘΑΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΑΓΑΘΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΝΥΠΟΚΡΙΤΟΥ

5 Цель же этого повеления — любовь от чистого сердца, чистой совести и нелицемерной веры.

ΩΝ ΤΙΝΕΣ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΕΣ ΕΞΕΤΡΑΠΗΣΑΝ ΕΙΣ ΜΑΤΑΙΟΛΟΓΙΑΝ

6 Отступив от этого, некоторые втянулись в пустые разговоры,

ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΗ ΝΟΟΥΝΤΕΣ ΜΗΤΕ Α ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΜΗΤΕ ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑΙ

7 желая быть законоучителями, но не понимая ни того, что они говорят, ни того, что они настойчиво утверждают.

ΟΙΔΑΜΕΝ ΔΕ ΟΤΙ ΚΑΛΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΑΝ ΤΙΣ ΑΥΤΩ ΝΟΜΙΜΩΣ ΧΡΗΤΑΙ

8 Впрочем, мы знаем, что Закон превосходен, если применять его законно,

ΕΙΔΩΣ ΤΟΥΤΟ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΩ ΝΟΜΟΣ ΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΑΝΟΜΟΙΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙΣ ΑΣΕΒΕΣΙ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙΣ ΑΝΟΣΙΟΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΗΛΟΙΣ ΠΑΤΡΟΛΩΑΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΛΩΑΙΣ ΑΝΔΡΟΦΟΝΟΙΣ

9 осознавая, что закон установлен не для праведника, а для беззаконных и непокорных, для нечестивых и грешников, для не имеющих любящей доброты и оскверняющих святое, для убийц, в том числе убивающих отцов и матерей,

10 ΠΟΡΝΟΙΣ ΑΡΣΕΝΟΚΟΙΤΑΙΣ ΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΤΑΙΣ ΨΕΥΣΤΑΙΣ ΕΠΙΟΡΚΟΙΣ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙ ΕΤΕΡΟΝ ΤΗ ΥΓΙΑΙΝΟΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ

10 для блудников, для мужчин, которые ложатся с мужчинами, для похитителей людей, для лжецов, для нарушающих клятвы и для делающих всё, что противоречит здравому учению,

11 ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΕΠΙΣΤΕΥΘΗΝ ΕΓΩ

11 сообразному славной благой вести счастливого Бога, которая мне доверена.

12 ΧΑΡΙΝ ΕΧΩ ΤΩ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΑΝΤΙ ΜΕ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ ΟΤΙ ΠΙΣΤΟΝ ΜΕ ΗΓΗΣΑΤΟ ΘΕΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ

12 Я признателен Помазаннику Иисусу, нашему Господину, который дал мне сил, за то что он посчитал меня верным, определив на служение,

13 ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΟΝΤΑ ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΩΚΤΗΝ ΚΑΙ ΥΒΡΙΣΤΗΝ ΑΛΛΑ ΗΛΕΗΘΗΝ ΟΤΙ ΑΓΝΟΩΝ ΕΠΟΙΗΣΑ ΕΝ ΑΠΙΣΤΙΑ

13 хотя прежде я был богохульником, преследователем и наглецом. И всё же ко мне было проявлено милосердие, потому что я был в неведении и поступал так по неверию.

14 ΥΠΕΡΕΠΛΕΟΝΑΣΕΝ ΔΕ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΜΕΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

14 Но доброта нашего Господа пребывала в безмерном изобилии с верой и любовью, связанной с Помазанником Иисусом.

15 ΠΙΣΤΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΞΙΟΣ ΟΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΣΩΣΑΙ ΩΝ ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΜΙ ΕΓΩ

15 Верны и достойны полного принятия слова о том, что Помазанник Иисус пришёл в мир спасти грешников, из которых я — первый.

16 ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΗΛΕΗΘΗΝ ΙΝΑ ΕΝ ΕΜΟΙ ΠΡΩΤΩ ΕΝΔΕΙΞΗΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΑΝ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ ΕΠ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

16 Но для того было проявлено ко мне милосердие, чтобы в моём исключительном случае Помазанник Иисус показал всё своё долготерпение в пример тем, кто поверит в него к вечной жизни.

17 ΤΩ ΔΕ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤΩ ΑΟΡΑΤΩ ΜΟΝΩ ΘΕΩ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ

17 А Царю вечности, нетленному, невидимому, единственному Богу, да будет честь и слава во веки веков. Да будет так.

18 ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΑΙ ΣΟΙ ΤΕΚΝΟΝ ΤΙΜΟΘΕΕ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΡΟΑΓΟΥΣΑΣ ΕΠΙ ΣΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΙΝΑ ΣΤΡΑΤΕΥΗ ΕΝ ΑΥΤΑΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΣΤΡΑΤΕΙΑΝ

18 Повеление это, мой сын Тимофей, даю тебе согласно предсказаниям, которые прямо указывали на тебя, чтобы благодаря им ты вёл доблестное сражение,

19 ΕΧΩΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΗΝ ΤΙΝΕΣ ΑΠΩΣΑΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΕΝΑΥΑΓΗΣΑΝ

19 имея веру и чистую совесть, которую некоторые отвергли, и вера их потерпела кораблекрушение.

20 ΩΝ ΕΣΤΙΝ ΥΜΕΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΥΣ ΠΑΡΕΔΩΚΑ ΤΩ ΣΑΤΑΝΑ ΙΝΑ ΠΑΙΔΕΥΘΩΣΙΝ ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΝ

20 Среди них Имене́й и Александр, которых я предал Противнику, чтобы через наказание научились не богохульствовать.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 2

1 Тимофею. Глава 2.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΟΙΕΙΣΘΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΣ ΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

1 Так вот, прежде всего увещаю возносить мольбы, молитвы, ходатайства и благодарения за людей всякого рода,

ΥΠΕΡ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΟΝΤΩΝ ΙΝΑ ΗΡΕΜΟΝ ΚΑΙ ΗΣΥΧΙΟΝ ΒΙΟΝ ΔΙΑΓΩΜΕΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΤΗΤΙ

2 за царей и всех занимающих высокое положение, чтобы нам и впредь вести спокойную и тихую жизнь в полной преданности Богу и серьёзности.

ΤΟΥΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΥ

3 Это хорошо и угодно в глазах нашего Спасителя Бога,

ΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΣΩΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΛΘΕΙΝ

4 который желает, чтобы люди всякого рода спаслись и пришли к точному знанию истины.

ΕΙΣ ΓΑΡ ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΗΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ

5 Есть один Бог и один посредник между Богом и людьми — человек Иисус, Помазанник,

Ο ΔΟΥΣ ΕΑΥΤΟΝ ΑΝΤΙΛΥΤΡΟΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΚΑΙΡΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ

6 который отдал себя как соответствующий выкуп за всех, о чём должно быть засвидетельствовано в своё время.

ΕΙΣ Ο ΕΤΕΘΗΝ ΕΓΩ ΚΗΡΥΞ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΛΕΓΩ ΟΥ ΨΕΥΔΟΜΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΘΝΩΝ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

7 Для этого свидетельствования я и поставлен проповедником и посланником — истину говорю, не лгу, — учителем других народов в деле веры и истины.

ΒΟΥΛΟΜΑΙ ΟΥΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ ΕΠΑΙΡΟΝΤΑΣ ΟΣΙΟΥΣ ΧΕΙΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

8 Поэтому хочу, чтобы в любом месте мужчины молились, устремляя вверх святые руки — без гнева и спора.

ΩΣΑΥΤΩΣ [ΚΑΙ] ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΙΩ ΜΕΤΑ ΑΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΟΣΜΕΙΝ ΕΑΥΤΑΣ ΜΗ ΕΝ ΠΛΕΓΜΑΣΙΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΙΩ Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙΣ Η ΙΜΑΤΙΣΜΩ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙ

9 Подобным образом хочу, чтобы женщины украшали себя опрятной одеждой, со скромностью и здравомыслием, не всевозможными плетениями волос и золотом, или жемчугом, или очень дорогими нарядами,

10 ΑΛΛ Ο ΠΡΕΠΕΙ ΓΥΝΑΙΞΙΝ ΕΠΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑΙΣ ΘΕΟΣΕΒΕΙΑΝ ΔΙ ΕΡΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

10 а как подобает женщинам, которые говорят, что почитают Бога, — добрыми делами.

11 ΓΥΝΗ ΕΝ ΗΣΥΧΙΑ ΜΑΝΘΑΝΕΤΩ ΕΝ ΠΑΣΗ ΥΠΟΤΑΓΗ

11 Пусть жена учится в спокойствии со всем послушанием.

12 ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΔΕ ΓΥΝΑΙΚΙ ΟΥΚ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΟΥΔΕ ΑΥΘΕΝΤΕΙΝ ΑΝΔΡΟΣ ΑΛΛ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΗΣΥΧΙΑ

12 Ни учить, ни властвовать над мужем жене не позволяю, но пусть пребывает в спокойствии.

13 ΑΔΑΜ ΓΑΡ ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΛΑΣΘΗ ΕΙΤΑ ΕΥΑ

13 Ведь первым создан Адам, потом Ева.

14 ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΟΥΚ ΗΠΑΤΗΘΗ Η ΔΕ ΓΥΝΗ ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ ΓΕΓΟΝΕΝ

14 И не Адам был обманут, но жена, полностью поддавшись обману, впала в преступление.

15 ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ ΔΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΕΑΝ ΜΕΙΝΩΣΙΝ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΩ ΜΕΤΑ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ

15 Однако защитой для жены будет деторождение, если только пребудет в вере, любви и святости со здравомыслием.[1]

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 3

1 Тимофею. Глава 3.

ΠΙΣΤΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΟΡΕΓΕΤΑΙ ΚΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ

1 Верно сказано. Кто стремится получить обязанности надзирателя, доброго дела желает.

ΔΕΙ ΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΝΕΠΙΛΗΜΠΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΑΝΔΡΑ ΝΗΦΑΛΙΟΝ ΣΩΦΡΟΝΑ ΚΟΣΜΙΟΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ

2 А потому надзиратель должен быть безукоризненным, мужем одной жены, умеренным в привычках, здравомыслящим, собранным, гостеприимным, способным учить,

ΜΗ ΠΑΡΟΙΝΟΝ ΜΗ ΠΛΗΚΤΗΝ ΑΛΛΑ ΕΠΙΕΙΚΗ ΑΜΑΧΟΝ ΑΦΙΛΑΡΓΥΡΟΝ

3 не должен устраивать пьяных скандалов, бить других, но быть благоразумным, не воинственным, не любить деньги,

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΛΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΝ ΤΕΚΝΑ ΕΧΟΝΤΑ ΕΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΣΕΜΝΟΤΗΤΟΣ

4 хорошо управлять своими домашними, иметь детей в подчинении со всей серьёзностью

ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΗΝΑΙ ΟΥΚ ΟΙΔΕΝ ΠΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΕΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΣΕΤΑΙ

5 (ведь если человек не знает, как управлять своими домашними, то как он будет заботиться о собрании Бога?),

ΜΗ ΝΕΟΦΥΤΟΝ ΙΝΑ ΜΗ ΤΥΦΩΘΕΙΣ ΕΙΣ ΚΡΙΜΑ ΕΜΠΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

6 не быть новообращённым, чтобы не возгордился и не подпал под суд, который вынесен Клеветнику.

ΔΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΚΑΛΗΝ ΕΧΕΙΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΞΩΘΕΝ ΙΝΑ ΜΗ ΕΙΣ ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΝ ΕΜΠΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

7 Кроме того, он должен иметь хорошее свидетельство от внешних, чтобы не навлечь на себя упрёков и не попасть в ловушку Клеветника.

ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ ΩΣΑΥΤΩΣ ΣΕΜΝΟΥΣ ΜΗ ΔΙΛΟΓΟΥΣ ΜΗ ΟΙΝΩ ΠΟΛΛΩ ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ ΜΗ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΣ

8 Подобным образом служители должны быть серьёзными, не двуличными, не пристрастными к большому количеству вина, не жадными к нечестной прибыли

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ

9 и с чистой совестью хранить священную тайну веры.

10 ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΔΟΚΙΜΑΖΕΣΘΩΣΑΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΤΑ ΔΙΑΚΟΝΕΙΤΩΣΑΝ ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΙ ΟΝΤΕΣ

10 И пусть они прежде будут испытаны на пригодность, а потом служат, если безупречны.

11 ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΩΣΑΥΤΩΣ ΣΕΜΝΑΣ ΜΗ ΔΙΑΒΟΛΟΥΣ ΝΗΦΑΛΙΟΥΣ ΠΙΣΤΑΣ ΕΝ ΠΑΣΙΝ

11 Подобным образом женщины должны быть серьёзными, не клеветницами, умеренными в привычках, верными во всём.

12 ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΕΣΤΩΣΑΝ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΛΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΟΙΚΩΝ

12 Служитель пусть будет мужем одной жены, хорошо управляющим своими детьми и домашними.

13 ΟΙ ΓΑΡ ΚΑΛΩΣ ΔΙΑΚΟΝΗΣΑΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΑΛΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΤΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

13 Ведь те, кто служат достойно, приобретают себе достойную репутацию и большу́ю свободу речи в вере в Помазанника Иисуса.

14 ΤΑΥΤΑ ΣΟΙ ΓΡΑΦΩ ΕΛΠΙΖΩΝ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΣΕ ΕΝ ΤΑΧΕΙ

14 Хотя и надеюсь вскоре прийти к тебе, пишу тебе это,

15 ΕΑΝ ΔΕ ΒΡΑΔΥΝΩ ΙΝΑ ΕΙΔΗΣ ΠΩΣ ΔΕΙ ΕΝ ΟΙΚΩ ΘΕΟΥ ΑΝΑΣΤΡΕΦΕΣΘΑΙ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

15 чтобы, если задержусь, ты знал, как следует вести себя в доме Божьем, который есть собрание живого Бога, столп и опора истины.

16 ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΣ ΜΕΓΑ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΔΙΚΑΙΩΘΗ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΩΦΘΗ ΑΓΓΕΛΟΙΣ ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΝ ΕΘΝΕΣΙΝ ΕΠΙΣΤΕΥΘΗ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΑΝΕΛΗΜΦΘΗ ΕΝ ΔΟΞΗ

16 Да, священная тайна преданности Богу несомненно велика: «Он был явлен в плоти, объявлен праведным в духе, предстал перед вестниками, проповедан среди народов, с верой принят в мире, взят в славе».

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 4

1 Тимофею. Глава 4.

ΤΟ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑ ΡΗΤΩΣ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΕΝ ΥΣΤΕΡΟΙΣ ΚΑΙΡΟΙΣ ΑΠΟΣΤΗΣΟΝΤΑΙ ΤΙΝΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΣΙΝ ΠΛΑΝΟΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙΣ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ

1 Но вдохновлённые слова ясно говорят, что в более поздние времена некоторые отпадут от веры, внимая вводящим в заблуждение вдохновлённым словам и учениям демонов,

ΕΝ ΥΠΟΚΡΙΣΕΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΩΝ ΚΕΚΑΥΣΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ

2 из-за лицемерия говорящих ложь, тех, на чьей совести словно выжжено клеймо.

ΚΩΛΥΟΝΤΩΝ ΓΑΜΕΙΝ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ ΒΡΩΜΑΤΩΝ Α Ο ΘΕΟΣ ΕΚΤΙΣΕΝ ΕΙΣ ΜΕΤΑΛΗΜΨΙΝ ΜΕΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΓΝΩΚΟΣΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

3 Они запрещают вступать в брак и заставляют воздерживаться от пищи, которую Бог сотворил для того, чтобы верующие и в точности знающие истину принимали её с благодарением.

ΟΤΙ ΠΑΝ ΚΤΙΣΜΑ ΘΕΟΥ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟΒΛΗΤΟΝ ΜΕΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΝ

4 Ведь всякое творение Бога прекрасно, и ничто не должно отвергаться, если принимается с благодарением,

ΑΓΙΑΖΕΤΑΙ ΓΑΡ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΞΕΩΣ

5 поскольку освящается словом Божьим и молитвой.

ΤΑΥΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΚΑΛΟΣ ΕΣΗ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΝΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΤΟΙΣ ΛΟΓΟΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΚΑΣ

6 Давая братьям эти советы, ты будешь образцовым служителем Помазанника Иисуса, питаемым словами веры и прекрасного учения, которому ты в точности следуешь.

ΤΟΥΣ ΔΕ ΒΕΒΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΑΩΔΕΙΣ ΜΥΘΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΟΥ ΓΥΜΝΑΖΕ ΔΕ ΣΕΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ

7 А старушечьи басни, оскверняющие святое, отвергай. Но упражняйся, стремясь к преданности Богу.

Η ΓΑΡ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΟΛΙΓΟΝ ΕΣΤΙΝ ΩΦΕΛΙΜΟΣ Η ΔΕ ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΕΧΟΥΣΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΝΥΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ

8 Упражнения для тела приносят небольшую пользу, а преданность Богу полезна для всего, так как в ней заключено обещание жизни нынешней и грядущей.

ΠΙΣΤΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΞΙΟΣ

9 Слова эти верны и достойны полного принятия.

10 ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΚΟΠΙΩΜΕΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΘΑ ΟΤΙ ΗΛΠΙΚΑΜΕΝ ΕΠΙ ΘΕΩ ΖΩΝΤΙ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΣΩΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΙΣΤΩΝ

10 Ради этого мы и трудимся и прилагаем усилия, поскольку возложили свою надежду на живого Бога, Спасителя всякого рода людей, а особенно верных.

11 ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕ ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕ

11 Продолжай требовать это и учить этому.

12 ΜΗΔΕΙΣ ΣΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΤΩ ΑΛΛΑ ΤΥΠΟΣ ΓΙΝΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΕΝ ΑΓΝΕΙΑ

12 Пусть никто не смотрит свысока на твою юность. Но будь для верных примером в речи, в поведении, в любви, в вере, в чистоте.

13 ΕΩΣ ΕΡΧΟΜΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

13 Пока не приду, с усердием продолжай читать вслух для других, увещать, обучать.

14 ΜΗ ΑΜΕΛΕΙ ΤΟΥ ΕΝ ΣΟΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Ο ΕΔΟΘΗ ΣΟΙ ΔΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ

14 Не пренебрегай тем даром, что есть в тебе, который был дан тебе по предсказанию, когда собрание старейшин возложило на тебя руки.

15 ΤΑΥΤΑ ΜΕΛΕΤΑ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΙΣΘΙ ΙΝΑ ΣΟΥ Η ΠΡΟΚΟΠΗ ΦΑΝΕΡΑ Η ΠΑΣΙΝ

15 Размышляй об этом, будь этим поглощён, чтобы твои успехи были явными для всех.

16 ΕΠΕΧΕ ΣΕΑΥΤΩ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΠΙΜΕΝΕ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΑΥΤΟΝ ΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΟΥ

16 Постоянно следи за собой и за тем, как ты учишь. Пребывай в этом, потому что, поступая так, спасёшь и себя, и тех, кто тебя слушает.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 5

1 Тимофею. Глава 5.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩ ΜΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΩΣ ΠΑΤΕΡΑ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΩΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

1 Старшего строго не укоряй. Но умоляй его, как отца, молодых мужчин — как братьев,

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΩΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΩΣ ΑΔΕΛΦΑΣ ΕΝ ΠΑΣΗ ΑΓΝΕΙΑ

2 женщин, которые старше, — как матерей, молодых — как сестёр, со всей чистотой.

ΧΗΡΑΣ ΤΙΜΑ ΤΑΣ ΟΝΤΩΣ ΧΗΡΑΣ

3 Чти вдов, настоящих вдов.

ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΧΗΡΑ ΤΕΚΝΑ Η ΕΚΓΟΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΝΘΑΝΕΤΩΣΑΝ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΟΙΚΟΝ ΕΥΣΕΒΕΙΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΣ ΑΠΟΔΙΔΟΝΑΙ ΤΟΙΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

4 Если же у какой вдовы есть дети или внуки, пусть они сначала учатся проявлять преданность Богу в своём доме и воздавать должное родителям, а также бабушкам и дедушкам, так как это угодно Богу.

Η ΔΕ ΟΝΤΩΣ ΧΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΗΛΠΙΚΕΝ ΕΠΙ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ ΤΑΙΣ ΔΕΗΣΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ

5 Настоящая вдова, оказавшись в нужде, возлагает надежду на Бога и пребывает в мольбах и молитвах ночью и днём.

Η ΔΕ ΣΠΑΤΑΛΩΣΑ ΖΩΣΑ ΤΕΘΝΗΚΕΝ

6 А та, что предаётся плотским удовольствиям, мертва, хотя и живёт.

ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕ ΙΝΑ ΑΝΕΠΙΛΗΜΠΤΟΙ ΩΣΙΝ

7 И потому требуй это и впредь, чтобы они были безукоризненны.

ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙΚΕΙΩΝ ΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΗΡΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΕΣΤΙΝ ΑΠΙΣΤΟΥ ΧΕΙΡΩΝ

8 Если же кто не заботится о нуждах близких, и особенно своих домашних, то он отрёкся от веры и хуже неверующего.

ΧΗΡΑ ΚΑΤΑΛΕΓΕΣΘΩ ΜΗ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΤΩΝ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΓΕΓΟΝΥΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΥΝΗ

9 В список пусть вносят вдову, которой не менее шестидесяти лет, жену одного мужа,

10 ΕΝ ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΛΟΙΣ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΗ ΕΙ ΕΤΕΚΝΟΤΡΟΦΗΣΕΝ ΕΙ ΕΞΕΝΟΔΟΧΗΣΕΝ ΕΙ ΑΓΙΩΝ ΠΟΔΑΣ ΕΝΙΨΕΝ ΕΙ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΙΣ ΕΠΗΡΚΕΣΕΝ ΕΙ ΠΑΝΤΙ ΕΡΓΩ ΑΓΑΘΩ ΕΠΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕΝ

10 получившую хорошее свидетельство за добрые дела, если она воспитала детей, принимала незнакомцев, мыла ноги святым, помогала бедствующим, усердно занималась всяким добрым делом.

11 ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΔΕ ΧΗΡΑΣ ΠΑΡΑΙΤΟΥ ΟΤΑΝ ΓΑΡ ΚΑΤΑΣΤΡΗΝΙΑΣΩΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΑΜΕΙΝ ΘΕΛΟΥΣΙΝ

11 А молодых вдов не вноси, потому что, когда чувственные порывы встают между ними и Помазанником, они хотят выйти замуж,

12 ΕΧΟΥΣΑΙ ΚΡΙΜΑ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΗΘΕΤΗΣΑΝ

12 подвергаясь суду за то, что пренебрегли первым выражением своей веры.

13 ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΡΓΑΙ ΜΑΝΘΑΝΟΥΣΙΝ ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΑΙ ΤΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΡΓΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΛΥΑΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΛΑΛΟΥΣΑΙ ΤΑ ΜΗ ΔΕΟΝΤΑ

13 При этом они ещё приучаются быть праздными, ходя без дела по домам, и не только быть праздными, но и сплетничать и вмешиваться не в свои дела, говоря чего не следует.

14 ΒΟΥΛΟΜΑΙ ΟΥΝ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΓΑΜΕΙΝ ΤΕΚΝΟΓΟΝΕΙΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΕΙΝ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΑΦΟΡΜΗΝ ΔΙΔΟΝΑΙ ΤΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩ ΛΟΙΔΟΡΙΑΣ ΧΑΡΙΝ

14 Поэтому хочу, чтобы молодые вдовы выходили замуж, рожали детей, занимались домашним хозяйством, не давая противнику повода для злословия.

15 ΗΔΗ ΓΑΡ ΤΙΝΕΣ ΕΞΕΤΡΑΠΗΣΑΝ ΟΠΙΣΩ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

15 Ведь некоторые уже уклонились и пошли вслед за Противником.

16 ΕΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΗ ΕΧΕΙ ΧΗΡΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΤΩ ΑΥΤΑΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΡΕΙΣΘΩ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΝΑ ΤΑΙΣ ΟΝΤΩΣ ΧΗΡΑΙΣ ΕΠΑΡΚΕΣΗ

16 Если у какой верующей есть овдовевшие родственницы, пусть помогает им, чтобы собрание не было обременено. И тогда оно сможет помогать настоящим вдовам.

17 ΟΙ ΚΑΛΩΣ ΠΡΟΕΣΤΩΤΕΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΞΙΟΥΣΘΩΣΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΚΟΠΙΩΝΤΕΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

17 Старейшины, которые управляют хорошо, пусть удостаиваются двойной чести, и особенно те, которые усердно трудятся в слове и обучении.

18 ΛΕΓΕΙ ΓΑΡ Η ΓΡΑΦΗ ΒΟΥΝ ΑΛΟΩΝΤΑ ΟΥ ΦΙΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣ Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΥΤΟΥ

18 Как сказано в Писании: «Не надевай намордника молотящему быку» и «Работник достоин своей платы».

19 ΚΑΤΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΙ ΜΗ ΕΠΙ ΔΥΟ Η ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

19 Обвинение против старейшины не принимай, разве только при подтверждении двух или трёх свидетелей.

20 ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΕ ΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΒΟΝ ΕΧΩΣΙΝ

20 Поступающих греховно обличай перед всеми, чтобы и остальные имели страх.

21 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΙΝΑ ΤΑΥΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΗΔΕΝ ΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΙΣΙΝ

21 Перед Богом, и Помазанником Иисусом, и избранными вестниками со всей серьёзностью повелеваю тебе соблюдать эти указания, не вынося суждений заранее и ничего не делая с предвзятостью.

22 ΧΕΙΡΑΣ ΤΑΧΕΩΣ ΜΗΔΕΝΙ ΕΠΙΤΙΘΕΙ ΜΗΔΕ ΚΟΙΝΩΝΕΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΑΛΛΟΤΡΙΑΙΣ ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΓΝΟΝ ΤΗΡΕΙ

22 Рук ни на кого поспешно не возлагай и не будь соучастником в грехах других, храни себя чистым.

23 ΜΗΚΕΤΙ ΥΔΡΟΠΟΤΕΙ ΑΛΛΑ ΟΙΝΩ ΟΛΙΓΩ ΧΡΩ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΜΑΧΟΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΥΚΝΑΣ ΣΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

23 Воду больше не пей, но употребляй немного вина ради своего желудка и частых недомоганий.

24 ΤΙΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΠΡΟΔΗΛΟΙ ΕΙΣΙΝ ΠΡΟΑΓΟΥΣΑΙ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΝ ΤΙΣΙΝ ΔΕ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΙΝ

24 Грехи некоторых людей явны для всех и прямо ведут к суду. Грехи других тоже станут явными, но позднее.

25 ΩΣΑΥΤΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΡΟΔΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΩΣ ΕΧΟΝΤΑ ΚΡΥΒΗΝΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ

25 Точно так же для всех явны и хорошие дела, а те, что не явны, не могут быть скрываемы.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 6

1 Тимофею. Глава 6.

ΟΣΟΙ ΕΙΣΙΝ ΥΠΟ ΖΥΓΟΝ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΑΣ ΠΑΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΞΙΟΥΣ ΗΓΕΙΣΘΩΣΑΝ ΙΝΑ ΜΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΗΤΑΙ

1 Пусть все несущие ярмо рабства и впредь считают своих господ достойными всей чести, чтобы имя Бога и учение не порочились.

ΟΙ ΔΕ ΠΙΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΕΣΠΟΤΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΤΩΣΑΝ ΟΤΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΣΙΝ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΟΥΛΕΥΕΤΩΣΑΝ ΟΤΙ ΠΙΣΤΟΙ ΕΙΣΙΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΙ ΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΤΑΥΤΑ ΔΙΔΑΣΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ

2 А те, у кого господа верующие, пусть не пренебрегают ими на том основании, что они братья. Напротив, пусть служат им как рабы с ещё большей готовностью, поскольку получающие пользу от их добросовестного служения — верующие и возлюбленные. Продолжай учить этому и увещать.

ΕΙ ΤΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΥΓΙΑΙΝΟΥΣΙΝ ΛΟΓΟΙΣ ΤΟΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΤ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

3 Если кто учит чему-то иному и не соглашается со здравыми словами, которые от нашего Господина Иисуса Помазанника, и с учением, сообразным преданности Богу,

ΤΕΤΥΦΩΤΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ ΝΟΣΩΝ ΠΕΡΙ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΜΑΧΙΑΣ ΕΞ ΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΦΘΟΝΟΣ ΕΡΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ ΥΠΟΝΟΙΑΙ ΠΟΝΗΡΑΙ

4 то он возгордился, ничего не понимает, но помешан на расспросах и распрях из-за слов. Это порождает зависть, раздоры, оскорбительные речи, злые подозрения,

ΔΙΑΠΑΡΑΤΡΙΒΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΝΟΜΙΖΟΝΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ

5 ожесточённые препирательства между людьми развращёнными умом и лишёнными истины, думающими, что преданность Богу — это возможность что-то приобрести.

ΕΣΤΙΝ ΔΕ ΠΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΣ Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

6 Конечно! Преданность Богу и довольство своим — это возможность приобрести многое.

ΟΥΔΕΝ ΓΑΡ ΕΙΣΗΝΕΓΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΤΙ ΟΥΔΕ ΕΞΕΝΕΓΚΕΙΝ ΤΙ ΔΥΝΑΜΕΘΑ

7 Мы ведь ничего не принесли в мир и вынести ничего не можем.

ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΕ ΔΙΑΤΡΟΦΑΣ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΤΟΙΣ ΑΡΚΕΣΘΗΣΟΜΕΘΑ

8 Так что, имея пропитание, одежду и кров, мы будем этим довольны.

ΟΙ ΔΕ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ ΠΛΟΥΤΕΙΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΠΟΛΛΑΣ ΑΝΟΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΡΑΣ ΑΙΤΙΝΕΣ ΒΥΘΙΖΟΥΣΙΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΙΣ ΟΛΕΘΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΝ

9 А те, кто решили разбогатеть, впадают в искушение, и в ловушку, и во многие безрассудные и пагубные желания, которые приводят людей к уничтожению и гибели.

10 ΡΙΖΑ ΓΑΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΕΣΤΙΝ Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ ΗΣ ΤΙΝΕΣ ΟΡΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΕΠΛΑΝΗΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΕΑΥΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΠΕΙΡΑΝ ΟΔΥΝΑΙΣ ΠΟΛΛΑΙΣ

10 Ведь корень всего злого — любовь к деньгам, и некоторые, предавшись этой любви, были отведены от веры и пронзили себя многими страданиями.

11 ΣΥ ΔΕ Ω ΑΝΘΡΩΠΕ ΘΕΟΥ ΤΑΥΤΑ ΦΕΥΓΕ ΔΙΩΚΕ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΠΙΣΤΙΝ ΑΓΑΠΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗΝ ΠΡΑΥΠΑΘΙΑΝ

11 Ты же, Божий человек, убегай от этого. Но стремись к праведности, преданности Богу, вере, любви, стойкости, кротости.

12 ΑΓΩΝΙΖΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΠΙΛΑΒΟΥ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΖΩΗΣ ΕΙΣ ΗΝ ΕΚΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΩΜΟΛΟΓΗΣΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

12 Веди доблестную борьбу веры, крепко возьмись за вечную жизнь, к которой ты призван и о которой превосходно и открыто возвестил перед многими свидетелями.

13 ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΩ [ΣΟΙ] ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΟΓΟΝΟΥΝΤΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ

13 Перед Богом, который сохраняет всему жизнь, и Помазанником Иисусом, который как свидетель превосходно выступил перед Понтием Пилатом, повелеваю тебе

14 ΤΗΡΗΣΑΙ ΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΑΣΠΙΛΟΝ ΑΝΕΠΙΛΗΜΠΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

14 соблюдать эту заповедь, оставаясь незапятнанным и безукоризненным, до появления нашего Господина Иисуса Помазанника.

15 ΗΝ ΚΑΙΡΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΔΕΙΞΕΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΔΥΝΑΣΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΕΥΟΝΤΩΝ

15 Оно произойдёт в назначенные для этого времена, то есть явление счастливого и единственного Правителя, Царя царствующих и Господина господствующих,

16 Ο ΜΟΝΟΣ ΕΧΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΝ ΦΩΣ ΟΙΚΩΝ ΑΠΡΟΣΙΤΟΝ ΟΝ ΕΙΔΕΝ ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΥΔΕ ΙΔΕΙΝ ΔΥΝΑΤΑΙ Ω ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΑΙΩΝΙΟΝ ΑΜΗΝ

16 единственного, обладающего бессмертием, живущего в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и могущество вечное. Истинно!

17 ΤΟΙΣ ΠΛΟΥΣΙΟΙΣ ΕΝ ΤΩ ΝΥΝ ΑΙΩΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕ ΜΗ ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΕΙΝ ΜΗΔΕ ΗΛΠΙΚΕΝΑΙ ΕΠΙ ΠΛΟΥΤΟΥ ΑΔΗΛΟΤΗΤΙ ΑΛΛ ΕΠΙ ΘΕΩ ΤΩ ΠΑΡΕΧΟΝΤΙ ΗΜΙΝ ΠΑΝΤΑ ΠΛΟΥΣΙΩΣ ΕΙΣ ΑΠΟΛΑΥΣΙΝ

17 Богатым в нынешней системе вещей повелевай не быть надменными и надеяться не на изменчивое богатство, а на Бога, который обильно предоставляет нам всё для наслаждения,

18 ΑΓΑΘΟΕΡΓΕΙΝ ΠΛΟΥΤΕΙΝ ΕΝ ΕΡΓΟΙΣ ΚΑΛΟΙΣ ΕΥΜΕΤΑΔΟΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

18 делать добро, богатеть добрыми делами, быть щедрыми, готовыми делиться,

19 ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΑΥΤΟΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΚΑΛΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΙΝΑ ΕΠΙΛΑΒΩΝΤΑΙ ΤΗΣ ΟΝΤΩΣ ΖΩΗΣ

19 собирать себе сокровище, которое останется в сохранности, — хорошее основание для будущего, чтобы крепко взяться за истинную жизнь.

20 Ω ΤΙΜΟΘΕΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΗΚΗΝ ΦΥΛΑΞΟΝ ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΤΑΣ ΒΕΒΗΛΟΥΣ ΚΕΝΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ

20 О Тимофей, храни доверенное тебе, уклоняясь от пустых разговоров, оскверняющих святое, и противоречий так называемого знания.

21 ΗΝ ΤΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΗΣΤΟΧΗΣΑΝ Η ΧΑΡΙΣ ΜΕΘ ΥΜΩΝ

21 Кичась таким знанием, некоторые отступили от веры. Доброта да будет с вами.

КОММЕНТАРИИ

  1. 1 Тимофею 2:11-15 относится только к жёнам, а не ко всем женщинам.
    Бытие 3:16 = 1 Тимофею 2:11-15 = 1 Коринфянам 11:3 = 1 Коринфянам 14:33-35

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: