2 Фессалоникийцам


ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β 1

2 Фессалоникийцам. Глава 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΕΝ ΘΕΩ ΠΑΤΡΙ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ

1 Павел, Силуа́н и Тимофей — собранию фессалоники́йцев, находящемуся в единстве с Богом, нашим Отцом, и Господином Иисусом Помазанником.

ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ [ΗΜΩΝ] ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

2 Доброта вам и мир от Бога, Отца, и Господина Иисуса Помазанника.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΘΩΣ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΥΠΕΡΑΥΞΑΝΕΙ Η ΠΙΣΤΙΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΖΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

3 Мы всегда обязаны благодарить за вас Бога, братья. И это правильно, потому что ваша вера укрепляется и любовь каждого и всех вас друг к другу растёт.

ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΗΜΑΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΓΚΑΥΧΑΣΘΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΔΙΩΓΜΟΙΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΘΛΙΨΕΣΙΝ ΑΙΣ ΑΝΕΧΕΣΘΕ

4 Так что мы сами гордимся вами в собраниях Бога, вашей стойкостью и верой во всех преследованиях и бедах, которые вы переносите.

ΕΝΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΑΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΞΙΩΘΗΝΑΙ ΥΜΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΠΕΡ ΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΕΤΕ

5 Это доказательство праведного Божьего суда, ведущего к тому, что вы будете признаны достойными царства Бога, за которое и страдаете.

ΕΙΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΝ ΠΑΡΑ ΘΕΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΥΝΑΙ ΤΟΙΣ ΘΛΙΒΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ ΘΛΙΨΙΝ

6 Праведно для Бога воздать бедами тем, кто причиняет беды вам,

ΚΑΙ ΥΜΙΝ ΤΟΙΣ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΙΣ ΑΝΕΣΙΝ ΜΕΘ ΗΜΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΑΠ ΟΥΡΑΝΟΥ ΜΕΤ ΑΓΓΕΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

7 а вам, претерпевающим беды, — успокоением вместе с нами во время явления Господина Иисуса с неба с его могущественными вестниками

ΕΝ ΠΥΡΙ ΦΛΟΓΟΣ ΔΙΔΟΝΤΟΣ ΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΤΟΙΣ ΜΗ ΕΙΔΟΣΙΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΜΗ ΥΠΑΚΟΥΟΥΣΙΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ

8 в пылающем огне, когда он совершит отмщение тем, кто не знает Бога и кто не повинуется благой вести о нашем Господине Иисусе.

ΟΙΤΙΝΕΣ ΔΙΚΗΝ ΤΙΣΟΥΣΙΝ ΟΛΕΘΡΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΟΥ

9 Они подвергнутся суду и наказанию вечного уничтожения и исчезнут прочь от лица Господина и славы его силы,

10 ΟΤΑΝ ΕΛΘΗ ΕΝΔΟΞΑΣΘΗΝΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΘΗΝΑΙ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΣΑΣΙΝ ΟΤΙ ΕΠΙΣΤΕΥΘΗ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΕΦ ΥΜΑΣ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ

10 когда он придёт, чтобы прославиться со своими святыми и вызвать восхищение у всех, кто проявил веру, ведь наше свидетельство было с верой принято у вас.

11 ΕΙΣ Ο ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΘΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΙΝΑ ΥΜΑΣ ΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΣΑΝ ΕΥΔΟΚΙΑΝ ΑΓΑΘΩΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ

11 Для того мы всегда и молимся за вас, чтобы наш Бог посчитал вас достойными призвания и полностью совершил всё добродетельное, что ему угодно, и дело веры с силой,

12 ΟΠΩΣ ΕΝΔΟΞΑΣΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΕΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

12 чтобы имя нашего Господина Иисуса прославилось в вас, и вы в единстве с ним, по доброте нашего Бога и Господина Иисуса Помазанника.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β 2

2 Фессалоникийцам. Глава 2.

ΕΡΩΤΩΜΕΝ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΗΜΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

1 Что же касается пришествия нашего Господина Иисуса Помазанника и того, что мы будем собраны к нему, просим вас, братья,

ΕΙΣ ΤΟ ΜΗ ΤΑΧΕΩΣ ΣΑΛΕΥΘΗΝΑΙ ΥΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΜΗΔΕ ΘΡΟΕΙΣΘΑΙ ΜΗΤΕ ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΗΤΕ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕ ΔΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΩΣ ΔΙ ΗΜΩΝ ΩΣ ΟΤΙ ΕΝΕΣΤΗΚΕΝ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

2 чтобы вы не спешили колебаться в своих рассуждениях и не приходили в волнение ни от вдохновлённого высказывания, ни от переданного на словах, ни от письма, якобы нашего, о том, будто день Господа уже настал.

ΜΗ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΔΕΝΑ ΤΡΟΠΟΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΜΗ ΕΛΘΗ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

3 Пусть никто не соблазнит вас тем или иным образом, потому что он не настанет, пока прежде не придёт отступничество и не откроется человек беззакония, сын погибели,

Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΙΡΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΘΕΟΝ Η ΣΕΒΑΣΜΑ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΘΙΣΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΝΤΑ ΕΑΥΤΟΝ ΟΤΙ ΕΣΤΙΝ ΘΕΟΣ

4 противник, возвышающий себя над всяким, кто называется «богом» или предметом почитания. Он сядет в Божьем храме, выдавая себя за бога.

ΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΤΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΤΑΥΤΑ ΕΛΕΓΟΝ ΥΜΙΝ

5 Разве вы не помните, что я говорил вам об этом, когда ещё был у вас?

ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΟ ΚΑΤΕΧΟΝ ΟΙΔΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙΡΩ

6 И теперь вы знаете, что́ будет удерживать его, пока он не откроется в своё время.

ΤΟ ΓΑΡ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΗΔΗ ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΜΟΝΟΝ Ο ΚΑΤΕΧΩΝ ΑΡΤΙ ΕΩΣ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΓΕΝΗΤΑΙ

7 Впрочем, тайна этого беззакония уже в действии, но только до тех пор, пока тот, кто теперь удерживает, не уйдёт с пути.

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΣΕΤΑΙ Ο ΑΝΟΜΟΣ ΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ [ΙΗΣΟΥΣ] ΑΝΕΛΕΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

8 И тогда откроется беззаконник, которого Господин Иисус убьёт духом своих уст и которому положит конец явлением своего пришествия.

ΟΥ ΕΣΤΙΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΕΝ ΠΑΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΙΣ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΙΝ ΨΕΥΔΟΥΣ

9 А пришествие беззаконника будет сопровождаться действием Противника со всякими могущественными делами и ложными знамениями и предзнаменованиями

10 ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΗ ΑΠΑΤΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΟΙΣ ΑΠΟΛΛΥΜΕΝΟΙΣ ΑΝΘ ΩΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΟΥΚ ΕΔΕΞΑΝΤΟ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

10 и со всяким неправедным обманом для погибающих — в возмездие за то, что они не приняли любви к истине для своего спасения.

11 ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΕΜΠΕΙ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΠΛΑΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩ ΨΕΥΔΕΙ

11 Поэтому Бог позволяет действию заблуждения влиять на них, чтобы они верили лжи

12 ΙΝΑ ΚΡΙΘΩΣΙΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΥΔΟΚΗΣΑΝΤΕΣ ΤΗ ΑΔΙΚΙΑ

12 и все были судимы за то, что не верили истине, а находили удовольствие в неправедности.

13 ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΝ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΚΥΡΙΟΥ ΟΤΙ ΕΙΛΑΤΟ ΥΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΑΡΧΗΝ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΕΝ ΑΓΙΑΣΜΩ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

13 Но мы обязаны всегда благодарить Бога за вас, любимые Господом братья, потому что Бог избрал вас от начала для спасения через освящение духом и через вашу веру в истину,

14 ΕΙΣ Ο [ΚΑΙ] ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΥΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΝ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

14 к чему он и призвал вас через возвещаемую нами благую весть, чтобы вы обрели славу нашего Господина Иисуса Помазанника.

15 ΑΡΑ ΟΥΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΗΚΕΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΙΤΕ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΣ ΕΔΙΔΑΧΘΗΤΕ ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ ΕΙΤΕ ΔΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΗΜΩΝ

15 Поэтому, братья, стойте твёрдо и держитесь традиций, которым вы научены, было ли то на словах или через наше письмо.

16 ΑΥΤΟΣ ΔΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ [Ο] ΘΕΟΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ Ο ΑΓΑΠΗΣΑΣ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΑΘΗΝ ΕΝ ΧΑΡΙΤΙ

16 И пусть сам наш Господин Иисус Помазанник и Бог, наш Отец, который возлюбил нас и по доброте дал вечное утешение и добрую надежду,

17 ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΙ ΥΜΩΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΑΙ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΡΓΩ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΑΓΑΘΩ

17 утешат ваши сердца и укрепят вас во всяком добром деле и слове.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β 3

2 Фессалоникийцам. Глава 3.

ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΙΝΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΡΕΧΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑΖΗΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

1 Наконец, братья, молитесь о нас, чтобы Слово Господа быстро продвигалось и прославлялось, как и у вас,

ΚΑΙ ΙΝΑ ΡΥΣΘΩΜΕΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΥ ΓΑΡ ΠΑΝΤΩΝ Η ΠΙΣΤΙΣ

2 и чтобы мы были избавлены от опасных и злых людей, так как не у всех есть вера.

ΠΙΣΤΟΣ ΔΕ ΕΣΤΙΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ

3 Но Господь верен, и он укрепит вас и охранит от Злого.

ΠΕΠΟΙΘΑΜΕΝ ΔΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΕΦ ΥΜΑΣ ΟΤΙ Α ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ [ΚΑΙ] ΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΤΕ

4 А в отношении вас мы уверены в Господе, что вы делаете и будете делать то, что мы повелеваем.

Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΑΙ ΥΜΩΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

5 Пусть же Господь и впредь успешно направляет ваши сердца к любви к Богу и стойкости ради Помазанника.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ ΔΕ ΥΜΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ [ΗΜΩΝ] ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΛΛΕΣΘΑΙ ΥΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΤΑΚΤΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΗΝ ΠΑΡΕΛΑΒΟΣΑΝ ΠΑΡ ΗΜΩΝ

6 Повелеваем же вам, братья, именем Господина Иисуса Помазанника, удаляться от всякого брата, нарушающего порядок и не поступающего по наставлению, которую вы получили от нас.

ΑΥΤΟΙ ΓΑΡ ΟΙΔΑΤΕ ΠΩΣ ΔΕΙ ΜΙΜΕΙΣΘΑΙ ΗΜΑΣ ΟΤΙ ΟΥΚ ΗΤΑΚΤΗΣΑΜΕΝ ΕΝ ΥΜΙΝ

7 Вы и сами знаете, как должны подражать нам, потому что мы не вели себя у вас как нарушающие порядок

ΟΥΔΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΤΟΝ ΕΦΑΓΟΜΕΝ ΠΑΡΑ ΤΙΝΟΣ ΑΛΛ ΕΝ ΚΟΠΩ ΚΑΙ ΜΟΧΘΩ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗ ΕΠΙΒΑΡΗΣΑΙ ΤΙΝΑ ΥΜΩΝ

8 и ни у кого не ели хлеба даром. Напротив, ночью и днём в труде и изнурении мы работали, чтобы никого из вас не обременять большими затратами.

ΟΥΧ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΧΟΜΕΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΑΛΛ ΙΝΑ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΥΠΟΝ ΔΩΜΕΝ ΥΜΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΙΜΕΙΣΘΑΙ ΗΜΑΣ

9 Не потому, что у нас нет власти, но чтобы самих себя дать вам в пример, чтобы вы подражали нам.

10 ΚΑΙ ΓΑΡ ΟΤΕ ΗΜΕΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΤΟΥΤΟ ΠΑΡΗΓΓΕΛΛΟΜΕΝ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΕΙ ΤΙΣ ΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΡΓΑΖΕΣΘΑΙ ΜΗΔΕ ΕΣΘΙΕΤΩ

10 Ещё когда мы были с вами, то повелевали вам так: «Если кто-то не хочет работать, пусть и не ест».

11 ΑΚΟΥΟΜΕΝ ΓΑΡ ΤΙΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΤΑΚΤΩΣ ΜΗΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

11 Мы же слышим, что некоторые у вас нарушают порядок, совсем не работают, а только вмешиваются не в свои дела.

12 ΤΟΙΣ ΔΕ ΤΟΙΟΥΤΟΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ ΙΝΑ ΜΕΤΑ ΗΣΥΧΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΩΝ ΑΡΤΟΝ ΕΣΘΙΩΣΙΝ

12 Таким повелеваем и увещаем их в Господе Иисусе Помазаннике, чтобы они, работая тихо, ели заработанное своим трудом.

13 ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΗ ΕΓΚΑΚΗΣΗΤΕ ΚΑΛΟΠΟΙΟΥΝΤΕΣ

13 А вы, братья, не сдавайтесь, поступая правильно.

14 ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΟΥΧ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΤΩ ΛΟΓΩ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΤΟΝ ΣΗΜΕΙΟΥΣΘΕ ΜΗ ΣΥΝΑΝΑΜΙΓΝΥΣΘΑΙ ΑΥΤΩ ΙΝΑ ΕΝΤΡΑΠΗ

14 Если же кто-то непослушен сказанному нами в этом письме, держите его на замечании, перестав с ним общаться, чтобы ему стало стыдно.

15 ΚΑΙ ΜΗ ΩΣ ΕΧΘΡΟΝ ΗΓΕΙΣΘΕ ΑΛΛΑ ΝΟΥΘΕΤΕΙΤΕ ΩΣ ΑΔΕΛΦΟΝ

15 Но не считайте его врагом, а увещайте как брата.

16 ΑΥΤΟΣ ΔΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΩΗ ΥΜΙΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΡΟΠΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ

16 Пусть же сам Господь мира всегда даёт вам мир во всём. Да будет Господь со всеми вами.

17 Ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΤΗ ΕΜΗ ΧΕΙΡΙ ΠΑΥΛΟΥ Ο ΕΣΤΙΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΥΤΩΣ ΓΡΑΦΩ

17 Вот приветствие от меня, Павла, моей рукой, которое служит знаком в каждом письме, — так я пишу.

18 Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ

18 Доброта нашего Господина Иисуса Помазанника да будет со всеми вами.

КОММЕНТАРИИ

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: