1 Peter


ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α 1

1 Peter. Chapter 1.

ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΙΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΙΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΟΝΤΟΥ ΓΑΛΑΤΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΘΥΝΙΑΣ

1 Peter, an envoy of Jesus the Anointed One, to the temporary residents scattered about in Ponʹtus, Galaʹtia, Cappadoʹcia, Asia, and Bithynʹia, to those chosen

ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΙΝ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΝ ΑΓΙΑΣΜΩ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΝ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΜΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΛΗΘΥΝΘΕΙΗ

2 according to the foreknowledge of God the Father, with sanctification by the spirit, for the purpose of being obedient and sprinkled with the blood of Jesus the Anointed One: may undeserved kindness and peace be increased to you.

ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥ ΑΥΤΟΥ ΕΛΕΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΑΣ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΣΑΝ ΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

3 Praised be the God and Father of our Lord Jesus the Anointed One, for according to his great mercy he gave us a new birth to a living hope through the resurrection of Jesus the Anointed One from the dead,

ΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΑΦΘΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΤΟΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ ΤΕΤΗΡΗΜΕΝΗΝ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΕΙΣ ΥΜΑΣ

4 to an incorruptible and undefiled and unfading inheritance. It is reserved in the heavens for you,

ΤΟΥΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΘΕΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΕΤΟΙΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΝΑΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΕΣΧΑΤΩ

5 who are being safeguarded by God’s power through faith for a salvation ready to be revealed in the last period of time.

ΕΝ Ω ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΕ ΟΛΙΓΟΝ ΑΡΤΙ ΕΙ ΔΕΟΝ [ΕΣΤΙΝ] ΛΥΠΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΠΟΙΚΙΛΟΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙΣ

6 Because of this you are greatly rejoicing, though for a short time, if it must be, you have been distressed by various trials,

ΙΝΑ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΥΜΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟΝ ΧΡΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΔΕ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΕΘΗ ΕΙΣ ΕΠΑΙΝΟΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΝ ΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

7 in order that the tested quality of your faith, of much greater value than gold that perishes despite its being tested by fire, may be found a cause for praise and glory and honor at the revelation of Jesus the Anointed One.

ΟΝ ΟΥΚ ΙΔΟΝΤΕΣ ΑΓΑΠΑΤΕ ΕΙΣ ΟΝ ΑΡΤΙ ΜΗ ΟΡΩΝΤΕΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕ ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΕ ΧΑΡΑ ΑΝΕΚΛΑΛΗΤΩ ΚΑΙ ΔΕΔΟΞΑΣΜΕΝΗ

8 Though you never saw him, you love him. Though you do not see him now, yet you exercise faith in him and are greatly rejoicing with an indescribable and glorious joy,

ΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ [ΥΜΩΝ] ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΨΥΧΩΝ

9 as you attain the goal of your faith, your salvation.

10 ΠΕΡΙ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΞΕΖΗΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΞΗΡΑΥΝΗΣΑΝ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΑΝΤΕΣ

10 Concerning this salvation, the prophets who prophesied about the undeserved kindness meant for you made a diligent inquiry and a careful search.

11 ΕΡΑΥΝΩΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΙΝΑ Η ΠΟΙΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΕΔΗΛΟΥ ΤΟ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΝΕΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΝ ΤΑ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΔΟΞΑΣ

11 They kept on investigating what particular time or what season the spirit within them was indicating concerning the Anointed One as it testified beforehand about the sufferings meant for the Anointed One and about the glory that would follow.

12 ΟΙΣ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΟΤΙ ΟΥΧ ΕΑΥΤΟΙΣ ΥΜΙΝ ΔΕ ΔΙΗΚΟΝΟΥΝ ΑΥΤΑ Α ΝΥΝ ΑΝΗΓΓΕΛΗ ΥΜΙΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΜΕΝΩΝ ΥΜΑΣ [ΕΝ] ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ ΑΠΟΣΤΑΛΕΝΤΙ ΑΠ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΙΣ Α ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΙΝ ΑΓΓΕΛΟΙ ΠΑΡΑΚΥΨΑΙ

12 It was revealed to them that they were ministering, not to themselves, but to you, regarding what has now been announced to you by those who declared the good news to you with holy spirit sent from heaven. Into these very things, angels are desiring to peer.

13 ΔΙΟ ΑΝΑΖΩΣΑΜΕΝΟΙ ΤΑΣ ΟΣΦΥΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΥΜΩΝ ΝΗΦΟΝΤΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΛΠΙΣΑΤΕ ΕΠΙ ΤΗΝ ΦΕΡΟΜΕΝΗΝ ΥΜΙΝ ΧΑΡΙΝ ΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

13 So brace up your minds for activity; keep your senses completely; set your hope on the undeserved kindness that will be brought to you at the revelation of Jesus the Anointed One.

14 ΩΣ ΤΕΚΝΑ ΥΠΑΚΟΗΣ ΜΗ ΣΥΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΑΙΣ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΓΝΟΙΑ ΥΜΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ

14 As obedient children, stop being molded by the desires you formerly had in your ignorance,

15 ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΑΝΤΑ ΥΜΑΣ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΝ ΠΑΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΓΕΝΗΘΗΤΕ

15 but like the Holy One who called you, become holy yourselves in all your conduct,

16 ΔΙΟΤΙ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ [ΟΤΙ] ΑΓΙΟΙ ΕΣΕΣΘΕ ΟΤΙ ΕΓΩ ΑΓΙΟΣ [ΕΙΜΙ]

16 for it is written: “You must be holy, because I am holy.”

17 ΚΑΙ ΕΙ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΘΕ ΤΟΝ ΑΠΡΟΣΩΠΟΛΗΜΠΤΩΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΡΓΟΝ ΕΝ ΦΟΒΩ ΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΥΜΩΝ ΧΡΟΝΟΝ ΑΝΑΣΤΡΑΦΗΤΕ

17 And if you are calling on the Father who judges impartially according to each one’s work, conduct yourselves with fear during the time of your temporary residence.

18 ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ ΟΥ ΦΘΑΡΤΟΙΣ ΑΡΓΥΡΙΩ Η ΧΡΥΣΙΩ ΕΛΥΤΡΩΘΗΤΕ ΕΚ ΤΗΣ ΜΑΤΑΙΑΣ ΥΜΩΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΟΥ

18 For you know that it was not with corruptible things, with silver or gold, that you were set free from your futile way of life handed down to you by your forefathers.

19 ΑΛΛΑ ΤΙΜΙΩ ΑΙΜΑΤΙ ΩΣ ΑΜΝΟΥ ΑΜΩΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΠΙΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

19 But it was with precious blood, like that of an unblemished and spotless lamb, that of the Anointed One.

20 ΠΡΟΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΜΕΝ ΠΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ ΦΑΝΕΡΩΘΕΝΤΟΣ ΔΕ ΕΠ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙ ΥΜΑΣ

20 True, he was foreknown before the founding of the world, but he was made manifest at the end of the times for your sake.

21 ΤΟΥΣ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥΣ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΤΟΝ ΕΓΕΙΡΑΝΤΑ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΝΤΑ ΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΘΕΟΝ

21 Through him you are believers in God, the one who raised him up from the dead and gave him glory, so that your faith and hope might be in God.

22 ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΥΜΩΝ ΗΓΝΙΚΟΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΥΠΑΚΟΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑΝ ΑΝΥΠΟΚΡΙΤΟΝ ΕΚ [ΚΑΘΑΡΑΣ] ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ ΕΚΤΕΝΩΣ

22 Now that you have purified yourselves by your obedience to the truth with unhypocritical brotherly affection as the result, love one another intensely from the heart.

23 ΑΝΑΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΟΥΚ ΕΚ ΣΠΟΡΑΣ ΦΘΑΡΤΗΣ ΑΛΛΑ ΑΦΘΑΡΤΟΥ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΕΝΟΝΤΟΣ

23 For you have been given a new birth, not by corruptible, but by incorruptible seed, through the word of the living and enduring God.

24 ΔΙΟΤΙ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΩΣ ΧΟΡΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΔΟΞΑ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΑΝΘΟΣ ΧΟΡΤΟΥ ΕΞΗΡΑΝΘΗ Ο ΧΟΡΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΕΞΕΠΕΣΕΝ

24 For “all flesh is like grass, and all its glory is like a blossom of the field; the grass withers, and the flower falls off,

25 ΤΟ ΔΕ ΡΗΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΡΗΜΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΘΕΝ ΕΙΣ ΥΜΑΣ

25 but the saying of Jehovah endures forever.” And this “saying” is the good news that was declared to you.

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α 2

1 Peter. Chapter 2.

ΑΠΟΘΕΜΕΝΟΙ ΟΥΝ ΠΑΣΑΝ ΚΑΚΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΟΛΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΘΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΚΑΤΑΛΑΛΙΑΣ

1 So rid yourselves of all badness and deceit and hypocrisy and envy and all backbiting.

ΩΣ ΑΡΤΙΓΕΝΝΗΤΑ ΒΡΕΦΗ ΤΟ ΛΟΓΙΚΟΝ ΑΔΟΛΟΝ ΓΑΛΑ ΕΠΙΠΟΘΗΣΑΤΕ ΙΝΑ ΕΝ ΑΥΤΩ ΑΥΞΗΘΗΤΕ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ

2 As newborn infants, form a longing for the unadulterated milk of the word, so that by means of it you may grow to salvation,

ΕΙ ΕΓΕΥΣΑΣΘΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ

3 provided you have tasted that the Lord is kind.

ΠΡΟΣ ΟΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΛΙΘΟΝ ΖΩΝΤΑ ΥΠΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΝ ΑΠΟΔΕΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑ ΔΕ ΘΕΩ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟΝ

4 As you come to him, a living stone rejected by men but chosen, precious to God,

ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΩΣ ΛΙΘΟΙ ΖΩΝΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΣΘΕ ΟΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΙΕΡΑΤΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΑΝΕΝΕΓΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΣ ΘΥΣΙΑΣ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΥΣ [ΤΩ] ΘΕΩ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

5 you yourselves as living stones are being built up into a spiritual house to be a holy priesthood, in order to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus the Anointed One.

ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝ ΓΡΑΦΗ ΙΔΟΥ ΤΙΘΗΜΙ ΕΝ ΣΙΩΝ ΛΙΘΟΝ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΠ ΑΥΤΩ ΟΥ ΜΗ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΘΗ

6 For it says in Scripture: “Look! I am laying in Zion a chosen stone, a precious foundation cornerstone, and no one exercising faith in it will ever be disappointed.”

ΥΜΙΝ ΟΥΝ Η ΤΙΜΗ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΑΠΙΣΤΟΥΣΙΝ ΔΕ ΛΙΘΟΣ ΟΝ ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΕΣ ΟΥΤΟΣ ΕΓΕΝΗΘΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΝ ΓΩΝΙΑΣ

7 It is to you, therefore, that he is precious, because you are believers; but to those not believing, “the stone that the builders rejected, this has become the chief cornerstone”

ΚΑΙ ΛΙΘΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΤΟΥΣΙΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΑΠΕΙΘΟΥΝΤΕΣ ΕΙΣ Ο ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ

8 and “a stone of stumbling and a rock of offense.” They are stumbling because they are disobedient to the word. To this very end they were appointed.

ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΓΕΝΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΕΡΑΤΕΥΜΑ ΕΘΝΟΣ ΑΓΙΟΝ ΛΑΟΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΝ ΟΠΩΣ ΤΑΣ ΑΡΕΤΑΣ ΕΞΑΓΓΕΙΛΗΤΕ ΤΟΥ ΕΚ ΣΚΟΤΟΥΣ ΥΜΑΣ ΚΑΛΕΣΑΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΦΩΣ

9 But you are “a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for special possession, that you should declare abroad the excellencies” of the One who called you out of darkness into his wonderful light.

10 ΟΙ ΠΟΤΕ ΟΥ ΛΑΟΣ ΝΥΝ ΔΕ ΛΑΟΣ ΘΕΟΥ ΟΙ ΟΥΚ ΗΛΕΗΜΕΝΟΙ ΝΥΝ ΔΕ ΕΛΕΗΘΕΝΤΕΣ

10 For you were once not a people, but now you are God’s people; once you had not been shown mercy, but now you have received mercy.

11 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΩΣ ΠΑΡΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΣ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΣΑΡΚΙΚΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΑΙΤΙΝΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

11 Beloved, I urge you as foreigners and temporary residents to keep abstaining from fleshly desires, which wage war against you.

12 ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ ΥΜΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΗΝ ΙΝΑ ΕΝ Ω ΚΑΤΑΛΑΛΟΥΣΙΝ ΥΜΩΝ ΩΣ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΕΣ ΔΟΞΑΣΩΣΙΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

12 Maintain your conduct fine among the nations, so that when they accuse you of being wrongdoers, they may be eyewitnesses of your fine works and, as a result, glorify God in the day of his inspection.

13 ΥΠΟΤΑΓΗΤΕ ΠΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΤΙΣΕΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΛΕΙ ΩΣ ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΙ

13 For the Lord’s sake subject yourselves to every human creation, whether to a king as being superior

14 ΕΙΤΕ ΗΓΕΜΟΣΙΝ ΩΣ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙΣ ΕΙΣ ΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΠΑΙΝΟΝ ΔΕ ΑΓΑΘΟΠΟΙΩΝ

14 or to governors as sent by him to punish wrongdoers but to praise those who do good.

15 ΟΤΙ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΑΘΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΦΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΤΩΝ ΑΦΡΟΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΓΝΩΣΙΑΝ

15 For it is the will of God that by doing good you may silence the ignorant talk of unreasonable men.

16 ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΑΛΛ ΩΣ ΘΕΟΥ ΔΟΥΛΟΙ

16 Be as free people, using your freedom, not as a cover for doing wrong, but as slaves of God.

17 ΠΑΝΤΑΣ ΤΙΜΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΙΜΑΤΕ

17 Honor men of all sorts, have love for the whole association of brothers, be in fear of God, honor the king.

18 ΟΙ ΟΙΚΕΤΑΙ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΦΟΒΩ ΤΟΙΣ ΔΕΣΠΟΤΑΙΣ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΤΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΕΙΚΕΣΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΚΟΛΙΟΙΣ

18 Let servants be in subjection to their masters with all due fear, not only to the good and reasonable but also to those hard to please.

19 ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΧΑΡΙΣ ΕΙ ΔΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΘΕΟΥ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΛΥΠΑΣ ΠΑΣΧΩΝ ΑΔΙΚΩΣ

19 For it is agreeable when someone endures hardship and suffers unjustly because of conscience toward God.

20 ΠΟΙΟΝ ΓΑΡ ΚΛΕΟΣ ΕΙ ΑΜΑΡΤΑΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑΦΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΜΕΝΕΙΤΕ ΑΛΛ ΕΙ ΑΓΑΘΟΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΕΙΤΕ ΤΟΥΤΟ ΧΑΡΙΣ ΠΑΡΑ ΘΕΩ

20 For what merit is there if you are beaten for sinning and you endure it? But if you endure suffering because of doing good, this is an agreeable thing to God.

21 ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΕΚΛΗΘΗΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΑΘΕΝ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΥΜΙΝ ΥΠΟΛΙΜΠΑΝΩΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΟΝ ΙΝΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΤΕ ΤΟΙΣ ΙΧΝΕΣΙΝ ΑΥΤΟΥ

21 In fact, to this course you were called, because even the Anointed One suffered for you, leaving a model for you to follow his steps closely.

22 ΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΥΚ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΟΥΔΕ ΕΥΡΕΘΗ ΔΟΛΟΣ ΕΝ ΤΩ ΣΤΟΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ

22 He committed no sin, nor was deception found in his mouth.

23 ΟΣ ΛΟΙΔΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΟΥΚ ΑΝΤΕΛΟΙΔΟΡΕΙ ΠΑΣΧΩΝ ΟΥΚ ΗΠΕΙΛΕΙ ΠΑΡΕΔΙΔΟΥ ΔΕ ΤΩ ΚΡΙΝΟΝΤΙ ΔΙΚΑΙΩΣ

23 When he was being insulted, he did not insult in return. When he was suffering, he did not threaten, but he entrusted himself to the One who judges righteously.

24 ΟΣ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΗΜΩΝ ΑΥΤΟΣ ΑΝΗΝΕΓΚΕΝ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΙΝΑ ΤΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΑΠΟΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΖΗΣΩΜΕΝ ΟΥ ΤΩ ΜΩΛΩΠΙ ΙΑΘΗΤΕ

24 He himself bore our sins in his own body on the stake, so that we might die to sins and live to righteousness. And “by his wounds you were healed.”

25 ΗΤΕ ΓΑΡ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΕΠΕΣΤΡΑΦΗΤΕ ΝΥΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΟΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΥΜΩΝ

25 For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls.

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α 3

1 Peter. Chapter 3.

ΟΜΟΙΩΣ [ΑΙ] ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΕΝΑΙ ΤΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΙΝΑ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙΝΕΣ ΑΠΕΙΘΟΥΣΙΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΛΟΓΟΥ ΚΕΡΔΗΘΗΣΟΝΤΑΙ

1 In the same way, you wives, be in subjection to your husbands, so that if any are not obedient to the word, they may be won without a word through the conduct of their wives,

ΕΠΟΠΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΝ ΦΟΒΩ ΑΓΝΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ ΥΜΩΝ

2 because of having been eyewitnesses of your chaste conduct together with deep respect.

ΩΝ ΕΣΤΩ ΟΥΧ Ο ΕΞΩΘΕΝ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΡΙΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΣΕΩΣ ΧΡΥΣΙΩΝ Η ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΙΜΑΤΙΩΝ ΚΟΣΜΟΣ

3 Do not let your adornment be external—the braiding of hair and the wearing of gold ornaments or fine clothing—

ΑΛΛ Ο ΚΡΥΠΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΤΩ ΑΦΘΑΡΤΩ ΤΟΥ ΠΡΑΕΩΣ ΚΑΙ ΗΣΥΧΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ο ΕΣΤΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ

4 but let it be the secret person of the heart in the incorruptible adornment of the quiet and mild spirit, which is of great value in the eyes of God.

ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΙ ΑΓΙΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΣΑΙ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΕΚΟΣΜΟΥΝ ΕΑΥΤΑΣ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΕΝΑΙ ΤΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣΙΝ

5 For this is how the holy women of the past who hoped in God used to adorn themselves, subjecting themselves to their husbands,

ΩΣ ΣΑΡΡΑ ΥΠΗΚΟΥΣΕΝ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΡΙΟΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΛΟΥΣΑ ΗΣ ΕΓΕΝΗΘΗΤΕ ΤΕΚΝΑ ΑΓΑΘΟΠΟΙΟΥΣΑΙ ΚΑΙ ΜΗ ΦΟΒΟΥΜΕΝΑΙ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΠΤΟΗΣΙΝ

6 just as Sarah obeyed Abraham, calling him lord. And you have become her children, provided you continue doing good and do not give in to fear.

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΜΟΙΩΣ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΓΝΩΣΙΝ ΩΣ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΩ ΣΚΕΥΕΙ ΤΩ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΕΣ ΤΙΜΗΝ ΩΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΖΩΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΗ ΕΓΚΟΠΤΕΣΘΑΙ ΤΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΣ ΥΜΩΝ

7 You husbands, in the same way, continue dwelling with them according to knowledge. Assign them honor as to a weaker vessel, the feminine one, since they are also heirs with you of the undeserved favor of life, in order for your prayers not to be hindered.

ΤΟ ΔΕ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΣ ΟΜΟΦΡΟΝΕΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΟΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΝΕΣ

8 Finally, all of you have unity of mind, fellow feeling, brotherly affection, tender compassion, and humility.

ΜΗ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΕΣ ΚΑΚΟΝ ΑΝΤΙ ΚΑΚΟΥ Η ΛΟΙΔΟΡΙΑΝ ΑΝΤΙ ΛΟΙΔΟΡΙΑΣ ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΔΕ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΕΚΛΗΘΗΤΕ ΙΝΑ ΕΥΛΟΓΙΑΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΤΕ

9 Do not pay back injury for injury or insult for insult. Instead, repay with a blessing, for you were called to this course, so that you might inherit a blessing.

10 Ο ΓΑΡ ΘΕΛΩΝ ΖΩΗΝ ΑΓΑΠΑΝ ΚΑΙ ΙΔΕΙΝ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΑΘΑΣ ΠΑΥΣΑΤΩ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΛΗ ΤΟΥ ΜΗ ΛΑΛΗΣΑΙ ΔΟΛΟΝ

10 For “whoever would love life and see good days must guard his tongue from bad and his lips from speaking deception.

11 ΕΚΚΛΙΝΑΤΩ ΔΕ ΑΠΟ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΑΤΩ ΑΓΑΘΟΝ ΖΗΤΗΣΑΤΩ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΑΤΩ ΑΥΤΗΝ

11 Let him turn away from what is bad and do what is good; let him seek peace and pursue it.

12 ΟΤΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΩΤΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΔΕΗΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΔΕ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΚΑΚΑ

12 For the eyes of Jehovah are on the righteous, and his ears listen to their supplication, but the face of Jehovah is against those doing bad things.”

13 ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΚΑΚΩΣΩΝ ΥΜΑΣ ΕΑΝ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΖΗΛΩΤΑΙ ΓΕΝΗΣΘΕ

13 Indeed, who will harm you if you become zealous for what is good?

14 ΑΛΛ ΕΙ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΙΤΕ ΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΤΟΝ ΔΕ ΦΟΒΟΝ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΦΟΒΗΘΗΤΕ ΜΗΔΕ ΤΑΡΑΧΘΗΤΕ

14 But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are happy. However, do not fear what they fear, nor be disturbed.

15 ΚΥΡΙΟΝ ΔΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΑΤΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΥΜΩΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΑΕΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΑΙΤΟΥΝΤΙ ΥΜΑΣ ΛΟΓΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΛΠΙΔΟΣ

15 But sanctify the Anointed One as Lord in your hearts, always ready to make a defense before everyone who demands of you a reason for the hope you have, but doing so with a mild temper and deep respect.

16 ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΠΡΑΥΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΓΑΘΗΝ ΙΝΑ ΕΝ Ω ΚΑΤΑΛΑΛΕΙΣΘΕ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΘΩΣΙΝ ΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΕΣ ΥΜΩΝ ΤΗΝ ΑΓΑΘΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ

16 Maintain a good conscience, so that in whatever way you are spoken against, those who speak against you may be put to shame because of your good conduct as followers of the Anointed One.

17 ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΓΑΡ ΑΓΑΘΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΕΙ ΘΕΛΟΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΣΧΕΙΝ Η ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ

17 For it is better to suffer because you are doing good, if it is God’s will to allow it, than because you are doing evil.

18 ΟΤΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΑΞ ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΕΠΑΘΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣ ΥΠΕΡ ΑΔΙΚΩΝ ΙΝΑ ΥΜΑΣ ΠΡΟΣΑΓΑΓΗ ΤΩ ΘΕΩ ΘΑΝΑΤΩΘΕΙΣ ΜΕΝ ΣΑΡΚΙ ΖΩΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙ

18 For the Anointed One died once for all time for sins, a righteous person for unrighteous ones, in order to lead you to God. He was put to death in the flesh but made alive in the spirit.

19 ΕΝ Ω ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΠΝΕΥΜΑΣΙΝ ΠΟΡΕΥΘΕΙΣ ΕΚΗΡΥΞΕΝ

19 And in this state he went and preached to the spirits in prison,

20 ΑΠΕΙΘΗΣΑΣΙΝ ΠΟΤΕ ΟΤΕ ΑΠΕΞΕΔΕΧΕΤΟ Η ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΕΝ ΗΜΕΡΑΙΣ ΝΩΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΕΙΣ ΗΝ ΟΛΙΓΟΙ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΟΚΤΩ ΨΥΧΑΙ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ΔΙ ΥΔΑΤΟΣ

20 who had formerly been disobedient when God was patiently waiting in Noah’s day, while the ark was being constructed, in which a few people, that is, eight souls, were carried safely through the water.

21 Ο ΚΑΙ ΥΜΑΣ ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ ΝΥΝ ΣΩΖΕΙ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΟΥ ΣΑΡΚΟΣ ΑΠΟΘΕΣΙΣ ΡΥΠΟΥ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΑΓΑΘΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

21 Dipping, which corresponds to this, is also now saving you (not by the removing of the filth of the flesh, but by the request to God for a good conscience), through the resurrection of Jesus the Anointed One.

22 ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΔΕΞΙΑ [ΤΟΥ] ΘΕΟΥ ΠΟΡΕΥΘΕΙΣ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΝ ΥΠΟΤΑΓΕΝΤΩΝ ΑΥΤΩ ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

22 He is at God’s right hand, for he went to heaven, and angels and authorities and powers were made subject to him.

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α 4

1 Peter. Chapter 4.

ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥΝ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΣΑΡΚΙ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑΝ ΟΠΛΙΣΑΣΘΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΘΩΝ ΣΑΡΚΙ ΠΕΠΑΥΤΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

1 Since the Anointed One suffered in the flesh, you too arm yourselves with the same mental disposition; because the person who has suffered in the flesh has desisted from sins,

ΕΙΣ ΤΟ ΜΗΚΕΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΑΛΛΑ ΘΕΛΗΜΑΤΙ ΘΕΟΥ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΙΠΟΝ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΒΙΩΣΑΙ ΧΡΟΝΟΝ

2 so that he may live the remainder of his time in the flesh, no more for the desires of men, but for God’s will.

ΑΡΚΕΤΟΣ ΓΑΡ Ο ΠΑΡΕΛΗΛΥΘΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟ ΒΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΘΑΙ ΠΕΠΟΡΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΑΣΕΛΓΕΙΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΟΙΝΟΦΛΥΓΙΑΙΣ ΚΩΜΟΙΣ ΠΟΤΟΙΣ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟΙΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΙΣ

3 For the time that has passed by is sufficient for you to have done the will of the nations when you carried on in acts of brazen conduct, unbridled passions, overdrinking, wild parties, drinking bouts, and lawless idolatries.

ΕΝ Ω ΞΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΗ ΣΥΝΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΣ ΑΣΩΤΙΑΣ ΑΝΑΧΥΣΙΝ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝΤΕΣ

4 They are puzzled that you do not continue running with them in the same decadent course of debauchery, so they speak abusively of you.

ΟΙ ΑΠΟΔΩΣΟΥΣΙΝ ΛΟΓΟΝ ΤΩ ΕΤΟΙΜΩΣ ΕΧΟΝΤΙ ΚΡΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ

5 But these people will render an account to the one who is ready to judge those living and those dead.

ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΙΣ ΕΥΗΓΓΕΛΙΣΘΗ ΙΝΑ ΚΡΙΘΩΣΙ ΜΕΝ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΡΚΙ ΖΩΣΙ ΔΕ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ

6 In fact, this is why the good news was declared also to the dead, so that although they are judged in the flesh from the standpoint of men, they might live in harmony with the spirit from God’s standpoint.

ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΗΓΓΙΚΕΝ ΣΩΦΡΟΝΗΣΑΤΕ ΟΥΝ ΚΑΙ ΝΗΨΑΤΕ ΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΣ

7 But the end of all things has drawn close. Therefore, be sound in mind, and be vigilant with a view to prayers.

ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΝ ΕΚΤΕΝΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ

8 Above all things, have intense love for one another, because love covers a multitude of sins.

ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝΕΥ ΓΟΓΓΥΣΜΟΥ

9 Be hospitable to one another without grumbling.

10 ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΕΛΑΒΕΝ ΧΑΡΙΣΜΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΔΙΑΚΟΝΟΥΝΤΕΣ ΩΣ ΚΑΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΘΕΟΥ

10 To the extent that each one has received a gift, use it in ministering to one another as fine stewards of God’s undeserved kindness that is expressed in various ways.

11 ΕΙ ΤΙΣ ΛΑΛΕΙ ΩΣ ΛΟΓΙΑ ΘΕΟΥ ΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΝΕΙ ΩΣ ΕΞ ΙΣΧΥΟΣ ΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΙΝΑ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΔΟΞΑΖΗΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ω ΕΣΤΙΝ Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ

11 If anyone speaks, let him do so as speaking pronouncements from God; if anyone ministers, let him do so as depending on the strength that God supplies; so that in all things God may be glorified through Jesus the Anointed One. The glory and the might are his forever and ever. May it be so.

12 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΗ ΞΕΝΙΖΕΣΘΕ ΤΗ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΥΡΩΣΕΙ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ ΥΜΙΝ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΩΣ ΞΕΝΟΥ ΥΜΙΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΟΣ

12 Beloved ones, do not be surprised about the fiery trials that you are experiencing, as though something strange were happening to you.

13 ΑΛΛΑ ΚΑΘΟ ΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΤΟΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΘΗΜΑΣΙΝ ΧΑΙΡΕΤΕ ΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΧΑΡΗΤΕ ΑΓΑΛΛΙΩΜΕΝΟΙ

13 On the contrary, go on rejoicing over the extent to which you are sharers in the sufferings of the Anointed One, so that you may rejoice and be overjoyed also during the revelation of his glory.

14 ΕΙ ΟΝΕΙΔΙΖΕΣΘΕ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΤΙ ΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΕΦ ΥΜΑΣ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ

14 If you are being reproached for the name of the Anointed One, you are happy, because the spirit of glory, yes, the spirit of God, is resting upon you.

15 ΜΗ ΓΑΡ ΤΙΣ ΥΜΩΝ ΠΑΣΧΕΤΩ ΩΣ ΦΟΝΕΥΣ Η ΚΛΕΠΤΗΣ Η ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ Η ΩΣ ΑΛΛΟΤΡΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

15 However, let none of you suffer as a murderer or a thief or a wrongdoer or a busybody in other people’s matters.

16 ΕΙ ΔΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΗ ΑΙΣΧΥΝΕΣΘΩ ΔΟΞΑΖΕΤΩ ΔΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥΤΩ

16 But if anyone suffers as a christian, let him not feel ashamed, but let him keep on glorifying God while bearing this name.

17 ΟΤΙ [Ο] ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΞΑΣΘΑΙ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙ ΔΕ ΠΡΩΤΟΝ ΑΦ ΗΜΩΝ ΤΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕΙΘΟΥΝΤΩΝ ΤΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ

17 For it is the appointed time for the judgment to start with the house of God. Now if it starts first with us, what will the outcome be for those who are not obedient to the good news of God?

18 ΚΑΙ ΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΜΟΛΙΣ ΣΩΖΕΤΑΙ Ο ΑΣΕΒΗΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΠΟΥ ΦΑΝΕΙΤΑΙ

18 “And if the righteous man is being saved with difficulty, what will happen to the ungodly man and the sinner?”

19 ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΙΣΤΩ ΚΤΙΣΤΗ ΠΑΡΑΤΙΘΕΣΘΩΣΑΝ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΑΓΑΘΟΠΟΙΙΑ

19 So, then, let those who are suffering in harmony with the will of God keep on entrusting themselves to a faithful Creator while they are doing good.

ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α 5

1 Peter. Chapter 5.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΟΥΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ Ο ΣΥΜΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ Ο ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΣΘΑΙ ΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΟΣ

1 Therefore, as a fellow elder, a witness of the sufferings of the Anointed One and a sharer of the glory that is to be revealed, I make this appeal to the elders among you:

ΠΟΙΜΑΝΑΤΕ ΤΟ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΟΙΜΝΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ [ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΝΤΕΣ] ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΩΣ ΑΛΛΑ ΕΚΟΥΣΙΩΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΜΗΔΕ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΩΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΘΥΜΩΣ

2 Shepherd the flock of God under your care, serving as overseers, not under compulsion, but willingly before God; not for love of dishonest gain, but eagerly;

ΜΗΔ ΩΣ ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΑΛΛΑ ΤΥΠΟΙ ΓΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ

3 not lording it over those who are God’s inheritance, but becoming examples to the flock.

ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΟΙΜΕΝΟΣ ΚΟΜΙΕΙΣΘΕ ΤΟΝ ΑΜΑΡΑΝΤΙΝΟΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΝ

4 And when the chief shepherd has been made manifest, you will receive the unfading crown of glory.

ΟΜΟΙΩΣ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΥΠΟΤΑΓΗΤΕ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙΣ ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΝ ΕΓΚΟΜΒΩΣΑΣΘΕ ΟΤΙ [Ο] ΘΕΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙΣ ΑΝΤΙΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙΣ ΔΕ ΔΙΔΩΣΙΝ ΧΑΡΙΝ

5 In the same way, you younger men, be in subjection to the older men. But all of you clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the haughty ones, but he gives undeserved kindness to the humble ones.

ΤΑΠΕΙΝΩΘΗΤΕ ΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΙΑΝ ΧΕΙΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΝΑ ΥΜΑΣ ΥΨΩΣΗ ΕΝ ΚΑΙΡΩ

6 Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that he may exalt you in due time,

ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑΝ ΥΜΩΝ ΕΠΙΡΙΨΑΝΤΕΣ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΟΤΙ ΑΥΤΩ ΜΕΛΕΙ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ

7 while you throw all your anxiety on him, because he cares for you.

ΝΗΨΑΤΕ ΓΡΗΓΟΡΗΣΑΤΕ Ο ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ ΥΜΩΝ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΩΣ ΛΕΩΝ ΩΡΥΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ ΖΗΤΩΝ [ΤΙΝΑ] ΚΑΤΑΠΙΕΙΝ

8 Keep your senses, be watchful! Your adversary, the Slanderer, walks about like a roaring lion, seeking to devour someone.

Ω ΑΝΤΙΣΤΗΤΕ ΣΤΕΡΕΟΙ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΕΙΔΟΤΕΣ ΤΑ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗ ΕΝ [ΤΩ] ΚΟΣΜΩ ΥΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΣΘΑΙ

9 But take your stand against him, firm in the faith, knowing that the same kind of sufferings are being experienced by the entire association of your brothers in the world.

10 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΠΑΣΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ Ο ΚΑΛΕΣΑΣ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΔΟΞΑΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ [ΙΗΣΟΥ] ΟΛΙΓΟΝ ΠΑΘΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΣΘΕΝΩΣΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙ

10 But after you have suffered a little while, the God of all undeserved kindness, who called you to his everlasting glory in union with the Anointed One, will himself finish your training. He will make you firm, he will make you strong, he will firmly ground you.

11 ΑΥΤΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ

11 To him be the might forever. May it be so.

12 ΔΙΑ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΥΜΙΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΩΣ ΛΟΓΙΖΟΜΑΙ ΔΙ ΟΛΙΓΩΝ ΕΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΗΝ ΣΤΗΤΕ

12 Through Silvaʹnus, whom I regard as a faithful brother, I have written you in few words in order to encourage you and to give an earnest witness that this is the true undeserved kindness of God. Stand firm in it.

13 ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΥΜΑΣ Η ΕΝ ΒΑΒΥΛΩΝΙ ΣΥΝΕΚΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ

13 She who is in Babylon, a chosen one like you, sends you her greetings, and so does Mark, my son.

14 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΝ ΦΙΛΗΜΑΤΙ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΙΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

14 Greet one another with a kiss of love. May all of you who are in union with the Anointed One have peace.

COMMENTS

NOTES

Jehovah = Yahweh = Yehowah

Anointed One = Christ, Messiah

Dipper = Baptist, Baptizer

Slanderer = Devil

Opposer = Satan

envoy = apostle

messenger; angel = angel

may it be so; truly = amen

dip, wash, cleanse, immerse = baptize

Saturday = Sabbath


Spelling error report

The following text will be sent to our editors: