2 Иоанна


ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β

2 Иоанна

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΕΚΝΟΙΣ ΑΥΤΗΣ ΟΥΣ ΕΓΩ ΑΓΑΠΩ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΓΩ ΜΟΝΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΓΝΩΚΟΤΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

1 Старейшина — избранной госпоже и её детям, которых я поистине люблю, и не только я, но и все познавшие истину.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΤΗΝ ΜΕΝΟΥΣΑΝ ΕΝ ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΜΕΘ ΗΜΩΝ ΕΣΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

2 Мы любим вас, потому что истина есть во всех нас и будет с нами вечно.

ΕΣΤΑΙ ΜΕΘ ΗΜΩΝ ΧΑΡΙΣ ΕΛΕΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

3 Доброта, милосердие и мир от Бога, Отца, и от Иисуса Помазанника, Сына Отца, вместе с истиной и любовью будут с нами.

ΕΧΑΡΗΝ ΛΙΑΝ ΟΤΙ ΕΥΡΗΚΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΕΝΤΟΛΗΝ ΕΛΑΒΟΜΕΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

4 Я очень радуюсь, поскольку знаю, что некоторые из твоих детей ходят в истине согласно той заповеди, которую мы получили от Отца.

ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΡΩΤΩ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΟΥΧ ΩΣ ΕΝΤΟΛΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΓΡΑΦΩΝ ΣΟΙ ΑΛΛΑ ΗΝ ΕΙΧΟΜΕΝ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΙΝΑ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

5 Я пишу тебе, госпожа, и прошу соблюдать заповедь любить друг друга. И эта заповедь не новая, потому что она есть у нас с самого начала.

ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΑΓΑΠΗ ΙΝΑ ΠΕΡΙΠΑΤΩΜΕΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΑΥΤΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΣΤΙΝ ΚΑΘΩΣ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΙΝΑ ΕΝ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕ

6 Любовь же заключается в том, чтобы мы ходили согласно его заповедям. Это и есть та заповедь, которую вы слышали в самом начале. Продолжайте ходить согласно ей.

ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΛΑΝΟΙ ΕΞΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΙ ΜΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΛΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

7 В мире появилось много обманщиков, которые не признают, что Иисус Помазанник пришёл в плоти. Тот, кто так считает, — обманщик и противник Помазанника[1].

ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΙΝΑ ΜΗ ΑΠΟΛΕΣΗΤΕ Α ΕΙΡΓΑΣΑΜΕΘΑ ΑΛΛΑ ΜΙΣΘΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΛΑΒΗΤΕ

8 Смотрите за собой, чтобы вам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду.

ΠΑΣ Ο ΠΡΟΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΝ ΟΥΚ ΕΧΕΙ Ο ΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΕΧΕΙ

9 У всякого, кто рвётся вперёд и не держится учений Помазанника, нет Бога. У того, кто держится этого учения, есть и Отец, и Сын.

10 ΕΙ ΤΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΟΥ ΦΕΡΕΙ ΜΗ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΟΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΙΝ ΑΥΤΩ ΜΗ ΛΕΓΕΤΕ

10 Если кто-нибудь приходит к вам и не приносит этого учения, не принимайте его в своём доме и не говорите ему слов приветствия,

11 Ο ΛΕΓΩΝ ΓΑΡ ΑΥΤΩ ΧΑΙΡΕΙΝ ΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΙΣ ΠΟΝΗΡΟΙΣ

11 потому что говорящий ему слова приветствия становится соучастником в его злых делах.

12 ΠΟΛΛΑ ΕΧΩΝ ΥΜΙΝ ΓΡΑΦΕΙΝ ΟΥΚ ΕΒΟΥΛΗΘΗΝ ΔΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΣ ΑΛΛΑ ΕΛΠΙΖΩ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑ ΠΡΟΣ ΣΤΟΜΑ ΛΑΛΗΣΑΙ ΙΝΑ Η ΧΑΡΑ ΗΜΩΝ ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΗ Η

12 Хотя у меня есть много, о чём написать вам, не хочу делать это чернилами на бумаге, потому что надеюсь прийти к вам и поговорить лицом к лицу, чтобы радость ваша была полной.

13 ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΟΥ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ

13 Передают тебе привет дети твоей избранной сестры.

КОММЕНТАРИИ

  1. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ [ἀντίχριστος] — тот, кто объявляет себя Помазанником или противится ему; противник христиан.

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: