Ephesians


ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 1

Ephesians. Chapter 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΤΟΙΣ ΟΥΣΙΝ [ΕΝ ΕΦΕΣΩ] ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

1 Paul, an envoy of the Anointed Jesus through God’s will, to the holy ones who are in Ephʹesus and are faithful in union with the Anointed Jesus:

ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

2 May you have undeserved kindness and peace from God our Father and the Lord Jesus the Anointed One.

ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΕΥΛΟΓΗΣΑΣ ΗΜΑΣ ΕΝ ΠΑΣΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

3 Praised be the God and Father of our Lord Jesus the Anointed One, for he has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in union with the Anointed One,

ΚΑΘΩΣ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ ΗΜΑΣ ΕΝ ΑΥΤΩ ΠΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΑΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΩΜΟΥΣ ΚΑΤΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΓΑΠΗ

4 as he chose us to be in union with him before the founding of the world, that we should be holy and unblemished before him in love.

ΠΡΟΟΡΙΣΑΣ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΝ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΔΟΚΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

5 For he foreordained us to be adopted as his own sons through Jesus the Anointed One, according to his good pleasure and will,

ΕΙΣ ΕΠΑΙΝΟΝ ΔΟΞΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΗΣ ΕΧΑΡΙΤΩΣΕΝ ΗΜΑΣ ΕΝ ΤΩ ΗΓΑΠΗΜΕΝΩ

6 in praise of his glorious undeserved kindness that he kindly bestowed on us by means of his beloved one.

ΕΝ Ω ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΑΦΕΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

7 By means of him we have the release by ransom through the blood of that one, yes, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his undeserved kindness.

ΗΣ ΕΠΕΡΙΣΣΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΕΝ ΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΗΣΕΙ

8 This undeserved kindness he caused to abound toward us in all wisdom and understanding

ΓΝΩΡΙΣΑΣ ΗΜΙΝ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΔΟΚΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΗΝ ΠΡΟΕΘΕΤΟ ΕΝ ΑΥΤΩ

9 by making known to us the sacred secret of his will. It is according to his good pleasure that he himself purposed

10 ΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΑΣΘΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΝ ΑΥΤΩ

10 for an administration at the full limit of the appointed times, to gather all things together in the Anointed One, the things in the heavens and the things on the earth. Yes, in him

11 ΕΝ Ω ΚΑΙ ΕΚΛΗΡΩΘΗΜΕΝ ΠΡΟΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

11 with whom we are in union and were assigned as heirs, having been foreordained according to the purpose of the one who accomplishes all things as he decides according to his will,

12 ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΕΠΑΙΝΟΝ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΛΠΙΚΟΤΑΣ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ

12 so that we who have been first to hope in the Anointed One should serve for the praise of his glory.

13 ΕΝ Ω ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΥΜΩΝ ΕΝ Ω ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΕΣΦΡΑΓΙΣΘΗΤΕ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩ ΑΓΙΩ

13 But you also hoped in him after you heard the word of truth, the good news about your salvation. After you believed, you were sealed by means of him with the promised holy spirit,

14 Ο ΕΣΤΙΝ ΑΡΡΑΒΩΝ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΕΠΑΙΝΟΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ

14 which is a token in advance of our inheritance, for the purpose of releasing God’s own possession by a ransom, to his glorious praise.

15 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΓΩ ΑΚΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΚΑΘ ΥΜΑΣ ΠΙΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

15 That is why I also, since I have heard of the faith that you have in the Lord Jesus and the love that you demonstrate toward all the holy ones,

16 ΟΥ ΠΑΥΟΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΜΝΕΙΑΝ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΜΟΥ

16 never stop giving thanks for you. I continue mentioning you in my prayers,

17 ΙΝΑ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΠΑΤΗΡ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΔΩΗ ΥΜΙΝ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΑΥΤΟΥ

17 that the God of our Lord Jesus the Anointed One, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the accurate knowledge of him.

18 ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ [ΥΜΩΝ] ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΕΝΑΙ ΥΜΑΣ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ Η ΕΛΠΙΣ ΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΤΙΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ

18 He has enlightened the eyes of your heart, so that you may know to what hope he called you, what glorious riches he holds as an inheritance for the holy ones,

19 ΚΑΙ ΤΙ ΤΟ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΟΥ

19 and how surpassing the greatness of his power is toward us believers. It is according to the operation of the mightiness of his strength,

20 ΗΝ ΕΝΗΡΓΗΣΕΝ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΕΓΕΙΡΑΣ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΑΣ ΕΝ ΔΕΞΙΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙΣ

20 which he exercised toward the Anointed One when he raised him up from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places,

21 ΥΠΕΡΑΝΩ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΑΙΩΝΙ ΤΟΥΤΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΜΕΛΛΟΝΤΙ

21 far above every government and authority and power and lordship and every name that is named, not only in this system of things but also in that to come.

22 ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΤΑΞΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΔΩΚΕΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

22 He also subjected all things under his feet and made him head over all things with regard to the congregation,

23 ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΥ

23 which is his body, the fullness of him who fills up all things in all.

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2

Ephesians. Chapter 2.

ΚΑΙ ΥΜΑΣ ΟΝΤΑΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΙΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΥΜΩΝ

1 Furthermore, God made you alive, though you were dead in your trespasses and sins,

ΕΝ ΑΙΣ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΙΟΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ

2 in which you at one time walked according to the system of things of this world, according to the ruler of the authority of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience.

ΕΝ ΟΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΠΑΝΤΕΣ ΑΝΕΣΤΡΑΦΗΜΕΝ ΠΟΤΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΗΜΩΝ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΤΑ ΘΕΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΘΑ ΤΕΚΝΑ ΦΥΣΕΙ ΟΡΓΗΣ ΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ

3 Yes, among them we all at one time conducted ourselves in harmony with the desires of our flesh, carrying out the will of the flesh and of our thoughts, and we were naturally children of wrath just as the rest.

Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΩΝ ΕΝ ΕΛΕΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΛΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΑΥΤΟΥ ΗΝ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΗΜΑΣ

4 But God, being rich in mercy, because of his great love with which he loved us,

ΚΑΙ ΟΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΙΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΣΙΝ ΣΥΝΕΖΩΟΠΟΙΗΣΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΧΑΡΙΤΙ ΕΣΤΕ ΣΕΣΩΣΜΕΝΟΙ

5 made us alive together with the Anointed One, even when we were dead in trespasses—by undeserved kindness you have been saved.

ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΕΙΡΕΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΑΘΙΣΕΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

6 Moreover, he raised us up together and seated us together in the heavenly places in union with the Anointed Jesus,

ΙΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΤΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΙΩΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΙΣ ΤΟ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΙ ΕΦ ΗΜΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

7 so that in the coming systems of things he might demonstrate the surpassing riches of his undeserved kindness in his graciousness toward us in union with the Anointed Jesus.

ΤΗ ΓΑΡ ΧΑΡΙΤΙ ΕΣΤΕ ΣΕΣΩΣΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΟΥΚ ΕΞ ΥΜΩΝ ΘΕΟΥ ΤΟ ΔΩΡΟΝ

8 By this undeserved kindness you have been saved through faith, and this is not of your own doing; rather, it is God’s gift.

ΟΥΚ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΙΝΑ ΜΗ ΤΙΣ ΚΑΥΧΗΣΗΤΑΙ

9 No, it is not a result of works, so that no one should have grounds for boasting.

10 ΑΥΤΟΥ ΓΑΡ ΕΣΜΕΝ ΠΟΙΗΜΑ ΚΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΕΠΙ ΕΡΓΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΟΙΣ ΠΡΟΗΤΟΙΜΑΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΙΝΑ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΩΜΕΝ

10 We are God’s handiwork and were created in union with the Anointed Jesus for good works, which God determined in advance for us to walk in them.

11 ΔΙΟ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΠΟΤΕ ΥΜΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ

11 Therefore, remember that at one time you, people of the nations by fleshly descent, were the ones called “uncircumcision” by those called “circumcision,” which is made in the flesh by human hands.

12 ΟΤΙ ΗΤΕ ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΕΚΕΙΝΩ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΗΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΟΙ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ

12 At that time you were without the Anointed One, alienated from the state of Israel, strangers to the covenants of the promise; you had no hope and were without God in the world.

13 ΝΥΝΙ ΔΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΥΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΤΕ ΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΑΝ ΕΓΕΝΗΘΗΤΕ ΕΓΓΥΣ ΕΝ ΤΩ ΑΙΜΑΤΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

13 But now in union with the Anointed Jesus, you who were once far off have come to be near by the blood of the Anointed One.

14 ΑΥΤΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Η ΕΙΡΗΝΗ ΗΜΩΝ Ο ΠΟΙΗΣΑΣ ΤΑ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΛΥΣΑΣ ΤΗΝ ΕΧΘΡΑΝ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΑΥΤΟΥ

14 For he is our peace, the one who made the two groups one and destroyed the wall in between that fenced them off.

15 ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΝ ΔΟΓΜΑΣΙΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΣ ΙΝΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΤΙΣΗ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΟΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗΝ

15 By means of his flesh he abolished the enmity, the Law of commandments consisting in decrees, in order to make the two groups in union with himself into one new man and to make peace,

16 ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣ ΕΝ ΕΝΙ ΣΩΜΑΤΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΣ ΤΗΝ ΕΧΘΡΑΝ ΕΝ ΑΥΤΩ

16 and to reconcile fully both peoples in one body to God through the stake, because he had killed off the enmity by means of himself.

17 ΚΑΙ ΕΛΘΩΝ ΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΤΟ ΕΙΡΗΝΗΝ ΥΜΙΝ ΤΟΙΣ ΜΑΚΡΑΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΤΟΙΣ ΕΓΓΥΣ

17 And he came and declared the good news of peace to you who were far off, and peace to those near,

18 ΟΤΙ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΝ ΟΙ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΕΝ ΕΝΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

18 because through him we, both peoples, have free access to the Father by one spirit.

19 ΑΡΑ ΟΥΝ ΟΥΚΕΤΙ ΕΣΤΕ ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΕΣΤΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

19 So you are no longer strangers and foreigners, but you are fellow citizens of the holy ones and are members of the household of God,

20 ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩ ΘΕΜΕΛΙΩ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΟΝΤΟΣ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

20 and you have been built up on the foundation of the envoys and prophets, while the Anointed Jesus himself is the foundation cornerstone.

21 ΕΝ Ω ΠΑΣΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΕΙ ΕΙΣ ΝΑΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

21 In union with him the whole building, being harmoniously joined together, is growing into a holy temple for Jehovah.

22 ΕΝ Ω ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΣΥΝΟΙΚΟΔΟΜΕΙΣΘΕ ΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ

22 In union with him you too are being built up together into a place for God to inhabit by spirit.

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 3

Ephesians. Chapter 3.

ΤΟΥΤΟΥ ΧΑΡΙΝ ΕΓΩ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΔΕΣΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ [ΙΗΣΟΥ] ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

1 For this reason I, Paul, the prisoner of the Anointed Jesus in behalf of you, the people of the nations—

ΕΙ ΓΕ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΔΟΘΕΙΣΗΣ ΜΟΙ ΕΙΣ ΥΜΑΣ

2 if, really, you have heard about the stewardship of God’s undeserved kindness that was given to me for your sakes,

3[ΟΤΙ] ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΕΓΝΩΡΙΣΘΗ ΜΟΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΕΓΡΑΨΑ ΕΝ ΟΛΙΓΩ

3 that by way of a revelation the sacred secret was made known to me, just as I wrote previously in brief.

ΠΡΟΣ Ο ΔΥΝΑΣΘΕ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΝΟΗΣΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΙΝ ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΜΥΣΤΗΡΙΩ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

4 So when you read this, you can realize my comprehension of the sacred secret of the Anointed One.

Ο ΕΤΕΡΑΙΣ ΓΕΝΕΑΙΣ ΟΥΚ ΕΓΝΩΡΙΣΘΗ ΤΟΙΣ ΥΙΟΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΩΣ ΝΥΝ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ

5 In other generations this secret was not made known to the sons of men as it has now been revealed to his holy envoys and prophets by spirit,

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

6 namely, that people of the nations should, in union with the Anointed Jesus and through the good news, be joint heirs and fellow members of the body and partakers with us of the promise.

ΟΥ ΕΓΕΝΗΘΗΝ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΔΟΘΕΙΣΗΣ ΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

7 I became a minister of this according to the free gift of God’s undeserved kindness that was given me through the operation of his power.

ΕΜΟΙ ΤΩ ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΕΡΩ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΔΟΘΗ Η ΧΑΡΙΣ ΑΥΤΗ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΣΘΑΙ ΤΟ ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

8 To me, a man less than the least of all holy ones, this undeserved kindness was given, so that I should declare to the nations the good news about the unfathomable riches of the Anointed One

ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΑΙ [ΠΑΝΤΑΣ] ΤΙΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΤΙΣΑΝΤΙ

9 and should make everyone see the administration of the sacred secret that has been hidden through the ages in God, who created all things.

10 ΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΘΗ ΝΥΝ ΤΑΙΣ ΑΡΧΑΙΣ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΟΣ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

10 This was so that now, through the congregation, there might be made known to the governments and the authorities in the heavenly places the greatly diversified wisdom of God.

11 ΚΑΤΑ ΠΡΟΘΕΣΙΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΗΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ

11 This is according to the eternal purpose that he formed in connection with the Anointed One, Jesus our Lord,

12 ΕΝ Ω ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΝ ΕΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

12 by means of whom we have this freeness of speech and free access with confidence through our faith in him.

13 ΔΙΟ ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΜΗ ΕΓΚΑΚΕΙΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΛΙΨΕΣΙΝ ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΔΟΞΑ ΥΜΩΝ

13 So I ask you not to give up on account of my tribulations in your behalf, for these mean glory for you.

14 ΤΟΥΤΟΥ ΧΑΡΙΝ ΚΑΜΠΤΩ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

14 For this reason I bend my knees to the Father,

15 ΕΞ ΟΥ ΠΑΣΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ

15 to whom every family in heaven and on earth owes its name.

16 ΙΝΑ ΔΩ ΥΜΙΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΡΑΤΑΙΩΘΗΝΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

16 I pray that he may grant you through the abundance of his glory to be made mighty in the man you are inside, with power through his spirit,

17 ΚΑΤΟΙΚΗΣΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΥΜΩΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΕΡΡΙΖΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΟΙ

17 and that through your faith you may have the Anointed One dwell in your hearts with love. May you be rooted and established on the foundation,

18 ΙΝΑ ΕΞΙΣΧΥΣΗΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣΘΑΙ ΣΥΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΤΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ

18 in order that with all the holy ones you may be thoroughly able to comprehend fully what is the breadth and length and height and depth,

19 ΓΝΩΝΑΙ ΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΑΓΑΠΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΝΑ ΠΛΗΡΩΘΗΤΕ ΕΙΣ ΠΑΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

19 and to know the love of the Anointed One, which surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness that God gives.

20 ΤΩ ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΝΩ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΗΣΑΙ ΥΠΕΡΕΚΠΕΡΙΣΣΟΥ ΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ Η ΝΟΟΥΜΕΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΝ ΕΝ ΗΜΙΝ

20 Now to the one who can, according to his power that is operating in us, do more than superabundantly beyond all the things we ask or conceive,

21 ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΕΙΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΓΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ

21 to him be the glory by means of the congregation and by means of the Anointed Jesus to all generations forever and ever. May it be so.

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 4

Ephesians. Chapter 4.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΥΝ ΥΜΑΣ ΕΓΩ Ο ΔΕΣΜΙΟΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΑΞΙΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΑΙ ΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΗΣ ΕΚΛΗΘΗΤΕ

1 Therefore I, the prisoner in the Lord, appeal to you to walk worthily of the calling with which you were called,

ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΥΤΗΤΟΣ ΜΕΤΑ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΣ ΑΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ

2 with all humility and mildness, with patience, putting up with one another in love,

ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΕΣ ΤΗΡΕΙΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΩ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

3 earnestly endeavoring to maintain the oneness of the spirit in the uniting bond of peace.

ΕΝ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΛΗΘΗΤΕ ΕΝ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΙ ΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΥΜΩΝ

4 One body there is, and one spirit, just as you were called to the one hope of your calling;

ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΜΙΑ ΠΙΣΤΙΣ ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

5 one Lord, one faith, one dipping;

ΕΙΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΙΝ

6 one God and Father of all, who is over all and through all and in all.

ΕΝΙ ΔΕ ΕΚΑΣΤΩ ΗΜΩΝ ΕΔΟΘΗ Η ΧΑΡΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

7 Now undeserved kindness was given to each one of us according to how the Anointed One measured out the free gift.

ΔΙΟ ΛΕΓΕΙ ΑΝΑΒΑΣ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΗΧΜΑΛΩΤΕΥΣΕΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΝ ΕΔΩΚΕΝ ΔΟΜΑΤΑ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

8 For it says: “When he ascended on high he carried away captives; he gave gifts in men.”

ΤΟ ΔΕ ΑΝΕΒΗ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΙ ΜΗ ΟΤΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ [ΜΕΡΗ] ΤΗΣ ΓΗΣ

9 Now what does the expression “he ascended” mean but that he also descended into the lower regions, that is, the earth?

10 Ο ΚΑΤΑΒΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΒΑΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΙΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

10 The very one who descended is also the one who ascended far above all the heavens, so that he might give fullness to all things.

11 ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΔΩΚΕΝ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΕ ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

11 And he gave some as envoys, some as prophets, some as evangelizers, some as shepherds and teachers,

12 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

12 with a view to the readjustment of the holy ones, for ministerial work, to build up the body of the Anointed One,

13 ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΩΜΕΝ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΑΝΔΡΑ ΤΕΛΕΙΟΝ ΕΙΣ ΜΕΤΡΟΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

13 until we all attain to the oneness of the faith and of the accurate knowledge of the Son of God, to being a full-grown man, attaining the measure of stature that belongs to the fullness of the Anointed One.

14 ΙΝΑ ΜΗΚΕΤΙ ΩΜΕΝ ΝΗΠΙΟΙ ΚΛΥΔΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΙ ΑΝΕΜΩ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΚΥΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΝ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΙΑΝ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ

14 So we should no longer be children, tossed about as by waves and carried here and there by every wind of teaching by means of the trickery of men, by means of cunning in deceptive schemes.

15 ΑΛΗΘΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΑΥΞΗΣΩΜΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΚΕΦΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΣ

15 But speaking the truth, let us by love grow up in all things into him who is the head, the Anointed One.

16 ΕΞ ΟΥ ΠΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΠΑΣΗΣ ΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΕΝ ΜΕΤΡΩ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΓΑΠΗ

16 From him all the body is harmoniously joined together and made to cooperate through every joint that gives what is needed. When each respective member functions properly, this contributes to the growth of the body as it builds itself up in love.

17 ΤΟΥΤΟ ΟΥΝ ΛΕΓΩ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΜΗΚΕΤΙ ΥΜΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ ΕΝ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΙ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΑΥΤΩΝ

17 So this is what I say and bear witness to in the Lord, that you should no longer go on walking just as the nations also walk, in the futility of their minds.

18 ΕΣΚΟΤΩΜΕΝΟΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΟΝΤΕΣ ΑΠΗΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑΝ ΤΗΝ ΟΥΣΑΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΩΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

18 They are in darkness mentally and alienated from the life that belongs to God, because of the ignorance that is in them, because of the insensitivity of their hearts.

19 ΟΙΤΙΝΕΣ ΑΠΗΛΓΗΚΟΤΕΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΕΔΩΚΑΝ ΤΗ ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΕΝ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ

19 Having gone past all moral sense, they gave themselves over to brazen conduct to practice every sort of uncleanness with greediness.

20 ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΟΥΧ ΟΥΤΩΣ ΕΜΑΘΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

20 But you did not learn the Anointed One to be like this,

21 ΕΙ ΓΕ ΑΥΤΟΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΔΙΔΑΧΘΗΤΕ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ

21 if, indeed, you heard him and were taught by means of him, just as truth is in Jesus.

22 ΑΠΟΘΕΣΘΑΙ ΥΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟΝ ΦΘΕΙΡΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

22 You were taught to put away the old personality that conforms to your former course of conduct and that is being corrupted according to its deceptive desires.

23 ΑΝΑΝΕΟΥΣΘΑΙ ΔΕ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΥΜΩΝ

23 And you should continue to be made new in your dominant mental attitude,

24 ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΑΣΘΑΙ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΤΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΣΙΟΤΗΤΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

24 and should put on the new personality that was created according to God’s will in true righteousness and loyalty.

25 ΔΙΟ ΑΠΟΘΕΜΕΝΟΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΛΑΛΕΙΤΕ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΤΙ ΕΣΜΕΝ ΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΗ

25 Therefore, now that you have put away deceit, each one of you speak truth with his neighbor, because we are members belonging to one another.

26 ΟΡΓΙΖΕΣΘΕ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΑΡΤΑΝΕΤΕ Ο ΗΛΙΟΣ ΜΗ ΕΠΙΔΥΕΤΩ ΕΠΙ [ΤΩ] ΠΑΡΟΡΓΙΣΜΩ ΥΜΩΝ

26 Be wrathful, but do not sin; do not let the sun set while you are still angry;

27 ΜΗΔΕ ΔΙΔΟΤΕ ΤΟΠΟΝ ΤΩ ΔΙΑΒΟΛΩ

27 do not give the Slanderer an opportunity.

28 Ο ΚΛΕΠΤΩΝ ΜΗΚΕΤΙ ΚΛΕΠΤΕΤΩ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΚΟΠΙΑΤΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΑΙΣ [ΙΔΙΑΙΣ] ΧΕΡΣΙΝ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΙΝΑ ΕΧΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΑΙ ΤΩ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΝΤΙ

28 Let the one who steals steal no more; rather, let him do hard work, doing good work with his hands, so that he may have something to share with someone in need.

29 ΠΑΣ ΛΟΓΟΣ ΣΑΠΡΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΥΜΩΝ ΜΗ ΕΚΠΟΡΕΥΕΣΘΩ ΑΛΛΑ ΕΙ ΤΙΣ ΑΓΑΘΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΣ ΙΝΑ ΔΩ ΧΑΡΙΝ ΤΟΙΣ ΑΚΟΥΟΥΣΙΝ

29 Let a rotten word not come out of your mouth, but only what is good for building up as the need may be, to impart what is beneficial to the hearers.

30 ΚΑΙ ΜΗ ΛΥΠΕΙΤΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ Ω ΕΣΦΡΑΓΙΣΘΗΤΕ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΩΣ

30 Also, do not be grieving God’s holy spirit, with which you have been sealed for a day of releasing by ransom.

31 ΠΑΣΑ ΠΙΚΡΙΑ ΚΑΙ ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΚΡΑΥΓΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΑΡΘΗΤΩ ΑΦ ΥΜΩΝ ΣΥΝ ΠΑΣΗ ΚΑΚΙΑ

31 Put away from yourselves every kind of malicious bitterness, anger, wrath, screaming, and abusive speech, as well as everything injurious.

32 ΓΙΝΕΣΘΕ [ΔΕ] ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΟΙ ΧΑΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΧΑΡΙΣΑΤΟ ΥΜΙΝ

32 But become kind to one another, tenderly compassionate, freely forgiving one another just as God also by the Anointed One freely forgave you.

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5

Ephesians. Chapter 5.

ΓΙΝΕΣΘΕ ΟΥΝ ΜΙΜΗΤΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΤΕΚΝΑ ΑΓΑΠΗΤΑ

1 Therefore, become imitators of God, as beloved children,

ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΕ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΝ ΤΩ ΘΕΩ ΕΙΣ ΟΣΜΗΝ ΕΥΩΔΙΑΣ

2 and go on walking in love, just as the Anointed One also loved us and gave himself for us as an offering and a sacrifice, a sweet fragrance to God.

ΠΟΡΝΕΙΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ ΠΑΣΑ Η ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ ΜΗΔΕ ΟΝΟΜΑΖΕΣΘΩ ΕΝ ΥΜΙΝ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΑΓΙΟΙΣ

3 Let sexual immorality and every sort of uncleanness or greediness not even be mentioned among you, just as is proper for holy people;

ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΩΡΟΛΟΓΙΑ Η ΕΥΤΡΑΠΕΛΙΑ Α ΟΥΚ ΑΝΗΚΕΝ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

4 neither shameful conduct nor foolish talking nor obscene jesting—things that are not befitting—but rather the giving of thanks.

ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΙΣΤΕ ΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΠΑΣ ΠΟΡΝΟΣ Η ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ Η ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΣ Ο ΕΣΤΙΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

5 For you know this, recognizing it for yourselves, that no sexually immoral person or unclean person or greedy person, which means being an idolater, has any inheritance in the Kingdom of the Anointed One and of God.

ΜΗΔΕΙΣ ΥΜΑΣ ΑΠΑΤΑΤΩ ΚΕΝΟΙΣ ΛΟΓΟΙΣ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΓΑΡ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ

6 Let no man deceive you with empty words, for because of such things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience.

ΜΗ ΟΥΝ ΓΙΝΕΣΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΑΥΤΩΝ

7 Therefore, do not be sharers with them;

ΗΤΕ ΓΑΡ ΠΟΤΕ ΣΚΟΤΟΣ ΝΥΝ ΔΕ ΦΩΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΩΣ ΤΕΚΝΑ ΦΩΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΕ

8 for you were once darkness, but you are now light in connection with the Lord. Go on walking as children of light,

Ο ΓΑΡ ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΝ ΠΑΣΗ ΑΓΑΘΩΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

9 for the fruitage of the light consists of every sort of goodness and righteousness and truth.

10 ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΕΣ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΥΑΡΕΣΤΟΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ

10 Keep on making sure of what is acceptable to the Lord;

11 ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΤΟΙΣ ΑΚΑΡΠΟΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ

11 and stop sharing in the unfruitful works that belong to the darkness; rather, expose them for what they are.

12 ΤΑ ΓΑΡ ΚΡΥΦΗ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠ ΑΥΤΩΝ ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ

12 For the things they do in secret are shameful even to mention.

13 ΤΑ ΔΕ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΦΑΝΕΡΟΥΤΑΙ

13 Now all the things that are being exposed are made evident by the light, for everything that is being made evident is light.

14 ΠΑΝ ΓΑΡ ΤΟ ΦΑΝΕΡΟΥΜΕΝΟΝ ΦΩΣ ΕΣΤΙΝ ΔΙΟ ΛΕΓΕΙ ΕΓΕΙΡΕ Ο ΚΑΘΕΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΥΣΕΙ ΣΟΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

14 Therefore, it is said: “Awake, O sleeper, and arise from the dead, and the Anointed One will shine upon you.”

15 ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΕ ΜΗ ΩΣ ΑΣΟΦΟΙ ΑΛΛ ΩΣ ΣΟΦΟΙ

15 So keep strict watch that how you walk is not as unwise but as wise persons,

16 ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΟΤΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΠΟΝΗΡΑΙ ΕΙΣΙΝ

16 making the best use of your time, because the days are wicked.

17 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΑΦΡΟΝΕΣ ΑΛΛΑ ΣΥΝΙΕΤΕ ΤΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

17 On this account stop being unreasonable, but keep perceiving what the will of Jehovah is.

18 ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΘΥΣΚΕΣΘΕ ΟΙΝΩ ΕΝ Ω ΕΣΤΙΝ ΑΣΩΤΙΑ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΟΥΣΘΕ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ

18 Also, do not get drunk with wine, in which there is debauchery, but keep getting filled with spirit.

19 ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΕΑΥΤΟΙΣ [ΕΝ] ΨΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙΣ ΚΑΙ ΩΔΑΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙΣ ΑΔΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΥΜΩΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ

19 Speak to one another with psalms, praises to God, and spiritual songs, singing and accompanying yourselves with music in your hearts to Jehovah,

20 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ

20 always giving thanks to our God and Father for everything in the name of our Lord Jesus the Anointed One.

21 ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΕΝ ΦΟΒΩ ΧΡΙΣΤΟΥ

21 Be in subjection to one another in fear of the Anointed One.

22 ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΩΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ

22 Let wives be in subjection to their husbands as to the Lord,

23 ΟΤΙ ΑΝΗΡ ΕΣΤΙΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΥΤΟΣ ΣΩΤΗΡ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

23 because a husband is head of his wife just as the Anointed One is head of the congregation, he being a savior of this body.

24 ΑΛΛΑ ΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ

24 In fact, as the congregation is in subjection to the Anointed One, wives should also be to their husbands in everything.

25 ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΑΥΤΟΝ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΗΣ

25 Husbands, continue loving your wives, just as the Anointed One also loved the congregation and gave himself up for it,

26 ΙΝΑ ΑΥΤΗΝ ΑΓΙΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΑΣ ΤΩ ΛΟΥΤΡΩ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΕΝ ΡΗΜΑΤΙ

26 in order that he might sanctify it, cleansing it with the bath of water by means of the word,

27 ΙΝΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣ ΕΑΥΤΩ ΕΝΔΟΞΟΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΜΗ ΕΧΟΥΣΑΝ ΣΠΙΛΟΝ Η ΡΥΤΙΔΑ Η ΤΙ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΑΛΛ ΙΝΑ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΩΜΟΣ

27 so that he might present the congregation to himself in its splendor, without a spot or a wrinkle or any of such things, but holy and without blemish.

28 ΟΥΤΩΣ ΟΦΕΙΛΟΥΣΙΝ [ΚΑΙ] ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΑΓΑΠΑΝ ΤΑΣ ΕΑΥΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΩΣ ΤΑ ΕΑΥΤΩΝ ΣΩΜΑΤΑ Ο ΑΓΑΠΩΝ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΑΥΤΟΝ ΑΓΑΠΑ

28 In the same way husbands should love their wives as their own bodies. A man who loves his wife loves himself,

29 ΟΥΔΕΙΣ ΓΑΡ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΡΚΑ ΕΜΙΣΗΣΕΝ ΑΛΛΑ ΕΚΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΘΑΛΠΕΙ ΑΥΤΗΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

29 for no man ever hated his own body, but he feeds and cherishes it, just as the Anointed One does the congregation,

30 ΟΤΙ ΜΕΛΗ ΕΣΜΕΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

30 because we are members of his body.

31 ΑΝΤΙ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ [ΤΟΝ] ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ [ΤΗΝ] ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΣ ΣΑΡΚΑ ΜΙΑΝ

31 “For this reason a man will leave his father and his mother and he will stick to his wife, and the two will be one flesh.”

32 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΜΕΓΑ ΕΣΤΙΝ ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

32 This sacred secret is great. Now I am speaking about the Anointed One and the congregation.

33 ΠΛΗΝ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΟΙ ΚΑΘ ΕΝΑ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΥΤΩΣ ΑΓΑΠΑΤΩ ΩΣ ΕΑΥΤΟΝ Η ΔΕ ΓΥΝΗ ΙΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

33 Nevertheless, each one of you must love his wife as he does himself; on the other hand, the wife should have deep respect for her husband.

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6

Ephesians. Chapter 6.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΤΟΙΣ ΓΟΝΕΥΣΙΝ ΥΜΩΝ [ΕΝ ΚΥΡΙΩ] ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

1 Children, be obedient to your parents in union with the Lord, for this is righteous.

ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ ΕΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ

2 “Honor your father and your mother” is the first command with a promise:

ΙΝΑ ΕΥ ΣΟΙ ΓΕΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΕΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

3 “That it may go well with you and you may remain a long time on the earth.”

ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΡΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΜΩΝ ΑΛΛΑ ΕΚΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΑ ΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΚΥΡΙΟΥ

4 And fathers, do not be irritating your children, but go on bringing them up in the discipline and admonition of Jehovah.

ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΚΥΡΙΟΙΣ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΥ ΕΝ ΑΠΛΟΤΗΤΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΜΩΝ ΩΣ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ

5 Slaves, be obedient to your human masters, with fear and trembling in the sincerity of your hearts, as to the Anointed One,

ΜΗ ΚΑΤ ΟΦΘΑΛΜΟΔΟΥΛΙΑΝ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΟΙ ΑΛΛ ΩΣ ΔΟΥΛΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚ ΨΥΧΗΣ

6 not only when being watched, just to please men, but as the Anointed One’s slaves doing the will of God whole-souled.

ΜΕΤ ΕΥΝΟΙΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΕΣ ΩΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

7 Slave with a good attitude, as to Jehovah and not to men,

ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΑΝ ΤΙ ΠΟΙΗΣΗ ΑΓΑΘΟΝ ΤΟΥΤΟ ΚΟΜΙΣΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΤΕ ΔΟΥΛΟΣ ΕΙΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

8 for you know that whatever good each one does, he will receive this back from Jehovah, whether he is a slave or a freeman.

ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΙΕΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗΝ ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΜΩΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΛΗΜΨΙΑ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΠΑΡ ΑΥΤΩ

9 Also, you masters, keep treating them in the same way, not threatening, for you know that both their Master and yours is in the heavens, and there is no partiality with him.

10 ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΟΥΣΘΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΚΡΑΤΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΟΥ

10 Finally, go on acquiring power in the Lord and in the mightiness of his strength.

11 ΕΝΔΥΣΑΣΘΕ ΤΗΝ ΠΑΝΟΠΛΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΥΝΑΣΘΑΙ ΥΜΑΣ ΣΤΗΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΕΘΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

11 Put on the complete suit of armor from God so that you may be able to stand firm against the crafty acts of the Slanderer;

12 ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΗΜΙΝ Η ΠΑΛΗ ΠΡΟΣ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΑΡΚΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΙΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙΣ

12 because we have a struggle, not against blood and flesh, but against the governments, against the authorities, against the world rulers of this darkness, against the wicked spirit forces in the heavenly places.

13 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΟΠΛΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΝΑ ΔΥΝΗΘΗΤΕ ΑΝΤΙΣΤΗΝΑΙ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗ ΠΟΝΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝΑΙ

13 For this reason take up the complete suit of armor from God, so that you may be able to resist in the wicked day and, after you have accomplished everything, to stand firm.

14 ΣΤΗΤΕ ΟΥΝ ΠΕΡΙΖΩΣΑΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΟΣΦΥΝ ΥΜΩΝ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

14 Stand firm, therefore, with the belt of truth fastened around your waist, wearing the breastplate of righteousness,

15 ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΕΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

15 and having your feet shod in readiness to declare the good news of peace.

16 ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΑΝΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΘΥΡΕΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ Ω ΔΥΝΗΣΕΣΘΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΒΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ [ΤΑ] ΠΕΠΥΡΩΜΕΝΑ ΣΒΕΣΑΙ

16 Besides all of this, take up the large shield of faith, with which you will be able to extinguish all the wicked one’s burning arrows.

17 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΕΞΑΣΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ο ΕΣΤΙΝ ΡΗΜΑ ΘΕΟΥ

17 Also, accept the helmet of salvation, and the sword of the spirit, that is, God’s word,

18 ΔΙΑ ΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΚΑΙΡΩ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟΥΝΤΕΣ ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

18 while with every form of prayer and supplication you carry on prayer on every occasion in spirit. And to that end stay awake, constantly making supplication in behalf of all the holy ones.

19 ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ ΙΝΑ ΜΟΙ ΔΟΘΗ ΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΕΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΓΝΩΡΙΣΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

19 Pray also for me, that the words may be given to me when I open my mouth, so that I may be able to speak boldly in making known the sacred secret of the good news,

20 ΥΠΕΡ ΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΩ ΕΝ ΑΛΥΣΕΙ ΙΝΑ ΕΝ ΑΥΤΩ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣΩΜΑΙ ΩΣ ΔΕΙ ΜΕ ΛΑΛΗΣΑΙ

20 for which I am acting as an ambassador in chains, and that I may speak about it with boldness, as I ought to speak.

21 ΙΝΑ ΔΕ ΕΙΔΗΤΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤ ΕΜΕ ΤΙ ΠΡΑΣΣΩ ΠΑΝΤΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΥΜΙΝ ΤΥΧΙΚΟΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

21 Now so that you may also know about me and how I am doing, Tychʹicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, will make everything known to you.

22 ΟΝ ΕΠΕΜΨΑ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΙΝΑ ΓΝΩΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΗ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΜΩΝ

22 I am sending him to you for this very purpose, so that you may know how we are and that he may comfort your hearts.

23 ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΜΕΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

23 May the brothers have peace and love with faith from God the Father and the Lord Jesus the Anointed One.

24 Η ΧΑΡΙΣ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΑΠΩΝΤΩΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΝ ΑΦΘΑΡΣΙΑ

24 May the undeserved kindness be with all those loving our Lord Jesus the Anointed One in incorruptness.

COMMENTS

NOTES

Jehovah = Yahweh = Yehowah

Anointed One = Christ, Messiah

Dipper = Baptist, Baptizer

Slanderer = Devil

Opposer = Satan

envoy = apostle

messenger; angel = angel

may it be so; truly = amen

dip, wash, cleanse, immerse = baptize

Saturday = Sabbath


Spelling error report

The following text will be sent to our editors: