1 Фессалоникийцам


ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α 1

1 Фессалоникийцам. Глава 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΕΝ ΘΕΩ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

1 Павел, Силуа́н и Тимофей — собранию фессалоники́йцев, находящемуся в единстве с Богом, Отцом, и Господом Иисусом Помазанником. Доброта вам и мир.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΜΝΕΙΑΝ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΗΜΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ

2 Всякий раз благодарим Бога, когда упоминаем о всех вас в наших молитвах,

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΕΣ ΥΜΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

3 потому что мы всегда помним ваше дело веры, труд любви и стойкость, которую вы проявляете благодаря надежде на нашего Господина Иисуса Помазанника, перед нашим Богом и Отцом.

ΕΙΔΟΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟ [ΤΟΥ] ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΥΜΩΝ

4 Мы знаем, любимые Богом братья, что он избрал вас,

ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΜΩΝ ΟΥΚ ΕΓΕΝΗΘΗ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ ΚΑΙ [ΕΝ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΛΛΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙΔΑΤΕ ΟΙΟΙ ΕΓΕΝΗΘΗΜΕΝ [ΕΝ] ΥΜΙΝ ΔΙ ΥΜΑΣ

5 ведь, когда мы проповедовали вам благую весть, она не сводилась к одним только словам, но явилась в силе, в святом духе и в твёрдой уверенности. Да вы и сами знаете, какими мы сделались ради вас для вашей же пользы.

ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΜΙΜΗΤΑΙ ΗΜΩΝ ΕΓΕΝΗΘΗΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΝ ΘΛΙΨΕΙ ΠΟΛΛΗ ΜΕΤΑ ΧΑΡΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ

6 Вы начали подражать нам и Господину, приняв слово при множестве бед с радостью святого духа,

ΩΣΤΕ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΥΜΑΣ ΤΥΠΟΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΕΝ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΧΑΙΑ

7 так что вы стали примером для всех верующих в Македонии и в Аха́йе.

ΑΦ ΥΜΩΝ ΓΑΡ ΕΞΗΧΗΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ [ΕΝ ΤΗ] ΑΧΑΙΑ ΑΛΛ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ Η ΠΙΣΤΙΣ ΥΜΩΝ Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΞΕΛΗΛΥΘΕΝ ΩΣΤΕ ΜΗ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΕΙΝ ΗΜΑΣ ΛΑΛΕΙΝ ΤΙ

8 От вас Слово Господа зазвучало не только в Македонии и Аха́йе — ваша вера в Бога распространилась во всяком месте, так что нам нет нужды что-либо говорить.

ΑΥΤΟΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΑΠΑΓΓΕΛΛΟΥΣΙΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ΕΣΧΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ ΘΕΩ ΖΩΝΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΩ

9 Они сами рассказывают, как мы впервые вошли к вам и как вы обратились от своих идолов к Богу, чтобы стать рабами живого и истинного Бога

10 ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΙΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΟΝ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ [ΤΩΝ] ΝΕΚΡΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΡΥΟΜΕΝΟΝ ΗΜΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ

10 и ожидать с небес его Сына, которого он воскресил из мёртвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α 2

1 Фессалоникийцам. Глава 2.

ΑΥΤΟΙ ΓΑΡ ΟΙΔΑΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ΗΜΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΟΤΙ ΟΥ ΚΕΝΗ ΓΕΓΟΝΕΝ

1 Вы ведь сами знаете, братья, что наш приход к вам не оказался напрасным.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΟΙΔΑΤΕ ΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟΙΣ ΕΠΑΡΡΗΣΙΑΣΑΜΕΘΑ ΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΗΜΩΝ ΛΑΛΗΣΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΠΟΛΛΩ ΑΓΩΝΙ

2 Сначала пострадав и претерпев издевательства в Фили́ппах (как вы знаете), мы с помощью нашего Бога обрели смелость говорить вам Божью благую весть в великой борьбе.

Η ΓΑΡ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΗΜΩΝ ΟΥΚ ΕΚ ΠΛΑΝΗΣ ΟΥΔΕ ΕΞ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΣ ΟΥΔΕ ΕΝ ΔΟΛΩ

3 Наше увещание не от заблуждения или нечистоты и не с обманом —

ΑΛΛΑ ΚΑΘΩΣ ΔΕΔΟΚΙΜΑΣΜΕΘΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΙΣΤΕΥΘΗΝΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΥΤΩΣ ΛΑΛΟΥΜΕΝ ΟΥΧ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΑΡΕΣΚΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΘΕΩ ΤΩ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΙ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΗΜΩΝ

4 это Бог, испытав нас, признал нас пригодными проповедовать благую весть, и мы рассказываем её, угождая не людям, а Богу, испытывающему наши сердца.

ΟΥΤΕ ΓΑΡ ΠΟΤΕ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΟΛΑΚΕΙΑΣ ΕΓΕΝΗΘΗΜΕΝ ΚΑΘΩΣ ΟΙΔΑΤΕ ΟΥΤΕ ΕΝ ΠΡΟΦΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ ΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΣ

5 И в самом деле, мы никогда не приходили со словами лести (как вы знаете) или скрытым желанием чужого — Бог свидетель!

ΟΥΤΕ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΟΞΑΝ ΟΥΤΕ ΑΦ ΥΜΩΝ ΟΥΤΕ ΑΠ ΑΛΛΩΝ

6 И у людей не искали славы: ни у вас, ни у кого другого, хотя, как посланники Помазанника, могли обременить вас большими затратами.

ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ ΕΝ ΒΑΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΛΛΑ ΕΓΕΝΗΘΗΜΕΝ ΝΗΠΙΟΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΥΜΩΝ ΩΣ ΕΑΝ ΤΡΟΦΟΣ ΘΑΛΠΗ ΤΑ ΕΑΥΤΗΣ ΤΕΚΝΑ

7 Напротив, мы были с вами ласковы, как кормящая мать, которая лелеет своих детей.

ΟΥΤΩΣ ΟΜΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΥΜΩΝ ΕΥΔΟΚΟΥΜΕΝ ΜΕΤΑΔΟΥΝΑΙ ΥΜΙΝ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΑΥΤΩΝ ΨΥΧΑΣ ΔΙΟΤΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΗΜΙΝ ΕΓΕΝΗΘΗΤΕ

8 И, питая к вам нежные чувства, мы были рады не только передать вам Божью благую весть, но и отдать вам наши души, потому что полюбили вас.

ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΓΑΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΧΘΟΝ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗ ΕΠΙΒΑΡΗΣΑΙ ΤΙΝΑ ΥΜΩΝ ΕΚΗΡΥΞΑΜΕΝ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

9 Конечно, братья, вы помните наш труд и изнурение. Работая ночью и днём, чтобы никого из вас не обременять большими затратами, мы проповедовали вам Божью благую весть.

10 ΥΜΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΟΣΙΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΜΠΤΩΣ ΥΜΙΝ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΕΓΕΝΗΘΗΜΕΝ

10 Свидетели вы и Бог, какими преданными, праведными и безупречными мы были для вас, верующих.

11 ΚΑΘΑΠΕΡ ΟΙΔΑΤΕ ΩΣ ΕΝΑ ΕΚΑΣΤΟΝ ΥΜΩΝ ΩΣ ΠΑΤΗΡ ΤΕΚΝΑ ΕΑΥΤΟΥ

11 Поэтому вы хорошо знаете, что, как отец своих детей, мы увещали каждого из вас, и утешали, и свидетельствовали вам,

12 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΕΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΝ ΥΜΑΣ ΑΞΙΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ

12 чтобы вы и впредь поступали достойно Бога, призывающего вас в своё царство и славу.

13 ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΟΤΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΛΟΓΟΝ ΑΚΟΗΣ ΠΑΡ ΗΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΔΕΞΑΣΘΕ ΟΥ ΛΟΓΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΩΣ ΛΟΓΟΝ ΘΕΟΥ ΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ

13 Непрестанно благодарим Бога и за то, что, получив слово Бога, услышанное от нас, вы приняли его не как слово человеческое, но как то, чем оно является на самом деле, — как слово Бога, которое и действует в вас, верующих.

14 ΥΜΕΙΣ ΓΑΡ ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΓΕΝΗΘΗΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΟΥΣΩΝ ΕΝ ΤΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΑΥΤΑ ΕΠΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΣΥΜΦΥΛΕΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

14 Ведь вы, братья, стали подобны собраниям Бога, находящимся в Иудее, единым с Помазанником Иисусом, потому что и вы начали претерпевать страдания от рук ваших соотечественников, так же как и они от рук иудеев,

15 ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΝΤΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΜΑΣ ΕΚΔΙΩΞΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩ ΜΗ ΑΡΕΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ

15 которые убили даже Господина Иисуса и пророков и которые преследовали нас. И они не угождают Богу и настроены против того, что в интересах всех людей,

16 ΚΩΛΥΟΝΤΩΝ ΗΜΑΣ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΛΑΛΗΣΑΙ ΙΝΑ ΣΩΘΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΦΘΑΣΕΝ ΔΕ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΡΓΗ ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ

16 пытаясь помешать нам говорить с людьми из других народов, что могло бы привести их к спасению, и так дополняют меру своих грехов. Но его гнев наконец сошёл на них.

17 ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΦ ΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙΡΟΝ ΩΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩ ΟΥ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΣ ΕΣΠΟΥΔΑΣΑΜΕΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΥΜΩΝ ΙΔΕΙΝ ΕΝ ΠΟΛΛΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

17 Мы же, братья, лишившись на короткое время вас самих, а не ваших сердец, с огромным желанием ещё сильнее стремились увидеть ваши лица.

18 ΔΙΟΤΙ ΗΘΕΛΗΣΑΜΕΝ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΕΓΩ ΜΕΝ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΔΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΚΟΨΕΝ ΗΜΑΣ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ

18 Поэтому мы — точнее я, Павел, — и раз и два хотели прийти к вам, но Противник преграждал нам путь.

19 ΤΙΣ ΓΑΡ ΗΜΩΝ ΕΛΠΙΣ Η ΧΑΡΑ Η ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΥΧΗΣΕΩΣ Η ΟΥΧΙ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΕΝ ΤΗ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

19 Ведь какая надежда, или радость, или венец ликования — не вы ли? — есть у нас перед нашим Господином Иисусом во время его пришествия?

20 ΥΜΕΙΣ ΓΑΡ ΕΣΤΕ Η ΔΟΞΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΧΑΡΑ

20 Да, вы — наша слава и радость.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α 3

1 Фессалоникийцам. Глава 3.

ΔΙΟ ΜΗΚΕΤΙ ΣΤΕΓΟΝΤΕΣ ΕΥΔΟΚΗΣΑΜΕΝ ΚΑΤΑΛΕΙΦΘΗΝΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΜΟΝΟΙ

1 Поэтому, не в силах больше переносить это, мы решили, что лучше нам остаться в Афинах одним,

ΚΑΙ ΕΠΕΜΨΑΜΕΝ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΗΡΙΞΑΙ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΜΩΝ

2 и послали Тимофея, нашего брата и Божьего служителя в благой вести о Помазаннике, укрепить вас и утешить ради вашей веры,

ΤΟ ΜΗΔΕΝΑ ΣΑΙΝΕΣΘΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΛΙΨΕΣΙΝ ΤΑΥΤΑΙΣ ΑΥΤΟΙ ΓΑΡ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΚΕΙΜΕΘΑ

3 чтобы никто не поколебался в этих бедах. Ведь вы сами знаете, что это нам предназначено.

ΚΑΙ ΓΑΡ ΟΤΕ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΗΜΕΝ ΠΡΟΕΛΕΓΟΜΕΝ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΜΕΛΛΟΜΕΝ ΘΛΙΒΕΣΘΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΟΙΔΑΤΕ

4 К тому же, когда мы были с вами, мы как раз говорили, что нам надлежит претерпеть беды. Это и случилось, как вы знаете.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΓΩ ΜΗΚΕΤΙ ΣΤΕΓΩΝ ΕΠΕΜΨΑ ΕΙΣ ΤΟ ΓΝΩΝΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΥΜΩΝ ΜΗ ΠΩΣ ΕΠΕΙΡΑΣΕΝ ΥΜΑΣ Ο ΠΕΙΡΑΖΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΕΝΟΝ ΓΕΝΗΤΑΙ Ο ΚΟΠΟΣ ΗΜΩΝ

5 Поэтому, не в силах больше переносить это, я послал узнать о вашей верности, боясь, не искусил ли вас Искуситель и не оказался ли напрасным наш труд.

ΑΡΤΙ ΔΕ ΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΑΦ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΜΕΝΟΥ ΗΜΙΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΜΝΕΙΑΝ ΗΜΩΝ ΑΓΑΘΗΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΠΟΘΟΥΝΤΕΣ ΗΜΑΣ ΙΔΕΙΝ ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΥΜΑΣ

6 И вот только что к нам пришёл от вас Тимофей и принёс нам добрую весть о вашей верности и любви и о том, что вы всегда вспоминаете нас добрым словом, очень желая увидеть нас, так же как и мы вас.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΑΡΕΚΛΗΘΗΜΕΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΦ ΥΜΙΝ ΕΠΙ ΠΑΣΗ ΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΘΛΙΨΕΙ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΜΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ

7 И вы, братья, своей верностью послужили нам утешением во всех наших нуждах и бедах,

ΟΤΙ ΝΥΝ ΖΩΜΕΝ ΕΑΝ ΥΜΕΙΣ ΣΤΗΚΕΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

8 потому что теперь мы живы, зная, что вы твёрдо стоите в Господе.

ΤΙΝΑ ΓΑΡ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΤΩ ΘΕΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΕΠΙ ΠΑΣΗ ΤΗ ΧΑΡΑ Η ΧΑΙΡΟΜΕΝ ΔΙ ΥΜΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ

9 Какую благодарность мы можем воздать Богу за вас, за всю радость, которую вы доставили нам перед нашим Богом?

10 ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΥΠΕΡΕΚΠΕΡΙΣΣΟΥ ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΕΙΝ ΥΜΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΑΙ ΤΑ ΥΣΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΜΩΝ

10 Мы ночью и днём с необычайным усердием возносим мольбы о том, чтобы увидеть ваши лица и восполнить то, чего ещё недостаёт вашей вере.

11 ΑΥΤΟΣ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΑΙ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

11 Пусть же наш Бог и Отец и наш Господин Иисус направят наш путь прямо к вам.

12 ΥΜΑΣ ΔΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΛΕΟΝΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΣΑΙ ΤΗ ΑΓΑΠΗ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΙΣ ΥΜΑΣ

12 И пусть Господин даст вам возрастать, да, изобиловать, в любви друг к другу и ко всем — в такой любви, которую мы испытываем к вам,

13 ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΗΡΙΞΑΙ ΥΜΩΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΜΕΜΠΤΟΥΣ ΕΝ ΑΓΙΩΣΥΝΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ [ΑΜΗΝ]

13 чтобы ваши сердца были укреплены и были безупречными в святости перед нашим Богом и Отцом во время пришествия Господина Иисуса со всеми его святыми.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α 4

1 Фессалоникийцам. Глава 4.

ΛΟΙΠΟΝ ΟΥΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΡΩΤΩΜΕΝ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕΤΕ ΠΑΡ ΗΜΩΝ ΤΟ ΠΩΣ ΔΕΙ ΥΜΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΝ ΚΑΙ ΑΡΕΣΚΕΙΝ ΘΕΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΕ ΙΝΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΗΤΕ ΜΑΛΛΟΝ

1 Наконец, братья, просим и увещаем вас Господом Иисусом, чтобы, приняв от нас наставление о том, как вам следует поступать и угождать Богу, — а вы так и поступаете, — вы делали это и впредь ещё в большей мере.

ΟΙΔΑΤΕ ΓΑΡ ΤΙΝΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΔΩΚΑΜΕΝ ΥΜΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ

2 Ведь вы знаете повеления, которые мы дали вам через Господина Иисуса.

ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΜΩΝ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ ΥΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ

3 Воля Бога есть ваше освящение, чтобы вы воздерживались от блуда;

ΕΙΔΕΝΑΙ ΕΚΑΣΤΟΝ ΥΜΩΝ ΤΟ ΕΑΥΤΟΥ ΣΚΕΥΟΣ ΚΤΑΣΘΑΙ ΕΝ ΑΓΙΑΣΜΩ ΚΑΙ ΤΙΜΗ

4 чтобы каждый из вас знал, как владеть своим сосудом в святости и чести,

ΜΗ ΕΝ ΠΑΘΕΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΑ ΜΗ ΕΙΔΟΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

5 а не в неуёмной похоти, какая свойственна народам, не знающим Бога;

ΤΟ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙΝ ΕΝ ΤΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΚΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΠΑΜΕΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΔΙΕΜΑΡΤΥΡΑΜΕΘΑ

6 чтобы никто не позволял себе причинять вред своему брату и посягать на его права в этом отношении, потому что Господь наказывает за всё это, как и раньше мы говорили вам и основательно свидетельствовали.

ΟΥ ΓΑΡ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΗΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ ΑΛΛ ΕΝ ΑΓΙΑΣΜΩ

7 Ведь Бог призвал нас не для потакания нечистоте, а для того, чтобы мы были освящены.

ΤΟΙΓΑΡΟΥΝ Ο ΑΘΕΤΩΝ ΟΥΚ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΑΘΕΤΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟΝ [ΚΑΙ] ΔΙΔΟΝΤΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΙΣ ΥΜΑΣ

8 Поэтому кто пренебрегает этим, пренебрегает не человеком, а Богом, который наделяет вас своим святым духом.

ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑΣ ΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΕΤΕ ΓΡΑΦΕΙΝ ΥΜΙΝ ΑΥΤΟΙ ΓΑΡ ΥΜΕΙΣ ΘΕΟΔΙΔΑΚΤΟΙ ΕΣΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΑΠΑΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

9 А о братолюбии нет нужды писать вам, поскольку вы сами научены Богом любить друг друга.

10 ΚΑΙ ΓΑΡ ΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ [ΤΟΥΣ] ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙΝ ΜΑΛΛΟΝ

10 Так вы и поступаете со всеми братьями во всей Македонии. Но увещаем вас, братья, делать это ещё в большей мере

11 ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΕΙΣΘΑΙ ΗΣΥΧΑΖΕΙΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΕΣΘΑΙ ΤΑΙΣ [ΙΔΙΑΙΣ] ΧΕΡΣΙΝ ΥΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΥΜΙΝ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΑΜΕΝ

11 и поставить себе целью жить тихо, заниматься своим делом и работать своими руками, — как мы повелевали вам, —

12 ΙΝΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕ ΕΥΣΧΗΜΟΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΟΣ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΗΤΕ

12 чтобы поступать достойно по отношению к внешним и ни в чём не знать нужды.

13 ΟΥ ΘΕΛΟΜΕΝ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΓΝΟΕΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΜΩΜΕΝΩΝ ΙΝΑ ΜΗ ΛΥΠΗΣΘΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΛΠΙΔΑ

13 К тому же, братья, не хотим оставить вас в неведении о тех, кто спит смертным сном, чтобы вы не печалились, как остальные, у которых нет надежды.

14 ΕΙ ΓΑΡ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΚΑΙ ΑΝΕΣΤΗ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΑΞΕΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ

14 Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим, что и уснувших смертным сном через Иисуса Бог поведёт с ним.

15 ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΛΕΓΟΜΕΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΡΙΟΥ ΟΤΙ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΖΩΝΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΥ ΜΗ ΦΘΑΣΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΑΣ

15 Говорим вам это Словом Господа: нам, живущим, которые доживут до пришествия Господина, никак не опередить уснувших смертным сном,

16 ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΝ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΙ ΕΝ ΦΩΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΣΑΛΠΙΓΓΙ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑΒΗΣΕΤΑΙ ΑΠ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΝΑΣΤΗΣΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΟΝ

16 потому что сам Господин сойдёт с неба с призывом, с голосом Главного вестника и с Божьей трубой, и умершие в Помазаннике встанут первыми.

17 ΕΠΕΙΤΑ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΖΩΝΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΡΠΑΓΗΣΟΜΕΘΑ ΕΝ ΝΕΦΕΛΑΙΣ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΝ ΚΥΡΙΩ ΕΣΟΜΕΘΑ

17 Потом мы, живущие, оставшиеся в живых, будем унесены с ними в облаках, чтобы встретить Господина в воздухе, и так всегда будем с Господином.

18 ΩΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΛΟΓΟΙΣ ΤΟΥΤΟΙΣ

18 Итак, утешайте друг друга этими словами.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α 5

1 Фессалоникийцам. Глава 5.

ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΕΤΕ ΥΜΙΝ ΓΡΑΦΕΣΘΑΙ

1 Что же касается времён и сроков, братья, нет необходимости, чтобы вам писали об этом.

ΑΥΤΟΙ ΓΑΡ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΩΣ ΚΛΕΠΤΗΣ ΕΝ ΝΥΚΤΙ ΟΥΤΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

2 Вы и сами хорошо знаете, что день Господа придёт точно так, как вор ночью.

ΟΤΑΝ ΛΕΓΩΣΙΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΤΕ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΛΕΘΡΟΣ ΩΣΠΕΡ Η ΩΔΙΝ ΤΗ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΧΟΥΣΗ ΚΑΙ ΟΥ ΜΗ ΕΚΦΥΓΩΣΙΝ

3 Когда будут говорить: «Мир и безопасность!» — тогда их внезапно постигнет уничтожение, подобно тому как у беременной женщины внезапно начинаются родовые схватки. И они никак не спасутся.

ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥΚ ΕΣΤΕ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ ΙΝΑ Η ΗΜΕΡΑ ΥΜΑΣ ΩΣ ΚΛΕΠΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΒΗ

4 Но вы, братья, не во тьме, чтобы тот день застиг вас, как воров,

ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΥΜΕΙΣ ΥΙΟΙ ΦΩΤΟΣ ΕΣΤΕ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΗΜΕΡΑΣ ΟΥΚ ΕΣΜΕΝ ΝΥΚΤΟΣ ΟΥΔΕ ΣΚΟΤΟΥΣ

5 поскольку все вы — сыновья света и сыновья дня. Ни ночи, ни тьме мы не принадлежим.

ΑΡΑ ΟΥΝ ΜΗ ΚΑΘΕΥΔΩΜΕΝ ΩΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΩΜΕΝ ΚΑΙ ΝΗΦΩΜΕΝ

6 Поэтому не будем спать, как остальные, но будем бодрствовать и сохранять бдительность.

ΟΙ ΓΑΡ ΚΑΘΕΥΔΟΝΤΕΣ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΘΕΥΔΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΥΣΚΟΜΕΝΟΙ ΝΥΚΤΟΣ ΜΕΘΥΟΥΣΙΝ

7 Спящие обычно спят ночью, и напивающиеся, как правило, бывают пьяны ночью.

ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΗΜΕΡΑΣ ΟΝΤΕΣ ΝΗΦΩΜΕΝ ΕΝΔΥΣΑΜΕΝΟΙ ΘΩΡΑΚΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑΝ ΕΛΠΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

8 Но мы, принадлежащие дню, да будем сохранять бдительность и носить нагрудник веры и любви и, как шлем, надежду на спасение,

ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΘΕΤΟ ΗΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΟΡΓΗΝ ΑΛΛΑ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

9 потому что Бог предназначил нас не ко гневу, а к получению спасения через нашего Господина Иисуса Помазанника.

10 ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΙΝΑ ΕΙΤΕ ΓΡΗΓΟΡΩΜΕΝ ΕΙΤΕ ΚΑΘΕΥΔΩΜΕΝ ΑΜΑ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΖΗΣΩΜΕΝ

10 Он умер за нас, чтобы мы — бодрствуем ли, спим ли — жили вместе с ним.

11 ΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΙΤΕ

11 Поэтому утешайте друг друга и укрепляйте друг друга, как вы и делаете.

12 ΕΡΩΤΩΜΕΝ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΔΕΝΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΠΙΩΝΤΑΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΥΜΩΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΤΟΥΝΤΑΣ ΥΜΑΣ

12 Просим же вас, братья, почитать тех, кто усердно трудится у вас, кто руководит вами в Господе, кто увещает вас,

13 ΚΑΙ ΗΓΕΙΣΘΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΥΠΕΡΕΚΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΡΗΝΕΥΕΤΕ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ

13 и проявлять к ним глубочайшее уважение и любовь за их дело. Будьте в мире друг с другом.

14 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΟΥΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΑΚΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΕΙΣΘΕ ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΟΨΥΧΟΥΣ ΑΝΤΕΧΕΣΘΕ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ

14 Умоляем же вас, братья, увещайте нарушающих порядок, утешайте опечаленные души, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.

15 ΟΡΑΤΕ ΜΗ ΤΙΣ ΚΑΚΟΝ ΑΝΤΙ ΚΑΚΟΥ ΤΙΝΙ ΑΠΟΔΩ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΔΙΩΚΕΤΕ [ΚΑΙ] ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ

15 Смотрите, чтобы никто никому не воздавал злом за зло, но всегда стремитесь делать добро друг другу и всем остальным.

16 ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΑΙΡΕΤΕ

16 Всегда радуйтесь.

17 ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ

17 Непрестанно молитесь.

18 ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΘΕΛΗΜΑ ΘΕΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΕΙΣ ΥΜΑΣ

18 За всё благодарите. Ведь такова воля Бога в отношении вас через Помазанника Иисуса.

19 ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΗ ΣΒΕΝΝΥΤΕ

19 Пламени духа не угашайте.

20 ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΜΗ ΕΞΟΥΘΕΝΕΙΤΕ

20 Пророческих высказываний не презирайте.

21 ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΤΕΧΕΤΕ

21 Во всём удостоверяйтесь, твёрдо держитесь лучшего.

22 ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΝΗΡΟΥ ΑΠΕΧΕΣΘΕ

22 Воздерживайтесь от всякого рода зла.

23 ΑΥΤΟΣ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΓΙΑΣΑΙ ΥΜΑΣ ΟΛΟΤΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΥΜΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΜΕΜΠΤΩΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΡΗΘΕΙΗ

23 Пусть же сам Бог мира полностью освятит вас. И пусть ваши дух, душа и тело, здравые во всех отношениях, останутся безупречными во время пришествия нашего Господина Иисуса Помазанника.

24 ΠΙΣΤΟΣ Ο ΚΑΛΩΝ ΥΜΑΣ ΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΙ

24 Верен призывающий вас, который и сделает это.

25 ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ [ΚΑΙ] ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ

25 Братья, молитесь за нас и впредь.

26 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ ΕΝ ΦΙΛΗΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

26 Приветствуйте всех братьев святым поцелуем.

27 ΕΝΟΡΚΙΖΩ ΥΜΑΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΘΗΝΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ

27 Возлагаю на вас серьёзное обязательство перед Господином прочитать это письмо всем братьям.

28 Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΘ ΥΜΩΝ

28 Доброта нашего Господина Иисуса Помазанника да будет с вами.

КОММЕНТАРИИ

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: