Romans


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1

Romans. Chapter 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΦΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΘΕΟΥ

1 Paul, a slave of the Anointed Jesus and called to be an envoy, set apart for God’s good news,

Ο ΠΡΟΕΠΗΓΓΕΙΛΑΤΟ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΓΡΑΦΑΙΣ ΑΓΙΑΙΣ

2 which he promised beforehand through his prophets in the holy Scriptures,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ

3 concerning his Son, who came to be from the offspring of David according to the flesh,

ΤΟΥ ΟΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΥΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΩΣΥΝΗΣ ΕΞ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ

4 but who with power was declared God’s Son according to the spirit of holiness by means of resurrection from the dead—yes, Jesus the Anointed One our Lord.

ΔΙ ΟΥ ΕΛΑΒΟΜΕΝ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

5 Through him we received undeserved kindness and an envoyship with a view to obedience by faith among all the nations respecting his name,

ΕΝ ΟΙΣ ΕΣΤΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΚΛΗΤΟΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

6 among which nations you also have been called to belong to Jesus the Anointed One—

ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΟΥΣΙΝ ΕΝ ΡΩΜΗ ΑΓΑΠΗΤΟΙΣ ΘΕΟΥ ΚΛΗΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

7 to all those who are in Rome as God’s beloved ones, called to be holy ones: may you have undeserved kindness and peace from God our Father and the Lord Jesus the Anointed One.

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΟΤΙ Η ΠΙΣΤΙΣ ΥΜΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΚΟΣΜΩ

8 First of all, I give thanks to my God through Jesus the Anointed One concerning all of you, because your faith is talked about throughout the whole world.

ΜΑΡΤΥΣ ΓΑΡ ΜΟΥ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ Ω ΛΑΤΡΕΥΩ ΕΝ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΜΝΕΙΑΝ ΥΜΩΝ ΠΟΙΟΥΜΑΙ

9 For God, to whom I render sacred service with my spirit in connection with the good news about his Son, is my witness of how without ceasing I always mention you in my prayers,

10 ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΜΟΥ ΔΕΟΜΕΝΟΣ ΕΙ ΠΩΣ ΗΔΗ ΠΟΤΕ ΕΥΟΔΩΘΗΣΟΜΑΙ ΕΝ ΤΩ ΘΕΛΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

10 begging that if at all possible I may now at last succeed in coming to you by God’s will.

11 ΕΠΙΠΟΘΩ ΓΑΡ ΙΔΕΙΝ ΥΜΑΣ ΙΝΑ ΤΙ ΜΕΤΑΔΩ ΧΑΡΙΣΜΑ ΥΜΙΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΗΡΙΧΘΗΝΑΙ ΥΜΑΣ

11 For I am longing to see you, that I may impart some spiritual gift to you for you to be made firm;

12 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΣΤΙΝ ΣΥΜΠΑΡΑΚΛΗΘΗΝΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΜΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΜΟΥ

12 or, rather, that we may have an interchange of encouragement by one another’s faith, both yours and mine.

13 ΟΥ ΘΕΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΓΝΟΕΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΠΡΟΕΘΕΜΗΝ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚΩΛΥΘΗΝ ΑΧΡΙ ΤΟΥ ΔΕΥΡΟ ΙΝΑ ΤΙΝΑ ΚΑΡΠΟΝ ΣΧΩ ΚΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΛΟΙΠΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ

13 But I do not want you to be unaware, brothers, that many times I have intended to come to you—but I have been prevented until now—in order that I might acquire some fruitage also among you just as among the rest of the nations.

14 ΕΛΛΗΣΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ ΣΟΦΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΙΜΙ

14 Both to Greeks and to foreigners, both to wise and to senseless ones, I am a debtor;

15 ΟΥΤΩΣ ΤΟ ΚΑΤ ΕΜΕ ΠΡΟΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΥΜΙΝ ΤΟΙΣ ΕΝ ΡΩΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΣΘΑΙ

15 so I am eager to declare the good news also to you there in Rome.

16 ΟΥ ΓΑΡ ΕΠΑΙΣΧΥΝΟΜΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΔΥΝΑΜΙΣ ΓΑΡ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙΝ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΙ ΙΟΥΔΑΙΩ ΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ

16 For I am not ashamed of the good news; it is, in fact, God’s power for salvation to everyone having faith, to the Jew first and also to the Greek.

17 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΑΡ ΘΕΟΥ ΕΝ ΑΥΤΩ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΣ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ Ο ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΖΗΣΕΤΑΙ

17 For in it God’s righteousness is being revealed by faith and for faith, just as it is written: “But the righteous one will live by reason of faith.”

18 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΓΑΡ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ ΑΠ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΑΣΕΒΕΙΑΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΩΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΤΕΧΟΝΤΩΝ

18 For God’s wrath is being revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who are suppressing the truth in an unrighteous way,

19 ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΑΝΕΡΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΓΑΡ ΑΥΤΟΙΣ ΕΦΑΝΕΡΩΣΕΝ

19 because what may be known about God is clearly evident among them, for God made it clear to them.

20 ΤΑ ΓΑΡ ΑΟΡΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΙΣ ΠΟΙΗΜΑΣΙΝ ΝΟΟΥΜΕΝΑ ΚΑΘΟΡΑΤΑΙ Η ΤΕ ΑΙΔΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΥΣ

20 For his invisible qualities are clearly seen from the world’s creation onward, because they are perceived by the things made, even his eternal power and Godship, so that they are inexcusable.

21 ΔΙΟΤΙ ΓΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΟΥΧ ΩΣ ΘΕΟΝ ΕΔΟΞΑΣΑΝ Η ΗΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΝ ΑΛΛ ΕΜΑΤΑΙΩΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΚΟΤΙΣΘΗ Η ΑΣΥΝΕΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑ

21 For although they knew God, they did not glorify him as God nor did they thank him, but they became empty-headed in their reasonings and their senseless hearts became darkened.

22 ΦΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΟΙ ΕΜΩΡΑΝΘΗΣΑΝ

22 Although claiming they were wise, they became foolish

23 ΚΑΙ ΗΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΦΘΑΡΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΦΘΑΡΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ

23 and turned the glory of the incorruptible God into something like the image of corruptible man and birds and four-footed creatures and reptiles.

24 ΔΙΟ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΤΙΜΑΖΕΣΘΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

24 Therefore, God, in keeping with the desires of their hearts, gave them up to uncleanness, so that their bodies might be dishonored among them.

25 ΟΙΤΙΝΕΣ ΜΕΤΗΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΤΩ ΨΕΥΔΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΒΑΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΡΕΥΣΑΝ ΤΗ ΚΤΙΣΕΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΚΤΙΣΑΝΤΑ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ

25 They exchanged the truth of God for the lie and venerated and rendered sacred service to the creation rather than the Creator, who is praised forever. May it be so.

26 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΠΑΘΗ ΑΤΙΜΙΑΣ ΑΙ ΤΕ ΓΑΡ ΘΗΛΕΙΑΙ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΗΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ

26 That is why God gave them over to disgraceful sexual passion, for their females changed the natural use of themselves into one contrary to nature;

27 ΟΜΟΙΩΣ ΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΣΕΝΕΣ ΑΦΕΝΤΕΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΗΛΕΙΑΣ ΕΞΕΚΑΥΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΗ ΟΡΕΞΕΙ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΡΣΕΝΕΣ ΕΝ ΑΡΣΕΣΙΝ ΤΗΝ ΑΣΧΗΜΟΣΥΝΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΝ ΗΝ ΕΔΕΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ

27 likewise also the males left the natural use of the female and became violently inflamed in their lust toward one another, males with males, working what is obscene and receiving in themselves the full penalty, which was due for their error.

28 ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΟΥΚ ΕΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΧΕΙΝ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΑΔΟΚΙΜΟΝ ΝΟΥΝ ΠΟΙΕΙΝ ΤΑ ΜΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

28 Just as they did not see fit to acknowledge God, God gave them over to a disapproved mental state, to do the things not fitting.

29 ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΠΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΝΗΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ ΚΑΚΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣ ΦΘΟΝΟΥ ΦΟΝΟΥ ΕΡΙΔΟΣ ΔΟΛΟΥ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΤΑΣ

29 And they were filled with all unrighteousness, wickedness, greed, and badness, being full of envy, murder, strife, deceit, and malice, being whisperers,

30 ΚΑΤΑΛΑΛΟΥΣ ΘΕΟΣΤΥΓΕΙΣ ΥΒΡΙΣΤΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ ΑΛΑΖΟΝΑΣ ΕΦΕΥΡΕΤΑΣ ΚΑΚΩΝ ΓΟΝΕΥΣΙΝ ΑΠΕΙΘΕΙΣ

30 backbiters, haters of God, insolent, haughty, boastful, schemers of what is harmful, disobedient to parents,

31 ΑΣΥΝΕΤΟΥΣ ΑΣΥΝΘΕΤΟΥΣ ΑΣΤΟΡΓΟΥΣ ΑΝΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

31 without understanding, false to agreements, having no natural affection, and merciless.

32 ΟΙΤΙΝΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΓΝΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΣΙΝ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ ΠΟΙΟΥΣΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΔΟΚΟΥΣΙΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΣΣΟΥΣΙΝ

32 Although these know full well the righteous decree of God—that those practicing such things are deserving of death—they not only keep on doing them but also approve of those practicing them.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2

Romans. Chapter 2.

ΔΙΟ ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙ Ω ΑΝΘΡΩΠΕ ΠΑΣ Ο ΚΡΙΝΩΝ ΕΝ Ω ΓΑΡ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΣ ΤΑ ΓΑΡ ΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΕΙΣ Ο ΚΡΙΝΩΝ

1 Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are, if you judge; for when you judge another, you condemn yourself, because you who judge practice the same things.

ΟΙΔΑΜΕΝ ΔΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙΝ ΚΑΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΑΣ

2 Now we know that God’s judgment is in harmony with truth, against those who practice such things.

ΛΟΓΙΖΗ ΔΕ ΤΟΥΤΟ Ω ΑΝΘΡΩΠΕ Ο ΚΡΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΩΝ ΑΥΤΑ ΟΤΙ ΣΥ ΕΚΦΕΥΞΗ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

3 But do you suppose, O man, that while you judge those who practice such things and yet you do them, you will escape the judgment of God?

Η ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΣ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΣ ΑΓΝΟΩΝ ΟΤΙ ΤΟ ΧΡΗΣΤΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΣΕ ΑΓΕΙ

4 Or do you despise the riches of his kindness and forbearance and patience, because you do not know that God in his kindness is trying to lead you to repentance?

ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΘΗΣΑΥΡΙΖΕΙΣ ΣΕΑΥΤΩ ΟΡΓΗΝ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΚΡΙΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

5 But according to your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath and of the revealing of God’s righteous judgment.

ΟΣ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΕΚΑΣΤΩ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ

6 And he will pay back to each one according to his works:

ΤΟΙΣ ΜΕΝ ΚΑΘ ΥΠΟΜΟΝΗΝ ΕΡΓΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΑΦΘΑΡΣΙΑΝ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

7 everlasting life to those who are seeking glory and honor and incorruptibleness by endurance in work that is good;

ΤΟΙΣ ΔΕ ΕΞ ΕΡΙΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΘΟΥΣΙ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙΣ ΔΕ ΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟΣ

8 however, for those who are contentious and who disobey the truth but obey unrighteousness, there will be wrath and anger.

ΘΛΙΨΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΨΥΧΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΙΟΥΔΑΙΟΥ ΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΣ

9 There will be tribulation and distress on every person who works what is harmful, on the Jew first and also on the Greek;

10 ΔΟΞΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΙΟΥΔΑΙΩ ΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ

10 but glory and honor and peace for everyone who works what is good, for the Jew first and also for the Greek.

11 ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟΣΩΠΟΛΗΜΨΙΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ

11 For there is no partiality with God.

12 ΟΣΟΙ ΓΑΡ ΑΝΟΜΩΣ ΗΜΑΡΤΟΝ ΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΝ ΝΟΜΩ ΗΜΑΡΤΟΝ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΡΙΘΗΣΟΝΤΑΙ

12 For all those who sinned without law will also perish without law; but all those who sinned under law will be judged by law.

13 ΟΥ ΓΑΡ ΟΙ ΑΚΡΟΑΤΑΙ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΙ ΠΑΡΑ [ΤΩ] ΘΕΩ ΑΛΛ ΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΣΟΝΤΑΙ

13 For the hearers of law are not the ones righteous before God, but the doers of law will be declared righteous.

14 ΟΤΑΝ ΓΑΡ ΕΘΝΗ ΤΑ ΜΗ ΝΟΜΟΝ ΕΧΟΝΤΑ ΦΥΣΕΙ ΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΙΩΣΙΝ ΟΥΤΟΙ ΝΟΜΟΝ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΑΥΤΟΙΣ ΕΙΣΙΝ ΝΟΜΟΣ

14 For when people of the nations, who do not have law, do by nature the things of the law, these people, although not having law, are a law to themselves.

15 ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΑΠΤΟΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΟΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΩΝ Η ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

15 They are the very ones who demonstrate the matter of the law to be written in their hearts, while their conscience is bearing witness with them, and by their own thoughts they are being accused or even excused.

16 ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΟΤΕ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΚΡΥΠΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΜΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

16 This will take place in the day when God through the Anointed Jesus judges the secret things of mankind, according to the good news I declare.

17 ΕΙ ΔΕ ΣΥ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΥΗ ΝΟΜΩ ΚΑΙ ΚΑΥΧΑΣΑΙ ΕΝ ΘΕΩ

17 If, now, you are a Jew in name and rely on law and take pride in God,

18 ΚΑΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΣ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

18 and you know his will and approve of things that are excellent because you are instructed out of the Law,

19 ΠΕΠΟΙΘΑΣ ΤΕ ΣΕΑΥΤΟΝ ΟΔΗΓΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΩΝ ΦΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ

19 and you are convinced that you are a guide of the blind, a light for those in darkness,

20 ΠΑΙΔΕΥΤΗΝ ΑΦΡΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ ΝΗΠΙΩΝ ΕΧΟΝΤΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ

20 a corrector of the unreasonable ones, a teacher of young children, and having the framework of the knowledge and of the truth in the Law—

21 Ο ΟΥΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΤΕΡΟΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙΣ Ο ΚΗΡΥΣΣΩΝ ΜΗ ΚΛΕΠΤΕΙΝ ΚΛΕΠΤΕΙΣ

21 do you, however, the one teaching someone else, not teach yourself? You, the one preaching, “Do not steal,” do you steal?

22 Ο ΛΕΓΩΝ ΜΗ ΜΟΙΧΕΥΕΙΝ ΜΟΙΧΕΥΕΙΣ Ο ΒΔΕΛΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΙΕΡΟΣΥΛΕΙΣ

22 You, the one saying, “Do not commit adultery,” do you commit adultery? You, the one abhorring idols, do you rob temples?

23 ΟΣ ΕΝ ΝΟΜΩ ΚΑΥΧΑΣΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΤΙΜΑΖΕΙΣ

23 You who take pride in law, do you dishonor God by your transgressing of the Law?

24 ΤΟ ΓΑΡ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙ ΥΜΑΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ

24 For “the name of God is being blasphemed among the nations because of you,” just as it is written.

25 ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΜΕΝ ΓΑΡ ΩΦΕΛΕΙ ΕΑΝ ΝΟΜΟΝ ΠΡΑΣΣΗΣ ΕΑΝ ΔΕ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΣ Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΣΟΥ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΓΕΓΟΝΕΝ

25 Circumcision is, in fact, of benefit only if you practice law; but if you are a transgressor of law, your circumcision has become uncircumcision.

26 ΕΑΝ ΟΥΝ Η ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΥΛΑΣΣΗ ΟΥΧ Η ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ ΛΟΓΙΣΘΗΣΕΤΑΙ

26 If, therefore, an uncircumcised person keeps the righteous requirements of the Law, his uncircumcision will be counted as circumcision, will it not?

27 ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ Η ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΕΛΟΥΣΑ ΣΕ ΤΟΝ ΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΝ ΝΟΜΟΥ

27 And the physically uncircumcised person will, by carrying out the Law, judge you who are a transgressor of law despite having its written code and circumcision.

28 ΟΥ ΓΑΡ Ο ΕΝ ΤΩ ΦΑΝΕΡΩ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥΔΕ Η ΕΝ ΤΩ ΦΑΝΕΡΩ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗ

28 For he is not a Jew who is one on the outside, nor is circumcision something on the outside, on the flesh.

29 ΑΛΛ Ο ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙ ΟΥ Ο ΕΠΑΙΝΟΣ ΟΥΚ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

29 But he is a Jew who is one on the inside, and his circumcision is that of the heart by spirit and not by a written code. That person’s praise comes from God, not from people.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3

Romans. Chapter 3.

ΤΙ ΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΥ Η ΤΙΣ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

1 What, then, is the advantage of the Jew, or what is the benefit of circumcision?

ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ [ΓΑΡ] ΟΤΙ ΕΠΙΣΤΕΥΘΗΣΑΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

2 A great deal in every way. First of all, that they were entrusted with the sacred pronouncements of God.

ΤΙ ΓΑΡ ΕΙ ΗΠΙΣΤΗΣΑΝ ΤΙΝΕΣ ΜΗ Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ

3 What, then, is the case? If some lacked faith, will their lack of faith invalidate the faithfulness of God?

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΓΙΝΕΣΘΩ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΗΣ ΠΑΣ ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΨΕΥΣΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝ ΔΙΚΑΙΩΘΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΛΟΓΟΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΚΡΙΝΕΣΘΑΙ ΣΕ

4 Certainly not! But let God be found true, even if every man be found a liar, just as it is written: “That you might be proved righteous in your words and might win when you are being judged.”

ΕΙ ΔΕ Η ΑΔΙΚΙΑ ΗΜΩΝ ΘΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΣΥΝΙΣΤΗΣΙΝ ΤΙ ΕΡΟΥΜΕΝ ΜΗ ΑΔΙΚΟΣ Ο ΘΕΟΣ Ο ΕΠΙΦΕΡΩΝ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΛΕΓΩ

5 However, if our unrighteousness highlights God’s righteousness, what are we to say? God is not unjust when he expresses his wrath, is he? (I am speaking in human terms.)

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΕΠΕΙ ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

6 By no means! How, otherwise, will God judge the world?

ΕΙ ΔΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΤΩ ΕΜΩ ΨΕΥΣΜΑΤΙ ΕΠΕΡΙΣΣΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΙ ΕΤΙ ΚΑΓΩ ΩΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΡΙΝΟΜΑΙ

7 But if by my lie the truth of God has been made more prominent to his glory, why am I also being judged as a sinner?

ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΜΕΘΑ ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΦΑΣΙΝ ΤΙΝΕΣ ΗΜΑΣ ΛΕΓΕΙΝ ΟΤΙ ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΤΑ ΚΑΚΑ ΙΝΑ ΕΛΘΗ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΩΝ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΕΝΔΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ

8 And why not say, just as some men falsely claim that we say, “Let us do bad things that good things may come”? The judgment against those men is in harmony with justice.

ΤΙ ΟΥΝ ΠΡΟΕΧΟΜΕΘΑ ΟΥ ΠΑΝΤΩΣ ΠΡΟΗΤΙΑΣΑΜΕΘΑ ΓΑΡ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΝΤΑΣ ΥΦ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΕΙΝΑΙ

9 What then? Are we in a better position? Not at all! For above we have made the charge that Jews as well as Greeks are all under sin;

10 ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΔΙΚΑΙΟΣ ΟΥΔΕ ΕΙΣ

10 just as it is written: “There is not a righteous man, not even one;

11 ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ο ΣΥΝΙΩΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ο ΕΚΖΗΤΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

11 there is no one who has any insight; there is no one who searches for God.

12 ΠΑΝΤΕΣ ΕΞΕΚΛΙΝΑΝ ΑΜΑ ΗΧΡΕΩΘΗΣΑΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ [ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ] ΕΩΣ ΕΝΟΣ

12 All men have turned aside, all of them have become worthless; there is no one who shows kindness, not so much as one.”

13 ΤΑΦΟΣ ΑΝΕΩΓΜΕΝΟΣ Ο ΛΑΡΥΓΞ ΑΥΤΩΝ ΤΑΙΣ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΔΟΛΙΟΥΣΑΝ ΙΟΣ ΑΣΠΙΔΩΝ ΥΠΟ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΑΥΤΩΝ

13 “Their throat is an open grave; they have deceived with their tongues.” “Venom of asps is behind their lips.”

14 ΩΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΙΑΣ ΓΕΜΕΙ

14 “And their mouth is full of cursing and bitterness.”

15 ΟΞΕΙΣ ΟΙ ΠΟΔΕΣ ΑΥΤΩΝ ΕΚΧΕΑΙ ΑΙΜΑ

15 “Their feet are swift to shed blood.”

16 ΣΥΝΤΡΙΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΟΔΟΙΣ ΑΥΤΩΝ

16 “Ruin and misery are in their ways,

17 ΚΑΙ ΟΔΟΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΟΥΚ ΕΓΝΩΣΑΝ

17 and they have not known the way of peace.”

18 ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΥΤΩΝ

18 “There is no fear of God before their eyes.”

19 ΟΙΔΑΜΕΝ ΔΕ ΟΤΙ ΟΣΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΓΕΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΛΑΛΕΙ ΙΝΑ ΠΑΝ ΣΤΟΜΑ ΦΡΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΟΣ ΓΕΝΗΤΑΙ ΠΑΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩ ΘΕΩ

19 Now we know that all the things the Law says, it addresses to those under the Law, so that every mouth may be silenced and all the world may become accountable to God for punishment.

20 ΔΙΟΤΙ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΣΕΤΑΙ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΓΑΡ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

20 Therefore, no one will be declared righteous before him by works of law, for by law comes the accurate knowledge of sin.

21 ΝΥΝΙ ΔΕ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΕΟΥ ΠΕΦΑΝΕΡΩΤΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ

21 But now apart from law God’s righteousness has been revealed, as the Law and the Prophets bear witness,

22 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗ

22 yes, God’s righteousness through the faith in Jesus the Anointed One, for all those having faith. For there is no distinction.

23 ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΗΜΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

23 For all have sinned and fall short of the glory of God,

24 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗ ΑΥΤΟΥ ΧΑΡΙΤΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

24 and it is as a free gift that they are being declared righteous by his undeserved kindness through the release by the ransom paid by the Anointed Jesus.

25 ΟΝ ΠΡΟΕΘΕΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΙΛΑΣΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ [ΤΗΣ] ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΤΩ ΑΥΤΟΥ ΑΙΜΑΤΙ ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΙΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

25 God presented him as an offering for propitiation through faith in his blood. This was to demonstrate his own righteousness, because God in his forbearance was forgiving the sins that occurred in the past.

26 ΕΝ ΤΗ ΑΝΟΧΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΙΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΝΥΝ ΚΑΙΡΩ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΗΣΟΥ

26 This was to demonstrate his own righteousness in this present season, so that he might be righteous even when declaring righteous the man who has faith in Jesus.

27 ΠΟΥ ΟΥΝ Η ΚΑΥΧΗΣΙΣ ΕΞΕΚΛΕΙΣΘΗ ΔΙΑ ΠΟΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΥΧΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

27 Where, then, is the boasting? There is no place for it. Through what law? That of works? No indeed, but through the law of faith.

28 ΛΟΓΙΖΟΜΕΘΑ ΓΑΡ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΑΙ ΠΙΣΤΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ

28 For we consider that a man is declared righteous by faith apart from works of law.

29 Η ΙΟΥΔΑΙΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΝΟΝ ΟΥΧΙ ΚΑΙ ΕΘΝΩΝ ΝΑΙ ΚΑΙ ΕΘΝΩΝ

29 Or is he the God of the Jews only? Is he not also the God of people of the nations? Yes, also of people of the nations.

30 ΕΙΠΕΡ ΕΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΟΣ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

30 Since God is one, he will declare circumcised people righteous as a result of faith and uncircumcised people righteous by means of their faith.

31 ΝΟΜΟΝ ΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΛΛΑ ΝΟΜΟΝ ΙΣΤΑΝΟΜΕΝ

31 Do we, then, abolish law by means of our faith? Not at all! On the contrary, we uphold law.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4

Romans. Chapter 4.

ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ ΕΥΡΗΚΕΝΑΙ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΑ ΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ

1 That being so, what will we say was gained by Abraham, our forefather according to the flesh?

ΕΙ ΓΑΡ ΑΒΡΑΑΜ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΕΔΙΚΑΙΩΘΗ ΕΧΕΙ ΚΑΥΧΗΜΑ ΑΛΛ ΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ

2 For instance, if Abraham was declared righteous as a result of works, he would have reason to boast, but not with God.

ΤΙ ΓΑΡ Η ΓΡΑΦΗ ΛΕΓΕΙ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΔΕ ΑΒΡΑΑΜ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

3 For what does the scripture say? “Abraham put faith in Jehovah, and it was counted to him as righteousness.”

ΤΩ ΔΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΟΥ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΗΜΑ

4 Now to the man who works, his pay is not counted as an undeserved kindness but as something owed to him.

ΤΩ ΔΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΙ ΔΕ ΕΠΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΑΣΕΒΗ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

5 On the other hand, to the man who does not work but puts faith in the One who declares the ungodly one righteous, his faith is counted as righteousness.

ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΔΑΥΙΔ ΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ω Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΩΝ

6 Just as David also speaks of the happiness of the man to whom God counts righteousness apart from works:

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΩΝ ΑΦΕΘΗΣΑΝ ΑΙ ΑΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΩΝ ΕΠΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ

7 “Happy are those whose lawless deeds have been pardoned and whose sins have been covered;

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ ΟΥ ΟΥ ΜΗ ΛΟΓΙΣΗΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑΝ

8 happy is the man whose sin Jehovah will by no means take into account.”

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΣ ΟΥΝ ΟΥΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ Η ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑΝ ΛΕΓΟΜΕΝ ΓΑΡ ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

9 Does this happiness, then, only come to circumcised people or also to uncircumcised people? For we say: “Abraham’s faith was counted to him as righteousness.”

10 ΠΩΣ ΟΥΝ ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΕΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΟΝΤΙ Η ΕΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΟΥΚ ΕΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΑΛΛ ΕΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ

10 Under what circumstances, then, was it counted as righteousness? When he was circumcised or uncircumcised? He was not yet circumcised but was uncircumcised.

11 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΛΑΒΕΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΩΝ ΔΙ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΘΗΝΑΙ [ΚΑΙ] ΑΥΤΟΙΣ [ΤΗΝ] ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

11 And he received a sign—namely, circumcision—as a seal of the righteousness by the faith he had while in his uncircumcised state, so that he might be the father of all those having faith while uncircumcised, in order for righteousness to be counted to them;

12 ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΙΣ ΟΥΚ ΕΚ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΤΟΙΧΟΥΣΙΝ ΤΟΙΣ ΙΧΝΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΒΡΑΑΜ

12 and so that he might be a father to circumcised offspring, not only to those who adhere to circumcision but also to those who walk orderly in the footsteps of the faith that our father Abraham had while in the uncircumcised state.

13 ΟΥ ΓΑΡ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ Η ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

13 For it was not through law that Abraham or his offspring had the promise that he should be heir of a world, but it was through righteousness by faith.

14 ΕΙ ΓΑΡ ΟΙ ΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΕΚΕΝΩΤΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΡΓΗΤΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ

14 For if those who adhere to law are heirs, faith becomes useless and the promise has been abolished.

15 Ο ΓΑΡ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΟΥ ΔΕ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΝΟΜΟΣ ΟΥΔΕ ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ

15 In reality the Law produces wrath, but where there is no law, neither is there any transgression.

16 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΝΑ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΟΥ ΤΩ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΒΡΑΑΜ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ

16 That is why it is through faith, so that it might be according to undeserved kindness, in order for the promise to be sure to all his offspring, not only to those who adhere to the Law but also to those who adhere to the faith of Abraham, who is the father of us all.

17 ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΕΘΕΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΟΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΤΑ ΜΗ ΟΝΤΑ ΩΣ ΟΝΤΑ

17 (This is just as it is written: “I have appointed you a father of many nations.”) This was in the sight of God, in whom he had faith, who makes the dead alive and calls the things that are not as though they are.

18 ΟΣ ΠΑΡ ΕΛΠΙΔΑ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΣΟΥ

18 Although beyond hope, yet based on hope, he had faith that he would become the father of many nations according to what had been said: “So your offspring will be.”

19 ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΗΣΑΣ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΤΕΝΟΗΣΕΝ ΤΟ ΕΑΥΤΟΥ ΣΩΜΑ [ΗΔΗ] ΝΕΝΕΚΡΩΜΕΝΟΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΚΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΑΡΡΑΣ

19 And although he did not grow weak in faith, he considered his own body, now as good as dead (since he was about 100 years old), as well as the deadness of the womb of Sarah.

20 ΕΙΣ ΔΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥ ΔΙΕΚΡΙΘΗ ΤΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΛΛ ΕΝΕΔΥΝΑΜΩΘΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΔΟΥΣ ΔΟΞΑΝ ΤΩ ΘΕΩ

20 But because of the promise of God, he did not waver in a lack of faith; but he became powerful by his faith, giving God glory

21 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΕΠΗΓΓΕΛΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΑΙ

21 and being fully convinced that what He had promised He was also able to do.

22 ΔΙΟ [ΚΑΙ] ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

22 Therefore, “it was counted to him as righteousness.”

23 ΟΥΚ ΕΓΡΑΦΗ ΔΕ ΔΙ ΑΥΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΟΤΙ ΕΛΟΓΙΣΘΗ ΑΥΤΩ

23 However, the words “it was counted to him” were not written for his sake only,

24 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙ ΗΜΑΣ ΟΙΣ ΜΕΛΛΕΙ ΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΕΓΕΙΡΑΝΤΑ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

24 but also for our sake, to whom it will be counted, because we believe in Him who raised Jesus our Lord up from the dead.

25 ΟΣ ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΡΘΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΙΝ ΗΜΩΝ

25 He was handed over for the sake of our trespasses and was raised up for the sake of declaring us righteous.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5

Romans. Chapter 5.

ΔΙΚΑΙΩΘΕΝΤΕΣ ΟΥΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΧΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

1 Therefore, now that we have been declared righteous as a result of faith, let us enjoy peace with God through our Lord Jesus the Anointed One,

ΔΙ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΝ ΕΣΧΗΚΑΜΕΝ [ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ] ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΝ Η ΕΣΤΗΚΑΜΕΝ ΚΑΙ ΚΑΥΧΩΜΕΘΑ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

2 through whom we also have obtained access by faith into this undeserved kindness in which we now stand; and let us rejoice, based on hope of the glory of God.

ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΥΧΩΜΕΘΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΛΙΨΕΣΙΝ ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ Η ΘΛΙΨΙΣ ΥΠΟΜΟΝΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

3 Not only that, but let us rejoice while in tribulations, since we know that tribulation produces endurance;

Η ΔΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΔΟΚΙΜΗΝ Η ΔΕ ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΠΙΔΑ

4 endurance, in turn, an approved condition; the approved condition, in turn, hope,

Η ΔΕ ΕΛΠΙΣ ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΕΙ ΟΤΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΚΕΧΥΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΗΜΙΝ

5 and the hope does not lead to disappointment; because the love of God has been poured out into our hearts through the holy spirit, which was given to us.

ΕΤΙ ΓΑΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΤΩΝ ΗΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΤΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΝ ΥΠΕΡ ΑΣΕΒΩΝ ΑΠΕΘΑΝΕΝ

6 For, indeed, while we were still weak, the Anointed One died for ungodly men at the appointed time.

ΜΟΛΙΣ ΓΑΡ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΙΣ ΑΠΟΘΑΝΕΙΤΑΙ ΥΠΕΡ ΓΑΡ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΤΑΧΑ ΤΙΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΑ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ

7 For hardly would anyone die for a righteous man; though perhaps for a good man someone may dare to die.

ΣΥΝΙΣΤΗΣΙΝ ΔΕ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΑΓΑΠΗΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΕΤΙ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΟΝΤΩΝ ΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΑΠΕΘΑΝΕΝ

8 But God recommends his own love to us in that, while we were yet sinners, the Anointed One died for us.

ΠΟΛΛΩ ΟΥΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΚΑΙΩΘΕΝΤΕΣ ΝΥΝ ΕΝ ΤΩ ΑΙΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΣΩΘΗΣΟΜΕΘΑ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ

9 Much more, then, since we have now been declared righteous by his blood, will we be saved through him from wrath.

10 ΕΙ ΓΑΡ ΕΧΘΡΟΙ ΟΝΤΕΣ ΚΑΤΗΛΛΑΓΗΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΛΛΑΓΕΝΤΕΣ ΣΩΘΗΣΟΜΕΘΑ ΕΝ ΤΗ ΖΩΗ ΑΥΤΟΥ

10 For if when we were enemies we became reconciled to God through the death of his Son, how much more we will be saved by his life, now that we have become reconciled.

11 ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΥΧΩΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙ ΟΥ ΝΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΝ ΕΛΑΒΟΜΕΝ

11 Not only that, but we are also rejoicing in God through our Lord Jesus the Anointed One, through whom we have now received the reconciliation.

12 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΩΣΠΕΡ ΔΙ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΙΗΛΘΕΝ ΕΦ Ω ΠΑΝΤΕΣ ΗΜΑΡΤΟΝ

12 That is why, just as through one man sin entered into the world and death through sin, and so death spread to all men because they had all sinned—.

13 ΑΧΡΙ ΓΑΡ ΝΟΜΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑ ΗΝ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΕ ΟΥΚ ΕΛΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΗ ΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

13 For sin was in the world before the Law, but sin is not charged against anyone when there is no law.

14 ΑΛΛΑ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΜΩΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΜΗ ΑΜΑΡΤΗΣΑΝΤΑΣ ΕΠΙ ΤΩ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΑΔΑΜ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

14 Nevertheless, death ruled as king from Adam down to Moses, even over those who had not sinned in the same way that Adam transgressed, who bears a resemblance to the one who was to come.

15 ΑΛΛ ΟΥΧ ΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΕΙ ΓΑΡ ΤΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΧΑΡΙΤΙ ΤΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΠΕΡΙΣΣΕΥΣΕΝ

15 But the gift is not like the trespass. For if by one man’s trespass many died, how much more did the undeserved kindness of God and his free gift by the undeserved kindness of the one man, Jesus the Anointed One, abound to many!

16 ΚΑΙ ΟΥΧ ΩΣ ΔΙ ΕΝΟΣ ΑΜΑΡΤΗΣΑΝΤΟΣ ΤΟ ΔΩΡΗΜΑ ΤΟ ΜΕΝ ΓΑΡ ΚΡΙΜΑ ΕΞ ΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΜΑ ΤΟ ΔΕ ΧΑΡΙΣΜΑ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

16 Also, it is not the same with the free gift as with the way things worked through the one man who sinned. For the judgment after one trespass was condemnation, but the gift after many trespasses was a declaration of righteousness.

17 ΕΙ ΓΑΡ ΤΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΝ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΕΝ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣΟΥΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

17 For if by the trespass of the one man death ruled as king through that one, how much more will those who receive the abundance of the undeserved kindness and of the free gift of righteousness rule as kings in life through the one person, Jesus the Anointed One!

18 ΑΡΑ ΟΥΝ ΩΣ ΔΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΜΑ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΙΝ ΖΩΗΣ

18 So, then, as through one trespass the result to men of all sorts was condemnation, so too through one act of justification the result to men of all sorts is their being declared righteous for life.

19 ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΚΑΤΕΣΤΑΘΗΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΘΗΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ

19 For just as through the disobedience of the one man many were made sinners, so also through the obedience of the one person many will be made righteous.

20 ΝΟΜΟΣ ΔΕ ΠΑΡΕΙΣΗΛΘΕΝ ΙΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΗ ΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΟΥ ΔΕ ΕΠΛΕΟΝΑΣΕΝ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΥΠΕΡΕΠΕΡΙΣΣΕΥΣΕΝ Η ΧΑΡΙΣ

20 Now the Law came on the scene so that trespassing might increase. But where sin abounded, undeserved kindness abounded still more.

21 ΙΝΑ ΩΣΠΕΡ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΝ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣΗ ΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ

21 To what end? So that just as sin ruled as king with death, so also undeserved kindness might rule as king through righteousness leading to everlasting life through Jesus the Anointed One our Lord.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6

Romans. Chapter 6.

ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ ΕΠΙΜΕΝΩΜΕΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΙΝΑ Η ΧΑΡΙΣ ΠΛΕΟΝΑΣΗ

1 What are we to say then? Should we continue in sin so that undeserved kindness may increase?

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΟΙΤΙΝΕΣ ΑΠΕΘΑΝΟΜΕΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΩΣ ΕΤΙ ΖΗΣΟΜΕΝ ΕΝ ΑΥΤΗ

2 Certainly not! Seeing that we died with reference to sin, how can we keep living any longer in it?

Η ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΜΕΝ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΜΕΝ

3 Or do you not know that all of us who were dipped into the Anointed Jesus were dipped into his death?

ΣΥΝΕΤΑΦΗΜΕΝ ΟΥΝ ΑΥΤΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΙΝΑ ΩΣΠΕΡ ΗΓΕΡΘΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΝ ΚΑΙΝΟΤΗΤΙ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΩΜΕΝ

4 So we were buried with him through our dipping into his death, in order that just as the Anointed One was raised up from the dead through the glory of the Father, so we also should walk in a newness of life.

ΕΙ ΓΑΡ ΣΥΜΦΥΤΟΙ ΓΕΓΟΝΑΜΕΝ ΤΩ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΣΟΜΕΘΑ

5 If we have become united with him in the likeness of his death, we will certainly also be united with him in the likeness of his resurrection.

ΤΟΥΤΟ ΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΣΤΑΥΡΩΘΗ ΙΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΚΕΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ ΗΜΑΣ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ

6 For we know that our old personality was nailed to the stake along with him in order for our sinful body to be made powerless, so that we should no longer go on being slaves to sin.

Ο ΓΑΡ ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΔΕΔΙΚΑΙΩΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

7 For the one who has died has been acquitted from his sin.

ΕΙ ΔΕ ΑΠΕΘΑΝΟΜΕΝ ΣΥΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΥΖΗΣΟΜΕΝ ΑΥΤΩ

8 Moreover, if we have died with the Anointed One, we believe that we will also live with him.

ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΟΥΚΕΤΙ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΟΥΚΕΤΙ ΚΥΡΙΕΥΕΙ

9 For we know that the Anointed One, now that he has been raised up from the dead, dies no more; death is no longer master over him.

10 Ο ΓΑΡ ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΕΦΑΠΑΞ Ο ΔΕ ΖΗ ΖΗ ΤΩ ΘΕΩ

10 For the death that he died, he died with reference to sin once for all time, but the life that he lives, he lives with reference to God.

11 ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΛΟΓΙΖΕΣΘΕ ΕΑΥΤΟΥΣ [ΕΙΝΑΙ] ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΕΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΖΩΝΤΑΣ ΔΕ ΤΩ ΘΕΩ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

11 Likewise you, consider yourselves to be dead with reference to sin but living with reference to God by the Anointed Jesus.

12 ΜΗ ΟΥΝ ΒΑΣΙΛΕΥΕΤΩ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΝ ΤΩ ΘΝΗΤΩ ΥΜΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΑΚΟΥΕΙΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΑΥΤΟΥ

12 Therefore, do not let sin continue to rule as king in your mortal bodies so that you should obey their desires.

13 ΜΗΔΕ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΟΠΛΑ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΤΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΩ ΘΕΩ ΩΣΕΙ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΟΠΛΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΩ ΘΕΩ

13 Neither go on presenting your bodies to sin as weapons of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, also your bodies to God as weapons of righteousness.

14 ΑΜΑΡΤΙΑ ΓΑΡ ΥΜΩΝ ΟΥ ΚΥΡΙΕΥΣΕΙ ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΕ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΑΛΛΑ ΥΠΟ ΧΑΡΙΝ

14 For sin must not be master over you, seeing that you are not under law but under undeserved kindness.

15 ΤΙ ΟΥΝ ΑΜΑΡΤΗΣΩΜΕΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΜΕΝ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΑΛΛΑ ΥΠΟ ΧΑΡΙΝ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ

15 What follows? Are we to commit a sin because we are not under law but under undeserved kindness? Certainly not!

16 ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ Ω ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΤΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΝ ΔΟΥΛΟΙ ΕΣΤΕ Ω ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΗΤΟΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ Η ΥΠΑΚΟΗΣ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

16 Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, either of sin leading to death or of obedience leading to righteousness?

17 ΧΑΡΙΣ ΔΕ ΤΩ ΘΕΩ ΟΤΙ ΗΤΕ ΔΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΥΠΗΚΟΥΣΑΤΕ ΔΕ ΕΚ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΙΣ ΟΝ ΠΑΡΕΔΟΘΗΤΕ ΤΥΠΟΝ ΔΙΔΑΧΗΣ

17 But thanks to God that although you were once the slaves of sin, you became obedient from the heart to that pattern of teaching to which you were handed over.

18 ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΕΔΟΥΛΩΘΗΤΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

18 Yes, since you were set free from sin, you became slaves to righteousness.

19 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΛΕΓΩ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΥΜΩΝ ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΔΟΥΛΑ ΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΑΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ ΟΥΤΩΣ ΝΥΝ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΔΟΥΛΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΑΓΙΑΣΜΟΝ

19 I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh; for just as you presented your members as slaves to uncleanness and lawlessness leading to lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness leading to holiness.

20 ΟΤΕ ΓΑΡ ΔΟΥΛΟΙ ΗΤΕ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΗΤΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

20 For when you were slaves of sin, you were free as to righteousness.

21 ΤΙΝΑ ΟΥΝ ΚΑΡΠΟΝ ΕΙΧΕΤΕ ΤΟΤΕ ΕΦ ΟΙΣ ΝΥΝ ΕΠΑΙΣΧΥΝΕΣΘΕ ΤΟ ΓΑΡ ΤΕΛΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΘΑΝΑΤΟΣ

21 What, then, was the fruit that you used to produce at that time? Things of which you are now ashamed. For the end of those things is death.

22 ΝΥΝΙ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΔΟΥΛΩΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΤΩ ΘΕΩ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΑΓΙΑΣΜΟΝ ΤΟ ΔΕ ΤΕΛΟΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

22 However, now that you were set free from sin and became slaves to God, you are producing your fruit in the way of holiness, and the end is everlasting life.

23 ΤΑ ΓΑΡ ΟΨΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ΔΕ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ

23 For the wages sin pays is death, but the gift God gives is everlasting life by the Anointed Jesus our Lord.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7

Romans. Chapter 7.

Η ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΝΩΣΚΟΥΣΙΝ ΓΑΡ ΝΟΜΟΝ ΛΑΛΩ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΙΕΥΕΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΦ ΟΣΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΖΗ

1 Can it be that you do not know, brothers, (for I am speaking to those who know law) that the Law is master over a man as long as he lives?

Η ΓΑΡ ΥΠΑΝΔΡΟΣ ΓΥΝΗ ΤΩ ΖΩΝΤΙ ΑΝΔΡΙ ΔΕΔΕΤΑΙ ΝΟΜΩ ΕΑΝ ΔΕ ΑΠΟΘΑΝΗ Ο ΑΝΗΡ ΚΑΤΗΡΓΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ

2 For instance, a married woman is bound by law to her husband while he is alive; but if her husband dies, she is released from the law of her husband.

ΑΡΑ ΟΥΝ ΖΩΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΜΟΙΧΑΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΕΙ ΕΑΝ ΓΕΝΗΤΑΙ ΑΝΔΡΙ ΕΤΕΡΩ ΕΑΝ ΔΕ ΑΠΟΘΑΝΗ Ο ΑΝΗΡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗΝ ΜΟΙΧΑΛΙΔΑ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΑΝΔΡΙ ΕΤΕΡΩ

3 So, then, while her husband is living, she would be called an adulteress if she became another man’s. But if her husband dies, she is free from his law, so that she is not an adulteress if she becomes another man’s.

ΩΣΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΕΘΑΝΑΤΩΘΗΤΕ ΤΩ ΝΟΜΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΥΜΑΣ ΕΤΕΡΩ ΤΩ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΕΓΕΡΘΕΝΤΙ ΙΝΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΩΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ

4 So, my brothers, you also were made dead to the Law through the body of the Anointed One, that you might become another’s, the one who was raised up from the dead, so that we should bear fruit to God.

ΟΤΕ ΓΑΡ ΗΜΕΝ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝΗΡΓΕΙΤΟ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΛΕΣΙΝ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΑΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ

5 For when we were living according to the flesh, the sinful passions that were awakened by the Law were at work in our bodies to produce fruit for death.

ΝΥΝΙ ΔΕ ΚΑΤΗΡΓΗΘΗΜΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΕΣ ΕΝ Ω ΚΑΤΕΙΧΟΜΕΘΑ ΩΣΤΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ ΗΜΑΣ ΕΝ ΚΑΙΝΟΤΗΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

6 But now we have been released from the Law, because we have died to that which restrained us, in order that we might be slaves in a new sense by the spirit and not in the old sense by the written code.

ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΥΚ ΕΓΝΩΝ ΕΙ ΜΗ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΗΝ ΤΕ ΓΑΡ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΟΥΚ ΗΔΕΙΝ ΕΙ ΜΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΛΕΓΕΝ ΟΥΚ ΕΠΙΘΥΜΗΣΕΙΣ

7 What, then, are we to say? Is the Law sin? Certainly not! Really, I would not have come to know sin had it not been for the Law. For example, I would not have known covetousness if the Law had not said: “You must not covet.”

ΑΦΟΡΜΗΝ ΔΕ ΛΑΒΟΥΣΑ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΕΝ ΕΜΟΙ ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΧΩΡΙΣ ΓΑΡ ΝΟΜΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑ ΝΕΚΡΑ

8 But sin, finding the opportunity afforded by the commandment, worked out in me covetousness of every sort, for apart from law sin was dead.

ΕΓΩ ΔΕ ΕΖΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΤΕ ΕΛΘΟΥΣΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΝΕΖΗΣΕΝ

9 In fact, I was once alive apart from law. But when the commandment arrived, sin came to life again, but I died.

10 ΕΓΩ ΔΕ ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΘΗ ΜΟΙ Η ΕΝΤΟΛΗ Η ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΥΤΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ

10 And the commandment that was to lead to life, this I found led to death.

11 Η ΓΑΡ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΦΟΡΜΗΝ ΛΑΒΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΞΗΠΑΤΗΣΕΝ ΜΕ ΚΑΙ ΔΙ ΑΥΤΗΣ ΑΠΕΚΤΕΙΝΕΝ

11 For sin, finding the opportunity afforded by the commandment, seduced me and killed me through it.

12 ΩΣΤΕ Ο ΜΕΝ ΝΟΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΗ

12 So the Law in itself is holy, and the commandment is holy and righteous and good.

13 ΤΟ ΟΥΝ ΑΓΑΘΟΝ ΕΜΟΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΛΛΑ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΙΝΑ ΦΑΝΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΜΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΘΑΝΑΤΟΝ ΙΝΑ ΓΕΝΗΤΑΙ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

13 Therefore, did what is good result in my death? Certainly not! But sin did, that it might be shown to be sin working out death in me through what is good, so that through the commandment sin might become far more sinful.

14 ΟΙΔΑΜΕΝ ΓΑΡ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΓΩ ΔΕ ΣΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΜΙ ΠΕΠΡΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ

14 For we know that the Law is spiritual, but I am fleshly, sold under sin.

15 Ο ΓΑΡ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΩ ΟΥ ΓΑΡ Ο ΘΕΛΩ ΤΟΥΤΟ ΠΡΑΣΣΩ ΑΛΛ Ο ΜΙΣΩ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΩ

15 For I do not understand what I am doing. For I do not practice what I wish, but I do what I hate.

16 ΕΙ ΔΕ Ο ΟΥ ΘΕΛΩ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΩ ΣΥΜΦΗΜΙ ΤΩ ΝΟΜΩ ΟΤΙ ΚΑΛΟΣ

16 However, if I do what I do not wish, I agree that the Law is fine.

17 ΝΥΝΙ ΔΕ ΟΥΚΕΤΙ ΕΓΩ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ Η ΟΙΚΟΥΣΑ ΕΝ ΕΜΟΙ ΑΜΑΡΤΙΑ

17 But now I am no longer the one doing it, but it is the sin that resides in me.

18 ΟΙΔΑ ΓΑΡ ΟΤΙ ΟΥΚ ΟΙΚΕΙ ΕΝ ΕΜΟΙ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝ ΤΟ ΓΑΡ ΘΕΛΕΙΝ ΠΑΡΑΚΕΙΤΑΙ ΜΟΙ ΤΟ ΔΕ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΣΘΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΟΥ

18 For I know that in me, that is, in my flesh, there dwells nothing good; for I have the desire to do what is fine but not the ability to carry it out.

19 ΟΥ ΓΑΡ Ο ΘΕΛΩ ΠΟΙΩ ΑΓΑΘΟΝ ΑΛΛΑ Ο ΟΥ ΘΕΛΩ ΚΑΚΟΝ ΤΟΥΤΟ ΠΡΑΣΣΩ

19 For I do not do the good that I wish, but the bad that I do not wish is what I practice.

20 ΕΙ ΔΕ Ο ΟΥ ΘΕΛΩ [ΕΓΩ] ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΩ ΟΥΚΕΤΙ ΕΓΩ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ Η ΟΙΚΟΥΣΑ ΕΝ ΕΜΟΙ ΑΜΑΡΤΙΑ

20 If, then, I do what I do not wish, I am no longer the one carrying it out, but it is the sin dwelling in me.

21 ΕΥΡΙΣΚΩ ΑΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΩ ΘΕΛΟΝΤΙ ΕΜΟΙ ΠΟΙΕΙΝ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΟΤΙ ΕΜΟΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΠΑΡΑΚΕΙΤΑΙ

21 I find, then, this law in my case: When I wish to do what is right, what is bad is present with me.

22 ΣΥΝΗΔΟΜΑΙ ΓΑΡ ΤΩ ΝΟΜΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

22 I really delight in the law of God according to the man I am within,

23 ΒΛΕΠΩ ΔΕ ΕΤΕΡΟΝ ΝΟΜΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΛΕΣΙΝ ΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΝΤΑ ΜΕ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΩ ΟΝΤΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΛΕΣΙΝ ΜΟΥ

23 but I see in my body another law warring against the law of my mind and leading me captive to sin’s law that is in my body.

24 ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ ΕΓΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΙΣ ΜΕ ΡΥΣΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

24 Miserable man that I am! Who will rescue me from the body undergoing this death?

25 ΧΑΡΙΣ ΔΕ ΤΩ ΘΕΩ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΑΡΑ ΟΥΝ ΑΥΤΟΣ ΕΓΩ ΤΩ ΜΕΝ ΝΟΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΝΟΜΩ ΘΕΟΥ ΤΗ ΔΕ ΣΑΡΚΙ ΝΟΜΩ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

25 Thanks to God through Jesus the Anointed One our Lord! So, then, with my mind I myself am a slave to God’s law, but with my flesh to sin’s law.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8

Romans. Chapter 8.

ΟΥΔΕΝ ΑΡΑ ΝΥΝ ΚΑΤΑΚΡΙΜΑ ΤΟΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

1 Therefore, those in union with the Anointed Jesus have no condemnation.

Ο ΓΑΡ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΗΛΕΥΘΕΡΩΣΕΝ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

2 For the law of the spirit that gives life in union with the Anointed Jesus has set you free from the law of sin and of death.

ΤΟ ΓΑΡ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝ Ω ΗΣΘΕΝΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΥΙΟΝ ΠΕΜΨΑΣ ΕΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΣΑΡΚΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΤΕΚΡΙΝΕΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ

3 What the Law was incapable of doing because it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh and concerning sin, condemning sin in the flesh,

ΙΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗ ΕΝ ΗΜΙΝ ΤΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ

4 so that the righteous requirement of the Law might be fulfilled in us who walk, not according to the flesh, but according to the spirit.

ΟΙ ΓΑΡ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΟΝΤΕΣ ΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΦΡΟΝΟΥΣΙΝ ΟΙ ΔΕ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the spirit, on the things of the spirit.

ΤΟ ΓΑΡ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ΔΕ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

6 For setting the mind on the flesh means death, but setting the mind on the spirit means life and peace;

ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΕΧΘΡΑ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΤΩ ΓΑΡ ΝΟΜΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥΧ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΔΥΝΑΤΑΙ

7 because setting the mind on the flesh means enmity with God, for it is not in subjection to the law of God, nor, in fact, can it be.

ΟΙ ΔΕ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΟΝΤΕΣ ΘΕΩ ΑΡΕΣΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ

8 So those who are in harmony with the flesh cannot please God.

ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΟΥΚ ΕΣΤΕ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΑΛΛΑ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΙΠΕΡ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΟΥ ΟΙΚΕΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΟΥΤΟΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΥ

9 However, you are in harmony, not with the flesh, but with the spirit, if God’s spirit truly dwells in you. But if anyone does not have the Anointed One’s spirit, this person does not belong to him.

10 ΕΙ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΤΟ ΜΕΝ ΣΩΜΑ ΝΕΚΡΟΝ ΔΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΗ ΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

10 But if the Anointed One is in union with you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness.

11 ΕΙ ΔΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΓΕΙΡΑΝΤΟΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΟΙΚΕΙ ΕΝ ΥΜΙΝ Ο ΕΓΕΙΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΘΝΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΥΜΙΝ

11 If, now, the spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you, the one who raised up the Anointed Jesus from the dead will also make your mortal bodies alive through his spirit that resides in you.

12 ΑΡΑ ΟΥΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΣΜΕΝ ΟΥ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΖΗΝ

12 So, then, brothers, we are under obligation, not to the flesh to live according to the flesh;

13 ΕΙ ΓΑΡ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΖΗΤΕ ΜΕΛΛΕΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙΝ ΕΙ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥΤΕ ΖΗΣΕΣΘΕ

13 for if you live according to the flesh, you are sure to die; but if you put the practices of the body to death by the spirit, you will live.

14 ΟΣΟΙ ΓΑΡ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΘΕΟΥ ΑΓΟΝΤΑΙ ΟΥΤΟΙ ΥΙΟΙ ΘΕΟΥ ΕΙΣΙΝ

14 For all who are led by God’s spirit are indeed God’s sons.

15 ΟΥ ΓΑΡ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΦΟΒΟΝ ΑΛΛΑ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΕΝ Ω ΚΡΑΖΟΜΕΝ ΑΒΒΑ Ο ΠΑΤΗΡ

15 For you did not receive a spirit of slavery causing fear again, but you received a spirit of adoption as sons, by which spirit we cry out: “Abba, Father!”

16 ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΕΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΗΜΩΝ ΟΤΙ ΕΣΜΕΝ ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ

16 The spirit itself bears witness with our spirit that we are God’s children.

17 ΕΙ ΔΕ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΜΕΝ ΘΕΟΥ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΠΕΡ ΣΥΜΠΑΣΧΟΜΕΝ ΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΟΞΑΣΘΩΜΕΝ

17 If, then, we are children, we are also heirs—heirs indeed of God, but joint heirs with the Anointed One—provided we suffer together so that we may also be glorified together.

18 ΛΟΓΙΖΟΜΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΟΥΚ ΑΞΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΥΝ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΔΟΞΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΝΑΙ ΕΙΣ ΗΜΑΣ

18 For I consider that the sufferings of the present time do not amount to anything in comparison with the glory that is going to be revealed in us.

19 Η ΓΑΡ ΑΠΟΚΑΡΑΔΟΚΙΑ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΕΚΔΕΧΕΤΑΙ

19 For the creation is waiting with eager expectation for the revealing of the sons of God.

20 ΤΗ ΓΑΡ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΙ Η ΚΤΙΣΙΣ ΥΠΕΤΑΓΗ ΟΥΧ ΕΚΟΥΣΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΑΞΑΝΤΑ ΕΦ ΕΛΠΙΔΙ

20 For the creation was subjected to futility, not by its own will, but through the one who subjected it, on the basis of hope

21 ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΤΙΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

21 that the creation itself will also be set free from enslavement to corruption and have the glorious freedom of the children of God.

22 ΟΙΔΑΜΕΝ ΓΑΡ ΟΤΙ ΠΑΣΑ Η ΚΤΙΣΙΣ ΣΥΣΤΕΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΩΔΙΝΕΙ ΑΧΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ

22 For we know that all creation keeps on groaning together and being in pain together until now.

23 ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΧΗΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΗΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΣΤΕΝΑΖΟΜΕΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΝ ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΗΜΩΝ

23 Not only that, but we ourselves also who have the firstfruits, namely, the spirit, yes, we ourselves groan within ourselves while we are earnestly waiting for adoption as sons, the release from our bodies by ransom.

24 ΤΗ ΓΑΡ ΕΛΠΙΔΙ ΕΣΩΘΗΜΕΝ ΕΛΠΙΣ ΔΕ ΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΛΠΙΣ Ο ΓΑΡ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΕΛΠΙΖΕΙ

24 For we were saved in this hope; but hope that is seen is not hope, for when a man sees a thing, does he hope for it?

25 ΕΙ ΔΕ Ο ΟΥ ΒΛΕΠΟΜΕΝ ΕΛΠΙΖΟΜΕΝ ΔΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΕΘΑ

25 But if we hope for what we do not see, we keep eagerly waiting for it with endurance.

26 ΩΣΑΥΤΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΗΜΩΝ ΤΟ ΓΑΡ ΤΙ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΕΘΑ ΚΑΘΟ ΔΕΙ ΟΥΚ ΟΙΔΑΜΕΝ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΥΠΕΡΕΝΤΥΓΧΑΝΕΙ ΣΤΕΝΑΓΜΟΙΣ ΑΛΑΛΗΤΟΙΣ

26 In like manner, the spirit also joins in with help for our weakness; for the problem is that we do not know what we should pray for as we need to, but the spirit itself pleads for us with unuttered groanings.

27 Ο ΔΕ ΕΡΑΥΝΩΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΙΔΕΝ ΤΙ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΝΤΥΓΧΑΝΕΙ ΥΠΕΡ ΑΓΙΩΝ

27 But the one who searches the hearts knows what the meaning of the spirit is, because it is pleading in harmony with God for the holy ones.

28 ΟΙΔΑΜΕΝ ΔΕ ΟΤΙ ΤΟΙΣ ΑΓΑΠΩΣΙΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙ ΕΙΣ ΑΓΑΘΟΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΘΕΣΙΝ ΚΛΗΤΟΙΣ ΟΥΣΙΝ

28 We know that God makes all his works cooperate together for the good of those who love God, those who are the ones called according to his purpose;

29 ΟΤΙ ΟΥΣ ΠΡΟΕΓΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΙΣΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΝ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ

29 because those whom he gave his first recognition he also foreordained to be patterned after the image of his Son, so that he might be the firstborn among many brothers.

30 ΟΥΣ ΔΕ ΠΡΟΩΡΙΣΕΝ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΚΑΙ ΟΥΣ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΔΙΚΑΙΩΣΕΝ ΟΥΣ ΔΕ ΕΔΙΚΑΙΩΣΕΝ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΔΟΞΑΣΕΝ

30 Moreover, those whom he foreordained are the ones he also called; and those whom he called are the ones he also declared to be righteous. Finally those whom he declared righteous are the ones he also glorified.

31 ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΑΥΤΑ ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΤΙΣ ΚΑΘ ΗΜΩΝ

31 What, then, are we to say about these things? If God is for us, who will be against us?

32 ΟΣ ΓΕ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΥΙΟΥ ΟΥΚ ΕΦΕΙΣΑΤΟ ΑΛΛΑ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΝ ΠΩΣ ΟΥΧΙ ΚΑΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΗΜΙΝ ΧΑΡΙΣΕΤΑΙ

32 Since he did not even spare his own Son but handed him over for us all, will he not also, along with him, kindly give us all other things?

33 ΤΙΣ ΕΓΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΘΕΟΥ ΘΕΟΣ Ο ΔΙΚΑΙΩΝ

33 Who will file accusation against God’s chosen ones? God is the One who declares them righteous.

34 ΤΙΣ Ο ΚΑΤΑΚΡΙΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΣ [ΙΗΣΟΥΣ] Ο ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΓΧΑΝΕΙ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ

34 Who will condemn them? the Anointed Jesus is the one who died, yes, more than that, the one who was raised up, who is at the right hand of God and who also pleads for us.

35 ΤΙΣ ΗΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΛΙΨΙΣ Η ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ Η ΔΙΩΓΜΟΣ Η ΛΙΜΟΣ Η ΓΥΜΝΟΤΗΣ Η ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η ΜΑΧΑΙΡΑ

35 Who will separate us from the love of the Anointed One? Will tribulation or distress or persecution or hunger or nakedness or danger or sword?

36 ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΕΚΕΝ ΣΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥΜΕΘΑ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΛΟΓΙΣΘΗΜΕΝ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΦΑΓΗΣ

36 Just as it is written: “For your sake we are being put to death all day long; we have been accounted as sheep for slaughtering.”

37 ΑΛΛ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΠΑΣΙΝ ΥΠΕΡΝΙΚΩΜΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΝΤΟΣ ΗΜΑΣ

37 On the contrary, in all these things we are coming off completely victorious through the one who loved us.

38 ΠΕΠΕΙΣΜΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΖΩΗ ΟΥΤΕ ΑΓΓΕΛΟΙ ΟΥΤΕ ΑΡΧΑΙ ΟΥΤΕ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΟΥΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΟΥΤΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

38 For I am convinced that neither death nor life nor angels nor governments nor things now here nor things to come nor powers

39 ΟΥΤΕ ΥΨΩΜΑ ΟΥΤΕ ΒΑΘΟΣ ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΚΤΙΣΙΣ ΕΤΕΡΑ ΔΥΝΗΣΕΤΑΙ ΗΜΑΣ ΧΩΡΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ

39 nor height nor depth nor any other creation will be able to separate us from God’s love that is in the Anointed Jesus our Lord.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9

Romans. Chapter 9.

ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΛΕΓΩ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΟΥ ΨΕΥΔΟΜΑΙ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΟΥΣΗΣ ΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΜΟΥ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

1 I am telling the truth in the Anointed One; I am not lying, as my conscience bears witness with me in holy spirit,

ΟΤΙ ΛΥΠΗ ΜΟΙ ΕΣΤΙΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ ΟΔΥΝΗ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

2 that I have great grief and unceasing pain in my heart.

ΗΥΧΟΜΗΝ ΓΑΡ ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΓΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ

3 For I could wish that I myself were separated from the Anointed One as the cursed one for the sake of my brothers, my relatives according to the flesh,

ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΙΣΙΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΩΝ Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΑΙ ΔΙΑΘΗΚΑΙ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΙ

4 who are Israelites. To them belong the adoption as sons and the glory and the covenants and the giving of the Law and the sacred service and the promises.

ΩΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞ ΩΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ Ο ΩΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΟΣ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ

5 To them the forefathers belong, and from them the Anointed One descended according to the flesh. God, who is over all, be praised forever. May it be so.

ΟΥΧ ΟΙΟΝ ΔΕ ΟΤΙ ΕΚΠΕΠΤΩΚΕΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥ ΓΑΡ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΞ ΙΣΡΑΗΛ ΟΥΤΟΙ ΙΣΡΑΗΛ

6 However, it is not as though the word of God has failed. For not all who descend from Israel are really “Israel.”

ΟΥΔ ΟΤΙ ΕΙΣΙΝ ΣΠΕΡΜΑ ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΝΤΕΣ ΤΕΚΝΑ ΑΛΛ ΕΝ ΙΣΑΑΚ ΚΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΣΟΙ ΣΠΕΡΜΑ

7 Neither are they all children because they are Abraham’s offspring; rather, “What will be called your offspring will be through Isaac.”

ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΟΥ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΤΑΥΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑ

8 That is, the children in the flesh are not really the children of God, but the children by the promise are counted as the offspring.

ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΡ Ο ΛΟΓΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΕΛΕΥΣΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΤΗ ΣΑΡΡΑ ΥΙΟΣ

9 For the word of promise was as follows: “At this time I will come and Sarah will have a son.”

10 ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΕΒΕΚΚΑ ΕΞ ΕΝΟΣ ΚΟΙΤΗΝ ΕΧΟΥΣΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

10 Not only then but also when Rebekʹah conceived twins from the one man, Isaac our forefather;

11 ΜΗΠΩ ΓΑΡ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΜΗΔΕ ΠΡΑΞΑΝΤΩΝ ΤΙ ΑΓΑΘΟΝ Η ΦΑΥΛΟΝ ΙΝΑ Η ΚΑΤ ΕΚΛΟΓΗΝ ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΝΗ

11 for when they had not yet been born and had not practiced anything good or bad, so that God’s purpose respecting the choosing might continue dependent, not on works, but on the One who calls,

12 ΟΥΚ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΑΛΛ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΕΡΡΕΘΗ ΑΥΤΗ ΟΤΙ Ο ΜΕΙΖΩΝ ΔΟΥΛΕΥΣΕΙ ΤΩ ΕΛΑΣΣΟΝΙ

12 it was said to her: “The older will be the slave of the younger.”

13 ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒ ΗΓΑΠΗΣΑ ΤΟΝ ΔΕ ΗΣΑΥ ΕΜΙΣΗΣΑ

13 Just as it is written: “I loved Jacob, but Eʹsau I hated.”

14 ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ ΜΗ ΑΔΙΚΙΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ

14 What are we to say, then? Is there injustice with God? Certainly not!

15 ΤΩ ΜΩΥΣΕΙ ΓΑΡ ΛΕΓΕΙ ΕΛΕΗΣΩ ΟΝ ΑΝ ΕΛΕΩ ΚΑΙ ΟΙΚΤΙΡΗΣΩ ΟΝ ΑΝ ΟΙΚΤΙΡΩ

15 For he says to Moses: “I will show mercy to whomever I will show mercy, and I will show compassion to whomever I will show compassion.”

16 ΑΡΑ ΟΥΝ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΛΟΝΤΟΣ ΟΥΔΕ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΩΝΤΟΣ ΘΕΟΥ

16 So, then, it depends, not on a person’s desire or on his effort, but on God, who has mercy.

17 ΛΕΓΕΙ ΓΑΡ Η ΓΡΑΦΗ ΤΩ ΦΑΡΑΩ ΟΤΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΕΞΗΓΕΙΡΑ ΣΕ ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΞΩΜΑΙ ΕΝ ΣΟΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΓΓΕΛΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΝ ΠΑΣΗ ΤΗ ΓΗ

17 For the scripture says to Pharʹaoh: “For this very reason I have let you remain: to show my power in connection with you and to have my name declared in all the earth.”

18 ΑΡΑ ΟΥΝ ΟΝ ΘΕΛΕΙ ΕΛΕΕΙ ΟΝ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΣΚΛΗΡΥΝΕΙ

18 So, then, he has mercy on whomever he wishes, but he lets whomever he wishes become obstinate.

19 ΕΡΕΙΣ ΜΟΙ ΟΥΝ ΤΙ [ΟΥΝ] ΕΤΙ ΜΕΜΦΕΤΑΙ ΤΩ ΓΑΡ ΒΟΥΛΗΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΤΙΣ ΑΝΘΕΣΤΗΚΕΝ

19 You will therefore say to me: “Why does he still find fault? For who has withstood his will?”

20 Ω ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΕΝΟΥΝΓΕ ΣΥ ΤΙΣ ΕΙ Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΩ ΘΕΩ ΜΗ ΕΡΕΙ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΩ ΠΛΑΣΑΝΤΙ ΤΙ ΜΕ ΕΠΟΙΗΣΑΣ ΟΥΤΩΣ

20 But who are you, O man, to be answering back to God? Does the thing molded say to its molder: “Why did you make me this way?”

21 Η ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑΝ Ο ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ ΠΟΙΗΣΑΙ Ο ΜΕΝ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΣΚΕΥΟΣ Ο ΔΕ ΕΙΣ ΑΤΙΜΙΑΝ

21 What? Does not the potter have authority over the clay to make from the same lump one vessel for an honorable use, another for a dishonorable use?

22 ΕΙ ΔΕ ΘΕΛΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΝΔΕΙΞΑΣΘΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΗΝΕΓΚΕΝ ΕΝ ΠΟΛΛΗ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΣΚΕΥΗ ΟΡΓΗΣ ΚΑΤΗΡΤΙΣΜΕΝΑ ΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΝ

22 What, then, if God had the will to demonstrate his wrath and to make his power known, and he tolerated with much patience vessels of wrath made fit for destruction?

23 ΚΑΙ ΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΣΚΕΥΗ ΕΛΕΟΥΣ Α ΠΡΟΗΤΟΙΜΑΣΕΝ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ

23 And if this was done to make known the riches of his glory on vessels of mercy, which he prepared beforehand for glory,

24 ΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΗΜΑΣ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΞ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΞ ΕΘΝΩΝ

24 namely, us, whom he called not only from among Jews but also from among nations, what of it?

25 ΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΩΣΗΕ ΛΕΓΕΙ ΚΑΛΕΣΩ ΤΟΝ ΟΥ ΛΑΟΝ ΜΟΥ ΛΑΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΚ ΗΓΑΠΗΜΕΝΗΝ ΗΓΑΠΗΜΕΝΗΝ

25 It is as he says also in Hoseʹa: “Those not my people I will call ‘my people,’ and her who was not loved, ‘beloved’;

26 ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΤΟΠΩ ΟΥ ΕΡΡΕΘΗ ΑΥΤΟΙΣ ΟΥ ΛΑΟΣ ΜΟΥ ΥΜΕΙΣ ΕΚΕΙ ΚΛΗΘΗΣΟΝΤΑΙ ΥΙΟΙ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ

26 and in the place where it was said to them, ‘You are not my people,’ there they will be called ‘sons of the living God.’”

27 ΗΣΑΙΑΣ ΔΕ ΚΡΑΖΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΑΝ Η Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ ΩΣ Η ΑΜΜΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ

27 Moreover, Isaiah cries out concerning Israel: “Although the number of the sons of Israel may be as the sand of the sea, only the remnant will be saved.

28 ΛΟΓΟΝ ΓΑΡ ΣΥΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΜΝΩΝ ΠΟΙΗΣΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

28 For Jehovah will make an accounting on the earth, concluding it and cutting it short.”

29 ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΕΙΡΗΚΕΝ ΗΣΑΙΑΣ ΕΙ ΜΗ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ ΕΓΚΑΤΕΛΙΠΕΝ ΗΜΙΝ ΣΠΕΡΜΑ ΩΣ ΣΟΔΟΜΑ ΑΝ ΕΓΕΝΗΘΗΜΕΝ ΚΑΙ ΩΣ ΓΟΜΟΡΡΑ ΑΝ ΩΜΟΙΩΘΗΜΕΝ

29 Also, just as Isaiah foretold: “Unless Jehovah of armies had left an offspring to us, we should have become just like Sodʹom, and we should have resembled Gomorʹrah.”

30 ΤΙ ΟΥΝ ΕΡΟΥΜΕΝ ΟΤΙ ΕΘΝΗ ΤΑ ΜΗ ΔΙΩΚΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΚΑΤΕΛΑΒΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΔΕ ΤΗΝ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ

30 What are we to say, then? That people of the nations, although not pursuing righteousness, attained righteousness, the righteousness that results from faith;

31 ΙΣΡΑΗΛ ΔΕ ΔΙΩΚΩΝ ΝΟΜΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣ ΝΟΜΟΝ ΟΥΚ ΕΦΘΑΣΕΝ

31 but Israel, although pursuing a law of righteousness, did not attain to that law.

32 ΔΙΑ ΤΙ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΛΛ ΩΣ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΕΚΟΨΑΝ ΤΩ ΛΙΘΩ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΟΣ

32 For what reason? Because they pursued it, not by faith, but as by works. They stumbled over the “stone of stumbling”;

33 ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΙΔΟΥ ΤΙΘΗΜΙ ΕΝ ΣΙΩΝ ΛΙΘΟΝ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΠ ΑΥΤΩ ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΘΗΣΕΤΑΙ

33 as it is written: “Look! I am laying in Zion a stone of stumbling and a rock of offense, but the one who rests his faith on it will not be disappointed.”

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10

Romans. Chapter 10.

ΑΔΕΛΦΟΙ Η ΜΕΝ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΕΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ

1 Brothers, the goodwill of my heart and my supplication to God for them are indeed for their salvation.

ΜΑΡΤΥΡΩ ΓΑΡ ΑΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΖΗΛΟΝ ΘΕΟΥ ΕΧΟΥΣΙΝ ΑΛΛ ΟΥ ΚΑΤ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ

2 For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to accurate knowledge.

ΑΓΝΟΟΥΝΤΕΣ ΓΑΡ ΤΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ [ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ] ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΣΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥΧ ΥΠΕΤΑΓΗΣΑΝ

3 For because of not knowing the righteousness of God but seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God.

ΤΕΛΟΣ ΓΑΡ ΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΙ

4 For the Anointed One is the end of the Law, so that everyone exercising faith may have righteousness.

ΜΩΥΣΗΣ ΓΑΡ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΤΗΝ ΕΚ [ΤΟΥ] ΝΟΜΟΥ ΟΤΙ Ο ΠΟΙΗΣΑΣ ΑΥΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΖΗΣΕΤΑΙ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

5 For Moses writes about the righteousness that is by the Law: “The man who does these things will live by means of them.”

Η ΔΕ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΥΤΩΣ ΛΕΓΕΙ ΜΗ ΕΙΠΗΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΤΙΣ ΑΝΑΒΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑΓΑΓΕΙΝ

6 But the righteousness resulting from faith says: “Do not say in your heart, ‘Who will ascend into heaven?’ that is, to bring the Anointed One down,

Η ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟΝ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΓΑΓΕΙΝ

7 or, ‘Who will descend into the abyss?’ that is, to bring the Anointed One up from the dead.”

ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΕΓΓΥΣ ΣΟΥ ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩ ΣΤΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΡΗΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ

8 But what does it say? “The word is near you, in your own mouth and in your own heart”; that is, “the word” of faith, which we are preaching.

ΟΤΙ ΕΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΤΩ ΣΤΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΥΤΟΝ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΘΗΣΗ

9 For if you publicly declare with your mouth that Jesus is Lord, and exercise faith in your heart that God raised him up from the dead, you will be saved.

10 ΚΑΡΔΙΑ ΓΑΡ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙ ΔΕ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ

10 For with the heart one exercises faith for righteousness, but with the mouth one makes public declaration for salvation.

11 ΛΕΓΕΙ ΓΑΡ Η ΓΡΑΦΗ ΠΑΣ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΠ ΑΥΤΩ ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΘΗΣΕΤΑΙ

11 For the scripture says: “No one who rests his faith on him will be disappointed.”

12 ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΣ Ο ΓΑΡ ΑΥΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΝ

12 For there is no distinction between Jew and Greek. There is the same Lord over all, who is rich toward all those calling on him.

13 ΠΑΣ ΓΑΡ ΟΣ ΑΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΗΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ

13 For “everyone who calls on the name of Jehovah will be saved.”

14 ΠΩΣ ΟΥΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΩΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΝ ΟΥΚ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΠΩΣ ΔΕ ΠΙΣΤΕΥΣΩΣΙΝ ΟΥ ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΑΝ ΠΩΣ ΔΕ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΧΩΡΙΣ ΚΗΡΥΣΣΟΝΤΟΣ

14 However, how will they call on him if they have not put faith in him? How, in turn, will they put faith in him about whom they have not heard? How, in turn, will they hear without someone to preach?

15 ΠΩΣ ΔΕ ΚΗΡΥΞΩΣΙΝ ΕΑΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΑΛΩΣΙΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΩΣ ΩΡΑΙΟΙ ΟΙ ΠΟΔΕΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΩΝ [ΤΑ] ΑΓΑΘΑ

15 How, in turn, will they preach unless they have been sent out? Just as it is written: “How beautiful are the feet of those who declare good news of good things!”

16 ΑΛΛ ΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΥΠΗΚΟΥΣΑΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ ΗΣΑΙΑΣ ΓΑΡ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΤΗ ΑΚΟΗ ΗΜΩΝ

16 Nevertheless, they did not all obey the good news. For Isaiah says: “Jehovah, who has put faith in the thing heard from us?”

17 ΑΡΑ Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΞ ΑΚΟΗΣ Η ΔΕ ΑΚΟΗ ΔΙΑ ΡΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

17 So faith follows the thing heard. In turn, what is heard is through the word about the Anointed One.

18 ΑΛΛΑ ΛΕΓΩ ΜΗ ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΑΝ ΜΕΝΟΥΝΓΕ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΞΗΛΘΕΝ Ο ΦΘΟΓΓΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

18 But I ask, They did not fail to hear, did they? Why, in fact, “into all the earth their sound went out, and to the ends of the inhabited earth their message.”

19 ΑΛΛΑ ΛΕΓΩ ΜΗ ΙΣΡΑΗΛ ΟΥΚ ΕΓΝΩ ΠΡΩΤΟΣ ΜΩΥΣΗΣ ΛΕΓΕΙ ΕΓΩ ΠΑΡΑΖΗΛΩΣΩ ΥΜΑΣ ΕΠ ΟΥΚ ΕΘΝΕΙ ΕΠ ΕΘΝΕΙ ΑΣΥΝΕΤΩ ΠΑΡΟΡΓΙΩ ΥΜΑΣ

19 But I ask, Israel did not fail to know, did they? First Moses says: “I will incite you to jealousy through that which is not a nation; I will incite you to violent anger through a foolish nation.”

20 ΗΣΑΙΑΣ ΔΕ ΑΠΟΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΕΥΡΕΘΗΝ [ΕΝ] ΤΟΙΣ ΕΜΕ ΜΗ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΕΜΦΑΝΗΣ ΕΓΕΝΟΜΗΝ ΤΟΙΣ ΕΜΕ ΜΗ ΕΠΕΡΩΤΩΣΙΝ

20 But Isaiah becomes very bold and says: “I was found by those who were not seeking me; I became known to those who were not asking for me.”

21 ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΛΕΓΕΙ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΞΕΠΕΤΑΣΑ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΑΟΝ ΑΠΕΙΘΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΓΟΝΤΑ

21 But he says regarding Israel: “All day long I have spread out my hands toward a disobedient and obstinate people.”

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11

Romans. Chapter 11.

ΛΕΓΩ ΟΥΝ ΜΗ ΑΠΩΣΑΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΥΤΟΥ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΓΩ ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ ΕΙΜΙ ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

1 I ask, then, God did not reject his people, did he? By no means! For I too am an Israelite, of the offspring of Abraham, from the tribe of Benjamin.

ΟΥΚ ΑΠΩΣΑΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΝ ΠΡΟΕΓΝΩ Η ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΕΝ ΗΛΙΑ ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΕΝΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

2 God did not reject his people, whom he first recognized. Do you not know what the scripture says in connection with Eliʹjah, as he pleads with God against Israel?

ΚΥΡΙΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΣΟΥ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ ΤΑ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΑ ΣΟΥ ΚΑΤΕΣΚΑΨΑΝ ΚΑΓΩ ΥΠΕΛΕΙΦΘΗΝ ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ

3 “Jehovah, they have killed your prophets, they have dug up your altars, and I alone am left, and now they are trying to take my life.”

ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΛΙΠΟΝ ΕΜΑΥΤΩ ΕΠΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΟΥΚ ΕΚΑΜΨΑΝ ΓΟΝΥ ΤΗ ΒΑΑΛ

4 Yet, what does the divine pronouncement say to him? “I have left for myself 7,000 men who have not bent the knee to Baʹal.”

ΟΥΤΩΣ ΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΝΥΝ ΚΑΙΡΩ ΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤ ΕΚΛΟΓΗΝ ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΓΟΝΕΝ

5 So in the same way, at the present time also, there is a remnant according to a choosing through undeserved kindness.

ΕΙ ΔΕ ΧΑΡΙΤΙ ΟΥΚΕΤΙ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙ Η ΧΑΡΙΣ ΟΥΚΕΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΑΡΙΣ

6 Now if it is by undeserved kindness, it is no longer through works; otherwise, the undeserved kindness would no longer be undeserved kindness.

ΤΙ ΟΥΝ Ο ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΙΣΡΑΗΛ ΤΟΥΤΟ ΟΥΚ ΕΠΕΤΥΧΕΝ Η ΔΕ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΕΤΥΧΕΝ ΟΙ ΔΕ ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΩΡΩΘΗΣΑΝ

7 What, then? The very thing Israel is earnestly seeking he did not obtain, but the ones chosen obtained it. The rest had their senses dulled,

ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗ ΒΛΕΠΕΙΝ ΚΑΙ ΩΤΑ ΤΟΥ ΜΗ ΑΚΟΥΕΙΝ ΕΩΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑΣ

8 just as it is written: “God has given them a spirit of deep sleep, eyes that do not see and ears that do not hear, down to this very day.”

ΚΑΙ ΔΑΥΙΔ ΛΕΓΕΙ ΓΕΝΗΘΗΤΩ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΘΗΡΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΜΑ ΑΥΤΟΙΣ

9 Also, David says: “Let their table become a snare and a trap and a stumbling block and a retribution for them.

10 ΣΚΟΤΙΣΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗ ΒΛΕΠΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΩΤΟΝ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΣΥΓΚΑΜΨΟΝ

10 Let their eyes become darkened so that they cannot see, and always make them bend their backs.”

11 ΛΕΓΩ ΟΥΝ ΜΗ ΕΠΤΑΙΣΑΝ ΙΝΑ ΠΕΣΩΣΙΝ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΛΛΑ ΤΩ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΖΗΛΩΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

11 So I ask, They did not stumble and fall completely, did they? Certainly not! But by their false step, there is salvation to people of the nations, to incite them to jealousy.

12 ΕΙ ΔΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΑΥΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΗΤΤΗΜΑ ΑΥΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΘΝΩΝ ΠΟΣΩ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΩΝ

12 Now if their false step means riches to the world and their decrease means riches to people of the nations, how much more will their full number mean!

13 ΥΜΙΝ ΔΕ ΛΕΓΩ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΕΦ ΟΣΟΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΙΜΙ ΕΓΩ ΕΘΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΜΟΥ ΔΟΞΑΖΩ

13 Now I speak to you who are people of the nations. Seeing that I am an envoy to the nations, I glorify my ministry

14 ΕΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΖΗΛΩΣΩ ΜΟΥ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΩΣΩ ΤΙΝΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ

14 to see if I may in some way incite my own people to jealousy and save some from among them.

15 ΕΙ ΓΑΡ Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ ΚΟΣΜΟΥ ΤΙΣ Η ΠΡΟΣΛΗΜΨΙΣ ΕΙ ΜΗ ΖΩΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

15 For if their being cast away means reconciliation for the world, what will the acceptance of them mean but life from the dead?

16 ΕΙ ΔΕ Η ΑΠΑΡΧΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΡΙΖΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

16 Further, if the part of the dough taken as firstfruits is holy, the entire batch is also holy; and if the root is holy, the branches are also.

17 ΕΙ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΞΕΚΛΑΣΘΗΣΑΝ ΣΥ ΔΕ ΑΓΡΙΕΛΑΙΟΣ ΩΝ ΕΝΕΚΕΝΤΡΙΣΘΗΣ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΕΓΕΝΟΥ

17 However, if some of the branches were broken off and you, although being a wild olive, were grafted in among them and became a sharer of the richness of the olive’s root,

18 ΜΗ ΚΑΤΑΚΑΥΧΩ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙ ΔΕ ΚΑΤΑΚΑΥΧΑΣΑΙ ΟΥ ΣΥ ΤΗΝ ΡΙΖΑΝ ΒΑΣΤΑΖΕΙΣ ΑΛΛΑ Η ΡΙΖΑ ΣΕ

18 do not be arrogant toward the branches. If, though, you are arrogant toward them, remember that you do not bear the root, but the root bears you.

19 ΕΡΕΙΣ ΟΥΝ ΕΞΕΚΛΑΣΘΗΣΑΝ ΚΛΑΔΟΙ ΙΝΑ ΕΓΩ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΘΩ

19 You will say, then: “Branches were broken off so that I might be grafted in.”

20 ΚΑΛΩΣ ΤΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΕΞΕΚΛΑΣΘΗΣΑΝ ΣΥ ΔΕ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΕΣΤΗΚΑΣ ΜΗ ΥΨΗΛΑ ΦΡΟΝΕΙ ΑΛΛΑ ΦΟΒΟΥ

20 That is true! For their lack of faith, they were broken off, but you are standing by faith. Do not be haughty, but be in fear.

21 ΕΙ ΓΑΡ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΥΚ ΕΦΕΙΣΑΤΟ [ΜΗ ΠΩΣ] ΟΥΔΕ ΣΟΥ ΦΕΙΣΕΤΑΙ

21 For if God did not spare the natural branches, neither will he spare you.

22 ΙΔΕ ΟΥΝ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΜΙΑΝ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΜΕΝ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙ ΔΕ ΣΕ ΧΡΗΣΤΟΤΗΣ ΘΕΟΥ ΕΑΝ ΕΠΙΜΕΝΗΣ ΤΗ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΙ ΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΥ ΕΚΚΟΠΗΣΗ

22 Consider, therefore, God’s kindness and severity. There is severity toward those who fell, but toward you there is God’s kindness, provided you remain in his kindness; otherwise, you too will be lopped off.

23 ΚΑΚΕΙΝΟΙ ΔΕ ΕΑΝ ΜΗ ΕΠΙΜΕΝΩΣΙΝ ΤΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΘΗΣΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΛΙΝ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

23 And they also, if they do not remain in their lack of faith, will be grafted in, for God is able to graft them back in.

24 ΕΙ ΓΑΡ ΣΥ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΕΞΕΚΟΠΗΣ ΑΓΡΙΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ ΕΝΕΚΕΝΤΡΙΣΘΗΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΛΑΙΟΝ ΠΟΣΩ ΜΑΛΛΟΝ ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΘΗΣΟΝΤΑΙ ΤΗ ΙΔΙΑ ΕΛΑΙΑ

24 For if you were cut out of the olive tree that is wild by nature and were grafted contrary to nature into the garden olive tree, how much more will these who are natural branches be grafted back into their own olive tree!

25 ΟΥ ΓΑΡ ΘΕΛΩ ΥΜΑΣ ΑΓΝΟΕΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΙΝΑ ΜΗ ΗΤΕ [ΠΑΡ] ΕΑΥΤΟΙΣ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΟΤΙ ΠΩΡΩΣΙΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ ΓΕΓΟΝΕΝ ΑΧΡΙΣ ΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΣΕΛΘΗ

25 For I do not want you to be unaware of this sacred secret, brothers, so that you do not become wise in your own eyes: A partial dulling of senses has come upon Israel until the full number of people of the nations has come in,

26 ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΠΑΣ ΙΣΡΑΗΛ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΗΞΕΙ ΕΚ ΣΙΩΝ Ο ΡΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΡΕΨΕΙ ΑΣΕΒΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΚΩΒ

26 and in this manner all Israel will be saved. Just as it is written: “The deliverer will come out of Zion and turn away ungodly practices from Jacob.

27 ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΑΥΤΟΙΣ Η ΠΑΡ ΕΜΟΥ ΔΙΑΘΗΚΗ ΟΤΑΝ ΑΦΕΛΩΜΑΙ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

27 And this is my covenant with them, when I take their sins away.”

28 ΚΑΤΑ ΜΕΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΧΘΡΟΙ ΔΙ ΥΜΑΣ ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

28 True, with respect to the good news, they are enemies for your sakes; but with respect to God’s choosing, they are beloved for the sake of their forefathers.

29 ΑΜΕΤΑΜΕΛΗΤΑ ΓΑΡ ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

29 For the gifts and the calling of God are not things he will regret.

30 ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΥΜΕΙΣ ΠΟΤΕ ΗΠΕΙΘΗΣΑΤΕ ΤΩ ΘΕΩ ΝΥΝ ΔΕ ΗΛΕΗΘΗΤΕ ΤΗ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΕΙΘΕΙΑ

30 For just as you were once disobedient to God but have now been shown mercy because of their disobedience,

31 ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΝΥΝ ΗΠΕΙΘΗΣΑΝ ΤΩ ΥΜΕΤΕΡΩ ΕΛΕΕΙ ΙΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ [ΝΥΝ] ΕΛΕΗΘΩΣΙΝ

31 so also these now have been disobedient with mercy resulting to you, so that they themselves may also now be shown mercy.

32 ΣΥΝΕΚΛΕΙΣΕΝ ΓΑΡ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ ΕΙΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΝ ΙΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ ΕΛΕΗΣΗ

32 For God has confined all of them together in disobedience so that he might show all of them mercy.

33 Ω ΒΑΘΟΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΥ ΩΣ ΑΝΕΞΕΡΑΥΝΗΤΑ ΤΑ ΚΡΙΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΟΙ ΑΙ ΟΔΟΙ ΑΥΤΟΥ

33 O the depth of God’s riches and wisdom and knowledge! How unsearchable his judgments are and beyond tracing out his ways are!

34 ΤΙΣ ΓΑΡ ΕΓΝΩ ΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΥ Η ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ

34 For “who has come to know Jehovah’s mind, or who has become his adviser?”

35 Η ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΩ

35 Or, “who has first given to him, so that it must be repaid to him?”

36 ΟΤΙ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ

36 Because from him and by him and for him are all things. To him be the glory forever. May it be so.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12

Romans. Chapter 12.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΥΝ ΥΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΤΙΡΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΘΥΣΙΑΝ ΖΩΣΑΝ ΑΓΙΑΝ ΕΥΑΡΕΣΤΟΝ ΤΩ ΘΕΩ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ ΥΜΩΝ

1 Therefore, I appeal to you by the compassions of God, brothers, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, a sacred service with your power of reason.

ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΣΧΗΜΑΤΙΖΕΣΘΕ ΤΩ ΑΙΩΝΙ ΤΟΥΤΩ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΥΣΘΕ ΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙΝ ΥΜΑΣ ΤΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΕΥΑΡΕΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΝ

2 And stop being molded by this system of things, but be transformed by making your mind over, so that you may prove to yourselves the good and acceptable and perfect will of God.

ΛΕΓΩ ΓΑΡ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΘΕΙΣΗΣ ΜΟΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΟΝΤΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΜΗ ΥΠΕΡΦΡΟΝΕΙΝ ΠΑΡ Ο ΔΕΙ ΦΡΟΝΕΙΝ ΑΛΛΑ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΕΙΝ ΕΚΑΣΤΩ ΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΜΕΡΙΣΕΝ ΜΕΤΡΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ

3 For through the undeserved kindness given to me, I tell everyone there among you not to think more of himself than it is necessary to think, but to think so as to have a sound mind, each one as God has given to him a measure of faith.

ΚΑΘΑΠΕΡ ΓΑΡ ΕΝ ΕΝΙ ΣΩΜΑΤΙ ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ ΕΧΟΜΕΝ ΤΑ ΔΕ ΜΕΛΗ ΠΑΝΤΑ ΟΥ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΞΙΝ

4 For just as we have in one body many members, but the members do not all have the same function,

ΟΥΤΩΣ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΝ ΣΩΜΑ ΕΣΜΕΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΟ ΔΕ ΚΑΘ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΗ

5 so we, although many, are one body in union with the Anointed One, but individually we are members belonging to one another.

ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΕ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΝ ΔΟΘΕΙΣΑΝ ΗΜΙΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

6 Since, then, we have gifts that differ according to the undeserved kindness given to us, if it is of prophecy, let us prophesy in proportion to our faith;

ΕΙΤΕ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΕΙΤΕ Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

7 or if it is a ministry, let us be at this ministry; or the one who teaches, let him be at his teaching;

ΕΙΤΕ Ο ΠΑΡΑΚΑΛΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙ Ο ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΣ ΕΝ ΑΠΛΟΤΗΤΙ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΝ ΣΠΟΥΔΗ Ο ΕΛΕΩΝ ΕΝ ΙΛΑΡΟΤΗΤΙ

8 or the one who encourages, let him give encouragement; the one who distributes, let him do it liberally; the one who presides, let him do it diligently; the one who shows mercy, let him do it cheerfully.

Η ΑΓΑΠΗ ΑΝΥΠΟΚΡΙΤΟΣ ΑΠΟΣΤΥΓΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟΝ ΚΟΛΛΩΜΕΝΟΙ ΤΩ ΑΓΑΘΩ

9 Let your love be without hypocrisy. Abhor what is wicked; cling to what is good.

10 ΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΙ ΤΗ ΤΙΜΗ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ

10 In brotherly love have tender affection for one another. In showing honor to one another, take the lead.

11 ΤΗ ΣΠΟΥΔΗ ΜΗ ΟΚΝΗΡΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΖΕΟΝΤΕΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΕΣ

11 Be industrious, not lazy. Be aglow with the spirit. Slave for Jehovah.

12 ΤΗ ΕΛΠΙΔΙ ΧΑΙΡΟΝΤΕΣ ΤΗ ΘΛΙΨΕΙ ΥΠΟΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΣ

12 Rejoice in the hope. Endure under tribulation. Persevere in prayer.

13 ΤΑΙΣ ΧΡΕΙΑΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΝ ΔΙΩΚΟΝΤΕΣ

13 Share with the holy ones according to their needs. Follow the course of hospitality.

14 ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΝΤΑΣ [ΥΜΑΣ] ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ

14 Keep on blessing those who persecute; bless and do not curse.

15 ΧΑΙΡΕΙΝ ΜΕΤΑ ΧΑΙΡΟΝΤΩΝ ΚΛΑΙΕΙΝ ΜΕΤΑ ΚΛΑΙΟΝΤΩΝ

15 Rejoice with those who rejoice; weep with those who weep.

16 ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ ΜΗ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΤΟΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟΙΣ ΣΥΝΑΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡ ΕΑΥΤΟΙΣ

16 Have the same attitude toward others as toward yourselves; do not set your mind on lofty things, but be led along with the lowly things. Do not become wise in your own eyes.

17 ΜΗΔΕΝΙ ΚΑΚΟΝ ΑΝΤΙ ΚΑΚΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΕΣ ΠΡΟΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

17 Return evil for evil to no one. Take into consideration what is fine from the viewpoint of all men.

18 ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΕΞ ΥΜΩΝ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΡΗΝΕΥΟΝΤΕΣ

18 If possible, as far as it depends on you, be peaceable with all men.

19 ΜΗ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΚΔΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΛΛΑ ΔΟΤΕ ΤΟΠΟΝ ΤΗ ΟΡΓΗ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΕΜΟΙ ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΕΓΩ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

19 Do not avenge yourselves, beloved, but yield place to the wrath; for it is written: “‘Vengeance is mine; I will repay,’ says Jehovah.”

20 ΑΛΛΑ ΕΑΝ ΠΕΙΝΑ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΣΟΥ ΨΩΜΙΖΕ ΑΥΤΟΝ ΕΑΝ ΔΙΨΑ ΠΟΤΙΖΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΠΟΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣ ΣΩΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΥΤΟΥ

20 But “if your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink; for by doing this you will heap fiery coals on his head.”

21 ΜΗ ΝΙΚΩ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΑΛΛΑ ΝΙΚΑ ΕΝ ΤΩ ΑΓΑΘΩ ΤΟ ΚΑΚΟΝ

21 Do not let yourself be conquered by the evil, but keep conquering the evil with the good.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13

Romans. Chapter 13.

ΠΑΣΑ ΨΥΧΗ ΕΞΟΥΣΙΑΙΣ ΥΠΕΡΕΧΟΥΣΑΙΣ ΥΠΟΤΑΣΣΕΣΘΩ ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙ ΜΗ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΑΙ ΔΕ ΟΥΣΑΙ ΥΠΟ ΘΕΟΥ ΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ ΕΙΣΙΝ

1 Let every person be in subjection to the superior authorities, for there is no authority except by God; the existing authorities stand placed in their relative positions by God.

ΩΣΤΕ Ο ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΘΕΣΤΗΚΕΝ ΟΙ ΔΕ ΑΝΘΕΣΤΗΚΟΤΕΣ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΡΙΜΑ ΛΗΜΨΟΝΤΑΙ

2 Therefore, whoever opposes the authority has taken a stand against the arrangement of God; those who have taken a stand against it will bring judgment against themselves.

ΟΙ ΓΑΡ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΥΚ ΕΙΣΙΝ ΦΟΒΟΣ ΤΩ ΑΓΑΘΩ ΕΡΓΩ ΑΛΛΑ ΤΩ ΚΑΚΩ ΘΕΛΕΙΣ ΔΕ ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΙΣ ΕΠΑΙΝΟΝ ΕΞ ΑΥΤΗΣ

3 For those rulers are an object of fear, not to the good deed, but to the bad. Do you want to be free of fear of the authority? Keep doing good, and you will have praise from it;

ΘΕΟΥ ΓΑΡ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΕΣΤΙΝ ΣΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΕΑΝ ΔΕ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΠΟΙΗΣ ΦΟΒΟΥ ΟΥ ΓΑΡ ΕΙΚΗ ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΦΟΡΕΙ ΘΕΟΥ ΓΑΡ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΚΔΙΚΟΣ ΕΙΣ ΟΡΓΗΝ ΤΩ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΠΡΑΣΣΟΝΤΙ

4 for it is God’s minister to you for your good. But if you are doing what is bad, be in fear, for it is not without purpose that it bears the sword. It is God’s minister, an avenger to express wrath against the one practicing what is bad.

ΔΙΟ ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΟΤΑΣΣΕΣΘΑΙ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ

5 There is therefore compelling reason for you to be in subjection, not only on account of that wrath but also on account of your conscience.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΕΙΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΑΡ ΘΕΟΥ ΕΙΣΙΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΣ

6 That is why you are also paying taxes; for they are God’s public servants constantly serving this very purpose.

ΑΠΟΔΟΤΕ ΠΑΣΙΝ ΤΑΣ ΟΦΕΙΛΑΣ ΤΩ ΤΟΝ ΦΟΡΟΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟΝ ΤΩ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩ ΤΟΝ ΦΟΒΟΝ ΤΟΝ ΦΟΒΟΝ ΤΩ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ

7 Render to all their dues: to the one who calls for the tax, the tax; to the one who calls for the tribute, the tribute; to the one who calls for fear, such fear; to the one who calls for honor, such honor.

ΜΗΔΕΝΙ ΜΗΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΕΙ ΜΗ ΤΟ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΓΑΠΑΝ Ο ΓΑΡ ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΠΛΗΡΩΚΕΝ

8 Do not owe anything to anyone except to love one another; for whoever loves his fellow man has fulfilled the law.

ΤΟ ΓΑΡ ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ ΟΥ ΚΛΕΨΕΙΣ ΟΥΚ ΕΠΙΘΥΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙΣ ΕΤΕΡΑ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΟΥΤΩ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΥΤΑΙ [ΕΝ ΤΩ] ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ

9 For the law code, “You must not commit adultery, you must not murder, you must not steal, you must not covet,” and whatever other commandment there is, is summed up in this saying: “You must love your neighbor as yourself.”

10 Η ΑΓΑΠΗ ΤΩ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΚΟΝ ΟΥΚ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑ ΟΥΝ ΝΟΜΟΥ Η ΑΓΑΠΗ

10 Love does not work evil to one’s neighbor; therefore, love is the law’s fulfillment.

11 ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΔΟΤΕΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΟΤΙ ΩΡΑ ΗΔΗ ΥΜΑΣ ΕΞ ΥΠΝΟΥ ΕΓΕΡΘΗΝΑΙ ΝΥΝ ΓΑΡ ΕΓΓΥΤΕΡΟΝ ΗΜΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΟΤΕ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΜΕΝ

11 And do this because you know the season, that it is already the hour for you to awake from sleep, for now our salvation is nearer than at the time when we became believers.

12 Η ΝΥΞ ΠΡΟΕΚΟΨΕΝ Η ΔΕ ΗΜΕΡΑ ΗΓΓΙΚΕΝ ΑΠΟΘΩΜΕΘΑ ΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΕΝΔΥΣΩΜΕΘΑ [ΔΕ] ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

12 The night is well along; the day has drawn near. Let us therefore throw off the works belonging to darkness and let us put on the weapons of the light.

13 ΩΣ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΕΥΣΧΗΜΟΝΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΩΜΕΝ ΜΗ ΚΩΜΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΑΙΣ ΜΗ ΚΟΙΤΑΙΣ ΚΑΙ ΑΣΕΛΓΕΙΑΙΣ ΜΗ ΕΡΙΔΙ ΚΑΙ ΖΗΛΩ

13 Let us walk decently as in the daytime, not in wild parties and drunkenness, not in immoral intercourse and brazen conduct, not in strife and jealousy.

14 ΑΛΛΑ ΕΝΔΥΣΑΣΘΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΜΗ ΠΟΙΕΙΣΘΕ ΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

14 But put on the Lord Jesus the Anointed One, and do not be planning ahead for the desires of the flesh.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14

Romans. Chapter 14.

ΤΟΝ ΔΕ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΑ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΣΘΕ ΜΗ ΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ

1 Welcome the man having weaknesses in his faith, but do not pass judgment on differing opinions.

ΟΣ ΜΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΦΑΓΕΙΝ ΠΑΝΤΑ Ο ΔΕ ΑΣΘΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΑ ΕΣΘΙΕΙ

2 One man has faith to eat everything, but the man who is weak eats only vegetables.

Ο ΕΣΘΙΩΝ ΤΟΝ ΜΗ ΕΣΘΙΟΝΤΑ ΜΗ ΕΞΟΥΘΕΝΕΙΤΩ Ο ΔΕ ΜΗ ΕΣΘΙΩΝ ΤΟΝ ΕΣΘΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕΤΟ

3 Let the one eating not look down on the one not eating, and let the one not eating not judge the one eating, for God has welcomed him.

ΣΥ ΤΙΣ ΕΙ Ο ΚΡΙΝΩΝ ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ ΟΙΚΕΤΗΝ ΤΩ ΙΔΙΩ ΚΥΡΙΩ ΣΤΗΚΕΙ Η ΠΙΠΤΕΙ ΣΤΑΘΗΣΕΤΑΙ ΔΕ ΔΥΝΑΤΕΙ ΓΑΡ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΗΣΑΙ ΑΥΤΟΝ

4 Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for Jehovah can make him stand.

ΟΣ ΜΕΝ [ΓΑΡ] ΚΡΙΝΕΙ ΗΜΕΡΑΝ ΠΑΡ ΗΜΕΡΑΝ ΟΣ ΔΕ ΚΡΙΝΕΙ ΠΑΣΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΙΔΙΩ ΝΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣΘΩ

5 One man judges one day as above another; another judges one day the same as all others; let each one be fully convinced in his own mind.

Ο ΦΡΟΝΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΚΥΡΙΩ ΦΡΟΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΣΘΙΩΝ ΚΥΡΙΩ ΕΣΘΙΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΓΑΡ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΕΣΘΙΩΝ ΚΥΡΙΩ ΟΥΚ ΕΣΘΙΕΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΩ ΘΕΩ

6 The one who observes the day observes it to Jehovah. Also, the one who eats, eats to Jehovah, for he gives thanks to God; and the one who does not eat does not eat to Jehovah, and yet gives thanks to God.

ΟΥΔΕΙΣ ΓΑΡ ΗΜΩΝ ΕΑΥΤΩ ΖΗ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΑΥΤΩ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ

7 Not one of us, in fact, lives with regard to himself only, and no one dies with regard to himself only.

ΕΑΝ ΤΕ ΓΑΡ ΖΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΖΩΜΕΝ ΕΑΝ ΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΩΜΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΜΕΝ ΕΑΝ ΤΕ ΟΥΝ ΖΩΜΕΝ ΕΑΝ ΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΩΜΕΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΣΜΕΝ

8 For if we live, we live to Jehovah, and if we die, we die to Jehovah. So both if we live and if we die, we belong to Jehovah.

ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΚΑΙ ΕΖΗΣΕΝ ΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ ΚΥΡΙΕΥΣΗ

9 For to this end the Anointed One died and came to life again, so that he might be Lord over both the dead and the living.

10 ΣΥ ΔΕ ΤΙ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΣΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥ ΤΙ ΕΞΟΥΘΕΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΣΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΠΑΡΑΣΤΗΣΟΜΕΘΑ ΤΩ ΒΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

10 But why do you judge your brother? Or why do you also look down on your brother? For we will all stand before the judgment seat of God.

11 ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΖΩ ΕΓΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΟΤΙ ΕΜΟΙ ΚΑΜΨΕΙ ΠΑΝ ΓΟΝΥ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΤΑΙ ΤΩ ΘΕΩ

11 For it is written: “‘As surely as I live,’ says Jehovah, ‘to me every knee will bend, and every tongue will make open acknowledgment to God.’”

12 ΑΡΑ [ΟΥΝ] ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΠΕΡΙ ΕΑΥΤΟΥ ΛΟΓΟΝ ΔΩΣΕΙ [ΤΩ ΘΕΩ]

12 So, then, each of us will render an account for himself to God.

13 ΜΗΚΕΤΙ ΟΥΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΡΙΝΩΜΕΝ ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΟ ΚΡΙΝΑΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΜΗ ΤΙΘΕΝΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ Η ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ

13 Therefore, let us not judge one another any longer but, rather, be determined not to put a stumbling block or an obstacle before a brother.

14 ΟΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΑΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΚΟΙΝΟΝ ΔΙ ΕΑΥΤΟΥ ΕΙ ΜΗ ΤΩ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩ ΤΙ ΚΟΙΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΩ ΚΟΙΝΟΝ

14 I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself; only where a man considers something to be unclean, to him it is unclean.

15 ΕΙ ΓΑΡ ΔΙΑ ΒΡΩΜΑ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ ΛΥΠΕΙΤΑΙ ΟΥΚΕΤΙ ΚΑΤΑ ΑΓΑΠΗΝ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΣ ΜΗ ΤΩ ΒΡΩΜΑΤΙ ΣΟΥ ΕΚΕΙΝΟΝ ΑΠΟΛΛΥΕ ΥΠΕΡ ΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕΝ

15 For if your brother is being offended because of food, you are no longer walking according to love. Do not by your food ruin that one for whom the Anointed One died.

16 ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΣΘΩ ΟΥΝ ΥΜΩΝ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ

16 Therefore, do not let the good you do be spoken of as bad.

17 ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΡΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΙΣ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

17 For the Kingdom of God does not mean eating and drinking, but means righteousness and peace and joy with holy spirit.

18 Ο ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΔΟΥΛΕΥΩΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΕΥΑΡΕΣΤΟΣ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΟΣ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

18 For whoever slaves for the Anointed One in this way is acceptable to God and has approval with men.

19 ΑΡΑ ΟΥΝ ΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΙΩΚΩΜΕΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

19 So, then, let us pursue the things making for peace and the things that build one another up.

20 ΜΗ ΕΝΕΚΕΝ ΒΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΕ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΝΤΑ ΜΕΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΝ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ ΤΩ ΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΣΘΙΟΝΤΙ

20 Stop tearing down the work of God just for the sake of food. True, all things are clean, but it is detrimental for a man to eat when it will cause stumbling.

21 ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΜΗ ΦΑΓΕΙΝ ΚΡΕΑ ΜΗΔΕ ΠΙΕΙΝ ΟΙΝΟΝ ΜΗΔΕ ΕΝ Ω Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΤΕΙ

21 It is best not to eat meat or drink wine or do anything over which your brother stumbles.

22 ΣΥ ΠΙΣΤΙΝ [ΗΝ] ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΧΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΜΗ ΚΡΙΝΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΕΝ Ω ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ

22 The faith that you have, keep it to yourself before God. Happy is the man who does not judge himself by what he approves.

23 Ο ΔΕ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΑΝ ΦΑΓΗ ΚΑΤΑΚΕΚΡΙΤΑΙ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΑΝ ΔΕ Ο ΟΥΚ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΣΤΙΝ

23 But if he has doubts, he is already condemned if he eats, because he does not eat based on faith. Indeed, everything that is not based on faith is sin.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15

Romans. Chapter 15.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΔΕ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΤΑ ΑΣΘΕΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΒΑΣΤΑΖΕΙΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΑΥΤΟΙΣ ΑΡΕΣΚΕΙΝ

1 We, though, who are strong ought to bear the weaknesses of those not strong, and not to be pleasing ourselves.

ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΤΩ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΕΣΚΕΤΩ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ

2 Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.

ΚΑΙ ΓΑΡ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΧ ΕΑΥΤΩ ΗΡΕΣΕΝ ΑΛΛΑ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΙ ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΔΙΖΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΕΠΕΣΑΝ ΕΠ ΕΜΕ

3 For even the Anointed One did not please himself, but just as it is written: “The reproaches of those reproaching you have fallen upon me.”

ΟΣΑ ΓΑΡ ΠΡΟΕΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΕΓΡΑΦΗ ΙΝΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΕΧΩΜΕΝ

4 For all the things that were written beforehand were written for our instruction, so that through our endurance and through the comfort from the Scriptures we might have hope.

Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΔΩΗ ΥΜΙΝ ΤΟ ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΝ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

5 Now may the God who supplies endurance and comfort grant you to have among yourselves the same mental attitude that the Anointed Jesus had,

ΙΝΑ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΝ ΕΝΙ ΣΤΟΜΑΤΙ ΔΟΞΑΖΗΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

6 so that unitedly you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus the Anointed One.

ΔΙΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΣΘΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕΤΟ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

7 So welcome one another, just as the Anointed One also welcomed you, with glory to God in view.

ΛΕΓΩ ΓΑΡ ΧΡΙΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΓΕΓΕΝΗΣΘΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΥΠΕΡ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΒΑΙΩΣΑΙ ΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

8 For I tell you that the Anointed One became a minister of those who are circumcised in behalf of God’s truthfulness, so as to verify the promises He made to their forefathers,

ΤΑ ΔΕ ΕΘΝΗ ΥΠΕΡ ΕΛΕΟΥΣ ΔΟΞΑΣΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ ΣΟΙ ΕΝ ΕΘΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΨΑΛΩ

9 and that the nations might glorify God for his mercy. Just as it is written: “That is why I will openly acknowledge you among the nations, and to your name I will sing praises.”

10 ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΛΕΓΕΙ ΕΥΦΡΑΝΘΗΤΕ ΕΘΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΥΤΟΥ

10 And again he says: “Be glad, you nations, with his people.”

11 ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙΝΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΕΣΑΤΩΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΛΑΟΙ

11 And again: “Praise Jehovah, all you nations, and let all the peoples praise him.”

12 ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΗΣΑΙΑΣ ΛΕΓΕΙ ΕΣΤΑΙ Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΝ ΕΘΝΩΝ ΕΠ ΑΥΤΩ ΕΘΝΗ ΕΛΠΙΟΥΣΙΝ

12 And again Isaiah says: “There will be the root of Jesʹse, the one arising to rule nations; on him nations will rest their hope.”

13 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΛΗΡΩΣΑΙ ΥΜΑΣ ΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝ ΤΩ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙΝ ΥΜΑΣ ΕΝ ΤΗ ΕΛΠΙΔΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ

13 May the God who gives hope fill you with all joy and peace by your trusting in him, so that you may abound in hope with power of holy spirit.

14 ΠΕΠΕΙΣΜΑΙ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΓΩ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕΣΤΟΙ ΕΣΤΕ ΑΓΑΘΩΣΥΝΗΣ ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΠΑΣΗΣ [ΤΗΣ] ΓΝΩΣΕΩΣ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΟΥΘΕΤΕΙΝ

14 Now I myself am convinced about you, my brothers, that you yourselves are also full of goodness, filled with all knowledge, and that you are able to admonish one another.

15 ΤΟΛΜΗΡΟΤΕΡΟΝ ΔΕ ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΩΣ ΕΠΑΝΑΜΙΜΝΗΣΚΩΝ ΥΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΝ ΔΟΘΕΙΣΑΝ ΜΟΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

15 However, I have written to you more outspokenly on some points, so as to give you another reminder, because of the undeserved kindness given to me from God

16 ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΝΑ ΓΕΝΗΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ ΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

16 for me to be a public servant of the Anointed Jesus to the nations. I am engaging in the holy work of the good news of God, so that these nations might be an acceptable offering, sanctified with holy spirit.

17 ΕΧΩ ΟΥΝ [ΤΗΝ] ΚΑΥΧΗΣΙΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

17 So I have reason to exult in the Anointed Jesus over the things pertaining to God.

18 ΟΥ ΓΑΡ ΤΟΛΜΗΣΩ ΤΙ ΛΑΛΕΙΝ ΩΝ ΟΥ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙ ΕΜΟΥ ΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΝ ΕΘΝΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΕΡΓΩ

18 For I will not presume to speak about anything except what the Anointed One has done through me in order for the nations to be obedient, by my word and deed,

19 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ [ΘΕΟΥ] ΩΣΤΕ ΜΕ ΑΠΟ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΙΛΛΥΡΙΚΟΥ ΠΕΠΛΗΡΩΚΕΝΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

19 with the power of signs and wonders, with the power of God’s spirit, so that from Jerusalem and in a circuit as far as Illyrʹicum I have thoroughly preached the good news about the Anointed One.

20 ΟΥΤΩΣ ΔΕ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥΜΕΝΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ ΟΥΧ ΟΠΟΥ ΩΝΟΜΑΣΘΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΝΑ ΜΗ ΕΠ ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩ

20 In this way, indeed, I made it my aim not to declare the good news where the name of the Anointed One had already been made known, so as not to build on another man’s foundation;

21 ΑΛΛΑ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΙΣ ΟΥΚ ΑΝΗΓΓΕΛΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΟΨΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΚ ΑΚΗΚΟΑΣΙΝ ΣΥΝΗΣΟΥΣΙΝ

21 but just as it is written: “Those who received no report about him will see, and those who have not heard will understand.”

22 ΔΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΚΟΠΤΟΜΗΝ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΟΥ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

22 This is also why I was many times hindered from coming to you.

23 ΝΥΝΙ ΔΕ ΜΗΚΕΤΙ ΤΟΠΟΝ ΕΧΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΛΙΜΑΣΙ ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΠΙΠΟΘΙΑΝ ΔΕ ΕΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ

23 But now I no longer have untouched territory in these regions, and for many years I have longed to come to you.

24 ΩΣ ΑΝ ΠΟΡΕΥΩΜΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΠΑΝΙΑΝ ΕΛΠΙΖΩ ΓΑΡ ΔΙΑΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΘΕΑΣΑΣΘΑΙ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΥΦ ΥΜΩΝ ΠΡΟΠΕΜΦΘΗΝΑΙ ΕΚΕΙ ΕΑΝ ΥΜΩΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΛΗΣΘΩ

24 Therefore, when I journey to Spain, I hope that I will see you and be accompanied partway there by you after I have first enjoyed your company for a time.

25 ΝΥΝΙ ΔΕ ΠΟΡΕΥΟΜΑΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ

25 But now I am about to travel to Jerusalem to minister to the holy ones.

26 ΕΥΔΟΚΗΣΑΝ ΓΑΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΧΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΤΙΝΑ ΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

26 For those in Macedoʹnia and Achaʹia have been pleased to share their things by a contribution to the poor among the holy ones in Jerusalem.

27 ΕΥΔΟΚΗΣΑΝ ΓΑΡ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΙΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙ ΓΑΡ ΤΟΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΘΝΗ ΟΦΕΙΛΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΑΡΚΙΚΟΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΙ ΑΥΤΟΙΣ

27 True, they have been pleased to do so, and indeed they were debtors to them; for if the nations have shared in their spiritual things, they also owe it to minister to them with their material things.

28 ΤΟΥΤΟ ΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΣΟΜΑΙ ΔΙ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΣΠΑΝΙΑΝ

28 So after I have finished with this and have delivered this contribution securely to them, I will depart by way of you for Spain.

29 ΟΙΔΑ ΔΕ ΟΤΙ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΕΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΣΟΜΑΙ

29 Moreover, I know that when I do come to you, I will come with a full measure of blessing from the Anointed One.

30 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ [ΑΔΕΛΦΟΙ] ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΑΣΘΑΙ ΜΟΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

30 Now I urge you, brothers, through our Lord Jesus the Anointed One and through the love of the spirit, that you exert yourselves with me in prayers to God for me,

31 ΙΝΑ ΡΥΣΘΩ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΘΟΥΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΜΟΥ Η ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΓΕΝΗΤΑΙ

31 that I may be rescued from the unbelievers in Judeʹa and that my ministry in behalf of Jerusalem may prove to be acceptable to the holy ones,

32 ΙΝΑ ΕΝ ΧΑΡΑ ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΔΙΑ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ ΣΥΝΑΝΑΠΑΥΣΩΜΑΙ ΥΜΙΝ

32 so that by God’s will I will come to you with joy and be refreshed together with you.

33 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΑΜΗΝ

33 May the God who gives peace be with all of you. May it be so.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16

Romans. Chapter 16.

ΣΥΝΙΣΤΗΜΙ ΔΕ ΥΜΙΝ ΦΟΙΒΗΝ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗΝ ΗΜΩΝ ΟΥΣΑΝ [ΚΑΙ] ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΕΓΧΡΕΑΙΣ

1 I am introducing to you Phoeʹbe, our sister, who is a minister of the congregation that is in Cenʹchreae,

ΙΝΑ ΑΥΤΗΝ ΠΡΟΣΔΕΞΗΣΘΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΑΞΙΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΗΤΕ ΑΥΤΗ ΕΝ Ω ΑΝ ΥΜΩΝ ΧΡΗΖΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΓΕΝΗΘΗ ΚΑΙ ΕΜΟΥ ΑΥΤΟΥ

2 so that you may welcome her in the Lord in a way worthy of the holy ones and give her whatever help she may need, for she herself also proved to be a defender of many, including me.

ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΠΡΙΣΚΑΝ ΚΑΙ ΑΚΥΛΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΟΥΣ ΜΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

3 Give my greetings to Prisʹca and Aqʹuila, my fellow workers in the Anointed Jesus,

ΟΙΤΙΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΥΠΕΘΗΚΑΝ ΟΙΣ ΟΥΚ ΕΓΩ ΜΟΝΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

4 who have risked their own necks for me and to whom not only I but also all the congregations of the nations give thanks.

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΕΠΑΙΝΕΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΜΟΥ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ

5 Also greet the congregation that is in their house. Greet my beloved Epaeʹnetus, who is a firstfruits of Asia for the Anointed One.

ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΜΑΡΙΑΝ ΗΤΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΚΟΠΙΑΣΕΝ ΕΙΣ ΥΜΑΣ

6 Greet Mary, who has worked hard for you.

ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΜΟΥ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΙΣΙΝ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ ΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΕΜΟΥ ΓΕΓΟΝΑΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

7 Greet Andronʹicus and Juʹnias, my relatives and fellow prisoners, who are men well-known to the envoys and who have been in union with the Anointed One longer than I have.

ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΜΠΛΙΑΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΜΟΥ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

8 Give my greetings to Ampliaʹtus, my beloved in the Lord.

ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΟΥΡΒΑΝΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΟΝ ΗΜΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΤΑΧΥΝ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΜΟΥ

9 Greet Urbaʹnus, our fellow worker in the Anointed One, and my beloved Staʹchys.

10 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΠΕΛΛΗΝ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ

10 Greet Apelʹles, the approved one in the Anointed One. Greet those from the household of Aristobʹulus.

11 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΗΡΩΔΙΩΝΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΟΥ ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ΤΟΥΣ ΟΝΤΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

11 Greet Heroʹdion, my relative. Greet those from the household of Narcisʹsus who are in the Lord.

12 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΤΡΥΦΑΙΝΑΝ ΚΑΙ ΤΡΥΦΩΣΑΝ ΤΑΣ ΚΟΠΙΩΣΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΠΕΡΣΙΔΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΤΗΝ ΗΤΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΚΟΠΙΑΣΕΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

12 Greet Tryphaeʹna and Tryphoʹsa, women who are working hard in the Lord. Greet Perʹsis, our beloved one, for she has worked hard in the Lord.

13 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΡΟΥΦΟΝ ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΟΥ

13 Greet Ruʹfus, the chosen one in the Lord, and his mother and mine.

14 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΝ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΡΜΗΝ ΠΑΤΡΟΒΑΝ ΕΡΜΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

14 Greet Asynʹcritus, Phleʹgon, Herʹmes, Patʹrobas, Herʹmas, and the brothers with them.

15 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑΝ ΝΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥΣ

15 Greet Philolʹogus and Julia, Neʹreus and his sister, and Olymʹpas, and all the holy ones with them.

16 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΝ ΦΙΛΗΜΑΤΙ ΑΓΙΩ ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΥΜΑΣ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΠΑΣΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

16 Greet one another with a holy kiss. All the congregations of the Anointed One greet you.

17 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΚΟΠΕΙΝ ΤΟΥΣ ΤΑΣ ΔΙΧΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΗΝ ΥΜΕΙΣ ΕΜΑΘΕΤΕ ΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΙΝΕΤΕ ΑΠ ΑΥΤΩΝ

17 Now I urge you, brothers, to keep your eye on those who create divisions and causes for stumbling contrary to the teaching that you have learned, and avoid them.

18 ΟΙ ΓΑΡ ΤΟΙΟΥΤΟΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΩ ΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΣΙΝ ΑΛΛΑ ΤΗ ΕΑΥΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΠΑΤΩΣΙΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΚΩΝ

18 For men of that sort are slaves, not of our Lord the Anointed One, but of their own appetites, and by smooth talk and flattering speech they seduce the hearts of unsuspecting ones.

19 Η ΓΑΡ ΥΜΩΝ ΥΠΑΚΟΗ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΦ ΥΜΙΝ ΟΥΝ ΧΑΙΡΩ ΘΕΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΣΟΦΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΔΕ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΚΟΝ

19 Your obedience has come to the notice of all, and so I rejoice over you. But I want you to be wise as to what is good, but innocent as to what is evil.

20 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑΝ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΥΜΩΝ ΕΝ ΤΑΧΕΙ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΜΕΘ ΥΜΩΝ

20 For his part, the God who gives peace will crush Opposer under your feet shortly. May the undeserved kindness of our Lord Jesus be with you.

21 ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΥΜΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ο ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΟΣ ΚΑΙ ΙΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΥ

21 Timothy, my fellow worker, greets you, and so do Lucius, Jaʹson, and Sosipʹater, my relatives.

22 ΑΣΠΑΖΟΜΑΙ ΥΜΑΣ ΕΓΩ ΤΕΡΤΙΟΣ Ο ΓΡΑΨΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

22 I, Terʹtius, who have done the writing of this letter, greet you in the Lord.

23 ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΥΜΑΣ ΓΑΙΟΣ Ο ΞΕΝΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΥΜΑΣ ΕΡΑΣΤΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΥΑΡΤΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

23 Gaʹius, host to me and to all the congregation, greets you. Erasʹtus, the city treasurer, greets you, and so does Quarʹtus, his brother.

24——

24 ——

25 [ΤΩ ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΝΩ ΥΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΙΣ ΑΙΩΝΙΟΙΣ ΣΕΣΙΓΗΜΕΝΟΥ

25 Now to Him who can make you firm according to the good news I declare and the preaching of Jesus the Anointed One, according to the revelation of the sacred secret that has been kept in silence for long-lasting times

26 ΦΑΝΕΡΩΘΕΝΤΟΣ ΔΕ ΝΥΝ ΔΙΑ ΤΕ ΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤ ΕΠΙΤΑΓΗΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΟΣ

26 but has now been made manifest and has been made known through the prophetic Scriptures among all the nations according to the command of the everlasting God to promote obedience by faith;

27 ΜΟΝΩ ΣΟΦΩ ΘΕΩ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ω Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ]

27 to God, who alone is wise, be the glory through Jesus the Anointed One forever. May it be so.

COMMENTS

NOTES

Jehovah = Yahweh = Yehowah

Anointed One = Christ, Messiah

Dipper = Baptist, Baptizer

Slanderer = Devil

Opposer = Satan

envoy = apostle

messenger; angel = angel

may it be so; truly = amen

dip, wash, cleanse, immerse = baptize

Saturday = Sabbath


Spelling error report

The following text will be sent to our editors: