3 Иоанна


ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ

3 Иоанна

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΓΑΙΩ ΤΩ ΑΓΑΠΗΤΩ ΟΝ ΕΓΩ ΑΓΑΠΩ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

1 Старейшина — дорогому Га́ию, которого я поистине люблю.

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΕΥΟΔΟΥΣΘΑΙ ΚΑΙ ΥΓΙΑΙΝΕΙΝ ΚΑΘΩΣ ΕΥΟΔΟΥΤΑΙ ΣΟΥ Η ΨΥΧΗ

2 Дорогой брат, молюсь, чтобы ты был здоров и во всём преуспевал, как и прежде.

ΕΧΑΡΗΝ ΓΑΡ ΛΙΑΝ ΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΩΝ ΣΟΥ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΣΥ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΣ

3 Я очень обрадовался, когда братья пришли и рассказали, что ты держишься истины. Я рад, что ты продолжаешь ходить в истине.

ΜΕΙΖΟΤΕΡΑΝ ΤΟΥΤΩΝ ΟΥΚ ΕΧΩ ΧΑΡΑΝ ΙΝΑ ΑΚΟΥΩ ΤΑ ΕΜΑ ΤΕΚΝΑ ΕΝ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑ

4 У меня нет большей причины быть благодарным, чем слышать, что мои дети ходят в истине.

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΙΣΤΟΝ ΠΟΙΕΙΣ Ο ΕΑΝ ΕΡΓΑΣΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΞΕΝΟΥΣ

5 Дорогой брат, ты верен во всём, что делаешь для братьев, и притом незнакомых,

ΟΙ ΕΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΣΟΥ ΤΗ ΑΓΑΠΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΥΣ ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΕΜΨΑΣ ΑΞΙΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

6 которые перед всем собранием рассказали о твоей любви. Пожалуйста, отправь их в путь достойным Бога образом.

ΥΠΕΡ ΓΑΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΞΗΛΘΟΝ ΜΗΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

7 Они пошли ради его имени, ничего не взяв у людей из других народов.

ΗΜΕΙΣ ΟΥΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΥΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΤΟΥΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ ΙΝΑ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΓΙΝΩΜΕΘΑ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

8 Поэтому мы обязаны принимать таких гостеприимно, чтобы стать сотрудниками в истине.

ΕΓΡΑΨΑ ΤΙ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΛ Ο ΦΙΛΟΠΡΩΤΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΙΟΤΡΕΦΗΣ ΟΥΚ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΗΜΑΣ

9 Я кое-что писал собранию, но Диотре́ф, который любит первенствовать среди них, ничего не принимает от нас с уважением.

10 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΑΝ ΕΛΘΩ ΥΠΟΜΝΗΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΕΡΓΑ Α ΠΟΙΕΙ ΛΟΓΟΙΣ ΠΟΝΗΡΟΙΣ ΦΛΥΑΡΩΝ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΚΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥΣ ΚΩΛΥΕΙ ΚΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΒΑΛΛΕΙ

10 Поэтому, если я приду, то напомню о его делах, которые он делает, распуская о нас худую молву. И мало того, он сам не принимает братьев с уважением и желающим их принимать пытается препятствовать и старается изгнать их из собрания.

11 ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΗ ΜΙΜΟΥ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ Ο ΑΓΑΘΟΠΟΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙΝ Ο ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ ΟΥΧ ΕΩΡΑΚΕΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

11 Дорогой брат, подражай не злу, а добру. Делающий добро — от Бога. Делающий зло не видел Бога.

12 ΔΗΜΗΤΡΙΩ ΜΕΜΑΡΤΥΡΗΤΑΙ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙΔΑΣ ΟΤΙ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΗΜΩΝ ΑΛΗΘΗΣ ΕΣΤΙΝ

12 О Дмитрии же все дают хорошее свидетельство, которое подтверждается тем, что он живёт согласно истине. Свидетельствуем также и мы, и ты знаешь, что наше свидетельство истинно.

13 ΠΟΛΛΑ ΕΙΧΟΝ ΓΡΑΨΑΙ ΣΟΙ ΑΛΛ ΟΥ ΘΕΛΩ ΔΙΑ ΜΕΛΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΟΥ ΣΟΙ ΓΡΑΦΕΙΝ

13 У меня было много, о чём написать тебе, но больше не хочу писать тебе чернилами и пером.

14 ΕΛΠΙΖΩ ΔΕ ΕΥΘΕΩΣ ΣΕ ΙΔΕΙΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑ ΠΡΟΣ ΣΤΟΜΑ ΛΑΛΗΣΟΜΕΝ

14 Я надеюсь увидеть тебя вскоре, и мы поговорим лицом к лицу.

15 ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΙ ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΣΠΑΖΟΥ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ

15 Мир тебе! Друзья передают тебе привет. Передавай привет от меня друзьям, каждому лично.

КОММЕНТАРИИ

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: