Colossians


ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1

Colossians. Chapter 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

1 Paul, an envoy of the Anointed Jesus through God’s will, and Timothy our brother,

ΤΟΙΣ ΕΝ ΚΟΛΟΣΣΑΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

2 to the holy ones and faithful brothers in union with the Anointed One at Colosʹsae: may you have undeserved kindness and peace from God our Father.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΤΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ

3 We always thank God, the Father of our Lord Jesus the Anointed One, when we pray for you,

ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΥΜΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΗΝ ΕΧΕΤΕ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

4 since we heard of your faith in the Anointed Jesus and the love you have for all the holy ones

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΗΝ ΥΜΙΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΗΝ ΠΡΟΗΚΟΥΣΑΤΕ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

5 because of the hope that is being reserved for you in the heavens. You previously heard about this hope through the message of truth of the good news

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΕΣΤΙΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΦ ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΕΠΕΓΝΩΤΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

6 that has come to you. Just as the good news is bearing fruit and increasing in all the world, so it is also doing among you from the day you heard and accurately knew the undeserved kindness of God in truth.

ΚΑΘΩΣ ΕΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΕΠΑΦΡΑ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΣΥΝΔΟΥΛΟΥ ΗΜΩΝ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΠΙΣΤΟΣ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

7 That is what you have learned from our beloved fellow slave Epʹaphras, who is a faithful minister of the Anointed One on our behalf.

Ο ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΑΣ ΗΜΙΝ ΤΗΝ ΥΜΩΝ ΑΓΑΠΗΝ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ

8 He also made known to us your love in a spiritual way.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΑΦ ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ ΟΥ ΠΑΥΟΜΕΘΑ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΙΝΑ ΠΛΗΡΩΘΗΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

9 That is also why from the day we heard of it, we have never stopped praying for you and asking that you may be filled with the accurate knowledge of his will in all wisdom and spiritual comprehension,

10 ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΑΙ ΑΞΙΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΑΡΕΣΚΕΙΑΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΡΓΩ ΑΓΑΘΩ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΙ ΤΗ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

10 so as to walk worthily of Jehovah in order to please him fully as you go on bearing fruit in every good work and increasing in the accurate knowledge of God;

11 ΕΝ ΠΑΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΥΝΑΜΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΥΠΟΜΟΝΗΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΝ ΜΕΤΑ ΧΑΡΑΣ

11 and may you be strengthened with all power according to his glorious might so that you may endure fully with patience and joy,

12 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝΤΕΣ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΤΩ ΙΚΑΝΩΣΑΝΤΙ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝ ΤΩ ΦΩΤΙ

12 as you thank the Father, who made you qualify to share in the inheritance of the holy ones in the light.

13 ΟΣ ΕΡΡΥΣΑΤΟ ΗΜΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΣΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΥΤΟΥ

13 He rescued us from the authority of the darkness and transferred us into the kingdom of his beloved Son,

14 ΕΝ Ω ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΝ ΤΗΝ ΑΦΕΣΙΝ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ

14 by means of whom we have our release by ransom, the forgiveness of our sins.

15 ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΠΑΣΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

15 He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation;

16 ΟΤΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΚΤΙΣΘΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΑ ΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΟΡΑΤΑ ΕΙΤΕ ΘΡΟΝΟΙ ΕΙΤΕ ΚΥΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΑΡΧΑΙ ΕΙΤΕ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΚΤΙΣΤΑΙ

16 because by means of him all other things were created in the heavens and on the earth, the things visible and the things invisible, whether they are thrones or lordships or governments or authorities. All other things have been created through him and for him.

17 ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΑΥΤΩ ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ

17 Also, he is before all other things, and by means of him all other things were made to exist,

18 ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΙΝΑ ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΑΥΤΟΣ ΠΡΩΤΕΥΩΝ

18 and he is the head of the body, the congregation. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that he might become the one who is first in all things;

19 ΟΤΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΥΔΟΚΗΣΕΝ ΠΑΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΑΙ

19 because God was pleased to have all fullness to dwell in him,

20 ΚΑΙ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΛΛΑΞΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΗΣΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΥΤΟΥ [ΔΙ ΑΥΤΟΥ] ΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΤΕ ΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ

20 and through him to reconcile to himself all other things by making peace through the blood he shed on the stake, whether the things on the earth or the things in the heavens.

21 ΚΑΙ ΥΜΑΣ ΠΟΤΕ ΟΝΤΑΣ ΑΠΗΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΤΟΙΣ ΠΟΝΗΡΟΙΣ

21 Indeed, you who were once alienated and enemies because your minds were on the works that were wicked,

22 ΝΥΝΙ ΔΕ ΑΠΟΚΑΤΗΛΛΑΞΕΝ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΙ ΥΜΑΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΩΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΥΣ ΚΑΤΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ

22 he has now reconciled by means of that one’s fleshly body through his death, in order to present you holy and unblemished and open to no accusation before him—

23 ΕΙ ΓΕ ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΤΕΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΥ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΤΟΥ ΚΗΡΥΧΘΕΝΤΟΣ ΕΝ ΠΑΣΗ ΚΤΙΣΕΙ ΤΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΟΥ ΕΓΕΝΟΜΗΝ ΕΓΩ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ

23 provided, of course, that you continue in the faith, established on the foundation and steadfast, not being shifted away from the hope of that good news that you heard and that was preached in all creation under heaven. Of this good news I, Paul, became a minister.

24 ΝΥΝ ΧΑΙΡΩ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΘΗΜΑΣΙΝ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΠΛΗΡΩ ΤΑ ΥΣΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ Ο ΕΣΤΙΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

24 I am now rejoicing in my sufferings for your sake, and I am undergoing the tribulations of the Anointed One that are yet lacking in my flesh in behalf of his body, which is the congregation.

25 ΗΣ ΕΓΕΝΟΜΗΝ ΕΓΩ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΔΟΘΕΙΣΑΝ ΜΟΙ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΠΛΗΡΩΣΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

25 I became a minister of this congregation in accord with the stewardship from God that was given to me in your behalf to preach the word of God fully,

26 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟ ΑΠΟΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΝΥΝ ΔΕ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΑΥΤΟΥ

26 the sacred secret that was hidden from the past systems of things and from the past generations. But now it has been revealed to his holy ones,

27 ΟΙΣ ΗΘΕΛΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΣΑΙ ΤΙ ΤΟ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ Ο ΕΣΤΙΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΥΜΙΝ Η ΕΛΠΙΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ

27 to whom God has been pleased to make known among the nations the glorious riches of this sacred secret, which is the Anointed One in union with you, the hope of his glory.

28 ΟΝ ΗΜΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ ΝΟΥΘΕΤΟΥΝΤΕΣ ΠΑΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΑΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΝΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΩΜΕΝ ΠΑΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΕΛΕΙΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

28 He is the one we are proclaiming, admonishing everyone and teaching everyone in all wisdom, so that we may present every person complete in union with the Anointed One.

29 ΕΙΣ Ο ΚΑΙ ΚΟΠΙΩ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΝ ΕΝ ΕΜΟΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ

29 To this end I am indeed working hard, exerting myself with his strength that is operating powerfully within me.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2

Colossians. Chapter 2.

ΘΕΛΩ ΓΑΡ ΥΜΑΣ ΕΙΔΕΝΑΙ ΗΛΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΧΩ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΟΥΧ ΕΟΡΑΚΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΜΟΥ ΕΝ ΣΑΡΚΙ

1 For I want you to realize how great a struggle I am having in your behalf and in behalf of those at Laodiceʹa and in behalf of all those who have not personally seen me.

ΙΝΑ ΠΑΡΑΚΛΗΘΩΣΙΝ ΑΙ ΚΑΡΔΙΑΙ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

2 This is so that their hearts may be comforted and that they may be harmoniously joined together in love and may have all the riches that result from the full assurance of their understanding, in order to gain an accurate knowledge of the sacred secret of God, namely, the Anointed One.

ΕΝ Ω ΕΙΣΙΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ

3 Carefully concealed in him are all the treasures of wisdom and of knowledge.

ΤΟΥΤΟ ΛΕΓΩ ΙΝΑ ΜΗΔΕΙΣ ΥΜΑΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΖΗΤΑΙ ΕΝ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΑ

4 I am saying this so that no one may delude you with persuasive arguments.

ΕΙ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΑΠΕΙΜΙ ΑΛΛΑ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΣΥΝ ΥΜΙΝ ΕΙΜΙ ΧΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩΝ ΥΜΩΝ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΜΩΝ

5 Though I am absent in body, I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in the Anointed One.

ΩΣ ΟΥΝ ΠΑΡΕΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΕ

6 Therefore, just as you have accepted the Anointed Jesus the Lord, go on walking in union with him,

ΕΡΡΙΖΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΘΩΣ ΕΔΙΔΑΧΘΗΤΕ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

7 being rooted and built up in him and being stabilized in the faith, just as you were taught, and overflowing with thanksgiving.

ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΗ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΕΣΤΑΙ Ο ΣΥΛΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

8 Look out that no one takes you captive by means of the philosophy and empty deception according to human tradition, according to the elementary things of the world and not according to the Anointed One;

ΟΤΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΠΑΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΣ

9 because it is in him that all the fullness of the divine quality dwells bodily.

10 ΚΑΙ ΕΣΤΕ ΕΝ ΑΥΤΩ ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΚΕΦΑΛΗ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

10 So you have acquired a fullness by means of him, the one who is the head of all government and authority.

11 ΕΝ Ω ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΤΜΗΘΗΤΕ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩ ΕΝ ΤΗ ΑΠΕΚΔΥΣΕΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11 By your relationship with him, you were also circumcised with a circumcision performed without hands by stripping off the fleshly body, by the circumcision that belongs to the Anointed One.

12 ΣΥΝΤΑΦΕΝΤΕΣ ΑΥΤΩ ΕΝ ΤΩ ΒΑΠΤΙΣΜΩ ΕΝ Ω ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΕΡΘΗΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΕΓΕΙΡΑΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

12 For you were buried with him in his dipping, and by your relationship with him you were also raised up together through your faith in the powerful work of God, who raised him up from the dead.

13 ΚΑΙ ΥΜΑΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΟΝΤΑΣ [ΕΝ] ΤΟΙΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΥΜΩΝ ΣΥΝΕΖΩΟΠΟΙΗΣΕΝ ΥΜΑΣ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ ΗΜΙΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

13 Furthermore, though you were dead in your trespasses and in the uncircumcised state of your flesh, God made you alive together with him. He kindly forgave us all our trespasses

14 ΕΞΑΛΕΙΨΑΣ ΤΟ ΚΑΘ ΗΜΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΤΟΙΣ ΔΟΓΜΑΣΙΝ Ο ΗΝ ΥΠΕΝΑΝΤΙΟΝ ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΗΡΚΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣΗΛΩΣΑΣ ΑΥΤΟ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ

14 and erased the handwritten document that consisted of decrees and was in opposition to us. He has taken it out of the way by nailing it to the stake.

15 ΑΠΕΚΔΥΣΑΜΕΝΟΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΔΕΙΓΜΑΤΙΣΕΝ ΕΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΑΥΤΩ

15 He has stripped the governments and the authorities bare and has publicly exhibited them as conquered, leading them in a triumphal procession by means of it.

16 ΜΗ ΟΥΝ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΚΡΙΝΕΤΩ ΕΝ ΒΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΣΕΙ Η ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΕΟΡΤΗΣ Η ΝΕΟΜΗΝΙΑΣ Η ΣΑΒΒΑΤΩΝ

16 Therefore, do not let anyone judge you about what you eat and drink or about the observance of a festival or of the new moon or of a Saturday.

17 Α ΕΣΤΙΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΤΟ ΔΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

17 Those things are a shadow of the things to come, but the reality belongs to the Anointed One.

18 ΜΗΔΕΙΣ ΥΜΑΣ ΚΑΤΑΒΡΑΒΕΥΕΤΩ ΘΕΛΩΝ ΕΝ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΕΟΡΑΚΕΝ ΕΜΒΑΤΕΥΩΝ ΕΙΚΗ ΦΥΣΙΟΥΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΑΥΤΟΥ

18 Let no man deprive you of the prize who takes delight in a false humility and a form of worship of the angels, “taking his stand on” the things he has seen. He is actually puffed up without proper cause by his fleshly frame of mind,

19 ΚΑΙ ΟΥ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΞ ΟΥ ΠΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΝ ΑΥΞΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

19 and he is not holding fast to the head, to the one through whom the whole body is supplied and harmoniously joined together by means of its joints and ligaments and made to grow with the growth that is from God.

20 ΕΙ ΑΠΕΘΑΝΕΤΕ ΣΥΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΙ ΩΣ ΖΩΝΤΕΣ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΔΟΓΜΑΤΙΖΕΣΘΕ

20 If you died together with the Anointed One with respect to the elementary things of the world, why do you live as if still part of the world by further subjecting yourselves to the decrees:

21 ΜΗ ΑΨΗ ΜΗΔΕ ΓΕΥΣΗ ΜΗΔΕ ΘΙΓΗΣ

21 “Do not handle, nor taste, nor touch,”

22 Α ΕΣΤΙΝ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΦΘΟΡΑΝ ΤΗ ΑΠΟΧΡΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

22 referring to things that all perish with their use, according to the commands and teachings of men?

23 ΑΤΙΝΑ ΕΣΤΙΝ ΛΟΓΟΝ ΜΕΝ ΕΧΟΝΤΑ ΣΟΦΙΑΣ ΕΝ ΕΘΕΛΟΘΡΗΣΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ [ΚΑΙ] ΑΦΕΙΔΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚ ΕΝ ΤΙΜΗ ΤΙΝΙ ΠΡΟΣ ΠΛΗΣΜΟΝΗΝ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ

23 Although those things have an appearance of wisdom in a self-imposed form of worship and a false humility, a harsh treatment of the body, they are of no value in combating the satisfying of the flesh.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3

Colossians. Chapter 3.

ΕΙ ΟΥΝ ΣΥΝΗΓΕΡΘΗΤΕ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΤΑ ΑΝΩ ΖΗΤΕΙΤΕ ΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

1 If, however, you were raised up with the Anointed One, go on seeking the things above, where the Anointed One is seated at the right hand of God.

ΤΑ ΑΝΩ ΦΡΟΝΕΙΤΕ ΜΗ ΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

2 Keep your minds fixed on the things above, not on the things on the earth.

ΑΠΕΘΑΝΕΤΕ ΓΑΡ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΥΜΩΝ ΚΕΚΡΥΠΤΑΙ ΣΥΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΕΝ ΤΩ ΘΕΩ

3 For you died, and your life has been hidden with the Anointed One in union with God.

ΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΘΗ Η ΖΩΗ ΥΜΩΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΦΑΝΕΡΩΘΗΣΕΣΘΕ ΕΝ ΔΟΞΗ

4 When the Anointed One, our life, is made manifest, then you also will be made manifest with him in glory.

ΝΕΚΡΩΣΑΤΕ ΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΝ ΠΑΘΟΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΚΑΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΝ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

5 Deaden, therefore, your body members that are on the earth as respects sexual immorality, uncleanness, uncontrolled sexual passion, hurtful desire, and greediness, which is idolatry.

ΔΙ Α ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ [ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ]

6 On account of those things the wrath of God is coming.

ΕΝ ΟΙΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΑΤΕ ΠΟΤΕ ΟΤΕ ΕΖΗΤΕ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ

7 That is how you too used to conduct yourselves in your former way of life.

ΝΥΝΙ ΔΕ ΑΠΟΘΕΣΘΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΡΓΗΝ ΘΥΜΟΝ ΚΑΚΙΑΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΝ ΑΙΣΧΡΟΛΟΓΙΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΥΜΩΝ

8 But now you must put them all away from you: wrath, anger, badness, abusive speech, and obscene talk out of your mouth.

ΜΗ ΨΕΥΔΕΣΘΕ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΕΚΔΥΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΣΥΝ ΤΑΙΣ ΠΡΑΞΕΣΙΝ ΑΥΤΟΥ

9 Do not lie to one another. Strip off the old personality with its practices,

10 ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΤΟΝ ΑΝΑΚΑΙΝΟΥΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΤΙΣΑΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝ

10 and clothe yourselves with the new personality, which through accurate knowledge is being made new according to the image of the One who created it,

11 ΟΠΟΥ ΟΥΚ ΕΝΙ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΣΚΥΘΗΣ ΔΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΛΛΑ [ΤΑ] ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΧΡΙΣΤΟΣ

11 where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, foreigner, Scythʹian, slave, or freeman; but the Anointed One is all things and in all.

12 ΕΝΔΥΣΑΣΘΕ ΟΥΝ ΩΣ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΟΙΚΤΙΡΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΝ ΠΡΑΥΤΗΤΑ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΝ

12 Accordingly, as God’s chosen ones, holy and loved, clothe yourselves with the tender affections of compassion, kindness, humility, mildness, and patience.

13 ΑΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙΣ ΕΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ ΕΧΗ ΜΟΜΦΗΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΧΑΡΙΣΑΤΟ ΥΜΙΝ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ

13 Continue putting up with one another and forgiving one another freely even if anyone has a cause for complaint against another. Just as Jehovah freely forgave you, you must also do the same.

14 ΕΠΙ ΠΑΣΙΝ ΔΕ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ Ο ΕΣΤΙΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ

14 But besides all these things, clothe yourselves with love, for it is a perfect bond of union.

15 ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΡΑΒΕΥΕΤΩ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΗΝ ΚΑΙ ΕΚΛΗΘΗΤΕ ΕΝ ΕΝΙ ΣΩΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΙ ΓΙΝΕΣΘΕ

15 Also, let the peace of the Anointed One rule in your hearts, for you were called to that peace in one body. And show yourselves thankful.

16 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝΟΙΚΕΙΤΩ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΛΟΥΣΙΩΣ ΕΝ ΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΙΣ ΥΜΝΟΙΣ ΩΔΑΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙΣ ΕΝ [ΤΗ] ΧΑΡΙΤΙ ΑΔΟΝΤΕΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΥΜΩΝ ΤΩ ΘΕΩ

16 Let the word of the Anointed One reside in you richly in all wisdom. Keep on teaching and encouraging one another with psalms, praises to God, spiritual songs sung with gratitude, singing in your hearts to Jehovah.

17 ΚΑΙ ΠΑΝ Ο ΤΙ ΕΑΝ ΠΟΙΗΤΕ ΕΝ ΛΟΓΩ Η ΕΝ ΕΡΓΩ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝΤΕΣ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΤΡΙ ΔΙ ΑΥΤΟΥ

17 Whatever it is that you do in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, thanking God the Father through him.

18 ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΟΤΑΣΣΕΣΘΕ ΤΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΩΣ ΑΝΗΚΕΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

18 You wives, be in subjection to your husbands, as it is becoming in the Lord.

19 ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΙΚΡΑΙΝΕΣΘΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑΣ

19 You husbands, keep on loving your wives and do not be bitterly angry with them.

20 ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΤΟΙΣ ΓΟΝΕΥΣΙΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΕΥΑΡΕΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

20 You children, be obedient to your parents in everything, for this is well-pleasing to the Lord.

21 ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΗ ΕΡΕΘΙΖΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΜΩΝ ΙΝΑ ΜΗ ΑΘΥΜΩΣΙΝ

21 You fathers, do not be exasperating your children, so that they do not become downhearted.

22 ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΚΥΡΙΟΙΣ ΜΗ ΕΝ ΟΦΘΑΛΜΟΔΟΥΛΙΑ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΟΙ ΑΛΛ ΕΝ ΑΠΛΟΤΗΤΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

22 You slaves, be obedient in everything to those who are your human masters, not only when they are watching, just to please men, but with sincerity of heart, with fear of Jehovah.

23 Ο ΕΑΝ ΠΟΙΗΤΕ ΕΚ ΨΥΧΗΣ ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ ΩΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

23 Whatever you are doing, work at it whole-souled as for Jehovah, and not for men,

24 ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΚΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΗΜΨΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΧΡΙΣΤΩ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ

24 for you know that it is from Jehovah you will receive the inheritance as a reward. Slave for the Master, the Anointed One.

25 Ο ΓΑΡ ΑΔΙΚΩΝ ΚΟΜΙΣΕΤΑΙ Ο ΗΔΙΚΗΣΕΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟΣΩΠΟΛΗΜΨΙΑ

25 Certainly the one who does wrong will be repaid for the wrong he has done, and there is no partiality.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4

Colossians. Chapter 4.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΟΙΣ ΔΟΥΛΟΙΣ ΠΑΡΕΧΕΣΘΕ ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ

1 You masters, treat your slaves in a righteous and fair way, knowing that you also have a Master in heaven.

ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΕΙΤΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝ ΑΥΤΗ ΕΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

2 Persevere in prayer, remaining awake in it with thanksgiving.

ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΙΝΑ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΟΙΞΗ ΗΜΙΝ ΘΥΡΑΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΛΑΛΗΣΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙ Ο ΚΑΙ ΔΕΔΕΜΑΙ

3 At the same time, pray also for us, that God may open a door for the word so that we can declare the sacred secret about the Anointed One, for which I am in prison bonds,

ΙΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΩ ΑΥΤΟ ΩΣ ΔΕΙ ΜΕ ΛΑΛΗΣΑΙ

4 and that I may proclaim it as clearly as I ought to.

ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΙ

5 Go on walking in wisdom toward those on the outside, making the best use of your time.

Ο ΛΟΓΟΣ ΥΜΩΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝ ΧΑΡΙΤΙ ΑΛΑΤΙ ΗΡΤΥΜΕΝΟΣ ΕΙΔΕΝΑΙ ΠΩΣ ΔΕΙ ΥΜΑΣ ΕΝΙ ΕΚΑΣΤΩ ΑΠΟΚΡΙΝΕΣΘΑΙ

6 Let your words always be gracious, seasoned with salt, so that you will know how you should answer each person.

ΤΑ ΚΑΤ ΕΜΕ ΠΑΝΤΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΥΜΙΝ ΤΥΧΙΚΟΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΟΥΛΟΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

7 Tychʹicus, my beloved brother and faithful minister and fellow slave in the Lord, will tell you all the news about me.

ΟΝ ΕΠΕΜΨΑ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΙΝΑ ΓΝΩΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΗ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΜΩΝ

8 I am sending him to you so that you will know how we are and that he may comfort your hearts.

ΣΥΝ ΟΝΗΣΙΜΩ ΤΩ ΠΙΣΤΩ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΞ ΥΜΩΝ ΠΑΝΤΑ ΥΜΙΝ ΓΝΩΡΙΣΟΥΣΙΝ ΤΑ ΩΔΕ

9 He is coming along with Onesʹimus, my faithful and beloved brother, who is from among you; they will tell you all the things happening here.

10 ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΥΜΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΥΝΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΑΝΕΨΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΠΕΡΙ ΟΥ ΕΛΑΒΕΤΕ ΕΝΤΟΛΑΣ ΕΑΝ ΕΛΘΗ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΔΕΞΑΣΘΕ ΑΥΤΟΝ

10 Aristarʹchus, my fellow captive, sends you his greetings, and so does Mark, the cousin of Barʹnabas (concerning whom you received instructions to welcome him if he comes to you),

11 ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΙΟΥΣΤΟΣ ΟΙ ΟΝΤΕΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΟΥΤΟΙ ΜΟΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΓΕΝΗΘΗΣΑΝ ΜΟΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ

11 and Jesus who is called Justus, who are of those circumcised. Only these are my fellow workers for the Kingdom of God, and they have become a source of great comfort to me.

12 ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΥΜΑΣ ΕΠΑΦΡΑΣ Ο ΕΞ ΥΜΩΝ ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ [ΙΗΣΟΥ] ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ ΙΝΑ ΣΤΑΘΗΤΕ ΤΕΛΕΙΟΙ ΚΑΙ ΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟΙ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΘΕΛΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

12 Epʹaphras, a slave of the Anointed Jesus who is from among you, sends you his greetings. He is always exerting himself in your behalf in his prayers, so that you may finally stand complete and with firm conviction in all the will of God.

13 ΜΑΡΤΥΡΩ ΓΑΡ ΑΥΤΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΝ ΠΟΝΟΝ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΑΠΟΛΕΙ

13 For I bear him witness that he makes great efforts in your behalf and in behalf of those in Laodiceʹa and Hierapʹolis.

14 ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΥΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΣ

14 Luke, the beloved physician, sends you his greetings, and so does Deʹmas.

15 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΝΥΜΦΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

15 Give my greetings to the brothers in Laodiceʹa and to Nymʹpha and to the congregation at her house.

16 ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΝΑΓΝΩΣΘΗ ΠΑΡ ΥΜΙΝ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΙΗΣΑΤΕ ΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΛΑΟΔΙΚΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ ΙΝΑ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΤΕ

16 And when this letter has been read among you, arrange for it also to be read in the congregation of the Laodiceʹans and for you also to read the one from Laodiceʹa.

17 ΚΑΙ ΕΙΠΑΤΕ ΑΡΧΙΠΠΩ ΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΗΝ ΠΑΡΕΛΑΒΕΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΙΝΑ ΑΥΤΗΝ ΠΛΗΡΟΙΣ

17 Also, tell Archipʹpus: “Pay attention to the ministry that you accepted in the Lord, in order to fulfill it.”

18 Ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΤΗ ΕΜΗ ΧΕΙΡΙ ΠΑΥΛΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ Η ΧΑΡΙΣ ΜΕΘ ΥΜΩΝ

18 Here is my greeting, Paul’s, in my own hand. Keep my prison bonds in mind. The undeserved kindness be with you.

COMMENTS

NOTES

Jehovah = Yahweh = Yehowah

Anointed One = Christ, Messiah

Dipper = Baptist, Baptizer

Slanderer = Devil

Opposer = Satan

envoy = apostle

messenger; angel = angel

may it be so; truly = amen

dip, wash, cleanse, immerse = baptize

Saturday = Sabbath


Spelling error report

The following text will be sent to our editors: