Galatians


ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1

Galatians. Chapter 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΥΚ ΑΠ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΥΔΕ ΔΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΕΙΡΑΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

1 Paul, an envoy, neither from men nor through a man, but through Jesus the Anointed One and God the Father, who raised him up from the dead,

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΑΣ

2 and all the brothers with me, to the congregations of Galaʹtia:

ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

3 May you have undeserved kindness and peace from God our Father and the Lord Jesus the Anointed One.

ΤΟΥ ΔΟΝΤΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΗΜΩΝ ΟΠΩΣ ΕΞΕΛΗΤΑΙ ΗΜΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

4 He gave himself for our sins so that he might rescue us from the present wicked system of things according to the will of our God and Father,

Ω Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ

5 to whom be the glory forever and ever. May it be so.

ΘΑΥΜΑΖΩ ΟΤΙ ΟΥΤΩΣ ΤΑΧΕΩΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΑΛΕΣΑΝΤΟΣ ΥΜΑΣ ΕΝ ΧΑΡΙΤΙ [ΧΡΙΣΤΟΥ] ΕΙΣ ΕΤΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

6 I am amazed that you are so quickly turning away from the One who called you with the Anointed One’s undeserved kindness to another sort of good news.

Ο ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΑΛΛΟ ΕΙ ΜΗ ΤΙΝΕΣ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΤΑΡΑΣΣΟΝΤΕΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΣΤΡΕΨΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

7 Not that there is another good news; but there are certain ones who are causing you trouble and wanting to distort the good news about the Anointed One.

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΗΜΕΙΣ Η ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΗΤΑΙ [ΥΜΙΝ] ΠΑΡ Ο ΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΜΕΘΑ ΥΜΙΝ ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ

8 However, even if we or an angel out of heaven were to declare to you as good news something beyond the good news we declared to you, let him be accursed.

ΩΣ ΠΡΟΕΙΡΗΚΑΜΕΝ ΚΑΙ ΑΡΤΙ ΠΑΛΙΝ ΛΕΓΩ ΕΙ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡ Ο ΠΑΡΕΛΑΒΕΤΕ ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ

9 As we have said before, I now say again, Whoever is declaring to you as good news something beyond what you accepted, let him be accursed.

10 ΑΡΤΙ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΕΙΘΩ Η ΤΟΝ ΘΕΟΝ Η ΖΗΤΩ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΑΡΕΣΚΕΙΝ ΕΙ ΕΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΗΡΕΣΚΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΟΥΛΟΣ ΟΥΚ ΑΝ ΗΜΗΝ

10 Is it, in fact, men I am now trying to persuade or God? Or am I trying to please men? If I were still pleasing men, I would not be the Anointed One’s slave.

11 ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΘΕΝ ΥΠ ΕΜΟΥ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

11 For I want you to know, brothers, that the good news I declared to you is not of human origin;

12 ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΕΓΩ ΠΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ ΑΥΤΟ ΟΥΤΕ ΕΔΙΔΑΧΘΗΝ ΑΛΛΑ ΔΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

12 for neither did I receive it from man, nor was I taught it, but it was through a revelation by Jesus the Anointed One.

13 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΓΑΡ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ ΠΟΤΕ ΕΝ ΤΩ ΙΟΥΔΑΙΣΜΩ ΟΤΙ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΕΔΙΩΚΟΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΡΘΟΥΝ ΑΥΤΗΝ

13 Of course, you heard about my conduct formerly in Juʹdaism, that I kept intensely persecuting the congregation of God and devastating it;

14 ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΟΠΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΟΥΔΑΙΣΜΩ ΥΠΕΡ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΗΛΙΚΙΩΤΑΣ ΕΝ ΤΩ ΓΕΝΕΙ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΣ ΖΗΛΩΤΗΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

14 and I was making greater progress in Juʹdaism than many of my own age in my nation, as I was far more zealous for the traditions of my fathers.

15 ΟΤΕ ΔΕ ΕΥΔΟΚΗΣΕΝ [Ο ΘΕΟΣ] Ο ΑΦΟΡΙΣΑΣ ΜΕ ΕΚ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

15 But when God, who separated me from my mother’s womb and called me through his undeserved kindness, thought good

16 ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΕΜΟΙ ΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΩΜΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΕΥΘΕΩΣ ΟΥ ΠΡΟΣΑΝΕΘΕΜΗΝ ΣΑΡΚΙ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΙ

16 to reveal his Son through me so that I might declare the good news about him to the nations, I did not immediately consult with any human;

17 ΟΥΔΕ ΑΝΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΕΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΠΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΑΡΑΒΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ

17 nor did I go up to Jerusalem to those who were envoys before I was, but I went to Arabia, and then I returned to Damascus.

18 ΕΠΕΙΤΑ ΜΕΤΑ ΕΤΗ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΙΣΤΟΡΗΣΑΙ ΚΗΦΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΕΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΗΜΕΡΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

18 Then three years later I went up to Jerusalem to visit Ceʹphas, and I stayed with him for 15 days.

19 ΕΤΕΡΟΝ ΔΕ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΟΥΚ ΕΙΔΟΝ ΕΙ ΜΗ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

19 But I did not see any of the other envoys, only Jacob the brother of the Lord.

20 Α ΔΕ ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΙΔΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΙ ΟΥ ΨΕΥΔΟΜΑΙ

20 Now regarding the things I am writing you, I assure you before God that I am not lying.

21 ΕΠΕΙΤΑ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ

21 After that I went into the regions of Syria and Ciliʹcia.

22 ΗΜΗΝ ΔΕ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΤΩ ΠΡΟΣΩΠΩ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΤΑΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

22 But I was personally unknown to the congregations of Judeʹa that were in union with the Anointed One.

23 ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΗΣΑΝ ΟΤΙ Ο ΔΙΩΚΩΝ ΗΜΑΣ ΠΟΤΕ ΝΥΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΗΝ ΠΟΤΕ ΕΠΟΡΘΕΙ

23 They only used to hear: “The man who formerly persecuted us is now declaring the good news about the faith that he formerly devastated.”

24 ΚΑΙ ΕΔΟΞΑΖΟΝ ΕΝ ΕΜΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

24 So they began glorifying God because of me.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2

Galatians. Chapter 2.

ΕΠΕΙΤΑ ΔΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ ΠΑΛΙΝ ΑΝΕΒΗΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΜΕΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΥΜΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΟΝ

1 Then after 14 years I again went up to Jerusalem with Barʹnabas, also taking Titus along with me.

ΑΝΕΒΗΝ ΔΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΚΑΙ ΑΝΕΘΕΜΗΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ο ΚΗΡΥΣΣΩ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΔΟΚΟΥΣΙΝ ΜΗ ΠΩΣ ΕΙΣ ΚΕΝΟΝ ΤΡΕΧΩ Η ΕΔΡΑΜΟΝ

2 I went up as a result of a revelation, and I presented to them the good news that I am preaching among the nations. This was done privately, however, before the men who were highly regarded, to make sure that I was not running or had not run in vain.

ΑΛΛ ΟΥΔΕ ΤΙΤΟΣ Ο ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΕΛΛΗΝ ΩΝ ΗΝΑΓΚΑΣΘΗ ΠΕΡΙΤΜΗΘΗΝΑΙ

3 Nevertheless, not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, although he was a Greek.

ΔΙΑ ΔΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΥΣ ΨΕΥΔΑΔΕΛΦΟΥΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΑΡΕΙΣΗΛΘΟΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΗΣΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΗΜΩΝ ΗΝ ΕΧΟΜΕΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΙΝΑ ΗΜΑΣ ΚΑΤΑΔΟΥΛΩΣΟΥΣΙΝ

4 But that matter came up because of the false brothers brought in quietly, who slipped in to spy on the freedom we enjoy in union with the Anointed Jesus, so that they might completely enslave us;

ΟΙΣ ΟΥΔΕ ΠΡΟΣ ΩΡΑΝ ΕΙΞΑΜΕΝ ΤΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΙΝΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΔΙΑΜΕΙΝΗ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

5 we did not yield in submission to them, no, not for a moment, so that the truth of the good news might continue with you.

ΑΠΟ ΔΕ ΤΩΝ ΔΟΚΟΥΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΟΤΕ ΗΣΑΝ ΟΥΔΕΝ ΜΟΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ [Ο] ΘΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΜΟΙ ΓΑΡ ΟΙ ΔΟΚΟΥΝΤΕΣ ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΣΑΝΕΘΕΝΤΟ

6 But regarding those who seemed to be important—whatever they were makes no difference to me, for God does not go by a man’s outward appearance—those highly regarded men imparted nothing new to me.

ΑΛΛΑ ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΙΔΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΠΕΠΙΣΤΕΥΜΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

7 On the contrary, when they saw that I had been entrusted with the good news for those who are uncircumcised, just as Peter had been for those who are circumcised—

Ο ΓΑΡ ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΠΕΤΡΩ ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΕΝΗΡΓΗΣΕΝ ΚΑΙ ΕΜΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ

8 for the one who empowered Peter for an envoyship to those who are circumcised also empowered me for those who are of the nations—

ΚΑΙ ΓΝΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΝ ΔΟΘΕΙΣΑΝ ΜΟΙ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΚΗΦΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΔΟΚΟΥΝΤΕΣ ΣΤΥΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΑΣ ΕΔΩΚΑΝ ΕΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΝΑ ΗΜΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ

9 and when they recognized the undeserved kindness that was given me, Jacob and Ceʹphas and John, the ones who seemed to be pillars, gave Barʹnabas and me the right hand of fellowship, so that we should go to the nations but they to those who are circumcised.

10 ΜΟΝΟΝ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΙΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΩΜΕΝ Ο ΚΑΙ ΕΣΠΟΥΔΑΣΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΗΣΑΙ

10 They asked only that we keep the poor in mind, and this I have also earnestly endeavored to do.

11 ΟΤΕ ΔΕ ΗΛΘΕΝ ΚΗΦΑΣ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΩ ΑΝΤΕΣΤΗΝ ΟΤΙ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΟΣ ΗΝ

11 However, when Ceʹphas came to Antioch, I resisted him face-to-face, because he was clearly in the wrong.

12 ΠΡΟ ΤΟΥ ΓΑΡ ΕΛΘΕΙΝ ΤΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΥΝΗΣΘΙΕΝ ΟΤΕ ΔΕ ΗΛΘΟΝ ΥΠΕΣΤΕΛΛΕΝ ΚΑΙ ΑΦΩΡΙΖΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

12 For before certain men from Jacob arrived, he used to eat with people of the nations; but when they arrived, he stopped doing this and separated himself, fearing those of the circumcised class.

13 ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ [ΚΑΙ] ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΣΥΝΑΠΗΧΘΗ ΑΥΤΩΝ ΤΗ ΥΠΟΚΡΙΣΕΙ

13 The rest of the Jews also joined him in putting on this pretense, so that even Barʹnabas was led along with them in their pretense.

14 ΑΛΛ ΟΤΕ ΕΙΔΟΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΟΡΘΟΠΟΔΟΥΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΙΠΟΝ ΤΩ ΚΗΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΙ ΣΥ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΕΘΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΙΟΥΔΑΙΚΩΣ ΖΗΣ ΠΩΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙΣ ΙΟΥΔΑΙΖΕΙΝ

14 But when I saw that they were not walking in step with the truth of the good news, I said to Ceʹphas before them all: “If you, though you are a Jew, live as the nations do and not as Jews do, how can you compel people of the nations to live according to Jewish practice?”

15 ΗΜΕΙΣ ΦΥΣΕΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΞ ΕΘΝΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ

15 We who are Jews by birth, and not sinners from the nations,

16 ΕΙΔΟΤΕΣ [ΔΕ] ΟΤΙ ΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΑΝ ΜΗ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΜΕΝ ΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΩΜΕΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΟΤΙ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΣΕΤΑΙ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ

16 recognize that a man is declared righteous, not by works of law, but only through faith in Jesus the Anointed One. So we have put our faith in the Anointed Jesus, so that we may be declared righteous by faith in the Anointed One and not by works of law, for no one will be declared righteous by works of law.

17 ΕΙ ΔΕ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΝΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΥΡΕΘΗΜΕΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ

17 Now if we have also been found sinners while seeking to be declared righteous by means of the Anointed One, is the Anointed One then sin’s minister? Certainly not!

18 ΕΙ ΓΑΡ Α ΚΑΤΕΛΥΣΑ ΤΑΥΤΑ ΠΑΛΙΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΠΑΡΑΒΑΤΗΝ ΕΜΑΥΤΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑΝΩ

18 If the very things that I once tore down I build up again, I demonstrate that I am a transgressor.

19 ΕΓΩ ΓΑΡ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΝΟΜΩ ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΙΝΑ ΘΕΩ ΖΗΣΩ ΧΡΙΣΤΩ ΣΥΝΕΣΤΑΥΡΩΜΑΙ

19 For through law I died toward law, so that I might become alive toward God.

20 ΖΩ ΔΕ ΟΥΚΕΤΙ ΕΓΩ ΖΗ ΔΕ ΕΝ ΕΜΟΙ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΔΕ ΝΥΝ ΖΩ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΖΩ ΤΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΝΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΝΤΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ

20 I am nailed to the stake along with the Anointed One. It is no longer I who live, but it is the Anointed One who is living in union with me. Indeed, the life that I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and handed himself over for me.

21 ΟΥΚ ΑΘΕΤΩ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙ ΓΑΡ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΕΘΑΝΕΝ

21 I do not reject the undeserved kindness of God, for if righteousness is through law, the Anointed One actually died for nothing.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3

Galatians. Chapter 3.

Ω ΑΝΟΗΤΟΙ ΓΑΛΑΤΑΙ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΕΒΑΣΚΑΝΕΝ ΟΙΣ ΚΑΤ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΕΓΡΑΦΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1 O senseless Galaʹtians! Who has brought you under this evil influence, you who had Jesus the Anointed One openly portrayed before you as nailed to the stake?

ΤΟΥΤΟ ΜΟΝΟΝ ΘΕΛΩ ΜΑΘΕΙΝ ΑΦ ΥΜΩΝ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΛΑΒΕΤΕ Η ΕΞ ΑΚΟΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

2 This one thing I want to ask you: Did you receive the spirit through works of law or because of faith in what you heard?

ΟΥΤΩΣ ΑΝΟΗΤΟΙ ΕΣΤΕ ΕΝΑΡΞΑΜΕΝΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΝΥΝ ΣΑΡΚΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΣΘΕ

3 Are you so senseless? After starting on a spiritual course, are you finishing on a fleshly course?

ΤΟΣΑΥΤΑ ΕΠΑΘΕΤΕ ΕΙΚΗ ΕΙ ΓΕ ΚΑΙ ΕΙΚΗ

4 Did you undergo so many sufferings for nothing? If it really was for nothing.

Ο ΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΩΝ ΥΜΙΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ Η ΕΞ ΑΚΟΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

5 Therefore, does the one who supplies you the spirit and performs powerful works among you do it because of your works of law or because of your faith in what you heard?

ΚΑΘΩΣ ΑΒΡΑΑΜ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

6 Just as Abraham “put faith in Jehovah, and it was counted to him as righteousness.”

ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΑΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΥΤΟΙ ΥΙΟΙ ΕΙΣΙΝ ΑΒΡΑΑΜ

7 Surely you know that it is those who adhere to faith who are sons of Abraham.

ΠΡΟΙΔΟΥΣΑ ΔΕ Η ΓΡΑΦΗ ΟΤΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΑ ΕΘΝΗ Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΤΟ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ ΟΤΙ ΕΝΕΥΛΟΓΗΘΗΣΟΝΤΑΙ ΕΝ ΣΟΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ

8 Now the scripture, foreseeing that God would declare people of the nations righteous through faith, declared the good news beforehand to Abraham, namely: “By means of you all the nations will be blessed.”

ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝ ΤΩ ΠΙΣΤΩ ΑΒΡΑΑΜ

9 So those who adhere to faith are being blessed together with Abraham, who had faith.

10 ΟΣΟΙ ΓΑΡ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΙΣΙΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΑΝ ΕΙΣΙΝ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ΠΑΣ ΟΣ ΟΥΚ ΕΜΜΕΝΕΙ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙΣ ΕΝ ΤΩ ΒΙΒΛΙΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΣΑΙ ΑΥΤΑ

10 All those who depend on works of law are under a curse, for it is written: “Cursed is everyone who does not remain in all the things written in the scroll of the Law by doing them.”

11 ΟΤΙ ΔΕ ΕΝ ΝΟΜΩ ΟΥΔΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΔΗΛΟΝ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΖΗΣΕΤΑΙ

11 Moreover, it is evident that by law no one is declared righteous with God, because “the righteous one will live by reason of faith.”

12 Ο ΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΛΛ Ο ΠΟΙΗΣΑΣ ΑΥΤΑ ΖΗΣΕΤΑΙ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

12 Now the Law is not based on faith. Rather, “anyone who does these things will live by means of them.”

13 ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΜΑΣ ΕΞΗΓΟΡΑΣΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΚΑΤΑΡΑ ΟΤΙ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ΠΑΣ Ο ΚΡΕΜΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ

13 the Anointed One purchased us, releasing us from the curse of the Law by becoming a curse instead of us, because it is written: “Accursed is every man hung upon a stake.”

14 ΙΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΙΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΑΒΩΜΕΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

14 This was so that the blessing of Abraham would come to the nations by means of the Anointed Jesus, so that we might receive the promised spirit through our faith.

15 ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΛΕΓΩ ΟΜΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΟΥΔΕΙΣ ΑΘΕΤΕΙ Η ΕΠΙΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ

15 Brothers, I speak using a human illustration: Once a covenant is validated, even if only by a man, no one annuls it or attaches additions to it.

16 ΤΩ ΔΕ ΑΒΡΑΑΜ ΕΡΡΕΘΗΣΑΝ ΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΟΥ ΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΠΕΡΜΑΣΙΝ ΩΣ ΕΠΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛ ΩΣ ΕΦ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΣΟΥ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΧΡΙΣΤΟΣ

16 Now the promises were spoken to Abraham and to his offspring. It does not say, “and to your descendants,” in the sense of many. Rather, it says, “and to your offspring,” in the sense of one, who is the Anointed One.

17 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΛΕΓΩ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΠΡΟΚΕΚΥΡΩΜΕΝΗΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΜΕΤΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΗ ΓΕΓΟΝΩΣ ΝΟΜΟΣ ΟΥΚ ΑΚΥΡΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ

17 Further, I say this: The Law, which came into being 430 years later, does not invalidate the covenant previously made by God, so as to abolish the promise.

18 ΕΙ ΓΑΡ ΕΚ ΝΟΜΟΥ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΥΚΕΤΙ ΕΞ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩ ΔΕ ΑΒΡΑΑΜ ΔΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΕΧΑΡΙΣΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ

18 For if the inheritance is based on law, it is no longer based on a promise; but God has kindly given it to Abraham through a promise.

19 ΤΙ ΟΥΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΧΑΡΙΝ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΑΧΡΙΣ ΟΥ ΕΛΘΗ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ Ω ΕΠΗΓΓΕΛΤΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΙΣ ΔΙ ΑΓΓΕΛΩΝ ΕΝ ΧΕΙΡΙ ΜΕΣΙΤΟΥ

19 Why, then, the Law? It was added to make transgressions manifest, until the offspring should arrive to whom the promise had been made; and it was transmitted through angels by the hand of a mediator.

20 Ο ΔΕ ΜΕΣΙΤΗΣ ΕΝΟΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΕΣΤΙΝ

20 Now there is no mediator when just one person is involved, but God is only one.

21 Ο ΟΥΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΩΝ [ΤΟΥ ΘΕΟΥ] ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΕΙ ΓΑΡ ΕΔΟΘΗ ΝΟΜΟΣ Ο ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΖΩΟΠΟΙΗΣΑΙ ΟΝΤΩΣ ΕΚ ΝΟΜΟΥ ΑΝ ΗΝ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

21 Is the Law, therefore, against the promises of God? Certainly not! For if a law had been given that could give life, righteousness would actually have been by means of law.

22 ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΚΛΕΙΣΕΝ Η ΓΡΑΦΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΙΝΑ Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΟΘΗ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ

22 But the Scripture handed all things over to the custody of sin, so that the promise resulting from faith in Jesus the Anointed One might be given to those exercising faith.

23 ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΕ ΕΛΘΕΙΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΕΦΡΟΥΡΟΥΜΕΘΑ ΣΥΓΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΠΙΣΤΙΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΝΑΙ

23 However, before the faith arrived, we were being guarded under law, being handed over into custody, looking to the faith that was about to be revealed.

24 ΩΣΤΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΓΟΝΕΝ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΝΑ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΘΩΜΕΝ

24 So the Law became our guardian leading to the Anointed One, so that we might be declared righteous through faith.

25 ΕΛΘΟΥΣΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΥΚΕΤΙ ΥΠΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΝ ΕΣΜΕΝ

25 But now that the faith has arrived, we are no longer under a guardian.

26 ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΥΙΟΙ ΘΕΟΥ ΕΣΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

26 You are all, in fact, sons of God through your faith in the Anointed Jesus.

27 ΟΣΟΙ ΓΑΡ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΤΕ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΝΕΔΥΣΑΣΘΕ

27 For all of you who were dipped into the Anointed One have put on the Anointed One.

28 ΟΥΚ ΕΝΙ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΟΥΔΕ ΕΛΛΗΝ ΟΥΚ ΕΝΙ ΔΟΥΛΟΣ ΟΥΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΥΚ ΕΝΙ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΥΜΕΙΣ ΕΙΣ ΕΣΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

28 There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor freeman, there is neither male nor female, for you are all one in union with the Anointed Jesus.

29 ΕΙ ΔΕ ΥΜΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΡΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΣΠΕΡΜΑ ΕΣΤΕ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

29 Moreover, if you belong to the Anointed One, you are really Abraham’s offspring, heirs with reference to a promise.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4

Galatians. Chapter 4.

ΛΕΓΩ ΔΕ ΕΦ ΟΣΟΝ ΧΡΟΝΟΝ Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΝΗΠΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ

1 Now I say that as long as the heir is a young child, he is no different from a slave, although he is the lord of all things,

ΑΛΛΑ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣ ΑΧΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

2 but he is under supervisors and stewards until the day set ahead of time by his father.

ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΤΕ ΗΜΕΝ ΝΗΠΙΟΙ ΥΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΜΕΘΑ ΔΕΔΟΥΛΩΜΕΝΟΙ

3 Likewise, we too, when we were children, were enslaved by the elementary things of the world.

ΟΤΕ ΔΕ ΗΛΘΕΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ

4 But when the full limit of the time arrived, God sent his Son, who was born of a woman and who was under law,

ΙΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣΗ ΙΝΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΝ ΑΠΟΛΑΒΩΜΕΝ

5 that he might release by purchase those under law, so that we might receive the adoption as sons.

ΟΤΙ ΔΕ ΕΣΤΕ ΥΙΟΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΗΜΩΝ ΚΡΑΖΟΝ ΑΒΒΑ Ο ΠΑΤΗΡ

6 Now because you are sons, God has sent the spirit of his Son into our hearts, and it cries out: “Father, Father!”

ΩΣΤΕ ΟΥΚΕΤΙ ΕΙ ΔΟΥΛΟΣ ΑΛΛΑ ΥΙΟΣ ΕΙ ΔΕ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΔΙΑ ΘΕΟΥ

7 So you are no longer a slave but a son; and if a son, then you are also an heir through God.

ΑΛΛΑ ΤΟΤΕ ΜΕΝ ΟΥΚ ΕΙΔΟΤΕΣ ΘΕΟΝ ΕΔΟΥΛΕΥΣΑΤΕ ΤΟΙΣ ΦΥΣΕΙ ΜΗ ΟΥΣΙΝ ΘΕΟΙΣ

8 Nevertheless, when you did not know God, you were enslaved to those who are not really gods.

ΝΥΝ ΔΕ ΓΝΟΝΤΕΣ ΘΕΟΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΠΩΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΣ ΠΑΛΙΝ ΑΝΩΘΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ ΘΕΛΕΤΕ

9 But now that you have come to know God or, rather, have come to be known by God, how is it that you are turning back again to the weak and beggarly elementary things and want to slave for them over again?

10 ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣΘΕ ΚΑΙ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΥΤΟΥΣ

10 You are scrupulously observing days and months and seasons and years.

11 ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΥΜΑΣ ΜΗ ΠΩΣ ΕΙΚΗ ΚΕΚΟΠΙΑΚΑ ΕΙΣ ΥΜΑΣ

11 I fear for you, that somehow I have wasted my efforts on you.

12 ΓΙΝΕΣΘΕ ΩΣ ΕΓΩ ΟΤΙ ΚΑΓΩ ΩΣ ΥΜΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΕΟΜΑΙ ΥΜΩΝ ΟΥΔΕΝ ΜΕ ΗΔΙΚΗΣΑΤΕ

12 Brothers, I beg you, become as I am, because I also used to be as you are. You did me no wrong.

13 ΟΙΔΑΤΕ ΔΕ ΟΤΙ ΔΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΜΗΝ ΥΜΙΝ ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΝ

13 But you know that it was because of a physical illness that I had my first opportunity to declare the good news to you.

14 ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ ΥΜΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΜΟΥ ΟΥΚ ΕΞΟΥΘΕΝΗΣΑΤΕ ΟΥΔΕ ΕΞΕΠΤΥΣΑΤΕ ΑΛΛΑ ΩΣ ΑΓΓΕΛΟΝ ΘΕΟΥ ΕΔΕΞΑΣΘΕ ΜΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

14 And though my physical condition was a trial for you, you did not treat me with contempt or disgust; but you received me like an angel of God, like the Anointed Jesus.

15 ΠΟΥ ΟΥΝ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΣ ΥΜΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΥΜΩΝ ΕΞΟΡΥΞΑΝΤΕΣ ΕΔΩΚΑΤΕ ΜΟΙ

15 Where is that happiness you had? For I bear you witness that, if it had been possible, you would have gouged out your eyes and given them to me.

16 ΩΣΤΕ ΕΧΘΡΟΣ ΥΜΩΝ ΓΕΓΟΝΑ ΑΛΗΘΕΥΩΝ ΥΜΙΝ

16 So, then, have I become your enemy because I tell you the truth?

17 ΖΗΛΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ ΟΥ ΚΑΛΩΣ ΑΛΛΑ ΕΚΚΛΕΙΣΑΙ ΥΜΑΣ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΙΝΑ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΛΟΥΤΕ

17 They are zealous to win you over, but not for a good purpose; they want to alienate you from me, so that you may be eager to follow them.

18 ΚΑΛΟΝ ΔΕ ΖΗΛΟΥΣΘΑΙ ΕΝ ΚΑΛΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

18 However, it is always fine for someone to seek zealously after you for a good purpose and not just when I am present with you,

19 ΤΕΚΝΑ ΜΟΥ ΟΥΣ ΠΑΛΙΝ ΩΔΙΝΩ ΜΕΧΡΙΣ ΟΥ ΜΟΡΦΩΘΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΥΜΙΝ

19 my little children, for whom I am again experiencing birth pains until the Anointed One is formed in you.

20 ΗΘΕΛΟΝ ΔΕ ΠΑΡΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΑΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΜΟΥ ΟΤΙ ΑΠΟΡΟΥΜΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ

20 I wish I could be present with you just now and speak in a different way, because I am perplexed over you.

21 ΛΕΓΕΤΕ ΜΟΙ ΟΙ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΟΥΚ ΑΚΟΥΕΤΕ

21 Tell me, you who want to be under law, Do you not hear the Law?

22 ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΑΒΡΑΑΜ ΔΥΟ ΥΙΟΥΣ ΕΣΧΕΝ ΕΝΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΣΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

22 For example, it is written that Abraham had two sons, one by the servant girl and one by the free woman;

23 ΑΛΛ Ο ΜΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΣΚΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΓΕΝΝΗΤΑΙ Ο ΔΕ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ

23 but the one by the servant girl was actually born through natural descent and the other by the free woman through a promise.

24 ΑΤΙΝΑ ΕΣΤΙΝ ΑΛΛΗΓΟΡΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΑΙ ΓΑΡ ΕΙΣΙΝ ΔΥΟ ΔΙΑΘΗΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΝ ΑΠΟ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΝ ΓΕΝΝΩΣΑ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΑΓΑΡ

24 These things may be taken as a symbolic drama; for these women mean two covenants, the one from Mount Siʹnai, which bears children for slavery and which is Haʹgar.

25 ΤΟ ΔΕ ΑΓΑΡ ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΗ ΑΡΑΒΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΕΙ ΔΕ ΤΗ ΝΥΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΓΑΡ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΗΣ

25 Now Haʹgar means Siʹnai, a mountain in Arabia, and she corresponds with the Jerusalem today, for she is in slavery with her children.

26 Η ΔΕ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΣΤΙΝ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΜΗΤΗΡ ΗΜΩΝ

26 But the Jerusalem above is free, and she is our mother.

27 ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΕΥΦΡΑΝΘΗΤΙ ΣΤΕΙΡΑ Η ΟΥ ΤΙΚΤΟΥΣΑ ΡΗΞΟΝ ΚΑΙ ΒΟΗΣΟΝ Η ΟΥΚ ΩΔΙΝΟΥΣΑ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΜΑΛΛΟΝ Η ΤΗΣ ΕΧΟΥΣΗΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

27 For it is written: “Be glad, you barren woman who does not give birth; break into joyful shouting, you woman who does not have birth pains; for the children of the desolate woman are more numerous than those of her who has the husband.”

28 ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΑ ΙΣΑΑΚ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΚΝΑ ΕΣΤΕ

28 Now you, brothers, are children of the promise the same as Isaac was.

29 ΑΛΛ ΩΣΠΕΡ ΤΟΤΕ Ο ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΔΙΩΚΕΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΝΥΝ

29 But just as then the one born through natural descent began persecuting the one born through spirit, so also now.

30 ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΓΡΑΦΗ ΕΚΒΑΛΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΣΚΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΟΥ ΓΑΡ ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΣΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

30 Nevertheless, what does the scripture say? “Drive out the servant girl and her son, for the son of the servant girl will by no means be an heir with the son of the free woman.”

31 ΔΙΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥΚ ΕΣΜΕΝ ΠΑΙΔΙΣΚΗΣ ΤΕΚΝΑ ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

31 So, brothers, we are children, not of a servant girl, but of the free woman.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5

Galatians. Chapter 5.

ΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΕΥΘΕΡΩΣΕΝ ΣΤΗΚΕΤΕ ΟΥΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΛΙΝ ΖΥΓΩ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΝΕΧΕΣΘΕ

1 For such freedom the Anointed One set us free. Therefore, stand firm, and do not let yourselves be confined again in a yoke of slavery.

ΙΔΕ ΕΓΩ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΠΕΡΙΤΕΜΝΗΣΘΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΜΑΣ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΗΣΕΙ

2 See! I, Paul, am telling you that if you become circumcised, the Anointed One will be of no benefit to you.

ΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΔΕ ΠΑΛΙΝ ΠΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩ ΠΕΡΙΤΕΜΝΟΜΕΝΩ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΣΤΙΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΟΙΗΣΑΙ

3 Again I bear witness to every man who gets circumcised that he is under obligation to keep the whole Law.

ΚΑΤΗΡΓΗΘΗΤΕ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΝ ΝΟΜΩ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΞΕΠΕΣΑΤΕ

4 You are separated from the Anointed One, you who are trying to be declared righteous by means of law; you have fallen away from his undeserved kindness.

ΗΜΕΙΣ ΓΑΡ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΛΠΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΕΘΑ

5 For our part, we are by spirit eagerly waiting for the hoped-for righteousness resulting from faith.

ΕΝ ΓΑΡ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΥΤΕ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΙΣ ΔΙ ΑΓΑΠΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ

6 For in union with the Anointed Jesus, neither circumcision nor uncircumcision is of any value, but faith operating through love is.

ΕΤΡΕΧΕΤΕ ΚΑΛΩΣ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΕΝΕΚΟΨΕΝ [ΤΗ] ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΗ ΠΕΙΘΕΣΘΑΙ

7 You were running well. Who hindered you from continuing to obey the truth?

Η ΠΕΙΣΜΟΝΗ ΟΥΚ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΥΜΑΣ

8 This sort of persuasion does not come from the One calling you.

ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ ΟΛΟΝ ΤΟ ΦΥΡΑΜΑ ΖΥΜΟΙ

9 A little leaven ferments the whole batch of dough.

10 ΕΓΩ ΠΕΠΟΙΘΑ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΑΛΛΟ ΦΡΟΝΗΣΕΤΕ Ο ΔΕ ΤΑΡΑΣΣΩΝ ΥΜΑΣ ΒΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΟΣΤΙΣ ΕΑΝ Η

10 I am confident that you who are in union with the Lord will not come to think otherwise; but the one who is causing you trouble, whoever he may be, will receive the judgment he deserves.

11 ΕΓΩ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ ΕΤΙ ΚΗΡΥΣΣΩ ΤΙ ΕΤΙ ΔΙΩΚΟΜΑΙ ΑΡΑ ΚΑΤΗΡΓΗΤΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

11 As for me, brothers, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case the stumbling block of the stake has been eliminated.

12 ΟΦΕΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΨΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΤΟΥΝΤΕΣ ΥΜΑΣ

12 I wish the men who are trying to unsettle you would emasculate themselves.

13 ΥΜΕΙΣ ΓΑΡ ΕΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΛΗΘΗΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΝΟΝ ΜΗ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΕΙΣ ΑΦΟΡΜΗΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΑΛΛΗΛΟΙΣ

13 You were called to freedom, brothers; only do not use this freedom as an opportunity to pursue fleshly desires, but through love slave for one another.

14 Ο ΓΑΡ ΠΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΝ ΕΝΙ ΛΟΓΩ ΠΕΠΛΗΡΩΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ

14 For the entire Law has been fulfilled in one commandment, namely: “You must love your neighbor as yourself.”

15 ΕΙ ΔΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΑΚΝΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΘΙΕΤΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΗ ΥΠ ΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΛΩΘΗΤΕ

15 If, though, you keep on biting and devouring one another, look out that you do not get annihilated by one another.

16 ΛΕΓΩ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΣΑΡΚΟΣ ΟΥ ΜΗ ΤΕΛΕΣΗΤΕ

16 But I say, Keep walking by spirit and you will carry out no fleshly desire at all.

17 Η ΓΑΡ ΣΑΡΞ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΤΑΥΤΑ ΓΑΡ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΙΝΑ ΜΗ Α ΕΑΝ ΘΕΛΗΤΕ ΤΑΥΤΑ ΠΟΙΗΤΕ

17 For the flesh is against the spirit in its desire, and the spirit against the flesh; these are opposed to each other, so that you do not do the very things you want to do.

18 ΕΙ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΕΣΘΕ ΟΥΚ ΕΣΤΕ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ

18 Furthermore, if you are being led by spirit, you are not under law.

19 ΦΑΝΕΡΑ ΔΕ ΕΣΤΙΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΑΤΙΝΑ ΕΣΤΙΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ ΑΣΕΛΓΕΙΑ

19 Now the works of the flesh are plainly seen, and they are sexual immorality, uncleanness, brazen conduct,

20 ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΧΘΡΑΙ ΕΡΙΣ ΖΗΛΟΣ ΘΥΜΟΙ ΕΡΙΘΕΙΑΙ ΔΙΧΟΣΤΑΣΙΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

20 idolatry, spiritism, hostility, strife, jealousy, fits of anger, dissensions, divisions, sects,

21 ΦΘΟΝΟΙ ΜΕΘΑΙ ΚΩΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΙΑ ΤΟΥΤΟΙΣ Α ΠΡΟΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΕΙΠΟΝ ΟΤΙ ΟΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΘΕΟΥ ΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΣΙΝ

21 envy, drunkenness, wild parties, and things like these. I am forewarning you about these things, the same way I already warned you, that those who practice such things will not inherit God’s Kingdom.

22 Ο ΔΕ ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΓΑΠΗ ΧΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΤΗΣ ΑΓΑΘΩΣΥΝΗ ΠΙΣΤΙΣ

22 On the other hand, the fruitage of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith,

23 ΠΡΑΥΤΗΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΝΟΜΟΣ

23 mildness, self-control. Against such things there is no law.

24 ΟΙ ΔΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ [ΙΗΣΟΥ] ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΠΑΘΗΜΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ

24 Moreover, those who belong to the Anointed Jesus have nailed to the stake the flesh together with its passions and desires.

25 ΕΙ ΖΩΜΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΩΜΕΝ

25 If we are living by spirit, let us also go on walking orderly by spirit.

26 ΜΗ ΓΙΝΩΜΕΘΑ ΚΕΝΟΔΟΞΟΙ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΦΘΟΝΟΥΝΤΕΣ

26 Let us not become egotistical, stirring up competition with one another, envying one another.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6

Galatians. Chapter 6.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΜΦΘΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΤΙΝΙ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙ ΥΜΕΙΣ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΡΑΥΤΗΤΟΣ ΣΚΟΠΩΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΜΗ ΚΑΙ ΣΥ ΠΕΙΡΑΣΘΗΣ

1 Brothers, even if a man takes a false step before he is aware of it, you who have spiritual qualifications try to readjust such a man in a spirit of mildness. But keep an eye on yourself, for fear you too may be tempted.

ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ ΒΑΣΤΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

2 Go on carrying the burdens of one another, and in this way you will fulfill the law of the Anointed One.

ΕΙ ΓΑΡ ΔΟΚΕΙ ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΜΗΔΕΝ ΩΝ ΦΡΕΝΑΠΑΤΑ ΕΑΥΤΟΝ

3 For if anyone thinks he is something when he is nothing, he is deceiving himself.

ΤΟ ΔΕ ΕΡΓΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΩ ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΕΞΕΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ

4 But let each one examine his own actions, and then he will have cause for rejoicing in regard to himself alone, and not in comparison with the other person.

ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΑΡ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΦΟΡΤΙΟΝ ΒΑΣΤΑΣΕΙ

5 For each one will carry his own load.

ΚΟΙΝΩΝΕΙΤΩ ΔΕ Ο ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΩ ΚΑΤΗΧΟΥΝΤΙ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΑΓΑΘΟΙΣ

6 Moreover, let anyone who is being taught the word share in all good things with the one who gives such teaching.

ΜΗ ΠΛΑΝΑΣΘΕ ΘΕΟΣ ΟΥ ΜΥΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΑΡ ΕΑΝ ΣΠΕΙΡΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΕΙ

7 Do not be misled: God is not one to be mocked. For whatever a person is sowing, this he will also reap;

ΟΤΙ Ο ΣΠΕΙΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΕΑΥΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΘΕΡΙΣΕΙ ΦΘΟΡΑΝ Ο ΔΕ ΣΠΕΙΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΣΕΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

8 because the one sowing with a view to his flesh will reap corruption from his flesh, but the one sowing with a view to the spirit will reap everlasting life from the spirit.

ΤΟ ΔΕ ΚΑΛΟΝ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΜΗ ΕΓΚΑΚΩΜΕΝ ΚΑΙΡΩ ΓΑΡ ΙΔΙΩ ΘΕΡΙΣΟΜΕΝ ΜΗ ΕΚΛΥΟΜΕΝΟΙ

9 So let us not give up in doing what is fine, for in due time we will reap if we do not tire out.

10 ΑΡΑ ΟΥΝ ΩΣ ΚΑΙΡΟΝ ΕΧΟΜΕΝ ΕΡΓΑΖΩΜΕΘΑ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

10 So, then, as long as we have the opportunity, let us work what is good toward all, but especially toward those related to us in the faith.

11 ΙΔΕΤΕ ΠΗΛΙΚΟΙΣ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ΕΓΡΑΨΑ ΤΗ ΕΜΗ ΧΕΙΡΙ

11 See with what large letters I have written you with my own hand.

12 ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΥΠΡΟΣΩΠΗΣΑΙ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΟΥΤΟΙ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΣΘΑΙ ΜΟΝΟΝ ΙΝΑ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΗ ΔΙΩΚΩΝΤΑΙ

12 All those who want to make a good impression in the flesh are the ones who try to compel you to get circumcised, doing so only to avoid being persecuted for the stake of the Anointed One.

13 ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΟΙ ΠΕΡΙΤΕΜΝΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΙ ΝΟΜΟΝ ΦΥΛΑΣΣΟΥΣΙΝ ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΣΘΑΙ ΙΝΑ ΕΝ ΤΗ ΥΜΕΤΕΡΑ ΣΑΡΚΙ ΚΑΥΧΗΣΩΝΤΑΙ

13 For even those who are getting circumcised do not keep the Law themselves, but they want you to be circumcised so that they may have cause for boasting about your flesh.

14 ΕΜΟΙ ΔΕ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΚΑΥΧΑΣΘΑΙ ΕΙ ΜΗ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙ ΟΥ ΕΜΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΕΣΤΑΥΡΩΤΑΙ ΚΑΓΩ ΚΟΣΜΩ

14 But may I never boast, except in the stake of our Lord Jesus the Anointed One, through whom the world has been put to death with regard to me and I with regard to the world.

15 ΟΥΤΕ ΓΑΡ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΟΥΤΕ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ

15 For neither is circumcision anything nor is uncircumcision, but a new creation is.

16 ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΤΩ ΚΑΝΟΝΙ ΤΟΥΤΩ ΣΤΟΙΧΗΣΟΥΣΙΝ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

16 As for all those who walk orderly by this rule of conduct, peace and mercy be upon them, yes, upon the Israel of God.

17 ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΚΟΠΟΥΣ ΜΟΙ ΜΗΔΕΙΣ ΠΑΡΕΧΕΤΩ ΕΓΩ ΓΑΡ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΜΟΥ ΒΑΣΤΑΖΩ

17 From now on let no one make trouble for me, for I am bearing on my body the brand marks of a slave of Jesus.

18 Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΥΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΜΗΝ

18 The undeserved kindness of our Lord Jesus the Anointed One be with the spirit you show, brothers. May it be so.

COMMENTS

NOTES

Jehovah = Yahweh = Yehowah

Anointed One = Christ, Messiah

Dipper = Baptist, Baptizer

Slanderer = Devil

Opposer = Satan

envoy = apostle

messenger; angel = angel

may it be so; truly = amen

dip, wash, cleanse, immerse = baptize

Saturday = Sabbath


Spelling error report

The following text will be sent to our editors: